Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 18 september 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 18. september 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten,​​ Palle,​​ Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Ulla og konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Søren, Stein Erik​​ og Meska.

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230821​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 21.​​ august​​ 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Indkøb og opsætning af opvaskemaskine TGF (bilag)

Fischer og Paykel dobbelt skuffe opvaskemaskine købes til 13500,00 kr. Vi opsætter og monterer selv. Torben står for dette. Den gamle vandvarmer som ikke har været koblet til i lang​​ tid fjernes​​ i samme ombæring.

Der kan komme lidt småudgifter​​ ifm.​​ opsætningen. max 400 kr.

 

4.2​​ Indkøb og opsætning af 85. tommer tv TGF JL (bilag)

Det besluttes at der købes et 85" Samsung TV til det store mødelokale. pris 11000,00 kr. dertil kommer evt. møbel eller opsætning samt udgift til sammenkobling med eksisterende lyd- og teleslyngeanlæg. så pris i​​ alt​​ forventes til​​ at ende omkring 13000,00 kr.

I den forbindelse​​ søges om​​ tilskud til online arrangementer som også dækker en del af udgiften af TV'et. så kredsens udgift forventes lavere end ovennævnte.

 

4.3 Frivilligflyer er den ok TGF JEL/SES​​ (bilag)

Den rundsendte Frivillig flyer er godkendt.​​ Rikke får nogle printet.

 

4.4 Møde for nye medlemmer TGF konsulenter (bilag)

Mødedatoer 8. og 15. marts 2024.​​ Konsulenterne kommer​​ med et programforslag​​ ud fra sidste års program, enten på oktober eller november bestyrelsesmødet.​​ 

Der er​​ kommet omkring 65 nye medlemmer​​ siden sidste års møde.

 

4.5​​ Aktivitetsudvalget:​​ Medlemsmøde og julearrangement november 2023 (bilag)

mødet starter kl. 16 (mødetid 15:45) og julearrangementet starter kl. 17:30 og​​ slutter senest​​ 21:30. Der gives en genstand under mødet. pris for deltager i julearrangement 200 kr. pris for julebuffet og dessert 275 kr. der gives en genstand til max 50 kr. der tilbydes en snaps til 30 kr. Forventet max antal deltagere80.

Kredsens andel uden puljetilskud vil være inkl. kørsel 30000,00 kr. ved 80 deltagere.

Palle tager tilmeldinger. Palle og Annette arrangerer kørsel. Vi skal have fundet ud af​​ hvem hjælper​​ på dagen.

Der søges midler til julearrangementet, Torben sørger for dette.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Den hvide stoks dag 15 oktober​​ AKT. UDV.

Der gøres ikke​​ noget særskilt​​ ud over at indsætte ledelinje debatindlæg i Nordjyske underskrevet alle 3 kredsformænd i regionen.

 

5.2 Arvesag hvordan griber vi den an TGF (bilag)

Det undersøges hos advokat om der er noget vi kan ændre, gøre anderledes.

Torben tager sig af dette og vender tilbage når der er nyt.

 

5.3​​ Høstfesten hvordan​​ gik det.

Det var overordnet set en rigtig god dag. Der var lidt​​ for lidt​​ plads, og der var ikke nok serveringspersonale og de var ikke afstemt med vores ønsker. Men trods dette var de venlige og hjælpsomme. næste​​ gang (for der var så vidt vides stemning for en næste gang)​​ skal der​​ være bedre plads og udluftning samt​​ bedre organisering af buffeten.

Der var 135 deltagere 50 fra Aalborg.

 

5.4 Klage over førerhundes opførsel på Vesterbro, hvad gøres TGF (Bilag)

Der​​ udfærdiges et​​ regelsæt og der sættes et stykke i medlemsbladet. Carsten tager sig af dette.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Pt. 162000,00 kr.​​ på konti. AOF regning på 123000,00 kr.​​ betalt, miniferie betalt, regning for opvaskemaskine 13500,00 kr. og TV på cirka 13000,00 kr. kommer.

Varmeopgørelse giver 4085 kr.​​ retur.​​ 

Danske Bank er begyndt at tage 1 kr. pr postering i netbank. Dette er Bruno i samarbejde med Hovedforeningen ved at​​ forsøge omgjort.

 

6.2 Referat​​ bestyrelsesmøde ISH TGF (bilag)

referat var ikke nået at komme. Torben orienterede om sidste afholdt møde og nu hedder ISHD igen ISH og sagsbehandlingstiden er​​ igen nede​​ på max 3 måneder. Der kigges på Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden i den næste tid. Referat rundsendes til næste møde.

 

6.3 ledelinje​​ og artikel i nordjyske. TGF.

Der har været en del skriverier​​ omkring ledelinjer​​ udeservering og skilte i Aalborg midtby, Hovedforeningen udfærdiger i samarbejde med de 3 kredsformænd et debatindlæg til nordjyske som svar på dette.

 

6.4 status baggang.

Det kommer til at tage lidt længere tid da baggangen er mere skadet en først​​ antaget og​​ der skal en del spartling til. Men projektet skrider frem. Der er ikke dukket noget uventet op. Budgettet ser ud til at kunne holde.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer, arvesag,​​ 

 

8. Eventuelt.

Intet at bemærke.

 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 8. oktober 2023

 

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 21. august 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 21. august 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Jesper, Tina,​​ Bjarne og​​ suppleanterne Ulla og Stein Erik samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Palle, Søren og Meska.

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Der bliver udleveret nøgle til vores opgangsdør til rengøringsselskabet.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt​​ med følgende​​ ændring.​​ 4.6 Arrangører Miniferie 2024 tilføjes

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230619​​ referat​​ bestyrelsesmøde 19. juni​​ 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Aktivitetsudvalg​​ KGF afholdelsessted​​ mv.​​ Aktiv udvalg(bilag)

Det besluttes at afholde KGF på Shellmotel i​​ Støvring mandag​​ 15. april 2024 kl 15. med efterfølgende spisning.

Kørsel med fælles bustransport i videste omfang. OBS Højtaleranlæg skal medbringes.

​​ 

4.2​​ Høstfest 16 september​​ kørselsplanlægning Coda mv​​ TGF PT AW (bilag).

Der er bevilget støtte fra aktivitetspuljen til arrangementet og deltager betaling blev 300​​ kr.​​ inklusiv transport og 4 drikkebilletter. Coda skal vi være OBS på om det kræves.

Kredsens udgift bliver kun til transport anslået til 14000 kr.

 

4.3​​ Undervisning. midler til opstart træning på Vesterbro. TGF og AW (bilag)

Det besluttes at give op til 3000​​ kr.​​ til opstart af nyt træningshold på Vesterbro pengene bruges til aflønning af træner halleje og​​ evt.​​ udstyr. Team undervisning tager sig af det og vender tilbage når der er nyt.

 

4.4​​ EDB lokale​​ vedligehold pc'er lokale mv.​​ (bilag)

Det besluttes at 2 fra bestyrelsen/suppleanter skiftes​​ til at se om Super Nova og Zoomtext kører som de skal og at Windows ikke er ændret til andet tema. (Ulla og Jesper). Det besluttes at rydde op i kabelhelvedet i EDB lokalet så der kun er det​​ som absolut​​ skal være der. Det​​ besluttes at​​ der skal i nær fremtid skiftes til​​ enkeltstående​​ hæve-/sænkeborde på hjul til hver enkelt arbejdsstation.

Der indkaldes til arbejdsdag mht.​​ oprydning​​ snarest​​ (Torben) Alle undervisere får besked på at når maskinerne er tjekket igennem mv. så​​ skal de​​ tilsikre sig at de er som de var da de startede undervisning og hvis der​​ er fejl​​ og mangler så skal Torben kontaktes pr​​ tlf.​​ og gerne mail.

