Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 17. januar 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 17. januar 2022, klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Torben, Bruno, Ulla, Jesper, Tina, Carsten, Palle og suppleant Stein Erik samt konsulenterne Annette og Søren.

Afbud fra:Ingen.

Referent og ordstyrer: Søren

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Ingen havde noget

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

3. Godkendelse af referater

3.1 Godkendelse af referat fra 20. december 2021

Referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Blindes jul salg 2022 TGF, Frode. (bilag)

Frode var på besøg for at give en briefing.
Vi ved ikke præcist hvad bladet kommer til at koste næste år.
Sidste års overskud blev ca. 250.000 kr. til brug for kredsen i 2022.
Der blev fundet 3-4 nye sælgere
Vi har ingen sælgere i nogle distrikter: Eksempelvis Hadsund, Mariager, Terndrup,
Der holdes gerne møder i uge 5 og 41 for sælgerne.
Provisionen for at sælge et blad stiger fra 5 kr. til 6. kr.
Der blev omkring 1700 blade tilbage. fra salget
Der blev givet 19.950 blade til sælgerne.
Vi har solgt omkring 18.660.
der blev i alt bestilt 20.500 blade.
De omkring 550 blade, som blev bestilt, men ikke kom ud til sælgerne, skal vi også betale for.
Næste år stiger salgsprisen for bladet til 30 kr.

Frode foreslog at antal blade til næste år blev 20.500
Det blev vedtaget, at der skal købes 20.500 blade til sæson 2022 for Kreds Aalborg.

4.2 Medlemsmøde om struktur 15. marts 2022 AKT udv.(bilag)

Der besluttes imellem de to tilbud, som er givet på arrangementet.
Orkideen er både væsentligt billigere og vi har gode erfaringer med stedet.
Orkideen ligger godt i forhold til buslinjer.
Det besluttes, at vi vælger tilbuddet fra orkideen.
Ulla tager imod tilmeldinger til arrangementet.
Vi håber at Ani kan være mikrofonbærer. Stein Erik har muligvis en hjælper også til det.
Transportdelen tager aktivitetsudvalget sig af.
Frist for deltagertilmelding er mandag den 7. marts. Orkideen får et ca. antal 14 dage før.
Torben og Carsten laver opslag på arrangementet.

4.3 Rengøring og vinduespudsning Vesterbro. (BH og Team servicebilag)

Det nye tilbud er samlet set dyre end det gamle, men det er ikke særligt meget og det nye firma har vundet priser for sin rengøring.
Vi har udfordringer med at få ordentligt gjort rent af det eksisterende firma samt vinduespudsningen.
Det nye firma har desuden lovet at gå rummene ekstra igennem for pletter og lugt.
Det vedtages, at vi skifter firma og tager imod det nye tilbud.
Der er en måneds opsigelse på både det gamle tilbud og det nye.
Starttidspunktet for starten af det nye firma er den 1. marts.
Bruno ordner overgangen til Maxi Clean som tager sig af både rengøring og vinduerne.

4.4 Webbox fremvisning og evt indkøb mv. SU (Bilag)

Webboksen er til brug for konsulenterne til at fremvise for medlemmer, hvor den kan være relevant som hjælpemiddel.
Bestyrelsen beslutter at vi tager beslutningen senere men at der umiddelbart kan gåes videre med projektet.

4.5 Aktivitetsudvalg – Portvin og ost AKT udv.

Firma: drikportvin.dk og ostesnak.dk.
Tilbud på 5-6 portvine og 6-7 oste. Det bliver i alt 600 kr. pr. person.
Han kan levere omkring 100 sæt.
Egenbetalingen bliver ca. 150 kr. pr. person.
Det diskuteres om der skal være begrænsning på, hvor mange sæt man kan bestille.
Vi udbyder det heroppe i Nordjylland og efterfølgende efter 7-14 dage til hele landet.
Det besluttes, at man går videre med tilbudet.
Der søges Coronapuljen om støtte.

4.6 Ansøgning fra Børge og Torben EDB lærernes landsmøde (Bilag)

Bestyrelsen gav et tilsagn til at midlerne kan gives til formålet. Det er i alt 800 kr. for at Torben og Børge kan deltage som EDB-lærer på deres landsmøde.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Gavekort på 30000hvad gør vi? AKT udv (bilag)

Der blev drøftet om gavekortet skal bruges til arrangementer i samarbejde med de to andre kredse i Nordjylland.
En eller to for hver kreds går sammen i en gruppe og laver arrangementet.
Det er aktivitetsudvalget som står for at arrangere det eventuelt sammen med de to andre kredse.
Det mest optimale vil være at have en blanding imellem foredrag og musik.
Der skal tænkes på underholdning, som rammer bredest muligt blandt medlemmerne.
Det besluttes, at vi holder det sammen med de to andre kredse.
Der må meget gerne tænkes på og komme med nogle ider til, hvad vores medlemmer gerne vil høre.
Allan Olsen og Tørfisk er gode bud.

5.2 Nye/gamle borde? (bilag)

Bordene kommer slut februar.
Der tages to af de bedste borde ud af de gamle til at erstatte bordene i EDB.
Vi sætter de resterende gamle borde på Facebook og udlover dem gratis til dem der først vil hente dem, hvilket Torben og Kirsten sørger for.

5.3 Garderoben hvad gør vi? TGF (bilag)

Hvad ønskes: Elvarli system fra Ikea.
Det besluttes, at der sættes to-tre sektioner op til bøjlestang, hattehylde og plads til pjecer, telefon og et par hylder/skuffer ved hovedindgangen.
Det koster omkring 5000 kr. i IKEA.
Der er et ønske om at købe det hurtigst muligt inden at priserne stiger mere.
Der er bekymringer om at den indkøbte bordvogn er nødvendig.
Torben undersøger om det er nødvendigt med en vogn og eventuelt vælger den fra købet og vælger eventuelt to nye borde til i stedet.
Den nuværende garderobe fjernes og den nye sættes op ved indgangen (der hvor kommoden med telefonen står).

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH. Bruno

Bruno og Inger Lisehar arbejdet intenst for at få styr på overblik over økonomien og styr på bogføringen igen. Bruno er sikker på, at der bliver styr på det hele inden så mange dage.
Balancen på nuværende tidspunkt i runde tal
Driftskontoen: ca. 49.000 kr.
Girokontoen: ca. 351.000 kr.
Blindes Jul kontoen: ca. 368.000 kr.
Regningen fra AOF lyder på ca. 134.000 kr for forårets undervisning.
Faktura for Borde mv er betalt ialt 49.750,00 kr.

6.2 undervisning status på holdmv mv. Team U (bilag)

Der har ikke kunnet skaffes deltagere til madlavning. Der er et medlem som er afgået ved døden og derfor lukker syholdet hvis ikke der findes endnu en deltager. Der er ikke en spindingsinstruktør selv om der er nok tilmeldte medlemmer. Sjov med hund: Der må tages en anden hund med for et specifikt medlem.
Al undervisning går i gang nu. Der er ikke kommet oplysninger fra AOF omkring Coronapas. Der er dog kommet oplysninger andet sted fra, at undervisere skal se gyldigt Corona-pas.
Torben laver et samlet regneark som giver overblik over alleudgifter og hvad som kursisterne skal betale.

6.3 kredsmedlemstal TGF (bilag)

På 3 år er vi desværre gået 50 medlemmer ned.
Vi er pr 31 december 2021 392 medlemmer og 23 aktivitetsmedlemmer.
.

6.4 Det regionale kontaktforum TGF (bilag)

Torben har ikke kapacitet og ressourcer til at tage sig af det. Ingen andre ønsker posten, så vi indstiller ingen.

6.5 Indkøb køkkengrej AW.

Termokander: mellem 5 og 8 kander. Stål til te og sorte til kaffe.
Der mangler glaskander og glasskåle , som bliver købt.

6.6 referat fra HB mødet 26 november 2021 (bilag rundsendt)

Der er intet nyt. Vi tog det under forrige bestyrelsesmøde.

7. Punkter til næste møde

Webbox hvis den er klar.
Stolene og vognen: inventar
Generalforsamling
SMS-tjeneste

8. Eventuelt

Mødet afsluttes uden yderligere kommentarer.

Referat skrevet af Søren Uhrenholt 20. januar 2022.

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. september 2021

Referat kredsbestyrelsesmøde​​ DBS Aalborg

 

Dato og tid: 20.​​ september​​ 2021, klokken 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

 

Til stede​​ var:​​ 

Torben, Bruno, Jesper,​​ Tina, Carsten, Gitte og suppleant​​ Stein Erik​​ samt​​ konsulenterne​​ Annette​​ og Søren.

