Fritidsundervisning efteråret 2024

Så er undervisningsprogrammet som vi kører sammen med AOF for efteråret 2024 klar på www.dbsaalborg.dk/undervisning og kan ved henvendelse til undervisningsleder@dbsaalborg.dk tilsendes på mail.
Har du ikke allerede meldt dig, så gør det senest 5. august, så vi kan få flest mulige hold oprettet til tiden.

Vi har igen mulighed for at tilbyde slægtsforskning, nu om torsdagen mellem 12:30 – 15:30 og du må gerne tagen hjælper med gratis til dette undervisningsforløb, der er stadig en enkelt plads ledig. Derudover kan vi anbefale jer at prøve vores Yogahold ligeledes om torsdagen, Lene er en meget dygtig yogalærer og har afhjulpet flere af os på holdet med småskavanker, Lenes undervisningsstil passer perfekt til synshandicappede og hun tager hånd om den enkelte uanset om du er øvet eller nybegynder.
Syning har også stadig ledige pladser så har du en drøm om at sy dit eget så er det bare at melde dig til vores hold om mandagen. Skulle du være så heldig at have en førerhund så vil vi også gøre opmærksom på at vores sjov med førerhund om onsdagen mangler deltagere, ellers kan vi ikke oprette holdet. Så tag din førerhund under armen og giv den en god tid med leg og læring.
Skulle en af ovenstående have vakt din interesse eller et af de andre hold i programmet så kontakt os endelig og helst inden 4. august.
Download det opdaterede undervisningsprogram her.

vel mødt på en af vores hold og kom gerne med ønsker/ideer til nye hold.

med venlig hilsen og god sommer
Team Undervisning Torben 30 49 59 20 og Annette 30 85 90 40.
Mail: undervisningsleder@dbsaalborg.dk

Ree Park Familietur – kreds Kronjylland inviterer

Bemærk dette arrangement er ikke et som DBS Aalborg har del i, vi formidler blot dette gode tilbud videre til jer medlemmer, aktivitetsmedlemmer , DBSU’er og jeres familier. Så vi kan ikke tilbyde støtte til transport denne gang og al henvendelse vedrørende tilmelding, betaling og øvrige spørgsmål til arrangementet skal ske til Kreds Kronjylland.

Lørdag d. 24. august fra kl. 11.30 til 16 inviterer Kreds Kronjylland kredsens medlemmer, de omkringliggende kredse, og DBS Ungdom til årets vildeste udflugt til de vilde dyr på savannen.
Vi mødes ved parkeringspladsen ved indgangen kl. 11.30, derefter går vi ind, hvor vi skal spise kl. 12.
Tag børn og børnebørn med på en begivenhedsrig dag. Vi skal med Togekspressen og Jeep Safari, hvor Ree Parks guider fortæller om, hvad vi oplever undervejs.
Dette arrangement koster kun 200 kr. pr. medlem, aktivitetsmedlem eller DBSU’er og du må have 3 ledsagere med til samme pris. Børn under 15 år er gratis.
Du skal være selvhjulpen eller have en ledsager med. Området er noget kuperet og er ikke velegnet til gangbesværede.
Der er tale om først til mølle, da vi har reserveret et antal pladser til aktiviteterne.
Sidste frist for tilmelding d. 3. august. Vi opfordrer til, at man benytter betaling via MobilePay på nr. 119700 senest d. 21. august. Husk at anføre, hvilket arrangement det drejer sig om og navne på deltagere, ellers kan man betale med kontant på dagen.
Deltagere fra de omkringliggende kredse kan mod betaling og ved ledige pladser benytte fællestransport.
Nærmere info om kørsel i blad nr. 10. Tilmelding og aftale vedr. kørsel til flg. Bente Nielsen tlf. 27 24 17 10 eller Jane Siig Henriksen tlf. 22 29 24 68.
Mvh. Festudvalget.
Dansk Blindesamfund Kreds Kronjylland

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 30. april 2024

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 30. april​​ 2024 kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Annette og suppleanterne Stein Erik, Ulla og Lise-Lotte.

​​ 

Afbud fra:​​ Søren

 

1. Godkendelse af dagsorden​​ 

Dagsorden godkendt​​ uden ændringer.

 

2.​​ Konstituering.

2.1 Valg af næstformand og sekretær,​​ mødeafvikling​​ og dagsordner​​ (bilag).

Næstformand blev​​ Carsten​​ Sørensen

Sekretær blev​​ Torben​​ Frederiksen

Mødeleder blev​​ Stein​​ Erik​​ og Palle​​ Thygesen som​​ stedfortræder.

Indkaldelse og​​ dagsorden fortsætter​​ i uændret form.

Mødeafvikling​​ skal vi huske at være lidt skarpere på når der er​​ en lang​​ dagsorden, Alle forbereder​​ sig så​​ der ikke sagsbehandles for meget på bestyrelsesmødet. Husk​​ talerække og ikke afbryde.

 

2.2​​ Forretningsorden, bruges​​ den og i fald er der ændringer? (bilag)​​ 

Den rundsendte forretningsorden er​​ Godkendt uden ændring.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 240318​​ referat møde​​ 18​​ marts (bilag)

Godkendt uden ændringer som møde og medlemsreferat​​ 

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Mødeplan 2024​​ - 2025​​ TGF​​ (bilag)

Bestyrelsesmøderne afholdes fortsat tredje mandag i måneden​​ jf. ​​​​ rundsendte mødeplan. Eneste undtagelse​​ var juni​​ møde som var sat til 10 juni. det flyttes til 3 mandag den 17. juni. Mødeplan køre til næste KGF.

