Kredsstof til medlemsbladet

Udgivelsesplan for​​ kredsstof DBS Aalborg til​​ Medlemsbladet 2020

Medlemsbladet udkommer som regel hver 3. uge undtagen i sommerperioden. Der er undtagelser på grund af helligdage.

Indsendelsesfrister og​​ Udgivelsesplanen ser ud som følger:

Værd opmærksom på den nye deadline for ​​ indsendelse af kredsstof til redaktionen (torsdage klokken​​ 10).

I må meget gerne ​​ indsende stof i god tid og gerne til flere blade, dette vil lette redaktionens planlægning.

Vi ​​ gør samtidig opmærksom på at ​​ overholdes deadline​​ IKKE, så kommer ​​ indlægget ikke med før næste nummer.​​ 

 

Nr. 1: Deadline den​​ 2. januar kl. 10, udgivelse den 21. januar

 

Nr. 2: Deadline den 23. januar kl. 10, udgivelse den 11. februar

 

Nr. 3: Deadline den 20. februar kl. 10, udgivelse den 10. marts

 

Nr. 4: Deadline den 12. marts kl. 10, udgivelse den 31. marts

 

Nr. 5: Deadline den​​ 2. april kl. 10, udgivelse fredag den 24. april (pga. påske)

 

Nr. 6: Deadline den 23. april kl. 10, udgivelse onsdag den 13. maj (pgr. Store bededag)

 

Nr. 7: Deadline den 14. maj kl. 10, udgivelse onsdag den 4. juni (pga. Kristi Himmelfartsdag og pinse)

 

Nr. 8: Deadline onsdag den​​ 4. juni kl. 10, udgivelse den 23. juni

 

Nr. 9: Deadline den 25. juni kl. 10, udgivelse den 14. juli

 

Nr. 10: Deadline den 23. juli kl. 10, udgivelse den 11. august

 

Nr. 11: Deadline den 13. august kl. 10, udgivelse den 1. september​​ 

 

Nr. 12: Deadline den 3. september kl. 10, udgivelse den 22. september

 

Nr. 13: Deadline den 24. september kl. 10, udgivelse den 13. oktober

Nr. 14: Deadline den 15. oktober kl. 10, udgivelse den 3. november

 

Nr. 15: Deadline den 5. november kl. 10, udgivelse den 24. november

 

Nr. 16: Deadline den 26. november kl. 10, udgivelse den 15. december

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Alle henvendelser og stof sendes til​​ redaktion@dbsaalborg.dk