Born skal melde til os når der igangsættes hold og hvilke dage/tidsrum de kører. BORN fremskaffer ny version af Super Nova og vi tager os af installation.

 

4.5 Baggang forskønnelse oprydning TGF (bilag)

Det besluttes at give op til 3000 kr. for at få malet og sat den sidste lampe op. Torben er tovholder​​ og giver​​ besked hvis der skal bruges hjælpere. tidsplan: snarest.

 

4.6 Miniferie 2024 arrangører TGF (bilag)

Else og Anna Lise har ombestemt sig og vil gerne​​ tage et​​ år mere så de tager sig også af Miniferie 2024. Der bliver tale om at der skal en ekstra hjælper med. Dette er bestyrelsen enig om at bakke op om.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Stand på Frivillig fredag 29​​ september​​ ​​ frivillig folder​​ TGF (bilag)​​ 

Det besluttes at vi får lavet en lille flyer (A5) som kort og præcist fortæller hvad vi gerne vil tilbyde frivillige hos DBS Aalborg. Stein Erik og Jesper laver forslag til flyertekst. Rikke laver layout og printer. Tidsplan snarest og senest færdig 29. september.​​ 

Stein Erik og Jesper sender forslag til kommentering og derefter​​ får Rikke​​ tekstforslag at arbejde med. Torben. er tovholder

Der Skal lige undersøges om vi har mulighed for at​​ få relevante​​ foldere til dagen samt noget udsmykning. ​​ Torben tager sig af det.

 

5.2​​ Budgetopfølgning​​ strammes der op eller bruger vi løs? BH (bilag)

Budget og forbrug ser pt ret fornuftigt ud, men vi tager først beslutning om der kan bruges ekstra til oktober mødet for at sikre os mod overraskelser.

​​ 

5.3 punkter til møde med NT og Aalborg​​ kommune TGF (bilag)

Flexhandicap tider urimeligt.

Flextrafik app.

Flextrafik​​ manglende​​ pris rabat ved tlf.​​ bestilling (forskelsbehandling)

Vesterbro stoppested standere.

Annoncering​​ af stoppesteder i bus​​ ved omkørsel,​​ skal stoppes.

udvendig annoncering​​ X-bus placering højtaler.

lydfyr langs​​ plusbusrute.

status perron​​ for landbusser og annoncering af busafgange.

Torben laver​​ udkast til mødeoplæg og sender til kommentering samt kontakter​​ NT mht.​​ mødedato.

 

5.4 Kredsfolder er den som den skal være? TGF JL (bilag)

Folder er færdig og godkendt. der bestilles 500 stk. hosLasertryk.dk Torben er Tovholder.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

450.000 på konti pt. 40.000​​ kr.​​ fra Ulla og Helge skovs legat modtaget.

 

6.2​​ Referat fra​​ HB møde juni 2023​​ TGF (bilag)

Det rundsendte referat blev løseligt gennemgået.

 

6.3 Ansættelse af landsdækkende​​ lokalpolitisk konsulent​​ i DBSTGF

Torben er kommet i ansættelsesudvalget og stillingsopslag er indrykket og kommer i medlemsbladet næste gang. Sidste samtaler afholdes 25 september.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer. Frivillig folder. Ny arvesag hvad gør vi.​​ 

8. Eventuelt

Carsten fortalte der​​ er​​ en ny interessant app som hedder Mit tog.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 24. august 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat 19. juni 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 19. juni 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne ​​ og suppleanterne Ulla og Meska samt konsulenterne Søren og Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Stein Erik.​​ 

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230515​​ referat​​ bestyrelsesmøde 15. maj 2023 (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Aktivitetsudvalg​​ priser osv​​ for fredags og lørdagscafeer mv.​​ Aktiv udvalg(bilag)

Fredagscafe deltagerbetaling sættes til 100 kr. Lørdags quiz og spis sættes til 150 kr. KGF​​ 2024​​ Hotel ved​​ Shell Støvring 14,15 april.​​ Palle undersøger om vi kan være der og til hvilke priser.

​​ 

4.2​​ Høstfest 16 september deltagerpris budget mv TGF PT AW (bilag).

Deltagerbetaling foreslås til 275​​ kr.​​ inklusiv 2 genstande. Der kan blive tale om deltagerbetaling på transport, dette besluttes senere.

Torben, Palle og Annette tager det med til regionsgruppen.

 

4.3 Undervisningsprogram for 2. halvår 2023- til godkend. TGF og AW (bilag)

Det rundsendte budget og program blev godkendt.

Undervisningen vil koste​​ kredsen omkring​​ 30000kr. for efteråret.

 

4.4​​ Ulla og​​ Helges fond ansøgning​​ TGF og​​ BH (bilag)

Der er varslet møde 26. juni. Men vi har pt. ikke fået indkaldelsen endnu men​​ Bliver der uddeling, søges til Samsung TV, Playstation 5,​​ større højtaler til vores lydanlæg​​ og Miniferie 2024.

​​ Bruno og Torben deltager i mødet.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Stand på Frivillig fredag 29​​ september​​ TGF (bilag)​​ 

Vi deltager, Torben,​​ Jesper og Bjarne er tovholder.

Kredsfolder skal være klar dertil.

 

5.2​​ HB møde juni 2023 - noget særligt? TGF (bilag rundsendt særskilt) ​​​​ 

Dagsordenens punkter​​ blev​​ gennemgået.

 

5.3 Erfa Fårup sommerland tur

Det var en god tur, 30 var afsted.​​ 

Det var en rigtig god ide med fælles grill selv arrangement.​​ Mht. billetter til Fårup,​​ de​​ skal aftales,​​ betales og​​ være klar inden.

Vær også​​ OBS om​​ nogen har sæsonkort.

Dato​​ i​​ fald vi​​ gør det igen​​ inden sommersæson.

 

5.4 Erfa Klubberne fællesudflugt.

Generelt god tur, trods dårlig adgangsforhold.​​ Desværre beregnede busselskabet som​​ kørte Klub​​ Aars, Hobro og​​ Rebild​​ tiden skævt så der blev en stor forsinkelse og nogle medlemmer gik glip af noget af rundvisningen.​​ Busselskabet har​​ lovet økonomisk​​ kompensation og​​ vi valgte at medlemmer fra Klub Aars, Hobro og Rebild ikke skulle betale deres deltagergebyr som et plaster på såret. Næste års tur skal planlægges i god tid. Aktivitetsudvalget er tovholder på det.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Det ser ud til at vi nu endelig får vores paragraf 18 midler på 35000, AOF lokaleleje på 84000 er også på vej.​​ Vi håber også på at få uddeling fra Ulla og Helge skovs legat.

 

6.2​​ Referat fra bestyrelsesmøde ISHD TGF (bilag)

Det rundsendte referat blev løsligt gennemgået. Institut for syn og​​ hørelse ændre​​ ikke navn efter strukturomlægningen.​​ 

 

6.3​​ Demo af plusbus 14. juni. TGF, JL, CS.

Carsten, Jesper og Torben​​ var med​​ til demonstration og​​ prøvetur med en nye plusbus. Den ser ud til at være en​​ god løsning, i hvert fald bedre end de eksisterende elbusser. Der kan​​ tjekkes​​ ind i  ​​​​ bussen men ikke ud. Bussens døre åbner kun ​​ ved stop når der er trykket på stopknappen i nærheden af døren, så man skal huske at trykke på stopknap. Åbner dør ikke når man er ved den skal man berøre knap til højre for døren.

