Fårup sommerland tur og gril – tag familie og venner med deadline nærmer sig

Vi gør opmærksom på at der stadig er tid til at melde sig til turen og at deadline for tilmelding er flyttet til 22. maj.

Det er tid til at slippe dit indre legebarn løs. Kredsene i region Nordjylland arrangerer en tur til Fårup Sommerland pinselørdag 27. maj med fri leg og fælles hygge om grillen. Så varsko allerede nu dine børn, børnebørn mv. hvis du synes, at du vil give dem en på opleveren, eller tag din mor og far med, for denne gang har du mulighed for at tage familien med, og ikke kun en ven eller ledsager, Ven eller ledsager er selvfølgelig også velkommen.

Hvad koster det:
Prisen er 200 kr. pr person og inkluderer entre, mad og drikke, samt eventuel bustransport.

Hvor og hvornår mødes vi i Fårup samt tid for spisning og hjemtur:
Vi mødes kl. 10 ved indgangen til parken (dem der køre selv). Kl. 12:30 samles vi om en af grillerne, hvor vi i fællesskab vil grille. Derefter vil der igen være fri leg indtil turen går hjem ad kl. 17. (dem der er med bus, vi samles ved indgangen).

hvordan tilmelder du dig og dine:
Tilmelding til Palle på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest den 22. maj. Husk at oplyse om du har ledsagerkort og ønsker fælles bustransport.
Ledsagerkortet skal medbringes på dagen og har du ikke et ledsagerkort (ikke det samme som DBS medlemskort) kan du ringe eller skrive til medlemsservice på medlemsservice@blind.dk eller på 38 14 88 40 og bestille et.

Hvordan betaler du:
Betaling via Mobile Pay til 96 30 31 eller overførsel til reg. nr. 3409 konto nr. 3201542979,
OBS OBS HUSK at anføre Fårup og navn i bemærkningsfeltet. Tilmelding er bindende og betaling skal ske ved tilmelding.
Kan du ikke betale elektronisk så lav aftale herom ved tilmelding.

hvordan kommer du til Fårup:
Fælles bustransport planlægges i den enkelte kreds efter tilmeldingsfristen.
I kreds Aalborg planlægger vi hvor bussen samler folk op efter sidste tilmelding og derefter vil du få besked om hvor du nemmest kan stå på.Du skal selv sørge for at komme til busopsamlingsstederne til den tid du får oplyst at bussen køre.
Du kan selvfølgelig også selv finde til Fårup, blot vær der senest kl. 10.
Adressen er Pirupvejen 147 9492 Blokhus

Vi glæder os til at se jer.
Mvh Regionsgruppen DBS Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel.

Fårup sommerland – tag familie, børn, venn med der er plads til alle

Det er tid til at slippe dit indre legebarn løs. Kredsene i region Nordjylland arrangerer en tur til Fårup Sommerland pinselørdag 27. maj med fri leg og fælles hygge om grillen. Så varsko allerede nu dine børn, børnebørn mv. hvis du synes, at du vil give dem en på opleveren, eller tag din mor og far med, for denne gang har du mulighed for at tage familien med, og ikke kun en ven eller ledsager, Ven eller ledsager er selvfølgelig også velkommen.

Hvad koster det:
Prisen er 200 kr. pr person og inkluderer entre, mad og drikke, samt eventuel bustransport.

Hvor og hvornår mødes vi i Fårup samt tid for spisning og hjemtur:
Vi mødes kl. 10 ved indgangen til parken (dem der køre selv). Kl. 12:30 samles vi om en af grillerne, hvor vi i fællesskab vil grille. Derefter vil der igen være fri leg indtil turen går hjem ad kl. 17. (dem der er med bus, vi samles ved indgangen).

hvordan tilmelder du dig og dine:
Tilmelding til Palle på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest den 18. maj. Husk at oplyse om du har ledsagerkort og ønsker fælles bustransport.
Ledsagerkortet skal medbringes på dagen og har du ikke et ledsagerkort (ikke det samme som DBS medlemskort) kan du ringe eller skrive til medlemsservice på medlemsservice@blind.dk eller på 38 14 88 40 og bestille et.