 

Afbud fra:​​ Palle, Tommy og Ulla.

 

Dagsorden

1. Mødet åbnes

1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden​​ ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 Godkendelse af​​ referat fra​​ 23.​​ august​​ 2021

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1.​​ HFH samarbejde - nøgler til skab mv. TGF​​ (bilag)

Der udlånes skab og i​​ alt 7 nøgler til hhv. HFH og konsulentordningen.

Godkendt enstemmigt.​​ Bruno​​ tjecker lige op på forsikring​​ i fald der skulle være tyveri fra skabet.

 

4.2.​​ Medlemsmøde 5 november. ​​ budget endelig plan AKT UDV

Budget 50000​​ kr.

Mulighed for at låne teleslynge​​ skal undersøges hvis deltagerantal bliver​​ over 50

Coronamidler​​ søges​​ til musikken.

 

4.3. Grundkursus tillidsfolk 22 - 26 november TGF (bilag)

Ingen meldte sig.

Alle nye bør deltage.

 

4.4. Odendo online auktion websted indsamling til kredsen BH (bilag)

Godkendt enstemmigt.​​ logo​​ Bruno​​ check om vi må bruge det.

Der tjekkes op om der er krav om at vi skal promoverer sitet på vores medier.

 

4.5. Undervisning, ny samarbejdsaftale med AOF Nord er den ok?​​ GMI, BH og TGF (bilag)

Da ingen kunne finde en skriftlig aftale mellem AOF og DBS Aalborg og der er​​ sket ændringer​​ i forhold til de regler som AOF opererer under ønsker vi og AOF at lave en formel skriftlig aftale.

Der var ingen ønsker om ændringer​​ til den​​ rundsendte aftale​​ 

Godkendt enstemmigt.

Torben underskriver og sender til AOF som​​ opbevare​​ aftalen​​ i deres system. (vi får kopi af​​ underskrevne​​ dokument).

 

4.6 Cafetøserne AWI (bilag kommer)

Der søges Coronamidler til deres arrangement. ydes der ikke støtte til arrangementet fra Coronapuljen så støtter kredsen​​ med det ønskede beløb på max​​ 1800 kr.

Fremadrettet skal der afklares hvad som støttes og af hvem da dette er​​ et regionstiltag.

 

4.7 Bestyrelsesseminar dato flyttes til 13 november? TGF

flyttet til 13.​​ november kl​​ 12.30 Carsten Gitte​​ og Torben​​ tager sig af planlægningen fremadrettet.

 

4.8 kredstilskud til klubberne? fuldt tilskud eller? (TGF (bilag)

Der ydes i lighed med beslutningen maj 2020 punkt 11 at yde fuld tilskud til klubberne i år.

Godkendt enstemmigt.

 

4.9 Læserbrev Troels TGF​​ (bilag kommer)

Der ønskes ikke​​ at gøre​​ mere​​ ved det.

Godkendt enstemmigt.

 

5​​ til drøftelse

5.1. Ejerforeningen, nye vedtægter, ordinær generalforsamling 29​​ sep.​​ TGF (bilag)

Torben deltager i generalforsamlingen. Der forsøges at få en afklaring af problemet i forhold​​ til​​ hvorfor der​​ endnu ikke er underskrevet. Vi​​ ønsker stadig​​ ikke at betale yderligere​​ for lykkebos​​ ændringer. punkt med på næste møde.

 

5.2. DH indstillinger mv TGF​​ (bilag)

Ringe/skrive​​ til Erik​​ og Bent og​​ Hanne W O.

Gitte fortsætter i Vesthimmerland,​​ Torben ønsker at​​ fortsætte​​ i DH Aalborg samt Handicapråd, Aalborg kommunes tilgængelighedsudvalg og bestyrelsen​​ for ISHD.

Alle som har interesse i at gå ind i DH arbejdet samt et evt. handicapråd i ens kommune er meget meget velkommen til at henvende​​ sig til kredsformanden.

 

5.3 Kommunevalg 21 gør nogen noget? (bilag)

Har vi mulighed for det​​ så skal​​ vi blandt andet gøre opmærksomme på de forringelser blinde og​​ svagsynede​​ oplever i forhold​​ til mindre​​ hjælp til rengøring hjemme. Alle​​ får rundsendt​​ foreningens udsendte nyhedsbreve omkring KV21, Alle i bestyrelsen, konsulenter og suppleanter må meget​​ gerne følge​​ med så godt de kan og ønsker i forhold til valgkampen​​ i sin​​ egen kommune og melde​​ tilbage​​ hvis der​​ er​​ noget som​​ kan være interessant for foreningen.​​ Alle opfordres til at deltage i valgmøder, især​​  .

​​ 

5.4opdatering af gaveregulativ (bilag)

Det rundsendte​​ blev ændret​​ lidt.​​ ​​ (rundefødselsdag fjernes år, blomsterbuket erstattes generelt med gave). Gitte foretager de sidste rettelser.

​​ 

5.5 nye borde og stole i mødelokalet? TGF

Den gamle sag​​ omkring indkøb​​ af nye borde og stole til Vesterbro ønskes genoptaget.​​ Der arbejdes​​ videre​​ med det.​​ ​​ Gitte​​ kigger på​​ det​​ sammen med Team vedligehold. ​​ det drejer sig om cirka​​ 11 borde​​ plus stole.

Alle skal melde tilbage hvis de​​ "falder"​​ over noget som evt. kan bruges. projekt forventes afsluttet inden  ​​​​ jul.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1. Økonomi orientering BH.

Kanotur støtte​​ udbetalt.

Ventepenge til​​ undervisere følger hovedforeningens takster fremover (pt​​ 140​​ kr.).​​ danløn opsiges​​ da det ikke bruges.

der arbejdes fortsat på adgang til blindes​​ jul konto​​ for Anni og Frode. Det afklares om vores investeringer skal samles i en pulje da vores obligationer taber meget i værdi.

Der modtages stadig småbeløb fra samme arv​​ denne gang 281​​ kr.

Der​​ rundsendes kvartalsoversigt​​ over budget/forbrug til næste møde

Der skyldes lidt ventepenge til underviser, dette afregnes nu via hovedkontoret.

Torben har nu bankadgang.

 

6.2 DH Aalborg​​ status og valgmøde​​ TGF

der afholdes DH Aalborg valgmøde den 26. oktober i VUKs lokaler i Nørresundby, alle er velkomne. Torben deltager.

Torben er ved en fejl ikke længere i DH Aalborgs bestyrelse. det rettes op på til næste DH Aalborg årsmøde

 

6.3. Formanden besøger klub Rebild og Aars. TGF

Torben besøger klubben​​ i aars​​ den​​ 4.​​ oktober og KlubRebild​​ den 1 november.

 

6.4. Team IT, internetforbindelse, printere.

Der opgraderes udstyr den 1. oktober hvor gammelt wi-fi udstyr samt Stofas modem​​ udskiftes​​ til nyt. der​​ vil i​​ den forbindelse komme nyt​​ Wi-Fi​​ netværk som alle skal tilslutte​​ sig igen.​​  Torben og​​ Jesper er tovholder på dette. Netværksnavn og kode vil blive opsat samme sted som det gamle er.

Der er indkøbt ekstra toner og blæk til vores printere, disse opbevares i formandsskabet.

 

6.5 Nøgler​​ udlevering​​ TGF

Der er lavet ny udleveringsprocedure og registrering af nøgler indtil det er afklaret om der skal ske ændringer omkring vores låse og nøgler. Lås på formandsskabet er nu skiftet og kun bestyrelsen vil få nøgle udleveret fremover.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Fremtidig regnskabsføring. ​​ Undervisningsårets opdeling.

Stole borde hvis noget er kommet frem.

 

8. Eventuelt

Gitte:​​ sidste tilmelding til Fur tur onsdag. ledige pladser på førstehjælpskursus​​ 9 oktober.

Søren: kan ikke deltage i næste møde samt seminar. Bruno: Vitskøl kloster har en sansehave for blinde.

 

Huskelisten eller glem ikke listen (for os med dårlig huskkommelse):​​ 

Kørsel. Torben Annette Ulla og Bruno

Opvaskemaskine. Team vedligehold.

Vesterbro​​ gulv i det store toilet. Team vedligehold

EDB-rum. Team Vedligehold

Baggang/sjov med hund. Team undervisning/vedligehold

Nøglesituation Vesterbro. Team vedligehold/IT

Forretningsorden TGF og JH

Nye Borde og stole, Gitte og Team vedligehold.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 25.september 2021.