Der er automatisk rampe til kørestole med videre. Desværre fik vi ikke afprøvet stoppestedannonceringen og​​ udvendig annoncering da​​ der ikke var programmeret rute ind i​​ systemet endnu. Men alt i alt en positiv oplevelse. Bussen køre behageligt.

Man har ingen kontakt med chaufføren og der kan ikke købes kontantbilletter inde i bussen, eneste mulighed​​ for at​​ købe en billet er en for blinde utilgængelig billetautomat ved stoppestederne.

​​ 

6.4​​ Patientforeningernes møde med Aalborg Kommune TGF PT

Palle og Torben​​ deltog,​​ det var​​ lidt en skuffelse denne​​ gang man​​ brugte lang tid på kræftens bekæmpelse og røg, og der var​​ ikke god​​ tid til​​ at patientforeningerne kunne​​ komme med​​ noget under deres punkt.

Torben melder tilbage til​​ kommunen at vi var​​ lidt skuffede​​ over mødet.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Frivillig​​ fredag, kredsfolder færdig.​​ 

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 28. juni 2023​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15. maj 2023

Referatet kan læses nedenfor eller hentes som open text file ved at klikke her

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 15. maj 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina​​ 

 

Afbud​​ fra: Stein Erik, Bjarne, Meska, Ulla, Annette og Søren.

 

1. Mødestarter og bordet rundt.​​ 

Elevator virker igen. Norlys installere fibernet tirsdag 16 maj.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230417referat kredsgeneralforsamling 17 april til underskrift (bilag)

Godkendt og ​​ kan sendes til underskrift, 2 formuleringer rettes inden, indvarsling af KGF og medlems død.

 

3.2 230425 referat møde 25 april (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til​​ beslutning.​​ 

4.1 Sommerudflugt til Børglum kloster for egne klubber Aktiv udvalg(bilag)

Der gives tilsagn til at der arrangeres ​​ en fælles tur for klubberne til Børglum kloster 13. juni. ​​ Tur indbefatter, transport rundvisning, frokost og eftermiddagskaffe, Budget cirka 20000 kr. egenbetaling 75 kr pr. person.

Der ansøges om ​​ puljemidler ​​ hvis det giver mening.

Tovholder fra kredsen Palle og Torben. Else Aaved har kontakten til Børglum.

 

4.2 patientforeningernes møde med Aalborg Kommune TGF (bilag)

Torben​​ og ​​ Palle deltager i mødet den 8. juni.

 

4.3 Færdig gældende Forretningsorden TGF (bilag)

Godkendt.

 

,5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Møde omkring støtte til politisk arbejde i kredsene? TGF (bilag)

Carsten ​​ og Torben, deltager i et møde. for os giver det mest​​ mening med central styring og lønnet lokal støtte. Det bliver svært at få frivillige.​​ 

 

5.2 Fårup sommerland status med videre aktiv udv.

Deadline er flyttet til 22. maj. pt kun 7 tilmeldte.

 

5.3 venskabskreds hvem ønsker vi mv. TGF.​​ 

Torben og Konsulenter arbejder videre med det. indtil videre ​​ er det Frederiksberg og Storstrøm. Økonomi skal også afklare i fald ​​ fælles møde . Der undersøges omkring hvad indhold skal være om medlemsservice har ​​ nogle tanker da det var dem som foreslog ideen.

 

5.4 Miniferie​​ 2024 skal have nye arrangører TGF

Der skal findes ​​ nye inden ​​ nytår. Der annonceres i medlemsbladet.

Værelser på fSC er aftalt ​​ for 2024 og 2025, så det er på plads.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

P18 midler ikke udbetalt endnu pga.​​ nedlagt CVR nr. Bowlingfaktura fra 2020 endt med 4000 kr. Pt 325800,00 kr. på konti.​​ 

 

6.2 Status lys Vesterbro TGF.

Der er nu opsat bevægelsessensorer i gangarealet og i køkken. Der skal lige justeres på tændetiden.

 

6.3 Færdig mødeplan (bilag)

Dato skal​​ lige rettes for uge 42.

 

6.4 Afklaring omkring tegningsret og ansvar TGF (bilag)

Alle fremtidige ​​ underskrifter for egendommen Vesterbro skal foretages af ​​ Landsformand og næstformand. den daglige drift og beslutninger tages fortsat af kredsen. Ulla og Helge skovs legat skal fortsat varetages af kredsens repræsentanter.

 

6.5 Mini Ferie endelig antal.

Der er ​​ i alt ​​ 32 som skal afsted i år.

 

7.​​ Punkter til næste møde

intet at bemærke.

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 16. maj 2023.​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 25. april 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 25. april 2023 kl. 16:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Palle, Jesper, Tina,​​ Bjarne og suppleanterne Meska  ​​​​ , Ulla og Stein Erik samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren.

 

. Godkendelse af dagsorden (kun bestyrelsen)

Godkendt uden ændringer.

 

2. Konstituering kun bestyrelsen.

.1 Valg af næstformand og sekretær, mødeledelse og dagsordner (bilag).

Næstformand Carsten Sørensen, sekretær Torben Frederiksen. vi fastholder fast mødeledelse med enten Stein Erik eller Palle.

 

2.2 Forretningsorden, bruges den og i fald er der ændringer? (bilag)​​ 

Den rundsendte forretningsorden bruges. Der skal lige tjekkes omkring tavshedspligt, at alle er nævnt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230320 referat møde 20 marts (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat. en enkelt kommentar mangler at blive fjernet.

 

,4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Mødeplan 2023​​ - 2024 TGF (bilag)

Nuværende mødeplan med tredje mandag i måneden fastholdes. Mht. uge 42 (16 okt.) ​​ og uge 8 (19 feb. 2024) så afholdes møder i disse uger såfremt der ikke meldes afbud fra bestyrelsesmedlemmerne i de to uger.

Torben rundsender mødeplan.

 

4.2 Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. ​​ TGF (

Følgende udvalg og teams er fastlagt efter konstitueringsmøde 25 april 2023.

 

Team undervisning​​ (2 personer)​​ 

Torben og Annette​​ 

 

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF​​ og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af undervisningsprogram og Aktivitetsoversigt. Afholder møde med AOF og undervisere inden opstart.

 

Redaktionen​​ (2 til 3 personer):​​ 

Torben og Carsten

 

Tager sig af alt vedr. medlemsblad, hjemmeside og social medier. Deadline for kredsstof er onsdag kl 16.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette. Palle bakker op mht. kredsarrangementer.

 

Tager sig af kørsel til undervisning, bookning, afmelding med videre når det drejer sig om undervisning og kørsel til kredsens klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Palle (tovholder), Bjarne, Tina og Annette.

 

Tager sig af arrangementer i kreds og regions regi, medlemsmøder,​​ kgf. Deltager i regionsgruppen (zoommøder; hvor også kredsformænd deltager).

​​ 

Forsamlingshuset (nedlagt indtil videre).​​ 

Tina og Palle, Annette Støtter ved forfald.

 

tager sig alt vedrørende forsamlingshuset.

(ændres til fredagscafe mv.)

 

Tilgængeligheds​​ forum (alle som har lyst)

Torben, Jesper og Carsten er tovholder.

Vi genindfører tilgængelighedsforum for at forsøge at nå bredere ud mht. tilgængeligheden i kommunerne.

Tager sig af alt vedrørende kollektiv trafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt. (Nt møder kun bestyrelsesmedlemmer)

inddrager DH repræsentanterne.

 

Team Vesterbro.​​ 

Annette, Torben og Palle. Carsten støtter mht. it.

 

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige samt it varme internet osv.

 

Mini ferien​​ (1 til 2 pers):​​ ​​ udestår afklaring.

Else Aaved og Anna Lise Lausten.  ​​​​ 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

 

Økonomiudvalg (3 personer).