Hvordan betaler du:
Betaling via Mobile Pay til 96 30 31 eller overførsel til reg. nr. 3409 konto nr. 3201542979, anfør Fårup og navn i bemærkningsfeltet. Tilmelding er bindende og betaling skal ske ved tilmelding.
Kan du ikke betale elektronisk så lav aftale herom ved tilmelding.

hvordan kommer du til Fårup:
Fælles bustransport planlægges i den enkelte kreds efter tilmeldingsfristen.
I kreds Aalborg planlægger vi hvor bussen samler folk op efter sidste tilmelding og derefter vil du få besked om hvor du nemmest kan stå på.Du skal selv sørge for at komme til busopsamlingsstederne til den tid du får oplyst at bussen køre.
Du kan selvfølgelig også selv finde til Fårup, blot vær der senest kl. 10.
Adressen er Pirupvejen 147 9492 Blokhus

Vi glæder os til at se jer.
Mvh Regionsgruppen DBS Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel.

Ny Bestyrelse efter Ordinær kredsgeneralforsamling 17. april

Kære Alle.
Kredsen afholdt ordinær kredsgeneralforsamling 17. april på orkideen i aalborg Øst. Hvor Fu medlem jesper Holten dirigerede os sikkert igennem dagsordenen. Det var dejligt at se at der var så mange som var mødt op. vi var i alt 65 deltagere hvoraf 40 var stemmeberettigede.
Tak til alle som var mødt op og gjorde deres stemme gældende samt var med til at gøre dagen til en rigtig hyggelig dag og aften, ikke mindst vores hjælpere.

Den nye bestyrelse ser således ud efter KGF:
Kredsformand torben Frederiksen valgt 2023
Kredskasserer Bruno Hjorth valgt 2022.
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Tina l Andersen valgt 2023.
Bestyrelsesmedlem Palle Thygesen valgt 2022.
Bestyrelsesmedlem Bjarne kurinow valt 2022.
Bestyrelsesmedlem jesper Laursen valgt 2022.

Derudover fik vi alle 3 suppleantposter besat.
1. suppleant Stein Erik Skotkjerra valt 2023.
2. suppleant Meska Memedo valgt 2023.
3. suppleant Ulla Sørensen valgt 2023.

Tillykke til de nyvalgte.

Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

herunder kan Formandens årsberetning og Hovedforeningens beretning (punktform) læses.

Årsberetning 2022 for Dansk Blindesamfund kreds Aalborg

Hvordan er det sidste års tid her i kreds Aalborg forløbet? Overordnet set er det gået ret godt, og vi har haft et helt år uden at skulle tænke på eller tage hensyn til en vis virus. Det har været en utrolig lettelse, og vi fornemmer også at vores medlemmer er enige her i.
Alle træerne vokser dog ikke ind i himlen. Desværre ser det stadig dystert ud med hensyn til medlemstallet, i hvert fald set fra kredsens side af. Ved sidste årsberetning var vi 415 medlemmer inklusive aktivitetsmedlemmer,  det er faldet til pt. 384 medlemmer inklusive aktivitetsmedlemmer jf. det  nye medlemssystem.
Trods det faldende medlemstal har vi atter fået god tilslutning til vores aktiviteter, og det er fantastisk. Vi vil gerne have endnu flere med, så vi vil gerne have jeres hjælp til at sprede det gode budskab om de muligheder som medlemskabet af Dansk Blindesamfund giver. Ikke mindst muligheden for at deltage i lokale aktiviteter.
Vi forsøger og vil gerne nå meget længere ud end det Medlemsbladet, som jo i sagens natur er meget indadrettet, tilbyder. Vi forsøger til stadighed at gøre opmærksom på vores eksistens rundt omkring på sociale medier med videre, og håber at I medlemmer også vil hjælpe til med dette. Vi er også i fuld gang med at revidere vores kredsfolder, som øjenafdelinger, øjenlæger, konsulenter, synslinjen og andre kan bruge. Den nye folder vil fokusere mere på den mulighed, som vi repræsenterer for folk, der oplever et synstab samt for pårørende. Folderen har også til hensigt at gøre opmærksom på, at vi kan være relevante også selvom man ikke har mistet al synet i forhold til et eventuelt aktivitetsmedlemskab. Vi håber, at dette også kan skubbe medlemstallet i den positive retning.
 
