Velkommen ​​ til Dansk Blindesamfund DBS Aalborg

 

Dansk​​ Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker,​​ der er blinde eller stærkt svagsynede.​​ Foreningens formål er at varetage blinde​​ og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre​​ borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen​​ tilværelse.

Dansk Blindesamfund DBS Aalborg dækker følgende​​ område:

​​ Jammerbugt kommune, Mariagerfjord kommune, Rebild kommune, Vesthimmerland​​ kommune, og Aalborg kommune.

 

Bestyrelsen i DBS Aalborg består af 7 medlemmer og første suppleanten.

Bestyrelsen leder omsorgsarbejdet i kredsen, varetager økonomi,​​ og planlægger og​​ arrangerer mange forskellige aktiviteter, som for eksempel:

​​ Medlemsmøder

​​ Udflugter/Rejser

​​ Omsorgsklubber - socialt samvær

​​ Fritidsundervisning m.m.

Udover løbende medlems orientering om foreningen, har disse tilbud til formål,​​ at modvirke ensomhed og isolation, samt at øge ​​ stærkt svagsynedes og blindes livskvalitet, idet ​​ personer, der rammes af en alvorlig varig synsnedsættelse, som oftest, udover ​​ besværligheder i dagligdagen, har store problemer med, at komme ud blandt andre.

Alle tilbud er for blinde og stærkt svagsynede, så man er ligestillet, og​​ samtidig har mulighed for at udveksle erfaringer med personer i samme situation.

Så er du i den situation at ​​ din synsnedsættelse ​​ ikke ​​ giver dig ​​ mulighed for at blive ​​ ordinært medlem af Dansk Blindesamfund, så  ​​​​ er Dansk Blindesamfund ​​ glade for at kunne tilbyde dig et aktivitetsmedlemsskab, ​​ klik her for nærmere info.

 

Støt​​ vores arbejde​​ 

Ønsker du at støtte lokalkredsens arbejde, er gaver og bidrag velkomne.

DBS Aalborgs Giro nr.: 601-9684 eller bankkontonummer​​ 3409 - 3201542979.

Husk også at købe bladet ”Blindes jul” hvert år, overskuddet fra salget går ubeskåret til det lokale arbejde i vores kreds og vi er meget afhængige af indtægten fra salget.

Kontakt​​ 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ​​ har spørgsmål, forslag eller noget helt tredje. ​​ Ring ​​ til 98 16 62 42 eller skriv ​​ til​​ info@dbsaalborg.dk.

Du kan også benytte ​​ vores​​ kontaktformular

Mailingliste


Telefonnummer til vores lokaler på Vesterbro 62A 9000 aalborg er 98 16 42 62. Tages den ikke viderestilles der automatisk til kredsformandens telefon.

tilmeld dig vores mailingliste og modtag en email når der er nyt indlæg her på siden, indtast dit navn og mailadresse i felterne og tryk på tilmeld dig knappen
du vil modtage en bekræftelsesmail indeholdende et link du skal klikke på, du vil blive tilmeldt alle emnekategorier undtaget er referater, ved denne tilmelding. Ønsker du kun at få referater så brug formularen her

Loading

Vores Privatlivspolitik kan du finde på siden Privatlivspolitik