Kørselsregler i kredsregi

Vejledning for brug af kørsel DBS Aalborg

Generelt:

Som udgangspunkt skal der bruges flexhandicapkørsel i forbindelse​​ med undervisning, arrangementer​​ og klubber, der hvor der ikke bruges fælles bustransport. Har man ikke mulighed for at afse ture fra sin pulje af flexhandicap kan man bevilges kørslen ved brug af​​ almindelig flexkørsel.

Det ska præciseres at ovenstående brug af almindelig flexkørsel gælder for kørsel inden​​ for samme​​ kommune.

Ligeledes skal det præciseres at der skal afleveres gyldig kvittering for de ture​​ som foretages. Disse skal sendes til Kredskasseren​​ brh@blind.dk​​ Eller via brev til ​​ hans​​ adresse.

Udbetaling af refusionen sker​​ som udgangspunkt umiddelbart efter indsendelse af sine kvitteringer, er beløbet under​​ 50 kr. ved kørsel til undervisning eller klubber som er​​ gentagne vil​​ der blive samlet sammen og​​ udbetaling sker​​ på et senere tidspunkt.

 

1.​​ Kørsel til undervisning.

Sådan bestilles kørsel:

Kørsel bestilles enten ved eget initiativ eller​​ man kontakter kørselsleder Annette Winther​​ som så​​ sørger for bestilling og​​ tilbagemelding​​ til kursisten med tider med videre.

 

Hvornå,r kan​​ kørsel benyttes:

Som udgangspunkt kan kørsel benyttes hvis​​ man ikke​​ selv er​​ i​​ stand til at transporterer​​ sig til​​ undervisningsstedet og​​ ens​​ undervisning​​ foregår i​​ ens egen bopælskommune. I det tilfælde gælder reglen med refusion af beløbet over 20 kr. pr. tur.

Benytter man offentlig transport kan der mod fremsendelse af billet/udskrift fra Rejsekort.dk gives tilskud​​ efter 20 kr. reglen pr tur.

​​ 

Takster for refusion flexhandicap:

Ved kørsel inden for samme kommune refunderes beløbet over 20 kr. pr tur.

 

Ved kørsel​​ med offentlig transport​​ over kommunegrænser​​ refunderes jf.​​ følgende:

Op til​​ 80​​ kr. refunderes beløbet over 20 kr. pr tur.

 

 

Takster for almindelig flexkørsel.

Beløbet over 20 kr. pr. tur​​ refunderes.

Gælder for kørsel indenfor samme kommune.

 

Takster for brug af almindelig Taxa.

Denne form for​​ kørsel kan​​ ikke som udgangspunkt​​ bruges i​​ forbindelse med kørsel til undervisning. Almindelig taxakørsel bevilges kun ved​​ kontakt til​​ kørselsleder Annette Winther i særlige tilfælde og ved udebleven Flexhandicap/Flexkørsel.

Benyttes​​ almindelig taxakørsel på kredsens konto skal​​ kørslen med​​ dato/fra/til meddeles til kredskasseren​​ til brug for regnskab.

 

2.​​ kørsel for klubber.

,Kørsel kan bevilges hvis man ikke selv kan transportere sig til sin klub.

Kørsel kan kun bevilges​​ inden for​​ samme kommunegrænse og fortrinsvis ved brug af flexhandicap.

Kørslen arrangeres af klubberne selv​​ og klubberne melder til kredskasseren hvem som benytter​​ Kørsel.

 

Takster for flexhandicap og almindelig​​ Flex:

Beløb over 20 kr​​ pr tur. refunderes.

(40 kr. tur/retur)

 

Takster for​​ almindelig​​ taxa kørsel:

Kan kun benyttes hvis det aftales med Kørselsleder​​ og​​ ​​ kredsformand/kredskasserer​​ og det er mere praktisk/økonomisk at benytte almindelig taxakørsel på kredsens konto.

Der refunderes for beløbet over 20​​ kr. pr tur​​ op til 100 kr.

 

 

3.​​ Kørsel til kredsgeneralforsamling og medlemsmøder.

Som udgangspunkt er der​​ altid arrangeret​​ transport til kredsgeneralforsamlinger og medlemsmøder.

Kørslen​​ tilrettelægges​​ ud​​ fra antal​​ tilmeldte og den geografiske spredning.​​ 

Kørslen​​ planlægges af​​ aktivitetsudvalget eventuelt​​ i samarbejde​​ med kørselsleder.

prisen for transport er​​ 60 kr. (tur/retur)​​ betales uanset om, man kun benytter transport den ene vej.

 

4 kørsel til arrangementer.

Som udgangspunkt sørger det enkelte medlem selv for transport​​ til arrangementer​​ og betaling for denne.

Ved​​ arrangeret​​ fælles transport vil der fortrinsvis blive benyttet lejet bus hvor der laves opsamlingssteder ud fra deltagerlisten.

Ydes der kørsel i forbindelse med arrangementet vil det fremgå​​ af programmet for arrangementet.

Kørsel​​ arrangeres af​​ aktivitetsudvalget i eventuelt samarbejde med kørselsleder.

prisen for at benytte kørsel er​​ 60 kr. (tur/retur). Betales uanset om man kun benytter transport en ene vej.

 

5​​ kørsel i​​ forbindelse​​ med​​ Kredsarbejde.

Bestyrelsesmøder:

Som udgangspunkt ydes kørsel/kilometergodtgørelse hvis​​ man​​ ikke selv​​ kan transporterer sig​​ til møderne.

Foretrukne kørsel er som udgangspunkt flexhandicap.

Kvitteringer/opgørelse over kørte kilometre sendes til kredskasseren.

 

Kredsarbejde:

Der kan ydes kilometergodtgørelse eller refusion for kørselsudgifter hvis der ydes arbejde for kredsen. Dette aftales med Kredsformand/kredskasserer eller på bestyrelsesmøder.

Kvitteringer/opgørelse for kørte kilometre sendes til kredskasseren til brug​​ for regnskab.

 

 

Ovenstående er vedtaget på bestyrelsesmøde den:​​ 

19​​ februar 2024​​