Lidt om Aktiviteter.
Vi har haft mange forskellige aktiviteter i det forgangne år, både som kreds-, regions- og klubarrangementer, samt årets miniferie. Vi har et fantastisk samarbejde med de øvrige 2 kredse her i regionen, og vi håber meget i bestyrelsen, at det kan fortsætte og udbygges yderligere. I løbet af sidste år har vi blandt andet været på fisketur, sejltur ved Mors, været på familietur til Djurs sommerland, været til høstfest og været i Musikkens Hus til koncert i mørke med DR Pigekoret.
Årets miniferie var en succes, hvor de 26 deltagere havde en rigtig god tur. Vores forskellige klubber har også været gode til at samle medlemmerne lokalt. Bestyrelsen vil gerne i den forbindelse sige en kæmpe tak til de mange personer, der gør en stor indsats for at opretholde disse klubaktiviteter.
Vi havde også et velbesøgt medlemsmøde, hvor over 70 deltog på Dansk Blindesamfunds gamle kursuscenter i Hobro, som nu hedder Hotel Amerika, samt et medlemsmøde omkring strukturdebatten.
Vi prøver hele tiden at forny os, og vil i den forbindelse nævne nytårskuren, der godt nok hører 2023 til, som vi håber vil vende tilbage i 2024. Zoom og  andre online platforme er kommet for at blive, men vi har dog ikke været særligt aktive på Zoom i det forgangne år. Vi har nok alle haft en trang til at mødes fysisk nu hvor det igen har været muligt.  Det blev dog til et par stykker  med Online  chokoladesmagning og en oste og portvinssmagning begge med deltagelse fra hele landet.
Vi vil gerne takke hovedforeningen for at lytte til kredsenes ønske om puljemidler og støtte til vores arrangementer lokalt, og håber på fortsat støtte i fremtiden.
Vi kører også fritidsundervisning sammen med AOF, og i 2022 havde vi 20 hold i gang fordelt på forårs- og efterårssæson.
Vi har fået Flemming Thomsen som ny underviser på et af vores EDB hold, da vores mangeårige underviser Lars Peter ønsker at trappe ned. Som noget nyt kan vi tilbyde Dans i samarbejde med kreds Vendsyssel, og det ser ud til at der er godt gang i danseskoene oppe iAabybrohallen.
 
Lidt om det lokalpolitiske.
Der har desværre ikke været ressourcer i bestyrelsen til at gøre ret meget under valget til folketinget, og det er selvfølgelig ærgerligt, da der jo er emner nok at tage fat på.
Vi er i DH regi repræsenteret i 4 ud af vores 5 kommuner, kun i Rebild har vi ikke kunnet udpege en repræsentant. Det er dog meget svært, at følge med i hvad der sker rundt omkring i de enkelte DH bestyrelser/U’er grundet den stramme kurs man fra DH’s side kører i forhold til Databeskyttelsesforordningen, og det er ret frustrerende.
Vi har derudover haft et enkelt møde med NT og folk fra Aalborg kommunes plusbusprojekt, hvor vi blandt andet har drøftet muligheden for endeligt at få annoncering af landbusafgangene på Aalborg Busterminal, og det ser vi frem til sker.
Desværre blev indførslen af nye eldrevne busser, for at sige det lige ud, en ren katastrofe, og man må igen sige at der ødsles med skatteborgernes penge på en ikke rimelig måde. At tro man uden problemer kan indsætte et helt nyt busselskab, flytte 350 medarbejdere rundt, indsætte 90 nye uprøvede elbusser, samt tage et helt nyt busanlæg i brug på kun en weekend, ja det må man sige er tåbeligt. Det ente som I ved også i kaos de første mange uger, og mange af problemerne er stadig ikke løst den dag i dag.
Den største fadæse er for vores side set, at der ikke er taget særligt meget hensyn til handicappede og ældre i valget af elbusser. Ikke engang kommunens egen tilgængelighedsrådgiver har været involveret i projektet på noget tidspunkt.
Så tænkte vi, at det bliver nok anderledes, når de skal indsætte den lange BRT bus, men ak nej. Vi blev godt nok inviteret til besigtigelse af en bus som de fik på prøve, hvor vi kunne komme med bemærkninger osv. Det viste sig dog hurtigt, at det kun var for syns skyld. Alt hvad vi påpegede kunne ikke lade sig gøre at ændre, da produktionen af busserne allerede var i fuld gang.
Til gengæld har vi haft et rigtigt godt samarbejde med Aalborg kommunes Webfolk omkring opbygningen af den nye Aalborg.dk. De vil virkelig gerne gøre det så godt for os synshandicappede som muligt. Den nye hjemmeside skulle have været lanceret i marts2023, men som med så meget andet så måtte den udsættes, nu er forventningen den 19. april. Vi har selvfølgelig ikke fået alle ønsker opfyldt, men langt hen ad vejen bliver der lyttet og tingene rettet til.
 Vi har en plads i Aalborg kommunes tilgængelighedsudvalg hvor vi arbejder på at få en form for oversigt over alle de forskellige forbedringer som laves rundt omkring hvor kommunen renoverer og bygger nyt. For det er jo ikke meget ved at der er til at komme rundt hvis man ikke kender til mulighederne. Der arbejdes på at få studerende til at lave et projekt omkring tilgængelige ruter i midtbyen samt rundt til de største kulturelle faciliteter og få det offentliggjort så også  personer der besøger byen har mulighed for at tilegne sig relevant viden herom.
 