Torben, Bruno og Carsten.​​ (vedtægtsbestemt)

 

4.3 Ansøgning fra Sjov med hund om materialer. TGF (bilag)

Godkendt. max 400 kr. til ny længere balancebom til hundene ifm. Sjov med hund holdet.

 

4.4 Byvandring 22 juni aktiv udv. (bilag).

anslået  ​​​​ udgift 1500 kr. arrangement godkendt.

Deltager pris 75 kr. guide koster 1000 kr. max antal deltagere 30.Palle tager tilmeldinger, Torben laver tilmeldingsskema.

 

4.5 Fårup Sommerland tur ændrede vilkår. (AW PT og TGF). (bilag).

Der er modtaget 10000 kr. fra aktivitetspuljen, Transport var der​​ ikke tilskud til.​​ 

Anslået udgift 6000 - 8000 kr. Arrangementet er et regionsarrangement som vi har ansvar for.

Deltagerpris er uændret 200 kr. Palle tager tilmeldinger, aktivitetsudvalget afklare mht hjælpere og tager sig af ​​ mad og drikke. Torben laver​​ tilmeldingsskema.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2024 og opsamling på KGF 2023.

Det gik ok med at afholde ​​ det en mandag, der er lidt megen støj der hvor vi spiser, det undersøges om vi ​​ kan spise andet sted med bedre akustik.

lydanlæg bestod generelt prøven. Det undersøges om lyden kan skrues endnu højere op, ellers ombyttes ​​ til større højtaler for ​​ en merpris på 3000 kr. torben ​​ undersøger dette.

Næste års KGF afholdes i Rebild kommune. aktivitetsudvalg undersøger steder og​​ forslag til datoer er 13, 14 og 15 april 2024

Aktivitetsudvalg vender tilbage når afklaret, og så meldes datoer til hovedforeningen for endelig afklaring om FU medlem kan deltage.

 

5.2 Udflugt for klubber TGF

Der afholdes et møde med klub Aars, Jammerbugt,​​ Rebild og Hobro i næste uge. Aktivitetsudvalg repræsentanter deltager og Torben. det er ikke umiddelbart en god ide med sejlture pga. dårlig adgangsforhold. Mødet skal afklare andre muligheder og hvem som er interesseret.

Mødet tænkes afholdt som Zoom/telefonmøde, aktivitetsudvalget afklare dato og tid. Torben støtter.

En evt. sejltur med Svanen kan evt. foregå i kredsregi. Der spørges hos aktive blinde som har nævnt de planlægger en tur om de kan byde ind medplanlægning. Torben tager kontakt til dem.

 

5.3​​ Klub Rebild hvad gøres TGF.​​ 

Tina tager med 1. maj og vil måske overtage klubværtsrollen. Har nogen ide til emne på mandag så kom gerne med det.

 

5.4 Klubmanual og ordensregler Vesterbro TGF (bilag)

Den gamle plan om at lave klubmanual/vejledning til klubberne genoptages og laves færdig. Carsten, Jesper Ulla og Torben kigger på det.

 

5.5 venskabskreds hvem ønsker vi mv. TGF (bilag)

Blev ikke afklaret, udestår.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH.

pt 305000kr. ​​ på konti, ikke alle har​​ betalt for miniferie endnu, ikke alle har betalt for undervisning endnu. Vi har modtaget regning fra Seaport fra 2021 Bruno tager den med Seaport.

Det aftales at der laves et skema som alle arrangementers udgifts-/indtægtstal sættes ind i for at lette overskuelighed ift. budget.

Torben laver skema og sender til Bruno.

​​ 

6.2 Referat fra HB møde februar 2023 TGF (bilag)

Intet yderligere til det rundsendte.

 

6.4 Status lys Vesterbro TGF.

Udestår til næste møde.

 

6.4 Møde hos Aktive blinde. JL TLA og TGF.

Jesper, Tina og Torben havde et positivt og konstruktivt møde med aktive blinde i Hadsund.

 

6.5 HB møde 23 april TGF.

Der kommer sandsynligvis en pris stigning på ophold på FSC så ophold for medlem koster 524 kr. Der bliver sandsynligvis også tale om yderligere prisstigninger på andre ydelser på FSC så som leje af grupperum, køb af drikkevare. ophold og arrangementer så som miniferier osv. som allerede er booket og afholdes i 2023 afregnes til gammel pris. Nye bookninger osv. som afholdes efter 1. juni 2023​​ afregnes til nye priser.

Alle nye og gamle bookninger efter 1 januar 2024 er til nye priser.

Endelige priser vedtages i juni på HB mødet.

​​ 

7.​​ Punkter til næste møde

intet at bemærke.

 

,8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 26. april 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. marts 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid: 20. marts 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var: Torben, Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og​​ suppleanterne Meska  ​​ ​​​​ og Finn samt konsulent Annette

 

Afbud fra: Søren, Bruno og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

lys Vesterbro, snart færdigt, der opsættes bevægelsessensorer i gangen.

 

2. Godkendelse af​​ dagsorden

Den rundsendte er Godkendt. uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 230228 referat møde 28. februar (bilag)

Godkendt som møde- og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1 Regnskab 2023 godkendelse (bilag BH <)​​ 

Revisor har​​ revideret regnskab og har ingen kritikpunkter. Alle Bestyrelsesmedlemmer har godkendt regnskabet.

​​ 

4.2 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jesper arbejder videre. Finn kontakter fotograf. Rikke arbejder videre ud fra det rundsendte udkast til layout. Der aftales et fysisk møde mellem Rikke og Jesper for at få layout færdigt og tekst endelig færdiggjort.

Ideer til billeder tak.​​ 

 

4.3 ny frivilligstrategi deltagelse i møde 13 april? (bilag)

Torben deltager Måske palle eller Annette.

 

4.4​​ Det digitale sociale kompas (bilag TGF)

Det gøres der  ​​​​ ikke mere ved, Det er ikke rigtigt målrettet vores foreningstype.​​ 

 

4.5 Regler vedr. betaling for kredsaktive i arrangementer og møder TGF (bilag)n

Den rundsendte ændring er godkendt. Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage​​ gratis i kredsarrangementer evt. ledsager for egen regning.

 

 

4.6 Kristineklubben og Mandelaugets bustur i år. TGF.

Der gives tilsagn til klubbernes bustur i år mod et cirka deltagerantal på 15. Der skal undersøges mht. billigste transport.

Torben giver klubberne besked.

 

4.7 KGF status hvem hvad osv. (bilag)

Hvad koster det for mad og drikke? 250 kr. for  ​​​​ kaffe og kage samt skipperlabskovs til aften. evt. drikkevare koster 40 kr. for øl og 35 kr. for sodavand.​​ 

Hvor mange er pt tilmeldt? 2.

 

Hvem tager sig af lydanlægsafprøvning inden: ​​ Torben Carsten og Tina. (fredag 30 marts, tidpunkt aftales senere), Annette spørger Jess om vi kan låne ekstra højtaler.

,

Hvem tager sig af opsætning af lydanlæg på dagen Carsten Tina ​​ 

Hjælpere på dagen (til mikrofonbærer​​ osv.) Inger Lise, Finn og måske Kirsten.

Hvem tager sig af afkrydsning og uddeling af stemmemateriale ved medlemmers ankomst? Palle (alle i bestyrelsen møder kl. 14)

Er der andet?: Zoom møde ifald forslag eller andet kort før den 17.

Der aftales foreløbigt bestyrelsesmøde for ny bestyrelse den 18 april kl 17​​ 

Palle tager mod tilmeldinger og indkaldelse er i blad som udgives 22. marts.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Aktivitetsudvalget nye aktiviteter nye tiltag, noget nyt?)