 

4.2​​ Udpegning af medlemmer til udvalg og teams mv. ​​ TGF​​ (bilag) (

Nedenstående udvalg og teams mv blev besluttet:

Team undervisning​​ (2 personer)​​ 

Torben og Annette​​ 

 

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til undervisere, AOF og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af​​ undervisningsprogram​​ og​​ Aktivitetsoversigt. Afholder møde med AOF og undervisere inden opstart.

 

Redaktionen​​ (2 til 3 personer):​​ 

Torben og Carsten

 

Tager sig af alt vedr.​​ medlemsblad, hjemmeside og sociale​​ medier.​​ Deadline for kredsstof er onsdage​​ KL​​ 18.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette. Palle bakker op mht. kredsarrangementer.

 

Tager sig af kørsel​​ til​​ undervisning, bookning, afmelding med videre​​ når det drejer sig om undervisning og kørsel til kredsens klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Palle (tovholder), Tina,​​ Annette​​ og​​ Lise lotte.

 

Tager sig af arrangementer​​ i kreds og regions regi,​​ medlemsmøder, kgf. Deltager i regionsgruppen (zoommøder; hvor også kredsformænd deltager).

Faste arrangementer​​ Fredags Cafe og Quiz og spis.​​ 

 

Forsamlingshuset​​ (nedlagt)

 

Tilgængeligheds forum (alle som har lyst)​​ (nedlagt)

Samles under et nyt Politisk Netværk/udvalg?

Torben er tovholder, Annette,​​ Stein Erik​​ og​​ Carsten er interesserede.

 

Team Vesterbro.​​ 

Annette, Torben og Palle. Carsten støtter mht. it.

 

Tager sig af alt på Vesterbro i det daglige samt it varme internet osv.

 

Miniferien​​ (1 til 2 pers):​​ ​​ udestår afklaring.

Uafklaret, punkt til dagsorden.

 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

Nogen ide til hvem som kan overtage?

 

Økonomiudvalg (3 personer).

Torben, Bruno og Carsten. (vedtægtsbestemt)

 

Blindes Jul Distributør

Mangler​​ endelig​​ afklaring.

Torben og Bruno er tovholder​​ og pt distributør.

 

 

4.3​​ Undervisning ønske om forlængelse strik Brovst​​ Team U​​ (bilag)

Hold kan​​ fortsætte hvis​​ der betales​​ 350​​ kr.​​ i deltagergebyr​​ pr deltager.​​ 

 

Torben​​ og Annette er tovholder.

 

 

4.4​​ Mandelaug​​ ansøgning udgift bus TGF (Bilag)

Ansøgning om dækning af busudgift til sommerudflugt blev bevilget med max5000 kr.​​ grundet økonomi.

Bruno er tovholder.

​​ 

4.5 Frivilligdag 14 maj Pædagogseminariet TGf

Torben og​​ Jesper​​ deltager. Der skal kigges om vi har relevante brochure

Hvad ønsker vi en frivillig kan hjælpe med? hjælpe til ved arrangementer, arrangerer små ture for lille gruppe, hjælpe til med fx at gå​​ til fitness​​ osv. sælge blindes jul.

 

4.6 Frivillig marked 1. juni 2024 TGF (bilag)

Torben, Rikke,​​ Palle og​​ Jesper deltager

Hvad​​ gør vi med event? vi prøver noget​​ med folk kan prøve at være​​ svagsynet/ blind, fx prøve at hælde op.

Kagedelen undersøger Torben lidt mere om og​​ vender tilbage. Ulla vil​​ gerne bistå​​ hvis muligt.

Torben er Tovholder.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1 Dato og afholdelsessted for KGF 2025​​ og​​ erfa​​ på KGF 2024.

KGF 2025 forslås til mandag 7 april på orkideen. Annette​​ forespørger​​ Orkideen​​ mht.​​ dato. Torben undersøger hos​​ hovedkontoret om dato er mulig.

Årets KGF gik i det store hele planmæssigt. Blot skal vi være lidt skarpere hvad aftales​​ med stedet​​ KGF afholdes.

Pris for mad og drikkevare blev under 13000​​ kr.​​ for 46 personer.

Der foreslås at lave 2 borde ved ankomst, et til afkrydsning og udlevering af stemmemateriale og et til betaling af kørsel hvis der er​​ kørselsgebyr.

 

5.2​​ Underskrift tavshedspligterklæring TGF​​ 

Lise-Lotte Esmann underskrev tavshedserklæring.

 

5.3 All Inklusiv fisketur status mv. TGF PT​​ 

Der er​​ 20 tilmeldte ingen børn. Kun 1 har brug for kørsel. Torben sørger for præmie til største fisk. Faktura for hele​​ arrangementet​​ tilgår Bruno fra Fiskefatter Dennis​​ 

 

5.4 Miniferie 2024 status tilmelding betaling mv. BH og TGF

Der​​ er​​ pt 30 tilmeldte og måske 2 mere på vej. Angående fremtid så er miniferie 2025 og 2026 booket på fsc, så der skal bookes et par år yderligere frem.

Ikke alle har betalt endnu.​​ Miniferie gennemføres.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

342000 kr. på konti, 20000 kr. p18 ikke 35000 kr.

AOF​​ lokaleleje kommer. Næsten alle har betalt for undervisning.​​ 

 

6.2 HB møde 21 april TGF

Regnskab for 2023 blev godkendt overskud på​​ 9.2​​ millioner, dog driftsunderskud.​​ Der var budgetteret med et underskud på 15 millioner. Så alt i alt godt resultat.