 

Medlemsreferat 23. august 2021

Referat kredsbestyrelsesmøde​​ DBS Aalborg

 

Dato og tid: 23.​​ august​​ 2021, klokken 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

 

Til stede​​ var:​​ 

Torben, Bruno, Jesper,​​ Tina, Ulla, Carsten, Gitte og suppleant​​ Palle​​ samt konsulenterne Tommy,​​ Annette​​ og Søren.

 

Afbud fra: ingen.

 

Dagsorden

1. Mødet åbnes

1.1​​ Besøg af Sussanne B Holland​​ og Søren Uhrenholt​​ fra konsulentordningen.

Sussanne​​ Gav orientering om den nye forsøgsordning.​​ Søren Uhrenholt præsenterede​​ dernæst​​ sig selv.

 

1.2​​ har nogen noget inden vi går videre

intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 Godkendelse af​​ referat fra​​ 28. juni 2021

Referat godkendt som både medlems- og​​ mødereferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1.​​ Undervisning. GMI (bilag kommer)

Det besluttedes enstemmigt at der godt kan oprettes hold løbende, men​​ kommer​​ det for tæt på en sæsonafslutning så​​ oprettes​​ hold først​​ sæsonen​​ efter.

​​ ​​ 

4.2.​​ Online aktiviteter skal være landsdækkende TGF (bilag)

Der er et ønske fra hovedforeningen om​​ at alle​​ foreningens medlemmer kan deltage i online arrangementer der hvor det giver mening.​​ 

Beslutning. Det støtter vi og vurderer fra gang til gang.

 

4.3. Økonomi, renter på konti mv. BH.

Der kan trækkes 4 gange årligt på vores depoter uden gebyrer. Der kommer ikkenegative renter på vores 4 bankkonti. Det besluttedes at Bruno Torben og Søren tager et møde med Danske Bank i forhold til vores obligationer som pt de sidste​​ år har​​ tabt voldsomt i værdi.

 

4.4​​ Deadline for kredsstof TGF GMI (bilag)

Beslutning: deadline for kredsstof er​​ frem over​​ onsdagen inden deadline​​ KL​​ 12. Redaktionen melder dette ud.

 

 

4.5 Mødeplan frem til KGF 2022 TGF (bilag)

December møde under afklaring, ellers godkendt, møderækken lægges på hjemmesiden i årskalenderen.

Konsulenter vender tilbage om de kan deltage den 13 december eller mødet skal flyttes.

 

4.6 Corona restriktioner - ophæves alt eller? TGF

Alle restriktioner ophæves indtil videre, rygerum er igen åbent samt køkkenet. der skal opfordres til​​ at bruge​​ håndsprit, ekstra rengøring af borde håndtag osv. samt lufte ud hyppigt. Dette er også et ønske fra AOF.

 

5​​ til drøftelse

5.1.​​ Medlemsmøde​​ 5​​ november AKT. Udvalg.​​ (bilag)

dato 5 november, Kimbrerkroen.​​ foreløbige​​ budgettal​​ musik 14000 diverse bus og taxa 13000 mad inkl. kaffe og kage ved ankomst, hovedret og dessert og drikkevare ad libitum 450​​ pr. person. Udvalget​​ fremsender​​ endelige tal til næste møde så det kan vedtages.

bestyrelsen bakker op om de foreløbige tiltag.

Gitte ansøger​​ Coronapuljen når der er styr på​​ budget.

Vi regner med​​ 50 deltagere​​ for lokalet k med teleslynge​​ kan max​​ rumme​​ dette. Ellers​​ må vi låne teleslynge.

​​ 

5.2​​ Dato og​​ placering for KGF​​ 2022​​ TGF/AKT udvalg​​ (bilag)

beslutning: afholdes 9. april​​ KL​​ 2022. Aktivitetsudvalget er tovholder​​ og planlægger​​ videre for sted​​ (Brovst prøves om der er ledigt)​​ klokkeslæt​​ med videre. afklaring om hvilket FU medlem som deltager udestår.

 

5.3​​ HFH samarbejde​​ status. AW

Der er​​ nu lavet en aftale med HFH og hvis ikke FDDB bruger deres skab/vores lokaler bruger vi dette og lås skiftes.​​ 

Torben sørger for lås og​​ nøgler.

Endeligaftale omkring hvem får nøgler​​ osv.​​ besluttes næste møde. Skab burde være klar til brug inden midt september.

 

5.4.​​ Bestyrelsesarbejdet​​ seminardag TGF.​​ ​​ (bilag​​ kommer)

Dato bliver den​​ 12 november, ALLE skal lige melde tilbage til Torben hvis ikke de kan deltage, gerne snarest hvis der skal ændres dato. tidsrum eftermiddag til drøftelser​​ osv.​​ og aften fra​​ KL​​ cirka 17:30 spisning på en​​ restaurant. Nærmere følger på næste møde.

 

5.5 Læserbrev i medlemsbladet fra Troels TGF (bilag).

svar formuleres, Torben vender det derefter med Ask.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1.​​ Møde med NT og Aalborg kommune omkring busser mv. TGF TS og CS.

Referat fra afholdte møde endnu ikke kommet,​​ men der​​ er gode nyheder, alle nye busser bliver med udvendig linje annoncering, der sker endeligt noget ifm. landbusserne bag ved arkaden​​ hvor der kan laves bus annoncering med tale. Desværre bliver de nye​​ busstoppesteder​​ ifm.​​ alle de nye ombygninger​​ osv.​​ ikke med en stander pr bus, men de får fast stander som chauffør SKAL køre frem til. så må vi se.

 

6.2.​​ Økonomi orientering BH.

Der arbejdes fortsat på Torben, Frode og Annis adgang til bankkonti.

 

6.3 nyt fra region Nordjylland aktivitetsgruppen, efterårsplan, GMI​​ (bilag)​​ 

Gitte gav en​​ kort opsummering af det udsendt.

 

6.4​​ nyt fra HB-møde 25 juni​​ TGF​​ (bilag).

Torben gav kort​​ orientering, blandt andet at der nu igen bliver​​ sat gang​​ i​​ strukturdebatten. Der​​ er også​​ dårligt nyt omkring nota og deres forsøg med at få aftale med medierne om lydaviser, der skal genstartes nyt forsøg. foreløbigt referat rundsendt.

 

6.5 projekt google nest som lydbogslæser for personer over 65 år.​​ (bilag)

Torben orienterede​​ kort om henvendelsen og der forsøges at finde et medlem som vil deltage i dette spændende projekt.

 

6.6 Bestillingsservice fra hovedkontoret​​ (bilag).

godt nyt der er nu lavet side på www.blind.dk hvor diverse services man kan trække på fra hovedkontoret kan ses.

 

6.7 Undervisningssæson 2021 GMI (bilag)

Der er sandsynligvis fundet en vikar til strik, ellers er der ved at være styr på den kommende sæson. Der afholdes opstartsmøde med AOF og underviserne den 31. august

Mindfulness​​ online, der skal der lige findes en ny underviser.

​​ 

 

7.​​ Punkter til næste møde

Undervisning: lokaleoversigt/hvilke hold​​ er startet og hvornår er de på​​ Vesterbro​​ mv.

 

8. Eventuelt

Palle deltager ikke i næste møde. Tina fortalte at der på Grønlandstorv er mulighed for at ordblinde blinde/svagsynede​​ kan få undervisning og at de mangler kursister.

 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 4. september 2021

 

Medlemsreferat 28. juni 2021

Referat kredsbestyrelsesmøde​​ DBS Aalborg

 

Dato og tid: 28. juni 2021, klokken 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000​​ Aalborg.

 

Til stede​​ var:​​ 

Torben, Bruno,​​ Jesper,​​ Tina, Ulla, Carsten,​​ Gitte​​ og​​ suppleanterne​​ Palle og Stein Samt konsulenterne Tommy og Annette.

 

Afbud fra: ingen.

 

1. Mødet åbnes

1.1 Valg af ordstyrer permanent eller fra gang til gang?

Jesper er udpeget til fast mødeleder indtil næste KGF.

 

1.2 Værter​​ ifm.​​ klargøring til​​ møder hvordan​​ gør vi dette?

Ulla og Tina er værter.

 

1.3 spisning hvad og hvordan, ønsker ikke at spilde tiden til møder.

Ulla sørger for smørrebrød hos slagter​​ Carlsen, Det​​ skal leveres,​​ få regning til​​ Bruno.

 

1.4 har nogen noget inden vi går videre

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt​​ 4.6 Syriske familier.

Dagsorden blev​​ herefter godkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 Godkendelse af​​ referat fra​​ 26. maj 2021​​ 

Godkendt som både møde og medlemsreferat.