Aalborg historiske museum byvandring arbejdes der videre med, museet er klar. ​​ 

fredagscafe og lørdagscafe endnu uafklaret.

Musik til den kommende høstfest 16 september: Den Skallede pædagog plus makker underholder med firser Expressen og ballepressen for 12000 kr. (4000 pr kreds) Beslutning: ja det kan godt godtages.

​​ 

5.2 Klubben Aktive blinde i mariagerfjord TGF (bilag)

Der aftales møde med klubben, Torben, Tina og Jesper deltager ​​ 

Torben er tovholder.

 

5.3 Kornets hus hvordan gik det.

En rigtig god tur og 34 deltog. ​​ 

Husk billeder og gerne video på dagen.

​​ 

5.4 Audio-gaming hvordan gik det.

Godt arrangement 16 deltagere og ledsager.​​ 

Alle fik noget ud af arrangementet og der er allerede et par stykker som ikke deltog der har spurgt om det gentages.

Næste gang husk at sige hvis man har brug for megen teknisk hjælp er det en god ide med egen hjælper, og man skal have styr på sine koder og udstyr inden.

Det passede fint mht. antal deltagere.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF (bilag)

Den Generelle holdning er at der kun skal repareres småting indtil videre. Der er ønske om at få gulvtæppet væk fra det lille kontor og lagt vinyl.

 

5.6 Klubledermøde 14. marts hvordan gik det.

Der var stort fremmøde og de fleste fik noget ud af mødet. Der skal arbejdes videre med budget og økonomi for​​ egne klubber så de kan få et budget at holde sig til. Dette arbejder  ​​​​ økonomiudvalget videre med. regler for kørsel sendes til klubberne.

(er der tilføjelser til punktet??)

 

6.​​ Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH​​ 

Regnskabet r revideret og​​ godkendt. vi har modtaget 41.000 kr. fra hovedkontoret i refusion for kørsel 2022. der pt knapt 400000,00 på vores konti. Der var som forventet et stort smæk i forbindelse med vores investeringspuljer for 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

ingen.

 

8. Eventuelt

intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 22. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 28. februar 2023

referat kan downloades i ODT formatved at klikke her

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 28. februar​​ 2023 kl.​​ 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Meska  ​​​​ samt konsulent Annette

 

Afbud fra:​​ Søren, Finn og Stein Erik.

 

1. Mødet åbnes.

,1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Torben fortalte han havde​​ været med​​ til besigtigelse af den ny 25 meter​​ lange plusbus​​ som skal sættes ind på linje2 senere i år.

Annette spurgte om nogen havde hørt til ændret praksis fra fx Aalborg kommune​​ omkring bevilling​​ af solbriller​​ med filterglas​​ hvor man​​ nu får​​ en type​​ som sættes uden på eksisterende brille.​​ Dette undersøges videre.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt​​ uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230116​​ referat​​ møde​​ 16.​​ januar(bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Klubledermøde TGF​​ (bilag)​​ 

Det besluttes at afholde klubledermøde 14. marts 2023 kl. 15:30. Forplejning kaffe og kage. Transport/Kørsel til deltagerne.

Bruno Carsten, Torben og Annette afholder møde online​​ omkring klubøkonomien​​ snarest. Torben indkalder.

 

Der afgives et svar til aktive blinde i mariagerfjord mht. deres henvendelse.

 

4.2 Audio-gaming TGF (bilag)

Der afholdes audiogaming arrangement den 18. marts kl.​​ 11 til cirka 20. indlæg og brev er udsendt. Deadline for tilmelding er 12. marts. Transportudgifter over 50 kr. dækkes.​​ Der er søgt aktivitetspuljen​​ om støtte, svar forventes cirka 7. marts.​​ ​​ 

Der søgt​​ om 7650​​ kr. kredsenes udgifter vil med tilskud blive max 2500 kr. for (egenbetaling af mad). Det er lagt ud som regionsarrangement og DBSU er også indbudt.

Status antal tilmeldte dags​​ dato?​​ 3 deltagere pt.

Skal vi have et minimumsantal deltagere?​​ Nej, det​​ er vigtigt​​ at få det afprøvet.

Mht. sodavand: måske ide med​​ 25 cl cola med låg (Annette​​ prøver at kigge på​​ d et).

Torben tager sig af frokost og aftensmad.

Ansvarlige på dagen: Jesper, Carsten, Stein Erik og Torben (meld tilbage hvis i ikke kan deltage)

 

4.3 Ny kredsfolder JL og FB (bilag)

Jespers udkast til​​ tekst er​​ som udgangspunkt ok, de ændringer som blev nævnt på mødet tager​​ Jesper med og laver nyt udkast.

Rikke laver forslag​​ til folder, sort baggrund og den stribe som er for oven og neden i foreningens farver bibeholdes., der skal tages billeder.​​ Tekst skal være hvid.​​ 

 

4.4 Ejerforening regnskab 2022 budget 2023 godkend (bilag​​ A og B)

Det rundsendte regnskab kan godkendes og​​ budgetforslag​​ er ligeledesgodkendt.

Torben spørger ind til følgende på den kommende​​ EF-generalforsamling:​​ Vicevært hvad laver de?

Elforbrug hvad​​ dækker det over.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ ​​ ​​ Det ny​​ Aalborg.dk er​​ den ok​​ TGF

Generelt en fin hjemmeside,​​ ikke​​ yderligere​​ kommentarer​​ udover de som Carsten, Palle og Torben har meldt ind.

 

5.2​​ Aktivitetsudvalget nye aktiviteter (bilag)

Medlemsmøde julefrokost 28 november. Orkideen.

​​ Aktivitetsudvalget​​ vender tilbage​​ når nyt.

 

 

Fredagscafe afløser​​ forsamlingshuset (der spørges hos forsamlingshuset om de syntes om ideen)

 

Fællesspisning​​ lørdage med quiz eller anden underholdning.

 

Der undersøges om muligheden for​​ Byvandring​​ fra Aalborg historiske museum.

Aktivitetsudvalget prøver​​ at lægge​​ nogle datoer for ovennævnte tiltag.

Vi prøver at søge frivillige gennem frivilligportalen​​ når årshjul er lagt.

Eller når vi har et par​​ konkrete arrangementer​​ hvor det giver mening.

Aktivitetsudvalget tager sig af opslagstekst og spørger om hjælp/input hos os andre.

 

Aktivitetsudvalget vil gerne en yderligere​​ præcisering​​ mht. deltagelse/betaling for bestyrelsesmedlemmer/konsulenter mv.​​ Torben laver udkast​​ af nuværende og rundsender det. Tages med på næste møde.​​ 

 

5.3 Aktivitetsudvalget status kornets hus og KGF 2023 (bilag)

Kornets hus: pt 16 deltagere, der er indbetalt fra kreds Vendsyssel men Palle har ikke​​ modtaget tilmeldingerne, dette afklares så det tyder på at der bliver omkring 25 deltager og at det derved gennemføres.

 

KGF ​​​​ 

Den endelig indkaldelse og dagsorden kommer i blad 4. ​​ Kaffe og kage kl.​​ 15. aftensmad bliver​​ skipperlabskovs​​ kl.​​ 18:30​​ drikkevare for egen regning​​ Hjemkørsel kl. 20:30.

Lydanlæg skal​​ afprøves i​​ god tid inden.​​ 

Budgetoverslag inkl.​​ Transport til næste møde for 55 deltagere.​​ 

 

5.4 Afmærkning containere ifm. Affaldssortering TGF (bilag)

Det​​ Undersøges videre.​​ Torben er tovholder. Annette​​ prøver at​​ finde ud af hvilken løsning det​​ er Jammerbugt​​ bruger.