 

6.3 Generalforsamling ejerforeningen TGF

Et mindre underskud pga. den gamle sag med tinglysning osv. Samt en del rep på elevator. Andre udgifter holder sig nogenlunde i ro,​​ kun stigninger​​ som generelt i samfundet, budget godkendt med en stigning på 8000 kr.​​ på årsbasis.

Der indføres mulighed for online generalforsamling i vedtægterne for ejerforeningen, disse tinglyses, Prodomus betaler for udgiften så det influere ikke på EF budget og regnskab.

Port i stykker igen.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Patientforeningernes møde 19 juni, Undervisningsprogram efterår 2024.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 1. maj 2024.​​ 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 18. marts 2024

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 18. marts2024 kl. 14:45.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Stein Erik og Søren

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

1.1 besøg​​ af​​ Gruppe Studerende omkring deres projekt (14:45 - 15)​​ ifm.​​ aps mv.

De studerende præsenterede deres ønsker omkring hjælp og der blev indgået aftaler herom.

1.2 Bordet rundt.

Palle spurgte ind til​​ besøg fra​​ kreds Østsjælland​​ kunne​​ flytte til den​​ 7.​​ september.​​ Umiddelbart ja,​​ Alle melder tilbage om de kan den dag​​ og om​​ de vil deltage.​​ Foreløbig pris for vin og​​ tapas er​​ 350 kr. Østsjælland kommer omkring 20 personer. Vi kan være 40 i vores lokaler. Palle arbejder videre med det.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Bodkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 240219​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 19.​​ februar​​ 2024​​ (bilag)

Godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ KGF menu, sidste planlægning mv (bilag)

Kaffe og kage ved ankomst, en genstand i pause halvvejs. Palle og Bruno har hjælpere med, Ulla har​​ måske​​ også en​​ hjælper,​​ hun vender tilbage omkring dette. Torben tager​​ lydanlæg og stemmemateriale. Annette sørger for kurv til Anni og Frode pris omkring 400 – 500 kr. Der gives ikke gave til​​ Eksterne​​ klubbers ledere og bestyrelser i forhold til​​ jubilæer,​​ udskiftning​​ mv.

Mht. spisning Palle undersøger omkring​​ Bøf med​​ løg osv. Karbonader med stuvede​​ ærter og​​ gulerødder​​ osv. Eller Kylling.

Start​​ KL​​ 15. slut kl. 20:30.

​​ 

4.2 Sommerudflugt for kredsens klubber TGF PT AW (bilag)

Det besluttedes at afholde den foreslåede tur, Det udsendte budget blev godkendt og tur afholdes den​​ 30.​​ maj. Deltagerpris 100 kr. palle er tovholder.

 

4.3 Fælles øjenlægeforedrag​​ 23. maj? TGF​​ 

Det besluttedes at afholde fælles online foredrag i stil med de 2 foregående. Torben Er tovholder og sætter i blad med videre når tekst er tilgængelig fra​​ Gitte​​ og co.

Deltagerpris bliver​​ 50kr.

 

​​ 4.4​​ Godkendelse af DBS Aalborg regnskab 2023 TGF BH (bilag)

Alle Har underskrevet regnskab digitalt.​​ Bestyrelsen godkender regnskabet.

 

4.5​​ Fælles​​ online workshop Be my AI 14​​ April​​ TGF (bilag)

Det besluttedes at tilbyde medlemmer som ønsker det at​​ deltage i​​ fælles online workshop på Vesterbro​​ KL​​ 13. torben og Jesper er tovholdere.

Indlæg er i kommende blad. Afholdes​​ kun hvis​​ der er omkring 10deltagere og det pointeres at det er en Workshop og ikke et foredrag.

 

4.6 Budget All​​ inklusive​​ fisketur 4 maj. TGF (bilag)

Det rundsendte budget blev godkendt, der afventes svar på ansøgning om tilskud. Der tilbydes kørsel for vores​​ medlemmer for​​ 60 kr. deltagerpris er 200 for medlem​​ og første​​ ledsager er gratis, resterende deltagere betaler 200 kr. 50​​ kr.​​ for børn under 15 år. Torben er tovholder.

​​ 

4.7 foreløbig dato​​ for konstituerende​​ møde efter KGF TGF

30 april. kl. 15.​​ medmindre der sker ændringer ved KGF.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Møde for nye medlemmer​​ Hvordan gik​​ det. ​​​​ TGF kons PT​​ 

Der var 40 deltagere på hvert af de 2 møder og det var et par rigtigt gode​​ dage, og​​ det lød også​​ på deltagerne​​ at det har været godt. Konceptet videreføres med få justeringer.​​ Den valgte bordopstilling med 4 mandsborde og​​ midtergang​​ fungerede mega godt.

Det blev diskuteret om vi skal fortsætte med at afholde det hvert andet år med Nyblindekursus i mellemtiden. Der var enighed om at prøve med at afholde det hvert år. Konsulenter, Torben og Palle arbejder videre med det. Medlemsliste trækkes og emnet tages op til​​ december mødet​​ 2024.​​ 

Bruno noterer lige hvad kørsel bliver i alt.

Der skal lidt mere angående kredsens aktiviteter i goodiebagen.​​ 

Der var stor interesse for at se mærke og købe hjælpemidler. Måske skulle vi igen lave en Hjælpemiddel dag med Birgit og hendes hjælpemiddelkuffert aktivitetsudvalget undersøger om hun har mulighed for det inden hun stopper.