Lidt om økonomi.
Jeg vil ikke gå ind i de enkelte detaljer, da de kan læses i årsrapporten og den gennemgås af kredskasseren på KGF. Som alle ved, så lavede en vis Putin en ny verdensorden og verdensøkonomien gik lidt amok til den negative side. Dette har selvfølgelig også haft betydning for vores årsregnskab, hvor vi ender med et underskud på knapt 550.000 kr. Ser vi bort fra den store del af underskuddet, som skyldes kurstab på vores investeringer, så endte vi med et beskedent underskud på cirka 10.000 kr. og det er vi godt tilfredse med. At faste udgifter osv. stiger har vi ikke kunnet gøre ret meget ved på så kort sigt. En af de store syndere var elpriserne. Det tog vi konsekvensen af og har iværksat udskiftning af alle vores gamle lysstofrør og er ved at få opsat moderne LED rør i lokalerne på Vesterbro, som bruger 50 til 60 procent mindre strøm. Samtidig bliver der installeret bevægelsessensorer i gangen og i køkkenet.
Heldigvis har ikke alt været nedslående i forhold til det økonomiske. Frodes og Annis ihærdige indsats har igen indbragt kredsen en betragtelig sum penge på godt 286.000 kr. i overskud for salget af Blindes jul. Vi er dem meget taknemmelige. Overskuddet kunne have været større, men også Bindes Jul blev ramt af inflationen, da omkostningerne er steget fra 6 til 7 kr. pr blad i indkøb. Vi havde frygtet dårligt salg pga. bladet var steget og folk generelt ikke har så mange penge mellem hænderne som tidligere, men det gik heldigvis som det plejer, nemlig rigtigt godt, Så endnu en stor tak til Frode og Anni, der har lovet også at tager sig af salget her i 2023.
 
Lidt om fremtiden.
Som alle nok ved, havde jeg håbet på, at vi kunne få sat gang i en renovering af lokalerne på Vesterbro, men Corona, krise osv. har desværre sat en stopper for den plan, og det ser nok ikke ud til at vi har økonomi til det i de kommende år. Ej heller hvis vi får tilskud fra fonde eller andet. Så vi er pt. i tænkeboks omkring hvad der  så skal ske med Vesterbro. Skal der males, gøres noget ved lokalerne osv. Eller skal vi afvente bedre tider.
Derudover kan vi meddele at vores affaldscontainere forsvinder, og der i stedet kommer en såkaldt molog lige uden for porten til vores gård. Så vi skal til at håndtere affald på en lidt anden måde.
Lyset på Vesterbro udskiftes som tidligere nævnt, dette arbejde er allerede påbegyndt og snart færdigt.
Norlys vil også på et tidspunkt i år lægge fibernet ind i vores lejlighed, og som mange af jer ved så graver de allerede i gaden.
I forhold til kommende aktiviteter, så er der en regionstur til Fårup sommerland pinselørdag, og der arbejdes på at lave en fredagscafe, lørdagscafe en gang i mellem, som erstatning for forsamlingshuset, hvor det temmelig tit har været svært at få deltager nok til. Der kommer også endnu en høstfest den 16. september. Vi planlæger også at lave byvandringer i samarbejde med Aalborg historiske museum.
Bestyrelsen vil selvfølgelig også til stadighed opfordre jer medlemmer til at komme med ideer og ønsker til aktiviteter, store som små.
 