 

5.5 Vesterbro 62A indkøb/vedligehold TGF​​ (bilag)

Udsat til næste møde.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH​​ 

Der er betalt 123000 kr.​​ for undervisningen i 1. halvår. Vi har modtaget 25.000 kr.​​ i p18 midler fra Aalborg kommune. Vi har pt ikke​​ modtaget refusion​​ fra hovedforeningen mht. kørsel. Beløbet er cirka 41000 kr.

Blindes jul regnskab​​ er lige​​ blevet underskrevet​​ og godkendt.

 

6.2​​ Blindes jul 2022 resultat​​ (bilag)

Årets​​ resultat blev 286000 kr.​​ i overskud. ​​ Pris for indkøb af blade til 2023​​ stiger fra 6 til 7 kr.

 

6.3 Bestyrelsesmøde ISHD TGF

Referat fra mødet rundsendt, der blev bla. Talt om Gobox om hvorfor den ikke generelt​​ er med​​ som afprøvningsmulighed. Der blev nævnt fra synskonsulent Margit at​​ der generelt er​​ 180 til 200​​ synshandicappede under​​ 18. Man anses som​​ svagsynede​​ ved en​​ synsrest​​ på 6/18 medmindre der​​ er andre​​ forhold som gør at man​​ har synsproblemer​​ trods bedre synsrest. ISHD lægges sammen med CDH​​ under det meget lidt sigende navn undervisning og kommunikation. ISHD forbliver på Sofiendalsvej. Daglig tale vil stadig være ISHD. Sammenlægning sker pr 1 januar 2024. Der skal fortsat spares 750000 kr. Dette er dog ikke en yderligere​​ besparelse fra​​ de besparelser som var i 2022. Så intet tyder på forringelse af serviceniveauet ift.​​ 2022.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Intet at bemærke.

 

. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 5. marts 2023

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 16. januar 2023

Referatet kan også downloades ved at klikke her

Referat​​ Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 16.​​ januar​​ 2023​​ kl 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleanterne Finn, Meska  ​​​​ og Stein Erik samt konsulent Annette

 

Afbud fra:​​ Søren.

 

1. Mødet åbnes

1.1​​ Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden

tilføjes punkt​​ 5.7​​ træningscenter.​​ Dagsorden godkendt med ændring.

​​ 

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 221219​​ referat​​ møde​​ 19. december​​ (bilag)

Godkendt.

 

04.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1Blindes jul 2023(bilag)

Det​​ besluttes​​ at bestille 20500 stk.​​ til salget julen 2023.

​​ 

4.2​​ Møde for nye medlemmer i 2023? (bilag)

vi planlægger et møde.

Tovholdere.​​ ​​ Bjarne,​​ Jesper, Annette, palle​​ og​​ Torben.

Der vendes tilbage når der er nyt.

 

4.3 Miniferie 2023 TGF (bilag)

minimumsantal er 20​​ deltagere.​​ Deltagerpris for​​ årets miniferie er 2500 kr.

Budgetforslag skal sendes til Bruno​​ 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Gamin for synshandicappede (bilag)

Lørdag​​ 18 eller 25​​ marts. Stein Erik,​​ Jesper, Carsten​​ deltager gerne på dagen.

​​ start​​ omkring 11​​ til lidt mad.​​ Torben spørger Søren​​ Jensen​​ om hvilken dag der passer ham. Torben og Søren Uhrenholt er tovholder og vender tilbage når der er nyt.

 

5.2​​ Kursus i konflikthåndtering​​ (bilag)

Vi arbejder videre med det. ​​ alt efter​​ hvad hovedforeningen​​ foreslår Enten​​ region eller- ​​​​ kredsvis.

Torben er Tovholder.

 

5.3​​ KGF 2023 status og plan​​ (bilag)

17.​​ april. Orkideen​​ 15 - 20:30.​​ kaffe mv ​​ ved ankomst​​ middag kl 18:30.

Aktivitetsudvalget er tovholder. Dagsorden og indkaldelse i blad 3.

Torben sørger for stemmemateriale og klokke.

 

5.4 Ny kredsfolder (bilag)

Jesper​​ og Finn​​ kigger på​​ det.​​ Torben​​ finder gammel​​ kredsfolder​​ elektronisk​​ og sender​​ TIL Jesper/Finn. De vender tilbage​​ med forslag​​ til ny.

​​ 

5.5 Høringsvar nyt bybusnet i Aalborg (bilag)

Det rundsendte høringsvar var ok. Torben sender det ind.

​​ 

​​ 5.6 Nytårskur, hvordan gik det?

Godt arrangement. 29 deltagere.​​ Vi​​ gentager​​ det i 2024. Samme koncept.

​​ 

5.7 Boost træningscenter er det noget?

Finn og Stein Erik har prøvet og haft kontakt til centret, det kan godt bruges af​​ svagsynede​​ men  ​​​​ som blind​​ kræver det​​ at man​​ har en​​ hjælper med. Umiddelbart kan det ikke anbefales som et vi kan bruge. Men der undersøges videre.

Stein Erik og Finn er tovholdere.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH​​ 

693000,00 kr.​​ på konti pt.

 

6.2 Referat HB møde november 2022 (Bilag)

Det rundsendte referat gav ikke anledning​​ til ønske​​ om​​ yderligere​​ opfølgning og​​ kommentarer.

 

6.3 KB mødeplan revideret (bilag)

Den​​ rundsendte​​ ændrede mødeplan​​ med fast​​ mødetid kl 15 samt fastholdelse af februar​​ mødet​​ til tirsdag den 28. februar. gav ikke anledning​​ til kommentarer.

 

6.4 Lys på Vesterbro TGF.

Det er nu​​ aftalt at​​ Lasse går i​​ gang med udskiftning af rør mv i kommende weekend. Han​​ får udleveret​​ nøgle og p-tilladelse. Der tilsendes samlet faktura​​ efter projektet​​ er afsluttet.

 

6.5 Kredsmedlemstal 31 december 2022. (bilag)

ingen kommentarer til det rundsendte udover at der sås tvivl om korrektheden.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Gulvtæppe i formandskontoret. Generel gennemgang af hvad skal laves på Vesterbro?

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 22​​ februar 2024.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredssbestyrelsesmøde 19. september 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 19. september 2022 kl 16.

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Carsten, Jesper (online), suppleant Stein Erik, Finn og konsulent Annette.

Afbud fra: Tina, palle, Bjarne og Søren.
Fravær uden afbud: Meska.

1. Mødet åbnes

,1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Intet at bemærke

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 220815 referat møde 15. august (bilag)

Referat godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Politiker i praktik? (bilag)

Vi tager imod tilbuddet og foreslår 1. november omkring kl 12 – 15. Intet ønske om speciel politiker. Vedkommende politiker skal selv finde vores lokaler!!.
Torben er tovholder og giver Frivilligrådet besked.
Ideer til program/plan for dagen tilrettelægges på næste møde.

4.2 Politik vedr. bestyrelse/hjælper/konsulenter deltagelse i arrangementer (bilag)

Det besluttedes at lave en politik omkring hvornår bestyrelsesmedlemmer/ansvarlige/konsulenter og hjælpere betaler eller ikke betaler for at deltage/være til stede ved diverse arrangementer.
Torben laver udkast til næste møde.

4.3 Opvaskemaskine igen igen TGF.

Da der ikke umiddelbart kan findes en almindelig opvasker som kan vaske op på mindre en cirka 60 minutter forsøges der at finde økonomisk Støtte til indkøb af en Miele professionel opvasker som kan klare opvask på 17 minutter.
Finn undersøger mulighed for støtte og vender tilbage. Kan støtte ikke findes afventes med indkøbet til vi har fulgt overblik over årsregnskabet.