 

5.2 Lokal​​ politik hvordan​​ kommer vi videre TGF (bilag)

Der​​ arbejdes videre​​ med at få​​ oprettet​​ et lokalpolitisk udvalg/forum/netværk som kan bistå bestyrelsen med det lokalpolitiske arbejde i i forhold til vores medlemmers liv og muligheder. Torben er tovholder og tager fat i Ditte for hjælp mht.​​ oprettelse osv.

 

5.3 Forslag​​ fra​​ Troels om trafikordninger, gør vi det? TGF (bilag)

Der var​​ enighed om at Troels’ forslag kunne være en god ide.​​ Jesper har allerede noget af det fra vores møde med nye medlemmer, vi afventer hvad søren kommer frem til mht.​​ nt og​​ flexkørsel. Emnet bliver først taget op til efteråret hvis det skal tilbydes.

Torben er tovholder.

 

​​ 5.4 Taktile afmærkninger​​ affaldssortering TGF (bilag)

Der har igen været en henvendelse omkring hvordan det går med udbredelsen af de taktile afmærkninger, Vi har pt. Ikke noget overblik omkring hvilke kommuner som tilbyder de anbefalede afmærkninger. Konsulenterne undersøger det i hvert deres område og vender tilbage. Konsulenterne har ingen henvendelser fået fra medlemmer omkring hjælp til at få afmærket deres affaldscontainere, så det ser ud til at det ikke er et stort problem.​​ Måske skal der oplyses mere om det.

 

​​ 5.5 EDB-klub ønsker​​ opsætte Google home og Nest TGF

Det er ok, at​​ EDB-klubben​​ opsætter deres egne Google produkter til brug når de har Klubaftner eller andre arrangementer. Udstyr skal blot ikke kobles på noget af kredsens udstyr som understøttes af Google Home.

Kredsen ønsker selv at​​ opsætte Google home​​ til brug​​ for udstyr på Vesterbro og evt. workshops.

 

5.6 Frivillige og frivillig marked juni Aalborg TGF (Bilag)

Vi ønsker at deltage på frivilligmarkedet i år, Torben undersøger hvilken dato det er og vender tilbage.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Pt.​​ 375000 kr.​​ på konti. Kørselspenge fra hovedkontoret er kommet, P18 midler er bevilget men ikke modtaget endnu. AOF​​ husleje for​​ første halvår.​​ udestår også.

 

6.2 Touch terminaler i flextrafik tgf (bilag)

Der er kommet en aftale med NT omkring vores medlemmers situation når de ikke kan benytte​​ touch terminaler​​ til betaling ifm.​​ flexkørsel. Vores medlemmer kan få tilsendt en faktura i stedet for betaling i bilen. Chauffør skal kontakte NT når problemet opstår og der vil så blive sendt faktura til medlem. Der er pt. Ingen lovgivning som​​ forhindrer​​ brugen af disse​​ touch terminaler​​ så derfor denne ordning.

 

6.3 Renovering stort mødelokale TGF BH.

Bruno og Torben​​ har målt​​ mødelokalet op med videre og vi deler projektet op i følgende dele: Gulv, Loft, Vægge og radiatorer. Vi finder ud af hvad det vil koste ved egen foranstaltning og ved håndværkertilbud. Der søges midler til projektet så det så vidt muligt ikke får indflydelse på kredsens økonomi.

Hvad laves nu:​​ Umiddelbart bliver​​ resterende​​ gibs væg​​ ved vinduerne fjernet og​​ el skinne​​ Sam​​ vindueskarm fjernes​​ og ny​​ smallere opsættes for at øge varmeudnyttelsen og derved spare penge i​​ varme.

Torben og Bruno er tovholder på projektet.

 

6.4 HB møde marts referatudkast​​ TGF (bilag)

Det rundsendte referat blev taget til efterretning og ingen yderligere​​ bemærkninger.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Frivillig marked.​​ Øjenlægeforedrag.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 5. april 2024.​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 19. februar 2024

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 19.​​ februar​​ 2024 kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Carsten, Palle, Jesper, Bjarne og suppleant Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Bruno, Tina, Stein Erik og Søren

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Vi talte kort​​ om​​ den rundsendte​​ dagsorden til​​ det​​ kommende​​ HB-møde​​ og at der pga. det korte tidsrum​​ ikke​​ gav mening af sætte den på dagsordenen,​​ alle skulle komme med​​ eventuelle kommentarer​​ til formanden​​ inden HB​​ mødets afholdelse i fald der var​​ noget​​ som var​​ af særlig interesse.

​​ det samme gjaldt det foreløbige​​ DBS Aalborg​​ regnskab for​​ 2023, konklusion på regnskab kunne dog  ​​​​ hurtig​​ udledes til​​ et samlet overskud,​​ på knapt 250000,00 kr.​​ Regnskab underskrives digitalt i særskilt proces​​ og godkendes​​ på næste KB - møde.

 

1.1​​ Besøg af lokalpolitisk konsulent Ditte Rasmussen/

Ditte præsenterede​​ sig og​​ fortalte lidt​​ om​​ hvilke​​ arbejdsopgaver​​ hun indtil nu har haft og hvilke​​ ting som​​ ligger lidt længere ude i fremtiden. Der var også en snak​​ om​​ hvilke ting som vi som kreds kunne have brug for støtte til osv. Ditte ville lave​​ en opsummering​​ af de ting vi​​ snakkede om og sende det samt en liste over de ting som hun pt har arbejdet med til os.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 240115​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 15.​​ januar​​ 2024​​ (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Hvilke projekter/aktiviteter ønsker vi igangsat og​​ hvordan? TGF/BRH​​ (bilag)

Stort mødelokale​​ istandsættes (lyddæmpning mv), Lions Svenstrup​​ søges, Materialer til​​ EDB-lokale​​ (hæve sænkeborde mv),​​ ønske​​ om før​​ omtalte motionshold på Vesterbro, Bruno har liste over mulige søgemuligheder. Norlys fond, er det en mulighed?