Så til sidst.
Jeg vil gerne takke alle jer, som i forbindelse med vores kredsaktiviteter og klubvirksomhed har ydet et uvurderligt frivilligt stykke arbejde her i kredsen, uden jeres indsats kunne vi ikke lave de ting vi gør. Vores 3 konsulenter skal også have en stor tak, ikke mindst for jeres andel af det frivillige arbejde i kredsen.
Min bestyrelse og suppleanter vil jeg også gerne takke for et rigtigt godt samarbejde, og tak for jeres indsats. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde, i så fald jeg bliver genvalgt

Skrevet af Torben Frederiksen 16. april 2023.

Hovedforeningens beretning:

Interessepolitisk.
• Vi arbejder målrettet ud fra en politisk handlingsplan. I arbejdet benytter vi os af sparring og rådgivning fra de stående politiske udvalg.
• Ny regering, udsendte breve til ministre om fremtidigt samarbejde.
• Nota: Der er fundet en løsning bagudrettet for de penge, de skylder. Meget få skønlitterære bøger er blevet indlæst, men mængden er ved at blive forøget igen Dog fungerer studiebogsservice stadig. Yderligere har de fået midler for 2023 SSA-reserven. Der arbejdes politisk for, at den fulde finansiering skal på finansloven fra og med 2024 for at sikre en fremtidig permanent finansiering.
• Det specialiserede socialområde. Fokus på at viden om synshandicap indgår i sagsbehandlingen. Det er vigtigt, at det specialiserede foregår allerede i visitationsprocessen. Vi arbejder for ensartede kvalitetsstandarder i alle landets kommuner. Vi ved at billedet for nuværende er broget.
• Hjælpemiddelsituationen. HB-indstilling, og gruppedrøftelse. Hvilken rolle skal DBS spille i vores rehabiliterende tilbud, og ikke mindst hvilke krav har vi til fremtidige kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet. Udarbejdelse af positionspapir til fremlæggelse på HB-møde i juni.
• Digitalisering og MitID. Ny regering og et dedikeret digitaliseringsministerium som også står for ligestilling, hvilket vi overordnet kan være tilfredse med. Dog må tiden vise hvor meget et egentligt resortministereium kommer til at betyde for bedre tilgængelighed. Store udfodringer med overgangen fra NemiD til MitID, med bl.a.a lange ventetider på kodeoplæser uensartet service og sagsbehandling i kommunerne til følge. Sendt brev til Digst og KL i februar for at gøre opmærksom på lange ventetider og mistænkeliggørelse af medlemmer der tidligere har anvendt NemId på ikke sikker og lovlig vis. Anvendelse af digitale fuldmagter. Ny lov om undtagelse for digitale selvbetjeningsløsninger såfremt man også er undtaget for digital post, gør det letere at være ikke-digital, dog er der fortsat plads til bedre service overfor IKK-digitale samt svage digitale borgere.

• Synstolkning på tv2. Medieaftale fra maj sidste år, gør det helt klart at TV2 skal udbyde synstolkning. TV2 arbejder med nyt teknisk system, som også kan understøtte synstolkning. Vores håb at synstolkning på tv2 kan starte op i slut 2023 måske først i 2024. Vi informere når vi ved mere.

Egne tilbud og indsatser.
• Status på ledsagerordning. (Få 800 borgere har været i ordningen. 650 er for nuværende aktive i ordningen. FU arbejder på kontakt til relevante social og handicapordførere, vi vil gerne nå dem, i deres eget lokalområde, med de gode konkrete succeshistorier.
• Status på lokale nyblindekurser. HB har efterspurgt flere lokale kurser, som vi arbejder på at implementere. Det er fint i tråd med vores handlingsplan for rådgivning og rehabilitering.
• Førerhunde-eksamening i den internationale førerhunde sammenslutning i efteråret gik godt, og førerhundeordningen er blevet internationalt certificeret hvilket vi håber på bl.a. kan føre til indføring af kvalitetsstandarder for førerhunde samt tilhørende ændringer i hjælpemiddelbekendtgørelsen. Se min leder fra blad nr. 4.
• Politisk konsulentstøtte til kredsene. Processen er igangsat.
• Interne medlemstilbud. Aktivitetsnyhedsbrev. Onlineforedrag om øjenforskning. Fortsættelse af ind i fællesskabet.