4.4 Blindes Jul – rygsæk til nye sælgere TGF (bilag)

Bestyrelsen er med på at købe rygsække med logo til brug for sælgerne. Der forsøges at finde en sponser til indkøbet
Torben Er tovholder.

Der afholdes Blindes jul sælger infomøde den 11. oktober kl 17. Kredsen er vært ved forplejning.
Torben Deltager sammen med Frode og Anni.
Alle bedes sprede budskabet.

4.5 Koncert i mørke 29. oktober TGF/aktiv udv. (bilag)

Der er søgt og bevilget 21.500,00 kr. fra aktivitetspuljen til Koncert i mørke arrangementet den 29. oktober og arrangementet er ændret til et regionsarrangement. pris pr billet for medlem 100 kr. pris for spisning 100 kr. pr deltager.
Der er søgt midler til gratis ledsager for aktivitetsmedlemmer.
Det besluttes at vælge menu med 2 retter efter kokkens valg på dagen til 278 kr. der afsat yderligere 72 kr. pr person til drikkevare. Med hensyn til antal af ledsagere for aktivitetsmedlemmer så dækker kredsen pris for antallet over de bevilgede 5.
Palle tager imod tilmeldinger, Bruno tager sig af regnskabet efterfølgende. Faktura fra Musikkens hus og restaurant Fauna sendes til Bruno.
Bruno afregner og sender kvitteringer mv til aktivitet@blind.dk.

5 Sager til drøftelse

,5.1 Besøg fra medlemsservice TGF (bilag)

Mødet den 17. oktober kl. 15:30 – 17:30 ønsker vi blandt andet at komme med nedenstående input ud fra det oplæg vi har modtaget fra medlemsservice.

1.Hvordan ser I mulighederne for at DBS bliver en større organisation med større sammenhæng mellem kredse, hovedkontor og kursusafdelingen/Fuglsangcenteret?
hjælp til lokale indsats mht. udbredelsen af kendskabet til foreningen.
Svar: Medlemskriteriet.
Navneændring på Foreningen der bevirker at også svagsynede kan identificere sig med foreningen.
Aktivitetsmedlemmer i bestyrelsen.

2. Hvordan kan vi i praksis få ind tænkt samarbejde mellem kredse, regionssamarbejde, samarbejde med andre aktører og landsdækkende samarbejde?
Svar Regionskoordinatorer.
fælles arrangementer med fx ældre sagen og lignende.
Fælles kredsbestyrelsesmøder regionen imellem.
fortsat brug af Røde Kors med videre.

3. Hvordan får vi sat fokus på øjensygdomme?
(medlemsundersøgelsen viste at mange ønsker mere oplysning mv. omkring øjensygdomme – hvad er ønskerne og hvordan gør vi det?)
Svar:
Det kan være en række foredrag digitalt og fysisk lokalt/regionsvis i samarbejde med andre øjenforeninger osv.
AOF 10 procent pulje. til foredrag.
Kredsarrangementer medlemsmøder.

4. Særlige ordninger.
Hvilke særlige ordninger kan tænkes at gøre Dansk Blindesamfund interessant for medlemmer?
(Medlemsundersøgelsen viste en stor interesse for opdatering og udvidelse af særlige ordninger – Har I konkrete forslag og hvilke særlige ordninger vil især gavne i netop jeres område?)
Svar:
Et kort til busserne som gør at de der ikke er digitale kan køre med bus uden brug af kontanter.
bedre Ledsagermuligheder på Skråen.

5. Information til medlemmerne
Hvad er jeres højeste ønske vedr. information til medlemmer?
Er der andre måder at få fx. Medlemsbladet på?
Aktivitetsnyhedsbrevet og telefontjenesten – hvilke informationer skal prioriteres? (skal det være langt eller kort? kun omhandle aktiviteter, eller også kursustilbud og politiske indsatser mv.)
Kunne der tænkes andre formidlingsmuligheder til medlemmer?
Svar:
Fint med aktivitetsnyhedsbrev, lav også et politisk nyhedsbrev. SMS tjenesten.
Medlemsblad kredsene rundt først..
Måske Radio frekvens.
Mulighed for at få både sort og andet medie, så både medlem og pårørende kan læse medlemsbladet.
Måske central indlæsning for telefontjeneste.
Sikre sig at medie valg i forhold til medlemsbladet.

6. Medlemsservice og Aktivitetskoordinatorer
Hvordan er samarbejdet med Medlemsservice? (Hvad virker godt og mindre godt? hvad kunne I tænke jer vi ændrede på, eller hvilke samarbejde/ydelser kunne I have
brug for fra Medlemsservice?) hvordan er samarbejdet med Aktivitetskoordinatorerne?
(Hvad virker godt og mindre godt? hvad kunne I tænke jer vi ændrede på, eller hvilke samarbejde/ydelser kunne I have brug for fra Aktivitetskoordinatorerne?)
Svar
Medlemsservice: blot rent faktisk at vide hvad medlemsservice er og består af samt nem indgang fra jeres hjemmeside. Giver ingen mening med blot tlf. og mailadresse. klare beskrivelser for de enkelt mailadresser hvad bruges de til.
Klar opdeling af den service medlemmer kan få og den kredse og tillidsfolk kan få som burde hedde kredsservice.
Få nu styr på den hjemmeside. en vejledning og oversigt over organisationen til tillidsfolkene.
Selv erfarne konsulenter aner ikke hvad sammenhængen er.
Kredsservice bør være tildelt regionalt så vi får hjælp til politisk arbejde, administrativt arbejde, aktivitetsarbejde.

Aktivitetskoordinatorerne: helt klare retningslinjer over hvad de må og ikke skal gøre.
De skal ikke kun være ideformidler.

7 Andet fra vores side?
Mangler et fælles net hvor tillidsfolk kan finde ideerne og spare samt kommunikere. Det nye medlemssystem er et skridt på vejen, men kan ikke stå alene.
Alle tillidsfolk bør have en blind.dk mail til foreningsarbejdet. sikring af dokumenthåndtering så GDPR lettere overholdes

5.2 Udskiftning af lys og evt. lamper Vesterbro 62A TGF (bilag)

Der kan spares cirka 55 procent på strømforbruget på lamperne ved udskiftning til moderne LED rør. Bestyrelsen besluttede at udskifte rør til nye LED rør og modificerer de eksisterende lamper så de kan bruges med LED rør
Annette tager kontakt til Connie T. og høre om hendes søn kan hjælpe/vejlede. Dette skal ske snarest.

(nedenstående Afklares og sættes ind i referat i færdig udgave)
Hvem er med på projektet? og hvem er tovholder.
Tidshorisont (hvornår ønskes projektet færdigt?

5.3 Klub Rebild 2023 – ny klubleder? TGF

Der skal ny klubvært til i Rebild til støtte for Tommy da Maj-Lis stopper til nytår. Brevudfærdiges og sendes pr post til alle medlemmer i Rebild kommune. Torben og Jesper tager sig af dette.
Ellers må vi prøve at søge offentligt om der kunne være en frivillig der vil være klubvært.

5.4 Seminar – afholder vi det? TGF

De tilstedeværende syntes det var en god ide og følgende mulige emner blev fremført:
Er det de rigtige aktiviteter vi har, kan det gøres anderledes.
Kan vi organiseres anderledes. Kan vi få noget Blindes arbejde i gang. Aktiviteter for de yngre mænd.
Da alle ikke var til stede blev dato ikke fastsat, dette gøres på næste møde. Alle skal til næste møde tilkendegive om de ønsker at deltage i et seminar og overveje hvad de syntes indholdet skal være.
Tovholder og ansvarlig findes på næste møde.

