Kredsstof til medlemsbladet

Udgivelsesplan for kredsstof DBS Aalborg til Medlemsbladet 2022
Medlemsbladet udkommer som regel hver 3. uge undtagen i sommerperioden. Der er undtagelser på grund af helligdage.
Værd opmærksom på den nye deadline for  indsendelse af kredsstof til redaktionen (onsdage klokken 16).
I må meget gerne  indsende stof i god tid og gerne til flere blade, dette vil lette redaktionens planlægning.
Vi  gør samtidig opmærksom på at  overholdes deadline IKKE uden foregående aftale, så kommer ​​ indlægget ikke med før næste nummer.​​ 

OBS medlemsbladets udgivelsesdag er pr januar 2022 flyttet til onsdage .

Kredsens indsendelsesfrister og Udgivelsesplanen ser ud som følger:

Nr. 1: Deadline torsdag den 30. december kl. 16, udgivelse den 19. januar
Nr. 2: Deadline onsdag den 19. januar kl. 16, udgivelse den 9. februar
Nr. 3: Deadline onsdag den 9. februar kl. 16, udgivelse den 2. marts
Nr. 4: Deadline onsdag den 2. marts kl. 16, udgivelse den 23. marts
Nr. 5: Deadline onsdag den 23. marts kl. 16, udgivelse den 13. april
Nr. 6: Deadline onsdag den 13. april kl. 16, udgivelse den 4. maj
Nr. 7: Deadline onsdag den 4. maj kl. 16, udgivelse mandag den 30. maj (pga. Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag)
Nr. 8: Deadline onsdag den 1. juni kl. 16, udgivelse den 22. juni
Nr. 9: Deadline onsdag den 22. juni kl. 16, udgivelse den 13. juli
Nr. 10: Deadline onsdag den 13. juli kl. 12, udgivelse den 3. august
Nr. 11: Deadline onsdag den 3. august kl. 16, udgivelse den 24. august
Nr. 12: Deadline onsdag den 24. august kl. 16, udgivelse den 14. september
Nr. 13: Deadline onsdag den 14. september kl. 16, udgivelse den 5. oktober
Nr. 14: Deadline onsdag den 5. oktober kl. 16, udgivelse den 26. oktober
Nr. 15: Deadline onsdag den 2. november kl. 16, udgivelse den 23. november
Nr. 16: Deadline onsdag den 23. november kl. 16, udgivelse den 14. december

Som vanligt skal ALT stof som skal i medlemsbladet sendes til redaktion@dbsaalborg.dk, ønsker i også at få jeres indlæg udgivet på hjemmesiden og Facebook bedes i lige skrive dette også samt hvornår i vil have det lagt op.

Redaktionen består i 2022 af Torben Frederiksen 30 49 59 20 og Carsten Sørensen 51 80 30 84

Ret til ændringer forbeholdes😁