Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. september 2021

Referat kredsbestyrelsesmøde​​ DBS Aalborg

 

Dato og tid: 20.​​ september​​ 2021, klokken 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

 

Til stede​​ var:​​ 

Torben, Bruno, Jesper,​​ Tina, Carsten, Gitte og suppleant​​ Stein Erik​​ samt​​ konsulenterne​​ Annette​​ og Søren.

 

Afbud fra:​​ Palle, Tommy og Ulla.

 

Dagsorden

1. Mødet åbnes

1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden​​ ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 Godkendelse af​​ referat fra​​ 23.​​ august​​ 2021

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1.​​ HFH samarbejde - nøgler til skab mv. TGF​​ (bilag)

Der udlånes skab og i​​ alt 7 nøgler til hhv. HFH og konsulentordningen.

Godkendt enstemmigt.​​ Bruno​​ tjecker lige op på forsikring​​ i fald der skulle være tyveri fra skabet.

 

4.2.​​ Medlemsmøde 5 november. ​​ budget endelig plan AKT UDV

Budget 50000​​ kr.

Mulighed for at låne teleslynge​​ skal undersøges hvis deltagerantal bliver​​ over 50

Coronamidler​​ søges​​ til musikken.

 

4.3. Grundkursus tillidsfolk 22 - 26 november TGF (bilag)

Ingen meldte sig.

Alle nye bør deltage.

 

4.4. Odendo online auktion websted indsamling til kredsen BH (bilag)

Godkendt enstemmigt.​​ logo​​ Bruno​​ check om vi må bruge det.

Der tjekkes op om der er krav om at vi skal promoverer sitet på vores medier.

 

4.5. Undervisning, ny samarbejdsaftale med AOF Nord er den ok?​​ GMI, BH og TGF (bilag)

Da ingen kunne finde en skriftlig aftale mellem AOF og DBS Aalborg og der er​​ sket ændringer​​ i forhold til de regler som AOF opererer under ønsker vi og AOF at lave en formel skriftlig aftale.

Der var ingen ønsker om ændringer​​ til den​​ rundsendte aftale​​ 

Godkendt enstemmigt.

Torben underskriver og sender til AOF som​​ opbevare​​ aftalen​​ i deres system. (vi får kopi af​​ underskrevne​​ dokument).

 

4.6 Cafetøserne AWI (bilag kommer)

Der søges Coronamidler til deres arrangement. ydes der ikke støtte til arrangementet fra Coronapuljen så støtter kredsen​​ med det ønskede beløb på max​​ 1800 kr.

Fremadrettet skal der afklares hvad som støttes og af hvem da dette er​​ et regionstiltag.

 

4.7 Bestyrelsesseminar dato flyttes til 13 november? TGF

flyttet til 13.​​ november kl​​ 12.30 Carsten Gitte​​ og Torben​​ tager sig af planlægningen fremadrettet.

 

4.8 kredstilskud til klubberne? fuldt tilskud eller? (TGF (bilag)

Der ydes i lighed med beslutningen maj 2020 punkt 11 at yde fuld tilskud til klubberne i år.

Godkendt enstemmigt.

 

4.9 Læserbrev Troels TGF​​ (bilag kommer)

Der ønskes ikke​​ at gøre​​ mere​​ ved det.

Godkendt enstemmigt.

 

5​​ til drøftelse

5.1. Ejerforeningen, nye vedtægter, ordinær generalforsamling 29​​ sep.​​ TGF (bilag)

Torben deltager i generalforsamlingen. Der forsøges at få en afklaring af problemet i forhold​​ til​​ hvorfor der​​ endnu ikke er underskrevet. Vi​​ ønsker stadig​​ ikke at betale yderligere​​ for lykkebos​​ ændringer. punkt med på næste møde.

 

5.2. DH indstillinger mv TGF​​ (bilag)

Ringe/skrive​​ til Erik​​ og Bent og​​ Hanne W O.

Gitte fortsætter i Vesthimmerland,​​ Torben ønsker at​​ fortsætte​​ i DH Aalborg samt Handicapråd, Aalborg kommunes tilgængelighedsudvalg og bestyrelsen​​ for ISHD.

Alle som har interesse i at gå ind i DH arbejdet samt et evt. handicapråd i ens kommune er meget meget velkommen til at henvende​​ sig til kredsformanden.

