DBS Aalborg kredsgeneralforsamling 15. april 2024

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

OBS deadline for tilmelding er i dag!
Der er indkaldt til ordinær kredsgeneralforsamling i DBS Aalborg mandag den 15. april kl. 15 til 20:30 på Motel Shell, Hobrovej 12, 9530 Støvring.
Der bydes på kaffe og kage ved ankomsten og en genstand i pausen. Efter generalforsamlingen er kredsen vært for aftensmad. Drikkevare til maden er for egen regning.
I opfordres alle til at deltage denne dag, og være med til at sætte jeres præg på det fremtidige kredsarbejde. Forslag til behandling på kredsgeneralforsamlingen skal være kredsformand Torben Frederiksen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Tilmelding af hensyn til forplejning og transport til Palle Thygesen på telefon 21 44 87 45 eller mail til tilmelding@dbsaalborg.dk senest 8. april.
Fælles kørsel koster 60 kr. og tilrettelægges efter tilmeldingsfristen. Husk at oplyse om særlige kosthensyn.
Bindende betaling for transport ved tilmelding på Mobile Pay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, skriv KGF og navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for elektronisk betaling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning. (Regnskab kan fås ved henvendelse til Bruno Hjorth på mail brh@blind.dk)
6. Forslag:
6A. Behandling af lokale forslag
6B. Behandling af forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredskasserer
7B. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
7C. Valg af 3 suppleanter for 1 år.
8. Beretning fra landsforeningen ved Diana Stentoft da Sofie er sygemeldt
9. Eventuelt.

Program for dagen (cirka tider):

15:00 – 15:15 Velkomst og mødet åbnes (der serveres kaffe og kage)
15:15 – 18:15 Kredsgeneralforsamling med indlagt pause (kredsen er vært for en genstand).
18:15 – 18:30 Pause og klargøring til spisning.
18:30 – 20:30 Spisning.
20:30 Hjemkørsel.

Vi håber at se mange af jer, og alle aktivitetsmedlemmer er jo også meget velkommen, i har dog ikke stemmeret og kan ikke stille op til bestyrelsen.
.

Med venlig hilsen Kredsbestyrelsen

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.