Praktisk info

Referater.
Her kan du se referater fra Kredsbestyrelsesmøder og kredsgeneralforsamlinger.

Forretningsorden
Her kan du se kredsbestyrelsens forretningsorden. (kommer på et tidspunkt😀)

Kørselsregler.
Her kan du se regler for brugen af kredsens kørselsordninger.

Problemer med Busser og lydfyr
Her kan du se hvordan du melder om problemer med busser og lydfyr.

Kredsstof medlemsbladet deadlines.
Her kan du se hvornår der er deadlines for indsendelse af indlæg du vil have med i kredsens afsnit i medlemsbladet der udkommer hver tredje uge.

SMS Tjeneste
Tilmeld dig kredsens SMS tjeneste og få små og opdaterede nyheder om arrangementer osv.

Zoom online mødeværktøj
Her kan du se og læse omkring brugen af Zoom som er det værktøj Dansk Blindesamfund bruger til online møder og arrangementer.

ChatGPT kunstig intelligens
Her kan du læse små vejledninger og komme igang med ChatGPt.