Internt organisatorisk
• Prisstigninger i samfundets påvirkning på Fuglsangcenteret. Kigger på omkostningerne til HB-møde i februar. Svære beslutninger og underskud 2022 på 7 mio. Den generelle prisstigning i samfundet, kommer også til at kunne mærkes i DBS. Vi anerkender, at dette stiller vores medlemmer i en vanskelig situation, hvilket vi naturligvis balancerer efter bedste evne.
• Ny hjemmeside. Proces godt i gang, med deltagelse af både tillidsfolk, og styregruppe.
• Aktuel status på medlemmer.
Der er d.d. 6398 ordinære medlemmer og 717 aktivitetsmedlemmer. Altså i alt på landsplan 7115.Der er pr 28/3-2023 4542 ordinære medlemmer over 60 år og 1851 under 60 år og 5 uden angivelse af fødselsdag.
I forhold til aktivitetsmedlemmerne er der 593 over 60 år og 119 under 60 år og 5 uden angivelse af fødselsdag.
Overlæge Toke Bek har medvirket i artikel der beskriver en undersøgelse der i grove træk viser, at beregninger hvori det beregnes, at det samlede antal blinde og stærkt svagsynede, som kan optages som fuldgyldige medlemmer, er max knap 16.000 borgere, mens det før estimerede samlede antal blinde og svagsynede med syn under 10% var max 32.000 borgere, hvilket er en halvering af det hidtidige estimat.
For atktivitetsmedlemmers vedkommende, anslås det ca. at være det dobbelte antal borgere, altså ca. 32.000 potentielle aktivitetsmedlemmer.
• Ny vedtægtsændring blev stemt igennem med overvældende flertal sidste år, om afvikling af kredsgeneralforsamlinger i tredje kvartal.
• Igangsættelse af debat om medlemskriterier, som opfølgning på strukturdebatten.

På kredsbestyrelsens vegne.
Torben Frederiksen

Kredsgeneralforsamling 17. april kl. 15

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Der afholdes ordinær kredsgeneralforsamling mandag den 17. april kl. 15 til 20:30 på Restaurant Orkideen, Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Ø. Jesper Holten repræsenterer landsforeningen denne gang.
Der bydes på kaffe og kage ved ankomsten, og efter generalforsamlingen er kredsen vært for aftensmad. Drikkevare for egen regning.
Bestyrelsen vil opfordre alle jer medlemmer til at deltage denne dag, og være med til at sætte jeres præg på det fremtidige kredsarbejde. Forslag til behandling på kredsgeneralforsamlingen skal være kredsformand Torben Frederiksen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Tilmelding af hensyn til forplejning og transport til Palle Thygesen på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest den 11. april. Kørsel er gratis og tilrettelægges efter tilmeldingsfristen. Husk at oplyse om særlige kosthensyn.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning. (Regnskab kan fås ved henvendelse til Bruno Hjorth på mail brh@blind.dk)
6. Forslag:
6A. Behandling af lokale forslag
6B. Behandling af forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredsformand (Torben Frederiksen er på valg og modtager genvalg)
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer for 2 år. Carsten Sørensen og Tina Andersen er på valg og modtager begge genvalg)
7C. Valg af 3 suppleanter.
8. Beretning fra landsforeningen ved Jesper Holten.
9. Eventuelt.

Program for dagen (cirka tider):

15:00 – 15:15 Velkomst og mødet åbnes (der serveres kaffe og kage)
15:15 – 18:15 Kredsgeneralforsamling med indlagt pause.
18:15 – 18:30 Pause og klargøring til spisning.
18:30 – 20:30 Spisning.
20:30 Tak for i dag og hjemkørsel.

Mvh. Kredsbestyrelsen

Forsamlingshuset – Er alkoholisme overhovedet en sygdom?