 

5.3 Kommunevalg 21 gør nogen noget? (bilag)

Har vi mulighed for det​​ så skal​​ vi blandt andet gøre opmærksomme på de forringelser blinde og​​ svagsynede​​ oplever i forhold​​ til mindre​​ hjælp til rengøring hjemme. Alle​​ får rundsendt​​ foreningens udsendte nyhedsbreve omkring KV21, Alle i bestyrelsen, konsulenter og suppleanter må meget​​ gerne følge​​ med så godt de kan og ønsker i forhold til valgkampen​​ i sin​​ egen kommune og melde​​ tilbage​​ hvis der​​ er​​ noget som​​ kan være interessant for foreningen.​​ Alle opfordres til at deltage i valgmøder, især​​  .

​​ 

5.4opdatering af gaveregulativ (bilag)

Det rundsendte​​ blev ændret​​ lidt.​​ ​​ (rundefødselsdag fjernes år, blomsterbuket erstattes generelt med gave). Gitte foretager de sidste rettelser.

​​ 

5.5 nye borde og stole i mødelokalet? TGF

Den gamle sag​​ omkring indkøb​​ af nye borde og stole til Vesterbro ønskes genoptaget.​​ Der arbejdes​​ videre​​ med det.​​ ​​ Gitte​​ kigger på​​ det​​ sammen med Team vedligehold. ​​ det drejer sig om cirka​​ 11 borde​​ plus stole.

Alle skal melde tilbage hvis de​​ "falder"​​ over noget som evt. kan bruges. projekt forventes afsluttet inden  ​​​​ jul.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1. Økonomi orientering BH.

Kanotur støtte​​ udbetalt.

Ventepenge til​​ undervisere følger hovedforeningens takster fremover (pt​​ 140​​ kr.).​​ danløn opsiges​​ da det ikke bruges.

der arbejdes fortsat på adgang til blindes​​ jul konto​​ for Anni og Frode. Det afklares om vores investeringer skal samles i en pulje da vores obligationer taber meget i værdi.

Der modtages stadig småbeløb fra samme arv​​ denne gang 281​​ kr.

Der​​ rundsendes kvartalsoversigt​​ over budget/forbrug til næste møde

Der skyldes lidt ventepenge til underviser, dette afregnes nu via hovedkontoret.

Torben har nu bankadgang.

 

6.2 DH Aalborg​​ status og valgmøde​​ TGF

der afholdes DH Aalborg valgmøde den 26. oktober i VUKs lokaler i Nørresundby, alle er velkomne. Torben deltager.

Torben er ved en fejl ikke længere i DH Aalborgs bestyrelse. det rettes op på til næste DH Aalborg årsmøde

 

6.3. Formanden besøger klub Rebild og Aars. TGF

Torben besøger klubben​​ i aars​​ den​​ 4.​​ oktober og KlubRebild​​ den 1 november.

 

6.4. Team IT, internetforbindelse, printere.

Der opgraderes udstyr den 1. oktober hvor gammelt wi-fi udstyr samt Stofas modem​​ udskiftes​​ til nyt. der​​ vil i​​ den forbindelse komme nyt​​ Wi-Fi​​ netværk som alle skal tilslutte​​ sig igen.​​  Torben og​​ Jesper er tovholder på dette. Netværksnavn og kode vil blive opsat samme sted som det gamle er.

Der er indkøbt ekstra toner og blæk til vores printere, disse opbevares i formandsskabet.

 

6.5 Nøgler​​ udlevering​​ TGF

Der er lavet ny udleveringsprocedure og registrering af nøgler indtil det er afklaret om der skal ske ændringer omkring vores låse og nøgler. Lås på formandsskabet er nu skiftet og kun bestyrelsen vil få nøgle udleveret fremover.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Fremtidig regnskabsføring. ​​ Undervisningsårets opdeling.

Stole borde hvis noget er kommet frem.

 

8. Eventuelt

Gitte:​​ sidste tilmelding til Fur tur onsdag. ledige pladser på førstehjælpskursus​​ 9 oktober.

Søren: kan ikke deltage i næste møde samt seminar. Bruno: Vitskøl kloster har en sansehave for blinde.

 

Huskelisten eller glem ikke listen (for os med dårlig huskkommelse):​​ 

Kørsel. Torben Annette Ulla og Bruno

Opvaskemaskine. Team vedligehold.

Vesterbro​​ gulv i det store toilet. Team vedligehold

EDB-rum. Team Vedligehold

Baggang/sjov med hund. Team undervisning/vedligehold

Nøglesituation Vesterbro. Team vedligehold/IT

Forretningsorden TGF og JH

Nye Borde og stole, Gitte og Team vedligehold.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 25.september 2021.

 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn