Forside

OBS: På grund af den alvorlige situation omkring Coronavirus er alle aktiviteter i kreds Aalborg indstillet, yderligere, i en periode.
der vil tidligst igen være aktiviteter i kredsen efter påske.
men vi forventer en yderligere forlængelse så realistisk set bliver det tidligst til maj der igen åbnes op for aktiviteter i kredsen.
.
Ønsker myndighederne en yderligere forlængelse følger vi naturligvis dette.
Det forventes at alle klubber undervisningshold med videre overholder dette.
Vi vil her på siden og Facebook/Twitter holde jer orienteret med nyt når dette kommer.
På grund af medlemsbladets udgivelsescyklus har vi ikke mulighed for i medlemsbladet at give præcise informationer i tide så vi beder alle jer medlemmer om at videregive informationer og nyheder til de medlemmer som ikke har mulighed for at bruge de elektroniske medier.
Det er en træls situation men vi håber på forståelse og vi skal huske at det er for at sikre os at ingen af vores ældre og kronisk syge medlemmer bliver smittet.
Vi vil gerne opfordre dig til at tilmelde dig vores mailingliste/nyhedsbrev. det kan du gøre længere nede på denne side. så vil du få nyt direkte i din indbakke.

Kontakt formand Frode fich på frode.fich@blind.dk hvis du har spørgsmål.

Velkommen ​​ til Dansk Blindesamfund DBS Aalborg

 

Dansk ​​ Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, ​​ der er blinde eller stærkt svagsynede.​​ Foreningens formål er at varetage blinde ​​ og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre ​​ borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen ​​ tilværelse.

Dansk Blindesamfund DBS Aalborg dækker følgende ​​ område:

​​ Jammerbugt kommune, Mariagerfjord kommune, Rebild kommune, Vesthimmerland ​​ kommune, og Aalborg kommune.

 

​​ Bestyrelsen i DBS Aalborg består af 7 medlemmer og første suppleanten.

​​ Bestyrelsen leder omsorgsarbejdet i kredsen, varetager økonomi,​​ og planlægger og ​​ arrangerer mange forskellige aktiviteter, som for eksempel:

​​ Medlemsmøder

​​ Udflugter/Rejser

​​ Omsorgsklubber - socialt samvær

​​ Fritidsundervisning m.m.

​​ Udover løbende medlems orientering om foreningen,​​ har disse tilbud til formål, ​​ at modvirke ensomhed og isolation, samt at øge ​​ stærkt svagsynedes og blindes livskvalitet, idet ​​ personer, der rammes​​ af en alvorlig varig synsnedsættelse, som oftest, udover ​​ besværligheder i dagligdagen, har store problemer med, at komme ud blandt andre.

​​ Alle tilbud er for blinde og stærkt svagsynede, så man er ligestillet, og ​​ samtidig har mulighed for at udveksle erfaringer med personer i samme situation.

Så er du i den situation at ​​ din synsnedsættelse ​​ ikke ​​ giver dig ​​ mulighed for at blive ​​ ordinært medlem af Dansk Blindesamfund, så  ​​​​ er Dansk Blindesamfund ​​ glade for at kunne tilbyde dig et aktivitetsmedlemsskab,​​ ​​ klik her for nærmere info.

 

Støt vores arbejde​​ 

Ønsker du at støtte lokalkredsens arbejde, er gaver og bidrag velkomne.

​​ DBS Aalborgs Giro nr.: 601-9684 eller bankkontonummer​​ 3409 - 3201542979.

Husk også at købe bladet ”Blindes jul” hvert år, overskuddet fra salget går ubeskåret til det lokale arbejde i vores kreds og vi er meget afhængige af indtægten fra salget.

Kontakt​​ 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ​​ har spørgsmål, forslag eller noget helt tredje. ​​ Ring ​​ til 98 16 62 42 eller skriv ​​ til​​ info@dbsaalborg.dk.

Du​​ kan også benytte ​​ vores​​ kontaktformular

Mailingliste

tilmeld dig vores mailingliste og modtag en email når der er nyt indlæg her på siden, indtast dit navn og mailadresse i felterne her under og tryk på subscribe knappen
du vil modtage en bekræftigelsesmail indeholdende et link du skal klikke på, du vil blive tilmeldt alle emnekategorier undtaget er referater, ved denne tilmelding. Ønsker du kun at få referater så brug formularen her

Få mail når der er nyheder på siden

Vores Privatlivspolitik kan du finde på siden Privatlivspolitik