Forside

Der er for alvor så småt ved at komme gang i samfundet og flere og flere ting åbner op igen under visse restriktioner.
Vi har i bestyrelsen vurderet at det fortsat er nødvendigt at holde vores lokaler og aktiviteter lukket. Vi arbejder på at lave en plan for hvordan vi kan genåbne alle vores aktiviteter. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige præcist hvornår og hvad der startes op.
Vi følger nøje myndighedernes udmeldinger og vi vil komme med en ny melding kort efter den 8 juni.
Vi hpber fortsat på alle vores medlemmers forståelse for at vi fortsat holder kredsens aktiviteter lukket.
Vi ved der er et stort ønske om snart at få et mere socialt liv, men vi har desværre mange medlemmer som er i de sårbare grupper. Men er der mulighed for det og det kan foregå på forsvarlig vis kan enkelte ting igen åbnes kort efter den 8 juni.
Ellers vil der først være fuld aktivitet igen til september.
Alt dette er selvfølgelig kun muligt hvis der er givet grønt lys fra myndighederne og hovedforeningen.
Har du spørgsmål eller blot lyst til at få en snak så kontakt gerne formand Frode Fich.
Vi vil igen også opfordre dig til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, udfyld dine kontaktoplysninger i felterne længere nede på siden, eller send en mail til admin@dbsaalborg.dk så bliver du tilmeldt og vil få sidste nyt med det samme.
Pas godt på dig selv og dine.

Kontakt formand Frode fich på frode.fich@blind.dk eller ring 30 22 05 81 hvis du har spørgsmål.

Husk også er du synshandicappet og har brug for råd og vejledning, eller er du pårørende til en som har et synshandicap så er du/i altid velkommen til at kontakte vores konsulenter. Dette gælder også for personer som ikke er medlem af Dansk Blindesamfund.
Find kontaktoplysninger i menuen ovenfor.
De bedste hilsner Kredsbestyrelsen

Velkommen ​​ til Dansk Blindesamfund DBS Aalborg

 

Dansk ​​ Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, ​​ der er blinde eller stærkt svagsynede.​​ Foreningens formål er at varetage blinde ​​ og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre ​​ borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen ​​ tilværelse.

Dansk Blindesamfund DBS Aalborg dækker følgende ​​ område:

​​ Jammerbugt kommune, Mariagerfjord kommune, Rebild kommune, Vesthimmerland ​​ kommune, og Aalborg kommune.

 

​​ Bestyrelsen i DBS Aalborg består af 7 medlemmer og første suppleanten.

​​ Bestyrelsen leder omsorgsarbejdet i kredsen, varetager økonomi,​​ og planlægger og ​​ arrangerer mange forskellige aktiviteter, som for eksempel:

​​ Medlemsmøder

​​ Udflugter/Rejser

​​ Omsorgsklubber - socialt samvær

​​ Fritidsundervisning m.m.

​​ Udover løbende medlems orientering om foreningen,​​ har disse tilbud til formål, ​​ at modvirke ensomhed og isolation, samt at øge ​​ stærkt svagsynedes og blindes livskvalitet, idet ​​ personer, der rammes​​ af en alvorlig varig synsnedsættelse, som oftest, udover ​​ besværligheder i dagligdagen, har store problemer med, at komme ud blandt andre.

​​ Alle tilbud er for blinde og stærkt svagsynede, så man er ligestillet, og ​​ samtidig har mulighed for at udveksle erfaringer med personer i samme situation.

Så er du i den situation at ​​ din synsnedsættelse ​​ ikke ​​ giver dig ​​ mulighed for at blive ​​ ordinært medlem af Dansk Blindesamfund, så  ​​​​ er Dansk Blindesamfund ​​ glade for at kunne tilbyde dig et aktivitetsmedlemsskab,​​ ​​ klik her for nærmere info.

 

Støt vores arbejde​​ 

Ønsker du at støtte lokalkredsens arbejde, er gaver og bidrag velkomne.

​​ DBS Aalborgs Giro nr.: 601-9684 eller bankkontonummer​​ 3409 - 3201542979.

Husk også at købe bladet ”Blindes jul” hvert år, overskuddet fra salget går ubeskåret til det lokale arbejde i vores kreds og vi er meget afhængige af indtægten fra salget.

Kontakt​​ 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ​​ har spørgsmål, forslag eller noget helt tredje. ​​ Ring ​​ til 98 16 62 42 eller skriv ​​ til​​ info@dbsaalborg.dk.

Du​​ kan også benytte ​​ vores​​ kontaktformular

Mailingliste

tilmeld dig vores mailingliste og modtag en email når der er nyt indlæg her på siden, indtast dit navn og mailadresse i felterne her under og tryk på subscribe knappen
du vil modtage en bekræftigelsesmail indeholdende et link du skal klikke på, du vil blive tilmeldt alle emnekategorier undtaget er referater, ved denne tilmelding. Ønsker du kun at få referater så brug formularen her

Få mail når der er nyheder på siden

Vores Privatlivspolitik kan du finde på siden Privatlivspolitik