​​ DBSU gruppe​​ (som​​ laver aktiviteter​​ for unge og har midlerne til det,​​ fx klatring, køretekniskanlæg​​ osv.)).​​ 

Torben, Bruno og Inger Lise er tovholder​​ ​​ 

 

4.2​​ Reviderede kørselsregler TGF (bilag)

Det rundsendte regelsæt blev godkendt uden tilføjelser eller ændringer. Kørselsregler lægges​​ derefter​​ på hjemmeside.​​ Torben er​​ tovholder.

 

4.3 Undervisning holdoprettelse og materialeansøgning Team U (bilag)

Det opstartede Dans og motionshold godkendes udgift​​ bliver kun​​ til lidt kørsel og lokaleleje. Aktivitetspulje og deltagere afholder øvrige udgifter.

 

Vævehold ansøger​​ om 1600​​ kr.​​ til ny spoleapparat og redekam ifm.​​ vævning.​​ 

Beslutning:​​ Dette bevilges.

 

4.4 Miniferie 2024 budget mv. TGF (bilag)

Det rundsendte budget blev godkendt. Deltagerpris holdes på 2500 under forudsætning vi får støtte til​​ dele af miniferien, ellers sættes deltagerpris til 2800 kr. Der​​ afhentes​​ svar fra aktivitetspuljen inden endeligt program kan sættes i værk.

Torben​​ og Bruno er tovholder sammen​​ med Else​​ Aaved.

 ​​​​ 

4.5 Klubledermøde gør vi det igen i år? TGF​​ 

Det var bred enighed om at det gør vi. enten mødedato sidst Maj​​ eller​​ først juni, alternativt start september.

Torben er tovholder og finder dato, Der tages udgangspunkt i program og form fra sidste møde.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Møde for nye medlemmer status mv. ​​ TGF​​ (bilag)

Alle invitationer er sendt pr brev og mail ud fra medlems ønske. Konsulenter følger op på invitationerne.pt. fra Annette og Jesper 7 tilmeldte.

Torben, Palle,​​ Jesper,​​ Annette​​ og Søren deltager​​ på dagen. Ulla hjælper med servering af frokost (hvis hun kan, hun giver Palle besked) Der indkøbes vand og sodavand til dagen. Frokost bliver smørrebrød fra Slagter Carlsen​​ (Annette bestiller) Annette sørger​​ for morgenbrød​​ og eftermiddagskage til dagen.

Der er​​ ansøgt midler​​ til begge​​ dage og der afventes svar på ansøgningen.

 

5.2 Besøg fra DBS Østsjælland i september TGF (bilag)

Der var bred opbakning til at det kunne være hyggeligt at lave en fælles dag med deres​​ kreds hvis​​ de kommer til Aalborg. Vi har Høstfest den​​ 21.​​ september så der er vi optaget, men der​​ var enighed​​ om at​​ hvis de​​ kom denne weekend kunne de​​ blive inviteret​​ med på​​ samme vilkår som de øvrige medlemmer. Dette vendes med resten af regionsgruppen og selvfølge kreds Østsjælland.

Torben er Tovholder.

 

5.3 DBS Aalborg nu med radiostation??? JL​​ 

Det blev drøftet en mulighed for at vi kunne få vores budskaber ud til medlemmerne​​ via radio. Men det ser pt. ud til at det ikke vil dreje sig om en​​ FM-station​​ så det vil ikke kunne​​ ramme de​​ medlemmer som har størst behov. Initiativet droppes for nuværende.

 

5.4​​ Regionsarrangementer:​​ Høstfest 2024 og​​ Fisketur 4.​​ maj(bilag)

Regionsgruppen​​ har Høstfest​​ den 21.​​ september i​​ støbeskeen, koncept og sted​​ bliver som​​ sidste år med få​​ justeringer.​​ Der var bred​​ enighed om​​ det skulle der arbejdes videre med.

Der var også et forslag om at​​ genoptage vores​​ Put and take fisketur i​​ Vesthimmerland fiske​​ sø. der er forslået 4. maj. (dato​​ kolliderer​​ med interessegruppens​​ møde på FSC) så måske skal dato flyttes. ​​ udover vores kredse i​​ Nordjylland tænkes​​ der på at inviterer kredsene omkring​​ området syd​​ for fjorden.

der var​​ enighed om​​ at der​​ skulle​​ arbejdes videre med projektet og der skulle søges aktiv. puljemidler til det.

Regionsgruppen er tovholder.

 

5.5 Gaming for synshandicappede del 2 TGF JL (bilag)

Sidst gang vi afhold det var det en virkelig god dag og der​​ kom rigtigt​​ mange som ikke ellers deltager i vores arrangementer. så det​​ blev​​ besluttet at vi​​ skal prøve​​ det igen enten start juni eller sidst i september. Søren Jensen har sagt ja til også denne gang at deltage.

Torben og​​ Jesper​​ er tovholder.

 

5.6 Aalborg kommune ledsagerordning status mv. JL​​ 

Der er kommet et​​ nyt tiltag​​ som skulle formindske administration af timer​​ bookning af timer med videre hos Aalborg kommune, så det fremover​​ skulle blive​​ lettere at være bruger af ledsagerordningen. Det skal​​ vi fortsat​​ holde øje med, så vores projekt er ikke stoppet. Der er fortsat brug​​ for konkrete​​ brugererfaringer.

Torben​​ og >Jesper er tovholder.

​​ 

5.7 Fælles udflugt for Klubberne 2024 PT (bilag)

Palle​​ har foreslået​​ at en​​ eventuel fælles​​ tur for egne klubber i​​ år kunne​​ være en tur til Stenaldercenter Ærtebølle med rundvisning og​​ derefter frokost​​ på Trend Kro og på hjemturen et​​ besøg i​​ urte-​​ og medicinhaven på Vitskøl kloster.​​ Der var enighed om at vi selvfølgelig skulle have en fælles sommerudflugt hvis der​​ var stemning​​ for det og at ovennævnte var et godt bud, og at der​​ selvfølgelig skulle​​ spørges hos klubberne og de​​ skulle​​ have mulighed for at komme​​ med deres bud på en​​ udflugt.

Der arrangeres et online zoom møde for klublederne​​ hvor​​ vi går i gang med planlægning osv.

Torben​​ og Palle er Tovholder.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

pt350000,00 kr.​​ på konti. vi mangler stadig P18 midler og kørselspenge fra hovedkontoret. alle​​ AOF-kurser​​ er betalt og der mangler lejelindtægt som​​ kommer senere.

foreløbigt regnskab er rundsendt til kommentering mv.

 

6.2 Blindes jul 2023 resultat TGF (bilag)

Der var ikke så meget at​​ sige til​​ regnskabet end op på hesten igen, resultatet blev dog lidt bedre​​ end​​ frygtet vi endte omkring 246000,00 kr. i overskud. et stykke​​ fra sidste​​ års 287000,00 kr.

 

6.3 Dansk Blindesamfunds nye hjemmeside TGF.

Foreningen har fået ny hjemmeside på www.blind.dk og alle som har forslag eller kommentarer til siden kan sende det til webmaster@blind.dk​​ Umiddelbart er siden en god​​ forbedring fremfor​​ den gamle.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Online øjenforedrag 1. maj.​​ KGF-planlægning​​ budget​​ mv.

​​ 

 

8. Eventuelt

Intet af bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 21. februar 2024.

 

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15 januar 2024

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 15.​​ januar​​ 2024​​ kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten, Palle, Jesper, Bjarne, Tina og suppleanterne Stein Erik og Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Søren

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 231218​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 18.​​ december​​ 2023 (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ DBS Aalborg Budget​​ 2024 revideret.​​ Team​​ øko​​ (bilag)

Grundet det sandsynlige​​ mindre salg af Blindes jul på​​ omkring 50000​​ samt​​ vi kun modtager 20000 i Paragraf 18 midler er vi​​ nødt​​ til at ændre lidt på forudsætningerne​​ for det​​ vedtagne budget 2024. Bestyrelsen besluttede at skulle det være nødvendigt at tage af vores opsparing, kan der tages op til 3 procent​​ af formuen. Dette skal dog være en sidste udvej.

Det besluttedes at indføre en pris på 60 kr. for at bruge​​ kørsel når vi har arrangementer, Klubbernes og undervisningens takster er uændret 40 kr. Muligheden for den særlige ordning med kørsel til undervisning på​​ tværs af​​ kommunegrænser bortfalder​​ permanent. Det aftales med Rengøringen at der kun skal gøres rent 6 gange om måneden frem for nu 8. dette bevirker en besparelse på cirka 19000 kr. Udgiften til Miniferien​​ skal holdes​​ på sidste års niveau. Der skal laves et budget til kassereren for hvert arrangement.

Der søges om midler fra aktivitetspuljen til vores arrangementer.​​ 

 

4.2​​ Blindes jul 2024 antal blade mv. TGF​​ (bilag)

Det besluttedes at bestille 19000 blade til salget 2024.

Torben​​ og Bruno​​ overtager​​ pt.​​ Distributørposten efter Frode  ​​​​ og Anni ​​ som ikke ønsker at fortsætte

 

4.3​​ Årshjul 2024 all (bilag).

den rundsendte årskalender blev godkendt med en enkelt ændring ift.​​ Fredagscafe. Årskalenderen opdateres løbende.

 

4.4 Møde for nye medlemmer​​ budget og program TGF konsulenter (bilag)

Det rundsendte program og budget blev godkendt, der budgetteres ud fra 40 deltagere pr dag. Men der​​ bliver sandsynligvis​​ tale om en del mindre som deltager. Udgift anslås til omkring 20000 kr.

Der søges aktivitetspuljemidler til arrangementet.

Der sendes invitationer ud omkring 1. februar via medlemsservice.​​ 

Ansvarlige er Konsulenter og Torben.

​​ 

4.5 Miniferie 2024 deltagerpris? TGF (bilag)

Det besluttedes at udgiften til årets miniferie skal holdes på samme niveau som sidste år, der søges​​ om puljemidler​​ til dele af ferien. ​​ Deltagerpris hæves til 2800 kr. hvis vi ikke kan holde udgifterne nede.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1Online foredrag/smagning Nord Thy TGF (bilag)

Der var stemning for at vi​​ stiller​​ lokalerne og​​ tv​​ til​​ rådighed så man kan være fælles om​​ onlinearrangementet. Jesper er tovholder.

Der annonceres i medlemsblad og​​ på de andre platforme.

 

5.2​​ Fredags Cafe - Nytårskur​​ hvordan gik det?​​ Aktiv udv. (bilag)

Nytårskuren var igen en succes og vi var 32 tilmeldte, konceptet videreføres uden ændringer næste gang. God ide med at takke de frivillige.

 

5.3 Gruppe til ansøgning af midler TGF (bilag)

Ingen meldte sig, Bruno vil gerne sørge for ansøgningerne. Der skal et punkt på næste møde hvor vi samler vores ideer til hvad som skal søges om​​ og hvor.