 

3.2 Godkendelse af referat 3. juni 2021

Godkendt​​ som både møde og medlemsreferat.

 

3.3 Godkendelse af referat KGF 12 juni 2021 så det kan sendes til underskrift.

Godkendt  ​​​​ sendes til underskrift.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1.​​ konstituering,​​ valg af næstformand og sekretær.​​ mv.​​ TGF

Jesper Dam valgt til næstformand. Torben Frederiksen valt til sekretær.

 

4.2.​​ Udpegning af medlemmer til udvalg​​ og teams mv.​​ ​​ TGF​​ (bilag)

Følgende​​ udvalg og​​ teams er​​ fastlagt​​ ​​ konstitueringsmøde 28 juni 2021.

 

Team vedligehold.

Ulla, Jesper, Annette og Torben

Tager sig af vedligehold af lokalerne​​ mht.​​ renovering, nyanskaffelser reparationer og lignende.

 

Team​​ undervisning (2 personer)​​ 

Gitte og Ulla.

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til​​ undervisere, AOF og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af UP og AT.​​ Afholder​​ møde​​ med AOF og undervisere inden opstart.

 

 

Redaktionen (2 til 3 personer):​​ 

Gitte og Torben

Tager sig af alt​​ vedr.​​ medlemsblad, hjemmeside og sociale​​ medier.

Deadline for kredsstof flyttes til onsdage​​ kl.​​ 12.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette.

Tager sig af kørsel​​ ifm.​​ undervisning, bookning, afmelding med videre​​ når det drejer sig​​ om undervisning​​ og kørsel til klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Jesper, Ulla, Tina og Annette.​​ Gitte støtter som AK.

Tager​​ sig af​​ arrangementer, medlemsmøder,​​ KGF​​ i kredsregi.

 

Forsamlingshuset​​ 

Tina og Palle.​​ Ulla​​ støtter.

tager sig alt vedrørende dette.

 

Tilgængelighedsudvalg (NT og kommune mindst 3 personer):​​ 

Tommy,​​ Stein,​​ Tina og​​ Carsten.

Tager sig af alt​​ vedrørende kollektivtrafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt.

 

​​ Team IT (mindst 2 pers):

Torben,​​ Jesper, Carsten og Stein.

Tager sig af alt det tekniske på Vesterbro, EDB-lokale, varme mv.

Tager sig af det tekniske på hjemmesiden.

 

Team Vesterbro.​​ 

Ulla, Tina og Annette.

tager sig af alt​​ vedr.​​ Vesterbro​​ i​​ det daglige​​ (ikke defineret endnu skal diskutere omkring hvad​​ osv.)

 

Miniferien(1 til 2 pers):​​ 

Else Aaved​​ og Anna​​ Lise Lausten.  ​​​​ 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

 

4.3.​​ Skal vi bruge forretningsorden og skal​​ den ændres​​ TGF​​ (bilag)

Det​​ besluttedes at bruge forretningsorden og nuværende kigges igennem og fremlægges til beslutning næste møde.

 

4.4 Tavshedspligtsærklæring​​ underskrives.​​ TGF

Tina, Palle, Carsten og Stein underskrev tavshedsærklæring.

 

4.5 Undervisning,​​ Mindfulness​​ GMI​​ (bilag)

det vedtages, uanset​​ støtte fra​​ AOF,​​ deltagergebyr 100

 

4.6 Syriske familier.

Der støttes med 2000​​ kr.​​ til møder på​​ Vesterbro​​ frem til juni 2022.

Der laves​​ Corona​​ ansøgninger strandtur og​​ adventure​​ park i Rebild.

det​​ støtter​​ vi.

 

5.​​ Sager​​ til drøftelse

5.1.​​ Mødeplan​​ for kredsbestyrelsesmøder​​ TGF (bilag)

Møde tredje mandag i måneden indtil KGF 2022. Torben laver mødeplan og rundsender til godkendelse på næste møde.

 

5.2​​ Dato og​​ placering for KGF​​ 2022​​ TGF

9.​​ eller​​ 23 april sted afventer.​​ Torben forhører sig hos Bianca.

 

5.3 Undervisningsprogram og aktivitetstilbud​​ 

Team IT sørger for cd.​​ 

Ulla hjælper med pakning​​ 

porto rustenborg Bruno undersøger om hovedkontoret om porto.

ingen reaktion fra klubber.

 

5.4​​ Aktivitetsudvalg, sommerfest/arrangement 21 august 2021, status hvad hvem?

ingen fast​​ datoaktivitetsudvalg​​ går i tænkeboks.

 

5.5 Medlemsmøde 2021, hvornår hvem hvad.​​ TGF

26​​ oktober eller2.​​ november,​​ Kimbrerkroen Aars aktivitetsudvalg er tovholder. Melder tilbage næste møde.

 

5.7 Kørselsordning, hvem hvornår?​​ TGF

Torben,​​ Ulla, Bruno og Annette kigger på det. arbejder videre.

 

5.8 Nøglesituationen Vesterbro. Hvordan få styr på det, hvem.​​ TGF

Team vedligehold​​ tager sig af dette.

 

5.9 HFH samarbejde hvad gør vi. AW

Det er ok,​​ Annette tager​​ sig af dette og vender tilbage.

 

5.10 Bestyrelsesarbejdet​​ fremadrettet, kommunikation, forventningsafstemning, mv.​​ 

der arbejdes videre​​ med en​​ eftermiddag og aften med spisning​​ september eller oktober.​​ Forslag til indhold af dag sendes til Torben.

 

5.11 Undervisning, Sjov med din hund​​ samt Strikkelære. GMI (bilag)

arbejd videre. ​​ Dialog​​ med hold og lærer.​​ Hold starter op som hidtil.

Strikkelærer​​ syg, Der​​ findes​​ vikar​​ som​​ alternativ hvis​​ ikke strikkelærer​​ er​​ klar​​ til sæsonstart, vikar gøres opmærksom på at det kun er kortvarigt.

​​ 

5.12 Taskforce Corona lån af vores lokaler Førstehjælp og​​ faldteknikkursus GMI​​ (bilag)

ja det gør vi lav videre, det​​ er gratis. GMI arbejder videre. ​​ 18 september. fald teknik.

Første hjælp 7 timer 25 september. Gitte vender tilbage næste møde med endelig plan.

 

 

6.​​ Sager til orientering

6.1.​​ Økonomi ved kredskasseren​​ BH.

Der er kommet 75.000,00 kr. i paragraf 18 midler for sidste år. Der er afslag på støtte fra næste års pulje.

 

6.2​​ Møde​​ mellem Patientforeningerne​​ og​​ Aalborg Kommune​​ TGF AW​​ (bilag)

Udsat til næste møde.

 

6.3​​ nyt fra region Nordjylland aktivitetsgruppen, efterårsplan,​​ GMI​​ (bilag)

Udsat til næste møde.

 

6.4​​ nyt fra HB-møde 25 juni​​ TGF.

Udsat til næste møde.

 

6.5​​ Ansættelse af ny konsulent TGF.

Der har været afholdt ansættelsessamtale, både Lars Peter og torben var indbudt til​​ ansættelsesudvalg, begge takkede nej. Så der er nu ansat en ny konsulent, nærmere følger.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Intet at bemærke.

 

8. Eventuelt

Der kan være problem​​ med miniferie​​ opsamling på​​ Kennedy, dette følges der op på.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 12. juni 2021.​​ 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3. juni 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid:​​ 03.juni​​ 2021 klokken 16.

 

Lokation: Zoom online​​ 

 

Til stede var: Frode, Bruno, Gitte, Jesper, Ulla, Tina, Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: ingen.

 

 

  • Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 3 kørsel – bestilling til arrangementer. Nyt punkt 4 Eventuelt og bordet rundt.

Dagsorden blev herefter godkendt.

 

02. ​​ KGF 2021

A: Status tilmelding​​ praktisk mv:​​ 

30 stemmeberettigede pt. Knud spørges om han vil være stemmetæller og mikrofonbærer. Der bestilles plus 5 ekstra stk.​​ forplejning pga.​​ den sene udmelding om flytning. Der byttes om på dagsorden rækkefølge for formands og Kredskassererens beretninger idet Bruno skal gå senest 13:30.

Frode videresender indkomne forslag til Ask så han er orienteret. Ligeledes ska han orienteres omkring bestyrelsesmedlemmernes holdning hvis Erik stemmes ind, så han er forberedt.

Frode har printet pakket og udsendt brev til alle medlemmer​​ omkring adresseflytningen​​ af KGF

 

B: Ny Formand, kan der bakkes op om Finn Hvid Bredahl og hvis nej​​ hvad stilles​​ så op.?

