Aktiviteter

Arrangementer
Her kan du se kommende arrangementer som sker i kredsen og regionen.

Klubber
Her kan du se hvilke klubber du kan deltage i. Her kan du også finde deres kontaktoplysninger med videre. Klubdage og arrangementer annonceres i medlemsbladet, uder arrangementer og i årskalenderen samt vores sociale medier.

Sportsklubber
Her kan du finde de sportsklubber som er tilknyttet kredsen og Dansk Blindesamfund Aalborg.
Undervisning
Her kan du se vores AOF fritidsundervisningsprogram, se hvordan du tilmelder dig , hvad det koster osv.