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Så åbner vi dørene for sidste gang i denne forårssæson, tirsdag den 4. april kl. 14 – 16.
Denne gang med et spændende foredrag, som hedder: “Er alkoholisme overhovedet en sygdom”. Erfaringer fra en co. alkoholikers liv, det vil sige, hvordan der er, at være gift med en alkoholiker i mange år.
Det er vores medlem og suppleant i bestyrelsen, Finn Hviid Bredahl, som står bag dette foredrag.
Der serveres kaffe og kage som altid.
Kørsel efter kredsens gældende regler.

Tilmelding til Tina på telefon 21 74 54 86 eller Palle på telefon 21 44 87 45, senest den 2. april.
Mange hilsener, Tina og Palle.

AFLYST – Forsamlingshuset – “Aalborg pigen”, Bodil Bjerring,

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

vi ser os nødsaget til at aflyse det annoncerede forsamlingshus i morgen på grund af den varslede snestorm, der har bevirket at NT har meddelt at der ikke kan bestilles nye ture til i morgen og at der er stor risiko for forsinkelser og udgåede ture for både flexkørsel og den øvrige kollektive trafik. Vi er selvfølgelig rigtigt kede af dette og håber at kunne inviterer Birgit i forsamlingshuset på et senere tidspunkt.

AFLYST AFLYST AFLYST
Du kan stadig nå at tilmelde dig. Tirsdag den 7. marts får vi besøg af “Aalborg pigen”, Bodil Bjerring, født i 1946. Hun vil fortælle om sit spændende liv, både som barn og ung i Aalborg, og med bopæl rundt om i Danmark, samt i udlandet. Bodil læste Antropologi og vendte efter 14 år tilbage til sin hjemby. Som Bodil siger: “Pigen kan tage ud af Aalborg, men man kan ikke tage Aalborg ud af pigen”.
Bodil arbejdede i mange år på Aalborg Universitet.
Der serveres kaffe og kage som altid.
Tilmelding senest den 5. marts til Tina på 21 74 54 86 eller Palle på 21 44 87 45, samt på tilmelding@dbsaalborg.dk
Kørsel efter kredsens gældende regler i nødvendigt omfang.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsener, Tina og Palle.

Invitation til koncert med Tørfisk

Kære Medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Vores Venner fra kreds Thy-Mors har været så venlige og inviterer vores kreds med til et helt fantastisk arrangement med koncert og spisning, så læs mere herunder. Vær opmærksom på at der først er mulighed for tilmelding fra den 8 marts kl. 15. og vi kun har mulighed for at komme 25 personer så det er tilmelding efter først til mølle princippet. Du skal ringe til Per Dommerby på telefon 70 24 03 05 hvis nedenstående har din interesse. Du vil ved tilmelding få oplyst yderligere mht. betaling osv.
Vær ligeledes opmærksom på at der for vores medlemmer bliver arrangeret fælles bustransport fra udvalgte opsamlingssteder efter sidste tilmeldingsdato som er den 1. april. Transporten arrangeres af vores egen kreds og du vil blive kontaktet når bustransport er tilrettelagt. Bustransporten er gratis, men du skal selv komme frem til et af opsamlingsstederne.

Invitation:
Kredsen (Thy-Mors) inviterer til koncert med Tørfisk lørdag den 22. april hos Thy Natur&Event på Bjergets tidligere efterskole.
Vi mødes kl. 11.30 hvor der serveres en 3-retters menu, dog serveres desserten i forbindelse med kaffen.
Tørfisk underholder efter forret/hovedret og igen efter kaffen.
Der serveres skrub-af mad inden hjemturen kl. 18.
Prisen for hele arrangementet er kun, hold nu fast, 150 kr. I prisen er der også betalt for de første 3 genstande (vand, øl eller vin)
Det er selvfølgelig tilladt at tage en ledsager med til samme pris.

Igen vær opmærksom på at vores kreds kun er tildelt 25 pladser og at det er efter først til mølle princippet med hensyn til tilmelding og du som kreds Aalborg medlem først kan tilmelde dig fra 8. marts kl. 15.

De bedste hilsner på vegne af Thy-Mors
Kredsbestyrelsen DBS Aalborg.