5.5 Høstfesten hvordan gik det?

Det var en rigtig god dag og stor ros til Brovst Sport og kulturcenter. God underholdning. Ved eventuelt gentagelse af fællesarrangement kan vi med fordel lige lave navneopråb.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH
kontobeholdning 370.000,00 kr. Blandt andet pga. regninger på Miniferie og indkøb stole. og der er sket stor stigning i elregning. pt betalt mere end 19.000,00 kr. mod 11.000,00 sidste år. Sagen omkring renovation har udviklet sig til at vi får cirka 4500,00 kr. tilbage. Derudover anlægges der næste år Molokker til højre for porten og jf. mail fra Aalborg forsyning skal vi som forening ikke betale for brugen, så renovationsudgiften forsvinder sandsynligvis helt.
Der er søgt 70.000,00 kr. til indkøb af mobilt højtaleranlæg med 10 teleslynger og center højtaler hos Sparkassen Kron Jylland. Der er søgt om paragraf 18 midler hos Aalborg kommune (75.000,00 kr.)
Forventede større regninger for resten af året Medlemsmøde, Høstfest, AOF undervisning. Budgetlægning for 2023 skal forberedes.

6.2 Referat Bestyrelsesmøde ISHD TGF (bilag)

Referat var desværre ikke blevet udsendt, derfor ikke rundsendt. Men ventetider for besøg af synskonsulent fra ISDH er stadig utroligt ringe cirka 5 måneder. ISDH vil næste år have fokus på tilgængeligheden til ISDH (synlighed, tilgang og kendskab

6.3 Det nye medlemssystem for tillidsfolk TGF

Torben er blandt andre med til at teste det nye medlemssystem som bliver webbaseret og umiddelbart ser det meget lovende ud.

6.4 Undervisning TGF AWI.

Der arbejdes stadig på træning for ældre og instruktør til Spinning. Der er fundet en ny EDB underviser til afløsning for det ene af Lars Peters hold. Det bliver Flemming Thomsen.
Der arbejdes på et dansehold i Brovst.
Der er nu 3 på sy holdet og måske kommer der 2 til Strik tirsdag eftermiddag.
De sidste hold starter op den 22 september og når alle holds deltagere er tjekket af sendes faktura til kursisterne (medio oktober)

6.5 Nyt bybus rutenet i Aalborg TGF (bilag)

Materiale var desværre ikke modtaget men kort fortalt så er Aalborg kommune i samarbejde med NT ved at forberede et nyt rutenet for bybusserne Dette bør vi holde øje med.

7. Punkter til næste møde

Seminar.

8. Eventuelt

Torben udsender mail omkring afklaring ifh. til den 17. oktober om vi fortsætter med bestyrelsesmøde bagefter.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 25. september 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15. august 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 15. august 2022 kl 16.
Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Palle,, Carsten, Bjarne, Jesper suppleant Finn og Meska samt konsulent Annette og Søren.

Afbud fra: Tina og Stein Erik.

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Palle kan ikke deltage i næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

3. Godkendelse af referater

3.1 220620 referat møde 20. juni (bilag)

Ændring: Tina som fraværende, Referat godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Ulla og Helge skovs fond – repræsentation TGF (bilag)

Det besluttedes at kredsformand Torben Frederiksen overtager Frode Fichs post i Bestyrelsen for Ulla og Helge Skovs legat. Så det nu er Torben Frederiksen og Bruno Hjorth som repræsenterer Dansk Blindesamfund kreds Aalborg i bestyrelsen.

4.2 Dato for KGF 2023 flyttes. TGF/AKT udvalg (bilag)

KGF flyttes til mandag den 17 april 2023 kl 16 til afholdelse på Orkideen Aalborg Øst.

4.3 Medlemsmøde november 2022 Akt udvalg (bilag)

Afholdes 8. november på Hotel Amerika i Hobro og Den skallede Pædagog, Der skal findes en som der kan fortælle om hotellets historie. Aktivitetsudvalget er tovholder og inddrager andre hvis nødvendigt.

4.4 Miniferie frameldingspolitik TGF (bilag)

Der kan tilbagebetales penge indtil sidste frist for tilmelding er overskredet derefter er tilmeldingen bindende.
Der kan derefter undtagelsesvis tilbagebetales penge i tilfælde af alvorlig sygdom eller man er kommet til skade.

4.5 Tillidsmandskurser (bilag)

Carsten og Palle på grundkursus i november, palle og klubvært Hobro Jens Frederiksen på den gode vært kursus.

4.6 Ansøgning fra Sjov med hund TGF (bilag)

Bestyrelsen støtter ansøgningen om besøg af foderværtsfamilier, der blev bevilget, op til 50 kr. pr person.

5. Sager til drøftelse.

,5.1 Kredsdøgn 2 september 2022 TGF (bilag)

Større sammenhængskræft mellem hovedkontor og kredse. hvad skal tages med til kredsdøgn: mere ensrettet og lettere indgang til de enkelte afdelinger. medlemsservice. måske @blind.dk til alle tillidsfolk. Fælles net til dokumentdeling med videre.
Administrativ støtte til regionen. Afklaring af konsulenternes rolle i forhold til kredsarbejdet.

5.2 Årshjul – aktivitetskalender (bilag)

Søren foreslog svanen og togtur i Mariager. Aktivitetsudvalget arbejder videre med den rundsendte liste og planlægger.
Aktivitetsudvalg arbejder videre med datoerne for de enkelte arrangementer og melder tilbage.

5.3 Blinde og svagsynedes deltagelse i kulturlivet (bilag)

Det rundsendte blev tage til efterretning og tilbagemeldinger gives i fald noget dukker op.

,5.4 oplæg til besøg fra medlemsservice TGF (bilag)

næste kredsbestyrelsesmøde starter kl 15:30 Der bruger vil lige en halv time på at samle input til mødet.
Annette tager kage med?
Ordinært møde starter så kl 16:00 for de som ikke deltager fra kl 15:30

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH

pt samlet indestående bankkonti 483.000,00 kr.
Faktura for stole er fejlbehæftet, Bruno arbejder videre med det. Vi har konstateret at vi betaler rigtigt mange penge for renovation cirka 13.600,00 kr om året fordeling er jf aftale fra 2006 at vi betaler 1/3 del af det samlede pt ovenstående beløb.
Der er indsendt ansøgning til Paragraf 18 på 75.000,00 kr.

6.2 Referat HB møde juni 2022 (bilag)

Der blev talt lidt om delen om strukturen, som umiddelbart tegner til at kunne ordnes inden for de nuværende vedtægter.

6.3 Patientforeningernes møde med Aalborgkommune TGF (PT bilag)

Torben og Palle deltog og det var et godt informativt møde. Forhåbentlig oprettes pårørende rådgiver i Aalborg Kommune.

6.4 AOF undervisning

Der arbejdes på ny EDB underviser til eftermiddagsholdet. Vævning og strik Brovst kommer først i gang til januar 2023 pga. sygdom. Opstartsmøde mellem DBS/AOF og underviserne afholdes den 30 august. Det ene tirsdags strikkehold savner også kursister.
Der arbejdes fortsat på træning for ældre.

6.5 Klubben i Hobro SUH

Klubdag bliver 3 onsdag i måneden 13 – 15. Jens Anker Frederiksen har meldt sig som klubleder. Indtil videre har 12 – 15 medlemmer vist interesse for at deltage i klubbens aktiviteter. Økonomi osv aftales senere men generelt som øvrige klubber.

7. Punkter til næste møde

Opvaskemaskine igen igen. politik for konsulenter og ansvarlige for arrangementers deltagelse i kreds arrangementer med videre.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 11 september 2022.

Udgivet
Kategoriseret som Referater