Der​​ er kommet endnu​​ en kandidat Troels Jensen fra Hadsund. Torben​​ Arrangerer møde​​ online med dem​​ begge​​ hvis muligt på mandag efter kl. 16.

Derefter besluttes hvem som​​ bestyrelsen ønsker​​ at pege på​​ hvis der opnås enighed herom, alle ​​ kan selvfølgelig stemme frit.

 

  •  ​​​​ Kørsel – bestilling til arrangementer.

Annette gjorde opmærksom​​ ​​ at  ​​​​ hendes funktion som kørselsleder kun gælder i forhold til undervisning. Det besluttedes at Frode tog sig af bestilling af kørslen til​​ KGF og 110 års arrangementet.

 

  • Eventuelt og bordet rundt.

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den​​ 04.​​ juni 2021.​​ 

 

 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 26. maj 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid:​​ 26.maj​​ 2021 klokken 16.

 

Lokation:​​ Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

 

Til stede var: Bruno, Gitte, Jesper, Ulla, Tina, Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Frode.

 

  •  ​​ ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.

Da​​ Frode havde​​ meldt afbud​​ overtog Torben jf.​​ vedtægterne Frodes rolle på mødet.

Torben indledte med at meddele at​​ han ikke​​ modtager​​ genvalg på den kommende KGF og derved heller ikke stiller op som formandskandidat.

 

  •  ​​ ​​​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer.

 

  •  ​​ ​​​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referatet​​ blev godkendt​​ som værende både medlems- og mødereferat.

 

04. ​​ Kredsgeneralforsamling 2021.

A.​​ Status tilmeldte.​​ 30.

B.​​ Ændring​​ af afholdelse​​ sted og dato/tidspunkt?

Det besluttedes at​​ Flytte til​​ Aalborg, Gitte​​ aftaler med AKKC.​​ Der sendes info ud til​​ medlemmerne​​ så snart vi er sikre på at AKKC forbliver åbent.

Mulig formandskandidat​​ kan være​​ Finn Hvid Bredahl, Tommy har talt med ham og han er villig til at stille op. Dette afklares yderligere.

.C Mail​​ Erik B Hansen​​ forslag​​ vedrørende​​ konsulenters deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Dette er allerede​​ behandlet på​​ konstitueringen og der ønskes ikke ændret på dette.

 

  •  ​​​​ ​​ Undervisning.​​ 

A.​​ Ansættelse​​ af​​ Nye​​ lærer?

Er​​ det ok​​ at​​ Undervisningsleder​​ ene og alene udpeger/henviser​​ nye lærer​​ til ansættelse hos AOF og det ydermere er et familiemedlem?

Hvad skal proceduren være fremover for at undgå lignende forhold?

Det besluttedes at det fortsat er​​ Undervisningsleder​​ som aftaler med AOF omkringundervisere, da det er AOF som har alle ansættelse/lønforhold med​​ videre skal Undervisningsleder  ​​ ​​​​ holde bestyrelsen​​ orienteret når​​ der ansættes/afgår undervisere. Skulle det drejes sig om venner/familiemedlemmer eller for den sags skyld et medlems ven​​ eller​​ familie så er det vigtigt at dette forhold oplyses så der ikke kommer​​ tvivlsspørgsmål​​ herom.

 

B​​ Status undervisningsprogram

Undervisningsprogrammet er​​ printet og​​ klar til udsendelse.

 

C​​ Status aktivitetsprogram?

Det er klar til udsendelse.

 

 

06 ​​ ​​ ​​​​ møde​​ patientforeningerne​​ og Aalborg Kommune​​ tirsdag d. 15. juni kl. 14.30-17.00 i Gigantium.

A​​ Hvem vil deltage (helst 2 stk.).

Ingen meldte sig.

 

07​​ ​​  ​​​​ Aktivitetsudvalget. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ 

A​​ Status 110-års arrangement/hvor mange​​ er tilmeldt og hvad koster evt. aflysning.​​ 

27 tilmeldte, arrangement aflyses ikke da der allerede er flere tilmeldte end minimum.

Frode indsender underskrevne​​ kontrakt til​​ hvide Hus eller Jesper.

 

B status​​ Fisketur

30 voksne​​ plus 10​​ børn.​​ Der er bestilt fælles bus fra Aalborg da der ikke var deltagere fra kreds Vendsyssel.

Coronapuljen dækker udgifterne til arrangementet

 

Status/gennemførelse​​ af Cocktailkursus Det​​ gennemføres, torben sørger for ansøgning til ​​ Coronapuljen. Cocktailcompany er selv værter. De sender link og info til Torben som udsender ​​ mails til deltagerne.

 

08 ​​​​ ​​ ​​ Gave Corona til alle.

Forslag:​​ Grundet kredsens​​ meget gode økonomi vil Frode​​ gerne have​​ at vi​​ i bestyrelsen bruger op til 350​​ kr.​​ pr.​​ medlem til en såkaldt​​ Coronagave, dette skal​​ selvfølgelig bringes​​ op på kredsgeneralforsamlingen da det vil overstige 50000 kr.

Hvad er bestyrelsens holdning?

konklusion:​​ Bestyrelsen mener at pengene er bedret givet ud til aktiviteter​​ for medlemmerne​​ og ønsker derfor ikke at støtte dette.

 

09. ​​  ​​​​ Kørsel. ​​​​ 

Frode ønsker​​ at vi​​ fremover når der​​ benyttes​​ Kredskørsel det​​ være​​ sig til​​ undervisning, klubber og andre arrangementer​​ skal bruge​​ de 104 tures​​ flexhandicapkørsel​​ man er tildelt​​ først.

Er der nogen som ikke kan afse deres​​ flexhandicapkørsel til​​ kredsformål kan der af formand og kredskasserer​​ dispenseres​​ og bruges almindelig flexkørsel.

Hvad er bestyrelsens holdning til dette?

Konklusion: Som hidtil​​ aftalt ønskes​​ først en grundig afvejning af de forskellige scenarier før det kan besluttes noget omkring en ændret​​ praksis med​​ hensyn​​ til​​ kørsel.​​ Dette skal have en høj prioritet i den kommende bestyrelse, så derfor er dette punkt udsat.

 

10.  ​​​​ økonomi.​​ Regnskab.

Kredsen​​ ​​ ​​ modtager ikke paragraf 18 midler i denne omgang pga.​​ overskud på regnskabet for 2020. Kredsen har modtaget en​​ yderligere​​ lille​​ protion til tidligere arv på 15000arv​​ denne gang​​ på knapt 4000 kr.

 

11 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Miniferien.

Else Aaved har meddelt at der er pt 25 tilmeldte​​ og den​​ gennemføres.​​ vi må​​ gerne reklamere​​ lidt​​ hvis det​​ ønskes hun​​ kan godt​​ forlænge deadline lidt​​ endnu.​​ Der er plads til 30 deltagere.

Konklusion: Bestyrelsen bakker op om afholdelsen​​ af miniferien​​ og afholder de aftalte udgifter​​ omkring​​ tilskud​​ osv.

​​ 

11.  ​​ ​​​​ Klagemail fra Erik B Hansen.

A Generalforsamling placering, tidspunkt, samt transport. Erik ønsker det​​ altid skal være​​ i Aalborg.

Dette behandles​​ i​​ dagsordenens​​ punkt 4.

 

B Påstand om lobbyisme fra konsulent side, hvad​​ er bestyrelsens​​ holdning til dette?

Konklusion: Ingen kommentar udover at har et medlem​​ eventuelle​​ klagepunkter i forhold til​​ konsulenternes​​ arbejde kan​​ de henvende sig til Konsulentordningen​​ som konsulenterne er ansat under.

 

C Afstemning i bestyrelsen omkring deltagelse af suppleanter og konsulenter. Dette er bestemt ved konstitueringen, skal der ny afstemning til?

konklusion: bestyrelsen har vedtaget det på​​ konstitueringen. /godkendelse af forretningsorden og dette ønskes der ikke ændret på.

 

13Eventuelt og Bordet​​ rundt.

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 01. juni 2021.​​ 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 19. april 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid:​​ 19.​​ april​​ 2021 klokken 16.

 

Lokation: Zoom online.

 

Til stede var: Frode, Bruno, Gitte, Jesper,​​ Ulla,​​ Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Tina​​ 

 

01.  ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet og gav ordet til ordstyreren.

 

02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt 13 Rengøring klargøring Vesterbro.​​ Nyt punkt 14 eventuelt og bordet rundt. Nyt punkt 15 Næste møde.

Den ændrede dagsorden blev​​ herefter godkendt.

 

03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referat godkendt​​ som møde​​ og medlemsreferat.