Temadag om audio-gaming

Kære medlemmer, aktivitetsmedlemmer og DBSU’ere i region Nordjylland.
Som tidligere annonceret har du nu muligheden for at dyrke dit gamer gen trods manglende syn. Vi afholder temadag om audio-gaming lørdag den 18. marts fra kl. 11 til kl. cirka 20, eller til vi ikke orker mere. Her vil vi udforske, hvilke muligheder der findes for at spille smartphone- og computerspil som blind eller stærkt svagsynet.
Vi har denne dag inviteret Søren Jensen, som er lidt af en ekspert på Audio-gaming. Han vil fortælle om de forskellige muligheder og medbringe spil til afprøvning, hvilket der bliver masser af tid til.
Dagen vil være gratis at deltage i, og kommer til at foregå i vores lokaler på Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.
Vi vil bestræbe os på, at der er noget for alle uanset hvilken enhed du ønsker at spille på, dog vil det denne første gang kun være PC/MAC og iOS/Android enheder det kommer til at dreje sig om.
Vi starter kl 11 med sandwich og slutter dagen med pizza kl 18. Derefter vil der være frit spil indtil vi ikke orker mere.
Man skal selv medbringe pc, smartphone og headset, dog vil det efter aftale være muligt at låne pc med NVDA skærmlæseren installeret. Der vil være vand og sodavand til arrangementet i rigelige mængder.
Transportudgifter over 50 kr. vil blive refunderet med billigste offentlige transport med brug af ledsagerkort.
Tilmelding til Jesper Laursen på tlf. 23 40 92 39 eller mail jel@blind.dk, senest den 12. marts Husk at oplyse om der er kosthensyn vi skal være opmærksomme på.
Skulle ovenstående have vakt din interesse, så tøv ikke med at tilmelde dig og skulle du have behov for at have en ven eller ledsager med, så er det også helt ok.
Vi ser frem til en fantastisk dag.
Gode gamer hilsener.
Kredsbestyrelsen DBS Aalborg i samarbejde med Thy-Mors og Vendsyssel

tur til kornets hus nær Hjørring

Kære medlemmer og aktivitets medlemmer i Kreds Aalborg,
Fredag den 10. marts har vi fornøjelsen af at invitere på en forårstur til Kornets Hus, syd for Hjørring. i samarbejde med vores venner fra Thy-Mors og Vendsyssel. Vi ankommer kl. 16 og afgang igen ca. kl. 20.
Kornets Hus er et nationalt center for viden, oplevelser og inspiration om korn, kornets historie, mangfoldighed og anvendelse.
Turen med foredrag og spisning koster 150 kr. pr. person. (ledsager til samme pris) inklusiv kaffe og saft, Drikkevarer derudover er for egen regning.
Turen er et Regions arrangement, som er arrangeret af Kreds Aalborg.
Tilmelding til Palle på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest onsdag den 1. marts.
Betaling via Mobile Pay til 96 30 31 eller overførsel til reg. nr. 3409 konto nr. 3201542979, anfør Korn og navn i bemærkningsfeltet. Tilmelding er bindende og betaling skal ske ved tilmelding..
Kan du ikke betale elektronisk så lav aftale herom ved tilmelding.
Fælles bustransport planlægges efter tilmeldingsfristen.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig tur.
Mange hilsener, aktivitetsudvalget i samarbejde med kreds Thy-Mors og Vendsyssel.

Nytårskur kommer du?

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Vi har som noget nyt fornøjelsen af at invitere til Nytårskur på Vesterbro 62A fredag den 13. januar 2023 fra kl. 12 til 15.
Der vil blive serveret lidt sandwich boller med vin, øl, eller vand til. Senere bydes der på kaffe og kransekage.
Vi håber at i medlemmer, aktivitetsmedlemmer, klubber, undervisningshold m.v. har lyst til at mødes på tværs til hyggeligt samvær, og ønske hinanden et godt nytår.
Prisen for deltagelse er kun 50 kr. pr. person, bemærk der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding senest den 6. januar til Palle på telefon 21 44 87 45 eller på mail til tilmelding@dbsaalborg.dk.
Betaling ved tilmelding til: Reg.nr. 3408 konto nr. 3201542979 eller MobilePay til 96 30 31. Skriv navn og nytårskur i kommentarfeltet.

Fælles kørsel efter behov tilrettelægges efter tilmeldingsfristen.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag.
Mange Jule- og nytårshilsener, Aktivitetsudvalget.