 

5.4 KGF 2024 status og opstilling​​ TGF​​ (bilag)​​ 

Der skal sørges for at vi får bedre lyd ud af vores anlæg. Har de som er på valg taget en beslutning om

​​ en evt. genopstilling, meddeles dette til Torben.

Der skal en foreløbig meddelelse i næste medlemsblad, endelig program skal i blad 3, redaktionen sørger for dette.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

pt er der 391000 kr. på Blindes jul konto, vi har fået kontingentmidler fra hovedforeningen på 107500 kr. Der er kommet 75000​​ kr.​​ og 23000 kr. fra hhv. AOF og BORN i lokaleleje. Vi har endnu ikke modtaget penge​​ for omsorgskørsel.

Vi får 20000​​ kr.​​ i P18 midler i år.

Hovedkontoret​​ har anerkendt at vi overgår til ny regnskabspraksis så snart de kan overtage det i løbet af 2024 indtil da køre vi regnskab og bogføring som hidtil.

 

6.2 Kredsmedlemstal pr 31-12-2023 TGF (bilag)

En lille fremgang på cirka 10 medlemmer.

 

6.3 Besøg Lokalpolitiskkonsulent flyttes.​​ TGF.

Pga. forkert udmelding af dato for vores​​ bestyrelsesmøde kunne Ditte ikke deltage i​​ dag, så hun kommer forbi på mødet​​ den​​ 19.​​ februar.​​ 

 

7.​​ Punkter til næste møde

Besøg af​​ Lokalpolitisk​​ konsulent.​​ ideer til hvad der skal søges midler til.

 

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet 19. januar 2024.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Vandretur Mariagerfjord sikker dig en plads

Vi gør opmærksom på at det er i dag 15. maj at det er sidste dag du som DBS Aalborg medlem eller aktivitetsmedlem kan benytte din fortrinsret til vandreturen. Efter i dag frigives alle ledige pladser til resten af foreningens medlemmer. Så skal du være sikker på at komme med er det nu du skal tilmelde dig. Har du ingen ledsager så spørg ved tilmeldingen om der er en ledig ledsager, ellers vil vi forsøge at finde en til dig/jer.
Sidste tilmeldingsfrist for arrangementet er 1. juni.
Læs mere om arrangementet herunder.

Nu kan du godt finde støvlerne frem, så du kan deltage på vandreturen arrangeret af DBS medlemstrategi/kreds Aalborg/Blindmotion. Turen går ad Panoramaruten (ca. 10 km) fra Hobro til Bramsnæs. Mødested: P-pladsen ved Hobro Lystbådehavn d. 7. juli kl. 13. Vi skal gå i kuperet terræn ad trampestier og markveje blandt fritgående køer/får/heste, så pas på hvor du sætter fødderne! Dyrene er vant til mennesker, så du går bare udenom 😊 Der er frokost i det fri! Om aftenen er der middag/overnatning på Hotel Amerika.
Det koster 500 kr. pr person at deltage, Derudover skal du være medlem af Blindmotion (250 kr pr. år) for at deltage

Program: 
Lørdag den 6. juli: 
Kl. 13.00: Vi mødes ved parkeringspladsen ved Hobro Lystbådehavn, Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro, hvor vandreturen begynder og slutter. Der bliver serveret 1 frokostsandwich til alle. Når vi har truffet vores ledsagere og vi har spist ude i det fri, går vi ud på den smukke vandretur.  
Den ca. 10 km lange rundtur mellem Hobro og Bramslev Bakker ved Mariager Fjord er en af Danmarks smukkeste vandreture. I 2016 blev den som den første i Danmark certificeret som Premium Vandrerute af Deutsches Wanderinstitut, et af Europas mest udbredte kvalitetssystemer for vandreruter.
Kun de bedste ruter, for eksempel Klintekongens Rige som vi jo har gået, passerer nåleøjet. Det tager cirka tre timer plus pauser undervejs at gå ad vandreruten, og du går på en blanding af stier, græs-spor og grusveje, flere steder blandt græssende dyr. Undervejs er ruten markeret med hvide pile. Et fantastisk landskab kan opleves. Der er toiletter undervejs og mulighed for at spise. Turen går mange steder helt tæt på vandet. 
Hunde skal altid føres i snor i de fredede og indhegnede områder, hvor dyrene græsser. 
Vær i øvrigt opmærksom på, at stierne nogle steder er meget stejle og kan være mudrede i vådt vejr. Som altid i fredede områder sker færdsel på eget ansvar.
Mariager Fjord er Danmarks længste fjord – næsten 42 km lang. På det dybeste sted er fjorden 30 meter dyb. Fjorden er kendt som “Danmarks smukkeste fjord”. Blandt lystfiskere er fjorden kendt for sit fine fiskevand, og særligt for sin bestand af havørred.
Landskabet omkring inderfjorden og midterfjorden er præget af store højdeforskelle, bakker og stejle skrænter, det er istidens værk. Det smukke varierede landskab med fredede naturområder giver mulighed for mange unikke naturoplevelser. Vi arbejder på at få en naturvejleder med på turen – måske vi er heldige. 
Efter at have vandret fra Hobro til Bramsnæs Bakker, kan man på visse sommerdage, hvor vejret er godt, sejle med turbåden ”Svanen” tilbage til Hobro i stedet for at gå. Sejlturen indgår ikke i udflugten, og den er for egen regning. Der findes adskillige steder undervejs, hvor man kan forkorte hjemturen, hvis dine pusselanker skulle blive trætte i Bramsnæs Bakker.
Kl. 17.00: Vi slutter dagens vandretur ved Hobro Sejlklub, hvorefter vi tager til Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro for overnatning. 
Vi overnatter 2 personer i delt dobbeltværelse med bad og toilet. De blinde og svagtseende deltagere, som har fundet en ledsager at tage med på turen, deler selvfølgelig værelse med vedkommende.
Blinde og svagtseende uden egen ledsager kommer til at sove sammen med en anden deltager af samme køn. De ledsagere der er par, sover selvfølgelig sammen. 
Alt i alt kommer værelsesfordelingen til at gå fint op, og de bliver fordelt ved ankomst til hotellet.
Kl. 19:00: Middag på hotellet med musik og underholdning. NB! Drikkevarer til og efter middagen er for egen regning.
Kl. 23:30: Tid til at sige godnat 
Søndag den 7. juli:
Morgenmad på Hotel Amerika og så går turen hjemad igen. 

