Forside

Der er nu for alvor ved at komme gang i samfundet og flere og flere ting åbner op igen eller er allerede i fuld gang underhensyntagen til afstandskrav med videre.
Vi har i bestyrelsen vurderet at det fortsat er nødvendigt at holde vores lokaler og aktiviteter delvist lukket. Vi arbejder på at lave en plan for hvordan vi kan genåbne alle vores aktiviteter. Retningslinjer for brug af lokaler, deltagelse i aktiviteter og undervisning vil snart blive tilgængelige her på siden samt formidlet til undervisere, klubledere og andre som har deres gang på Vesterbro 62A.
Men trods vi har mange medlemmer som er i de sårbare grupper har vi vurderet at nogle aktiviteter kan starte op her i sommerperioden. Vi har efter ønske startet Showdown, yoga, madlavning, sjov med din hund, sommerstrik samt skind og læder op. Vi følger naturligvis stadig nøje myndighedernes anbefalinger og skulle der ske ændringer kan der igen blive tale om at lukke ned for omtalte aktiviteter.
Vi skal fra kredsbestyrelsens side understrege at det er det enkelte medlems helt egen vurdering og på eget ansvar om de ønsker at bruge vores tilbud og lokaler og alle skal følge de udstukne retningslinjer og fremfor alt huske at vaske hænder og spritte af ofte som de vigtigste.
Med hensynt til fremtiden, så vil der først være fuld aktivitet igen til september.
Alt dette er selvfølgelig kun muligt hvis der er givet grønt lys fra myndighederne og hovedforeningen.
Har du spørgsmål eller blot lyst til at få en snak så kontakt gerne formand Frode Fich.
Vi vil igen også opfordre dig til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, udfyld dine kontaktoplysninger i felterne længere nede på siden, eller send en mail til admin@dbsaalborg.dk så bliver du tilmeldt og vil få sidste nyt med det samme.
Vi vil også gerne opfordre de af jer som bruger mobiltelefon til at hente den ny smittestop app. Du kan se et indlæg om app’en her på siden eller finde det i vores Facebook side og gruppe.
Pas godt på dig selv og dine.

Kontakt formand Frode fich på frode.fich@blind.dk eller ring 30 22 05 81 hvis du har spørgsmål eller blot ønsker en snak.

Husk også er du synshandicappet og har brug for råd og vejledning, eller er du pårørende til en som har et synshandicap så er du/i altid velkommen til at kontakte vores konsulenter. Dette gælder også for personer som ikke er medlem af Dansk Blindesamfund.
Find kontaktoplysninger i menuen ovenfor.

De bedste hilsner Kredsbestyrelsen

Velkommen ​​ til Dansk Blindesamfund DBS Aalborg

 

Dansk ​​ Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, ​​ der er blinde eller stærkt svagsynede.​​ Foreningens formål er at varetage blinde ​​ og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre ​​ borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen ​​ tilværelse.

Dansk Blindesamfund DBS Aalborg dækker følgende ​​ område:

​​ Jammerbugt kommune, Mariagerfjord kommune, Rebild kommune, Vesthimmerland ​​ kommune, og Aalborg kommune.

 

​​ Bestyrelsen i DBS Aalborg består af 7 medlemmer og første suppleanten.

​​ Bestyrelsen leder omsorgsarbejdet i kredsen, varetager økonomi,​​ og planlægger og ​​ arrangerer mange forskellige aktiviteter, som for eksempel:

​​ Medlemsmøder

​​ Udflugter/Rejser

​​ Omsorgsklubber - socialt samvær

​​ Fritidsundervisning m.m.

​​ Udover løbende medlems orientering om foreningen,​​ har disse tilbud til formål, ​​ at modvirke ensomhed og isolation, samt at øge ​​ stærkt svagsynedes og blindes livskvalitet, idet ​​ personer, der rammes​​ af en alvorlig varig synsnedsættelse, som oftest, udover ​​ besværligheder i dagligdagen, har store problemer med, at komme ud blandt andre.

​​ Alle tilbud er for blinde og stærkt svagsynede, så man er ligestillet, og ​​ samtidig har mulighed for at udveksle erfaringer med personer i samme situation.

Så er du i den situation at ​​ din synsnedsættelse ​​ ikke ​​ giver dig ​​ mulighed for at blive ​​ ordinært medlem af Dansk Blindesamfund, så  ​​​​ er Dansk Blindesamfund ​​ glade for at kunne tilbyde dig et aktivitetsmedlemsskab,​​ ​​ klik her for nærmere info.

 

Støt vores arbejde​​ 

Ønsker du at støtte lokalkredsens arbejde, er gaver og bidrag velkomne.

​​ DBS Aalborgs Giro nr.: 601-9684 eller bankkontonummer​​ 3409 - 3201542979.

Husk også at købe bladet ”Blindes jul” hvert år, overskuddet fra salget går ubeskåret til det lokale arbejde i vores kreds og vi er meget afhængige af indtægten fra salget.

Kontakt​​ 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ​​ har spørgsmål, forslag eller noget helt tredje. ​​ Ring ​​ til 98 16 62 42 eller skriv ​​ til​​ info@dbsaalborg.dk.

Du​​ kan også benytte ​​ vores​​ kontaktformular

Mailingliste

tilmeld dig vores mailingliste og modtag en email når der er nyt indlæg her på siden, indtast dit navn og mailadresse i felterne her under og tryk på subscribe knappen
du vil modtage en bekræftigelsesmail indeholdende et link du skal klikke på, du vil blive tilmeldt alle emnekategorier undtaget er referater, ved denne tilmelding. Ønsker du kun at få referater så brug formularen her

Få mail når der er nyheder på siden
Loading

Vores Privatlivspolitik kan du finde på siden Privatlivspolitik