Deadlines kredsstof til medlemsbladet

Udgivelsesplan for kredsstof DBS Aalborg til Medlemsbladet 2023
Medlemsbladet udkommer som regel hver 3. uge undtagen i sommerperioden. Der er undtagelser på grund af helligdage.
Værd opmærksom på den nye deadline for  indsendelse af kredsstof til redaktionen (onsdage klokken 18).
I må meget gerne  indsende stof i god tid og gerne til flere blade, dette vil lette redaktionens planlægning.
Vi  gør samtidig opmærksom på at  overholdes deadline IKKE uden foregående aftale, så kommer ​​ indlægget ikke med før næste medlemsblad.​​ 

OBS medlemsbladets udgivelsesdag er pr januar 2022 flyttet til onsdage .

Kredsens indsendelsesfrister og Udgivelsesplan ser ud som følger:

2023

Nr. 1: Deadline den 28. december 2022 kl. 16, udgivelse den 18. januar

Nr. 2: Deadline den 18. januar kl. 16, udgivelse den 8. februar

Nr. 3: Deadline den 8. februar kl. 16, udgivelse den 1. marts

Nr. 4: Deadline den 1. marts kl. 16, udgivelse den 22. marts

Nr. 5: Deadline den 22. marts kl. 16, udgivelse mandag den 17. april (påske)

Nr. 6: Deadline den 19. april kl. 16, udgivelse torsdag den 11. maj (Store Bededag)

Nr. 7: Deadline den 17. maj kl. 16, udgivelse torsdag den 8. juni

Nr. 8: Deadline den 7. juni kl. 16, udgivelse den 28. juni

Nr. 9: Deadline den 28. juli kl. 16, udgivelse den 19. juli

Nr. 10: Deadline den 19. juli kl. 16, udgivelse den 9. august

Nr. 11: Deadline den 9. august kl. 16, udgivelse den 30. august

Nr. 12: Deadline den 30. august kl. 16, udgivelse den 20. september

Nr. 13: Deadline den 20. september kl. 16, udgivelse den 11. oktober

Nr. 14: Deadline den 11. oktober kl. 16, udgivelse den 1. november

Nr. 15: Deadline den 1. november kl. 16, udgivelse den 22. november

Nr. 16: Deadline den 22. november kl. 16, udgivelse den 13. december

Som vanligt skal ALT stof som skal i medlemsbladet sendes til redaktion@dbsaalborg.dk, sendes det til andre garanteres det ikke at indlægget kommer med. Ønsker i også at få jeres indlæg udgivet på hjemmesiden og Facebook bedes i lige skrive dette også samt hvornår i vil have det lagt op.
Alle klubber og medlemmer er meget velkommen til at lægge opslag på Facebook gruppen DBS kreds aalborg info og aktiviteter for at synliggøre vores aktiviteter.

Redaktionen består af Torben Frederiksen 30 49 59 20 og Carsten Sørensen 51 80 30 84

Ret til ændringer forbeholdes😁