 

04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ ​​ Ulla og​​ Helges​​ Legat

Der bliver 50000,00 kr.​​ til​​ kredsen i​​ år. Frode er fortsat formand.

​​ 

 ​​ ​​​​ B.​​ ​​ Formue pleje ​​ 

Frode gav kort orientering om ændringer​​  ​​​​ ​​ ​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​ i forhold til procedure​​ mht.​​ økonomi​​ på hovedkontoret.

 

05.​​  ​​​​ Blindes jul bank​​ 

Vores gamle Mobilepaykonto​​ nedlægges​​ pga. CVR skifte. Der arbejdes på at Anni og​​ Frode kan​​ få læseadgang til den nye Mobilepay konto.

Så skulle alt​​ vedrørende​​ skiftet af bank mv for Bindes jul vedkommende være på plads.

 

06 ​​ ​​ ​​​​ Vesterbro ejerforeningen  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Frode arbejder for at få​​ sagen færdig​​ og må gerne gøre brug af advokat ifm.​​ hjælp til tinglysning/vedtægtsændringerne.​​ Næstformand inddrages hvis Frode ønsker dette.​​ 

 

07​​ ​​  ​​​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 2021. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ 

Indkaldelse/dagsorden​​ skal med​​ i næste blad som har deadline 26. april.

Kørsel​​ tilrettelægges​​ når der er​​ overblik over​​ hvem som har tilmeldt sig og ønsker kørsel.​​ Dette tilrettelægges​​ mellem​​ Gitte, Annette og Bruno.​​ Skulle der opstå tvivl om noget så kontaktes formand/næstformand.

 

08 ​​​​ ​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ Banko.

Banko: Det​​ var hyggeligt. Der er sendt præmier ud og faktura modtaget.

7.​​ maj low vision​​ songcontest:​​ Er der stemning for at​​ bestyrelsen​​ samles og​​ mødes og ser det sammen på​​ Vesterbro eventuelt med ledsager og spisning. Vend venligst tilbage om​​ det til​​ Gitte snarest.

 

8. juni​​ 110 års jubilæum:​​ Ideoplæg fra AK udvalget, telt på​​ Gammeltorv og uddeling af kagemand mv. lidt musik.​​ ​​ Forslag til tidsrum 12-15. Jesper undersøger om det er muligt på Gammeltorv. Der arbejdes videre med projektet.

​​ 

21. august. Medlemsfest.​​ 

Der undersøges mulighed for telt, musik og grill.​​ Er der nogen i bestyrelsen som har ideer til sted så sig frem. Tidsrum ikke helt fastsat endnu men start tidlig eftermiddag er et bud. Teaser skal i kommende medlemsblad.

 

29 maj kl.​​ 10 – 16​​ Familiefisketur i​​ Vesthimmerlands​​ fiskepark​​ fælles med kredsene i region​​ Nordjylland. Pris bliver​​ 50 kr.​​ for voksne og børn (under 16) år 25 kr.​​ ​​ Coronapulje søges.

Gitte er tovholder for Aalborg. ​​ Kredsen støtter​​ gerne hvis​​ der er behov​​ for økonomisk​​ støtte.

 

09. ​​  ​​​​ Undervisning. ​​​​ 

Den rundsendte​​ aktivitetsplan og​​ undervisningsprogram​​ er godkendt når​​ de på​​ mødet påtalte​​ rettelser og​​ mangler er tilføjet/rettet.​​ Bla.​​ kontakttelefon​​ til mandelauget​​ og gul​​ skrift​​ på hygge og​​ kulturgruppen. Derudover skal Mandelauget og Showdown samt Tandemklubben indsende medlemsbetingelser i forhold til priser og evt.​​ prøvetider.

Dette er et stort ønske fra​​ konsulenterne som​​ nemmere kan fortælle omkring vores aktiviteter.

Frode kontakter klubberne om dette.

Undervisningsleder rundsender aktivitetsplan og​​ undervisningsprogram igen når det er færdigt.

Mht. undervisningsprogram skal vi tage stilling til om Workshops skal afvikles under AOF eller via kredsen, såfremt der er tilmeldinger nok til at oprette en workshop. 

Filtekursus: Pris for undervisning er 3500,-​​ kr.​​ + kørsel (Brønderslev) for 10 timer. Dette kan ikke køres under AOF. Vil vi tilbyde det?

Konklusion: ja det støtter vi.

 

Mindfulness - hvis ikke det bliver muligt at køre holdet under AOF (grundet deres regler som endnu ikke er afklaret​​ mht. Onlineundervisning) vil vi så i samarbejde med Vendsyssel og Thy-Mors tilbyde det? (Pris​​ cirka​​ 100,- /pr​​ uge pr. Kreds)

 Konklusion: ja det støtter vi.

 

Mht. aktivitetstilbud: 

Afklaring om der skal være forskel på hvilke aktiviteter i kredsen man kan få kørsel til efter de regler der fungere p.t. (de står i både undervisningsprogram og aktivitetsplanen).

Konklusion: ja både kredsens klubber og de sportsklubber som høre under DBS foreningsvedtægter kan få kørsel til deres medlemmer.

 

Med hensyn til genåbning af undervisning​​ og klubaktiviteter:

Undervisning afventer retningslinjer for AOF og bliver det muligt kan der laves sommerhold efter 21. maj.

Mht. Aktiviteter rundt om i​​ klubberne som​​ ikke hører til på Vesterbro, så kan de starte op efter 6. maj såfremt det er tilladt fra myndighedernes side. Klubberne skal selvfølgelig følge det pågældende steds retningslinjer i form af ønske​​ om fremvisning​​ af Coronapas med videre.

 

Mht.​​ klubaktivitet på Vesterbro 62A. så er der også mulighed for at der kan startes op efter 6. maj.​​ Men der​​ følges lige op på retningslinjerne og klubberne får besked om hvornår de kan starte op.​​ 

 

10.  ​​​​ økonomi.

Ulla og Helge skovs legat​​ har uddelt​​ 50.000,00kr til​​ kredsen. Kredsen har arvet​​ knapt 16000,00 kr.​​ Der er glad smiley fra​​ Kassereren

 

11. ​​ ​​​​ Kredsnyt.

Der​​ laves kredsnyt​​ med indhold​​ fra klubber, kredsbestyrelsen samt​​ referat fra​​ afholdte KGF 2020 2021. indlæg fra ny formand.

Redaktionen forespørger klubber om de vil​​ have et​​ mere​​ beskrivende og​​ fyldestgørende​​ indlæg i​​ end​​ det korte som​​ står i selve aktivitetsplanen.

Undervisningsprogrammet og aktivitetsplanen sendes med.

Kirsten​​ Frederiksen indtaler​​ kredsnyt.

Jesper  ​​​​ producerer​​ cd og pakker og sender dem.

Gitte sørger​​ for printning​​ af labels til cd-​​ og sortversionen af kredsnyt.

Ulla hjælper med pakning  ​​​​ af sort versionen.

Torben udsender mail versionen.

Torben kontakter Lars Peter mht.​​ CD’er.

Kredsnyt skal være udsendt inden 1. juli.

 

12  ​​ ​​ ​​​​ Mini ferie

Kredsens​​ miniferie skal​​ forsøges gennemført og årets deltagerpris bliver igen 2500 kr.​​ 

Kredsen betaler for 2 fælles hjælpere samt Else Aaved og Anna lise Lausten.

Else Aaved fremsender program og budget til kredskasseren.

Er​​ der ønske​​ fra andre kredses​​ medlemmer om​​ at deltage kan de gøre​​ dette på​​ samme vilkår som vore egne medlemmer såfremt der er ledige pladser.

 

I tilfælde af Coronasituationen igen udvikler sig uheldigt forbeholder kredsen sig ret til at aflyse turen hvis det ser ud til at ville kunne koste kredsen et væsentlig højere beløb end det som er tiltænkt som tilskud til miniferien. Dette gøres selvfølgelig i samarbejde mellem bestyrelsen og arrangørerne.

 

13.  ​​​​ Rengøring klargøring Vesterbro.

Der opstartes​​ rengøring​​ igen efter 1 maj. Bruno er tovholder.

Ulla​​ tjekker lige op på​​ spritdispenserer og​​ Corona kasser. ​​​​ Coronakasser bruges indtil ny sæsonstart​​ i august/september.

Coronaudvalget følger op​​ om der skal ændres noget i de nedskrevne coronaregler for Vesterbro efter 6.​​ maj.

Køkkenet åbnes igen​​ op til​​ den ny sæson.

 

14.  ​​​​ Eventuelt og Bordet​​ rundt.

Annette fortalte at der snart ansættes en ny konsulent som igen tager en del af kreds Vendsyssel og​​ Aalborgs​​ medlemmer. Dette​​ skyldes et​​ stigende antal​​ sager som​​ er meget tidskrævende.

 

15. ​​ ​​​​ Næste møde

26 maj kl.​​ 16​​ på Vesterbro 62.​​ 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den​​ 20.​​ april 2021.​​ 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 4 marts 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 04-03-2019 16:00
Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torben, Maj-Lis samt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: ingen.

01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

02. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 15 ændret til Kredsnyt CD, hvad gør vi. Bustur med Else indgår i punktet om Aktivitetsudvalget.
Punkt 18 ændret fra strukturudvalg, som Frode tager under formanden orienterer, til Frivilligbørs. Nyt punkt 23 kredsbestyrelses konstituering Fredericia. Nyt punkt 24 eventuelt og bordet rundt.
Den ændrede dagsorden blev derefter godkendt.

03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde.
Det udsendte referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

04. Formanden orienterer.

04. A Strukturudvalget.
Frode tager til udvalgsmøde i Høje Taastrup 5 marts.

04. B Ejerforeningen.
Der er generalforsamling i ejerforeningen 6 marts. Frode meddelte at han trækker sig som formand for ejerforeningen på den kommende generalforsamling.
Der bliver aflæst vand og varme i nærmeste fremtid.

05. Aktivitetsudvalget
Bustur i maj.
Turen er planlagt og info sat i bladet. Deltagerpris 250 kr. Mindste deltagerantal skal være 20.
Der bliver en ændring, da Svanen ikke sejler på det pågældende tidspunkt, nærmere info næste blad.

Søren Holmgren:
Gitte har styr på det, teaser sat i medlemsblad og på hjemmesiden. Frode sender forespørgselsbrev til kreds Vendsyssel, som så skal give forhåndstilkendegivelse 1 juni. Gitte booker et værelse til Søren på Scandic i AKKC. Der er valgt menu. Kamfilet med tilbehør.

Medlemsmøde i oktober, Finn undersøger Aalborg Vandrehjem. 29 oktober.

Kredsgeneralforsamling 4 maj. Menu pris cirka 150 kr. Forloren hare kunne være en ide. Aalborg Hallen undersøges som mulig lokation til næste kredsgeneralforsamling.

06. Klub i Rebild
Maj-Lis booker Stubhuset første torsdag i måneden. Der kan senere udvides til hver 14. dag hvis det bliver aktuelt.
Tommy har en i tankerne som måske kan være med til at styre klubben.
Tommy begynder at ringe rundt.

07. Økonomi ved Henning
Regnskab 2018 er ved revisor. 108.000,00 kr. er indgået for medlemskontingenter. 37 medlemmer har ikke betalt endnu.
Undervisning, der er enkelte der endnu ikke har betalt.

08. Undervisning
AOF vil gerne have et stykke i vores blad omkring et syhold for handicappede. Kredsen er ikke indblandet og det er ikke en del af vores undervisningsprogram. Det skal blot betegnes som et almindeligt AOF-tilbud som nu er målrettet handicappede.
Annette går videre med det og sørger for at redaktionen får teksten, og spørger om AOF også vil have det på vores hjemmeside og Facebook side.

09. Varme Vesterbro
Bestyrelsen besluttede at prøve at bruge TADO varmesystemet. Torben og Finn sætter i værk.
Det skal lige vurderes om der skal varme på i Showdown rummet.
Skal der skiftes termostater i indgang, de 2 små toiletter, lille møderum, hele det store møderum, syrum, Showdown og garderoben bliver det i alt 23 termostater plus router til styring. Pris cirka 14.000,00 kr.

10. Mini ferie
Intet at bemærke. Punktet skal med på næste møde.

11. Tilgængelighedsudvalg.
Udvalget og Frode holder møde med NT og Aalborg Kommune den 7 marts kl. 13:30.
På mødet bliver vi orienteret om BRT plus bus projektet og med alt hvad det medfører, den nye førerløse bus i Aalborg Øst samt vi vil spørge ind til de ting som TGF har drøftet.
Udvalget vil ligeledes forsøge at genindføre de halvårlige møder mellem DBS Aalborg og NT/Aalborg Kommune.

12. Valg af DH repræsentant Mariagerfjord kommune
Erik B. Hansen er indstillet og vi afventer svar fra DH Mariagerfjord.

13. Forretningsudvalget i DH Aalborg.
Torben kontakter Birthe Volbech omkring sagen.

14. Landsmøde 23.-24. marts antal
12 er tilmeldt.
Henning har modtaget 10 girokort pt.

15. Kredsnyt CD, hvad gør vi.
Vi gør som sidste år. Torben og Henning tager sig af det. Frode sørger for labels og kuverter (maj måned). Der skal bestilles 600 Cd’er hos Lars Peter.
Cd’er skal laves til udsendelse midt i juni. Det skal tilbydes de medlemmer som ønsker det at få undervisningsprogram på sort eller mail.

Der skal undersøges på kredsgeneralforsamlingen om der stadig er interesse for denne CD.

16. Tilgængeligheds møde i Vrå – se bilag
Mødet er den 23 april KL 14 og Torben og Erik deltager.
Torben sørger for tilmelding.
Torben og Erik aftaler mødested og transport.

17. Studerende om stok – se bilag
Finn vil gerne være med. Han giver besked hvis det ønskes at flere skal deltage.

18. Frivillig Børs.
Ingen deltagelse i år.

19. Brev om tilbud om hjælp.
Henning undersøger om Mandelauget eller Showdown kan bruge ham. Ellers måske Goalball holdet.

20. Opgradering af edb-lokale.
Der må bruges op til 35.000,00 kr. på indkøb af 5 pc’er samt netværksudstyr og eventuelle ændringer i EDB-lokalet.
Pc’er indkøbes snarest og opsættes, resten laves så det er klar den kommende undervisningssæson. Torben tager sig af det.

21. Deadline for medlemsbladet
Det præciseres hermed at arbejdsgangen ifm. udgivelse af kredsstof er
som følger, deadline for indsendelse er altid fredagen inden kl. 12. Redaktionen udsender kredstoffet til bestyrelsen senest søndag aften kl. 20. eventuelle rettelser eller ønsker om tilføjelser inden mandagen kl. 20 så redaktionen kan nå at rette til.
Det vil være en god ide at bruge svar alle når man ønsker rettelser så er det nemmere at følge ændringerne.

22 Orientering om årsmøde i BORN
Henning gav kort opsummering af mødet som han, Børge og Torben deltog i. Børge trak sig som medarbejderrepræsentant og Torben overtog posten. Henning er fortsat revisor i foreningen. Referatet kan ses på BORN.netkreds.dk. Der er bestyrelsesmøde i BORN den 11 april kl 10 på Vesterbro 62A.

23. Bestyrelsesmøde Fredericia.
Der er bestilt 10 værelser til bestyrelse og 1. suppleanten, navne kan ikke oplyses før generalforsamlingen er afviklet. Udrejse cirka kl. 8:00 onsdag 15. maj og hjemrejse ca. kl. 13:40 torsdag 16. maj. Der skal aftales et oplæg af vores Regionskonsulent som også er på FSC.

24. Eventuelt og bordet rundt
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 16 marts 2019

Medlemsreferatkredsbestyrelsesmøde 21 marts 2018

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid:
21 marts 2018, klokken 15:00

Lokation:
Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede var:
Frode, Esben, Henning, Steffen, Karen, torben, samt suppleant Gitte og konsulent Annette

Afbud fra: Else, Maj-Lis, Michelle og tommy.

AD 01: Velkomst og mødet åbnes
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD 02: Godkendelse af dagsorden
Følgende ændringer til udsendte dagsorden, Nyt . 19 Bestillinger af lokaler, nyt punkt 20 Sjov med din førehund, nyt punkt 21 eventuelt og bordet rundt. Dagsordenen blev derefter godkendt.

AD 03: Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04: Formanden orienterer
04A: 2 Nye stole.
Der er indkøbt 2 stole som er ekstra sikre for store personer eller hvis de er usikre til bens.
Pris 13000 kr.

04B: HB møde
Der arbejdes hårdt for at få styr på den nye persondatalov som snart træder i kraft.
Der arbejdes med at færdiggøre den kommende landsdækkende flexhandicapkørsel og mulighed for at få ledsagelse efter man er blevet folkepensionist.

04C: Formandens deltagelse i arrangementer.
Intet at bemærke der er opbakning til Frodes måde at håndtere sit formandskab på.

04D Ejerforeningen.
Frode skal have møde med den nye repræsentant fra prodomus til generalforsamlingen den 4 april.

AD 05: Biografen,Bladet og Sandwich.
Mødetid ved Biffen senest 16:30. Den enkelte bestiller selv billetter og henvender sig til Karen med kørsel og mad.

Tilrettet Tekst skal med i blad 5.

AD 06: Møde på Vesterbro for ISH.
Projektet droppes.

AD 07: Møde for nye medlemmer.
Invitation er udsendt. 4 tilmeldte pt.

AD 08: Kredsgeneralforsamling 2018 mad mm. Og dato for KGF 2019.
Der startes klokken 10, frokost klokken 12.
Kaffe og æblekage kl. 15. slut cirka klokken 16.
Karen tager imod tilmeldinger.
Menu Gammeldaws flæskesteg med den ganse molevitten. Kredsen er vært ved 1 øl/vand eller et glas vin til middagen og vært ved 1 øl eler vand under generalforsamlingen.
Frode tager sig af menu og forespørger om der kan blive tallerken servering og ikke tag selv.
.
AD 09: Økonomi ved Henning.
Overskud bliver cirka 130000 kr. for 2017.
Formue er nu cirka 6.2 millioner.
Den såkaldte sommerhusfond som aldrig er blevet etableret, indgår ikke længere som selvstændig punkt i regnskabet.
Husk at Henning skal have kopi gyldig billedlegitimation til revisoren.

AD 10: Klub Rebild og Mariager.
Der arbejdes fortsat på sagen.

AD 11: Møde med teknisk forvaltning 1-32018, se kopi.
Det besluttedes at lave en gruppe som tager sig af det med lydfyr og trafik.
Torben, Esben og Tommy spørges om han vil være med.
Der skal laves en ny prioriteret liste for hvor der ønskes lydfyr.
Gruppen mødes og laver en plan og vender tilbage til bestyrelsen snarest.

AD 12: Vedligeholdelse Vesterbro.
Undersøges videre, og de 2 små toiletter istandsættes ud fra det tilbud vi har modtaget, tillige spørges om der kan fås 2 nye håndvaske med blandingsbatteri..
Frode sætter i værk.

AD 13: Tur Hanstholm
Menu Bliver dansk Bøf og citronfromage til dessert.
Karens oplæg som er rundsendt blev godtaget med den ændring at nationalparken droppes, deltagerpris 200 kr.
Teaser sættes i blad 6.

AD 14: Spis en middag i mørket.
Det var et godt arrangement.
Kun rosende ord fra deltagerne.
Skrift lægges ud på hjemmeside.

AD 15: Kredsbestyrelsesmøder fremover, dato og klokkeslæt.
De ordinære møder flyttes til den 3 torsdag i måneden i stedet for den sidste torsdag. Ændringen træder i kraft til næste møde den 19 april.
Nye datoer findes på kredsens hjemmeside under årskalender.

AD 16: Nye briller, se kopi.
Der er kommet nye elektroniske briller som kan hjælpe blinde med at læse fx avis, der kommer demonstration hos døveforeningen den 10 april.
Vi vil også være en ide at her i kredsen at lave en demonstration.
Annette vender tilbage om vi kan deltage hos døveforeningen.

AD 17: Diverse udvalg Steffen.
Steffen oplyste at han ikke længere er i Ankestyrelsen. Det regionale kontaktforum i Regionen og Det regionale patientindragelsesudvalg i regionen.

AD 18: Landsmøde 17 og 18 marts.
Hvis du ikke var med på landsmødet så er der mulighed at hente en lydfil fra DBS hjemmeside snarligt.
Der vil blive lagt link ud på kredsen hjemmeside.

AD 19: Bestilling af lokaler
Der er til tider efterhånden stort pres på brugen af lokalerne på Vesterbro 62A, og for at undgå at man står uden lokale så bedes de klubber, og medlemmer som ønsker at bruge lokaler udover de fast tildelte tidsrum lige kontakte Annette Winther for at imødegå dobbelt bookning.

AD 20: Sjov med din hund.
Undervisningen flyttes til sommerperioden for at få flere timer med dagslys..
Kurset fortsætter henover sommeren. Kredskassereren, undervisningsleder aftaler med AOF.
Ændring indføres i den kommende undervisningsplan for næste periode.

AD 21: Eventuelt og Bordet rundt.
Gitte Micheelsen meddelte at interesserede kan deltage i Vesthimmerlands årsmøde den 8 maj kl. 16:30
Det skyldes at der i DH Vesthimmerlands vedtægter står at den basisorganisation man kommer fra har lov til at stille med medlemmer.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 23 marts 2018

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 22 februar 2018

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid:
22 februar 2018 kl 11:00.

Lokation:
Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede var:
Frode, Else, Esben, Karen, torben, samt suppleanterne Maj-Lis, Michelle og Gitte og konsulent Annette

Afbud fra: Tommy Henning. og Steffen.

AD 01: Velkomst og mødet åbnes
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD 02: Godkendelse af dagsorden
Punkt 19 møde aalborg 20 eventuelt 4e ejerforeningen, 4F Formandens rolle.

AD 03: Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04: Formanden orienterer
04A: Nye programmer til EDB
Det koster ikke DBS Aalborg noget at brug Super Nova

04B: Blindes Jul.
Frode vil gerne at der kan findes sælger der kan sælge overskydende blade i midtby og fx kvickly storcentret osv.

04C: Møde Års.
Frode, Maj-Lis og Gitte var til et rigtigt godt og hyggeligt møde, og klubben var meget positive overfor besøget.

04D: Ekstraordinært HB møde
4E: Det blev besluttet at påbegynde renovering af RABO bygningen i København.

4E Ejerforeningen
Der kommer ny mand fra Prodomus, som nok er en kvinde.

4F Formandens rolle.
Frode orienterede om at han så vidt muligt deltager i alle arrangementer og møder der er af politisk interesse, han føler ikke det er hans pligt at deltage i mere uformelle og frivillige arrangementer, Der er også et liv uden for DBS, han beder resten af bestyrelsen om at tænke over det til næste møde og tage tstillling til om det er et problem for dem.

AD 05: Biografen, se kopi
Der laves et arrangement i Biffen Nordkraft 17 maj kl 16 med et lille foredrag af den blinde skiløber Arne Christensen og derefter fremvisning af en synstolket film om hans oplevelser i arktis.efterfølgende er der spisning på fx den grønne Cafe i Nordkraft.
., En tekst skal i blad og på hjemmesiden. karen tager imod tilmelding. Deadline 10 maj.

AD 06: Møde på Vesterbro for ISH
Intet at bemærke.

AD 07: Møde for nye medlemmer
Møde flyttes til 4 april.

AD 08: Kredsgeneralforsamling 2018
Vejgaard hallen forslag til dato for kredsgeneralforsamlingen 2019 ønskes.
Menu bestemmes næste gang samt starttidspunkt, så der kan annonceres i blad med videre.

AD 09: Økonomi ved Henning
Intet at bemærke.

AD 10: Klub i Rebild og mariager
Lars Peter forsøger at hjælpe medd at låne lokaler gennem BORN.
Maj-Lis er på sagen og vender tilbage når der er nyt.

AD 11: Lokale hundeførerkurser
Er sat i værk her i kredsen.
(Sjov med din hund)

AD 12: Vedligehold Vesterbro
Udsat til næste møde hvis der er nyt.

AD 13: Tur Hanstholm
Deltagerantal minimum 25. karen sætter program op og sender til resten af bestyrelsen. Menu bestemmes på næste møde.

AD 14: Spis En middag i mørke
Det endelige antal bliver 21 og et barn.

AD 15: 3 dages tur i Danmark
Turen er skrinlagt, Frode skylder kvajebajer for at tage det med.

AD 16: Teleslynge Vesterbro
Esben har bestilt og sat i værk.

AD 17: Førstehjælpskursus
Der er ikke kommet nok tilmeldinger, det prøves at ændre tidspunkt til en hverdag og sætte det i bladet igen.
Mandag i april/maj 4×3 timer.

AD 18: Landsmøde marts 2018
Frode følger op på om Else kan komme med.

AD 19: Møde Aalborg kommune
Ingen yderligere tilføjelser til mødet med Teknisk forvaltning (By og landskabsforvaltningen).

AD 20: Eventuelt og bordet rundt.
Der blev talt om at indkalde til et Tilgængelighedsforum for kredsens medlemmer fra de forskellige kommune 30 april kl 16.
Der er hærværk på uret til styring af låsning af opgangsdøren, derfor kan der være problemer med at døren kan være låst i dagtimerne. Fortsætter det prøves det at se om det er muligt at flytte uret op i vores lokaler.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 04. marts 2018.