Tilmelding/betaling
Heldigvis er vandreturen arrangeret sammen med DBS kreds Ålborg, og medlemmer herfra har fortrinsret til at være med på denne skønne tur, hvor vi slutter med overnatning på hotel, så vi også får en fest ud af det.
Man skal selv sørge for transporten frem og tilbage. fra Hobro. Du melder dig til hos Palle i kreds Ålborg ved at sende ham en mail på tilmelding@dbsaalborg.dk. Hvis du lige vil høre lidt mere, kan du også ringe til Palle på 21 44 87 45. 
Bindende betaling af 500 kr pr deltager til Bruno ved tilmelding på MobilePay 96 30 31 eller overførsel til reg 3409 konto 3201542979, skriv vandretur  og navn i kommentarfeltet.
Aftal ved tilmelding hvis du undtagelsesvis ikke har mulighed for elektronisk betaling.
Du skal selvfølgelig være medlem af Blindmotion (250 kr) for at kunne være med og er du ikke det, kan du melde dig ind her. Hvis du har brug for hjælp til at lave tilmeldingen i Blindmotion, er du velkommen til at kontakte Annette@blindmotion.dk
Rigtig god fornøjelse!

Læs mere om selve Panoramaruten Mariagerfjord på den officielle hjemmeside: ved at klikke her

med venlig hilsen
DBS Aalborg, Blindmotion og medlemsstrategi

Er lokalpolitiske emner noget for dig?

Vil du være med til at forbedre forholdene for blinde og stærkt svagsynede i dit lokalområde?
Interesserer du dig for tilgængelighed, kollektiv transport, bevilling af hjælpemidler eller andre emner med relevans for vores medlemmer? Og vil du have indflydelse på hvilke lokale sager kredsen skal arbejde med i den kommende tid?
Så er vores nye lokalpolitiske udvalg måske noget for dig!
Vi tænker at mødes 2 til 3 gange om året for at dele viden om, hvad der sker i kredsens kommuner og komme med idéer til løsninger, der kan forbedre hverdagen for medlemmerne i kredsen.
Udvalget bakkes op af vores politiske konsulent, som vil medvirke til at finde de gode løsninger og lave forarbejdet, der gør det muligt at løfte sagerne politisk.
Vi har opstartsmøde tirsdag d. 11. juni kl. 16.00-17.30 på Vesterbro 62A, 9000 Aalborg. På mødet vil vi tale om, hvad der rør sig i de fem kommuner og hvilke sager, der er vigtigst at tage fat på her og nu. Du vil også kunne høre mere om muligheden for at engagere dig det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer. Der vil være kaffe og lidt brød til mødet.
Det kræver ikke nogen særlig viden at deltage udvalget, blot interessen er til stede. Udvalget vil i høj grad blive formet af de emner, medlemmerne byder ind med, så der er stor mulighed for at sætte sit præg på hvilke emner, der skal arbejdes med.
Vil du vide mere? Så skriv eller ring til formand Torben Frederiksen på tlf.: 70 24 03 21 eller mail tgf@blind.dk.
Tilmelding til mødet skal af hensyn til forplejning ske senest 7. juni til Torben Frederiksen på ovennævnte tlf. eller mail. Har du ikke mulighed for at være med til mødet er du selvfølgelig stadig velkommen til at være med i vores nye lokalpolitiske udvalg. Så meld dig og vær med til at præge kredsarbejdet.

med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen Torben Frederiksen

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder

Fælles online øjenlægeforedrag – Grøn stær

Kære medlemmer og ikke medlemmer, kort sagt alle som er interesserede.

Vi fortsætter vores fælles online øjenlægeforedrag. Denne gang er det omkring grøn stær. Vi mødes på Vesterbro 62A, 9000 Aalborg den 23. maj kl. 18:30 til lidt mad og derefter overværer vi Det landsdækkende foredrag via zoom.
Denne gang får vi fornøjelsen af øjenlæge, professor og forsker Miriam Kolko, der vil fortælle om grøn stær. Hun skriver følgende om foredraget:
Grøn stær, også kendt som glaukom, er en alvorlig øjensygdom, der påvirker millioner af mennesker over hele verden og omkring 100.000 i Danmark. Man kan miste synet på grund af grøn stær, men opdages sygdommen i tide kan den bremses med øjentryksænkende behandlinger. Kom og hør et foredrag, hvor jeg vil dykke ned i hvad grøn stær er, hvordan sygdommen påvirker synet og hverdagen, og vigtigst af alt, hvordan den kan forebygges og behandles.
Ønsker du at deltage fælles på Vesterbro koster det 50 kr. pr person. Tilmelding til Palle Thygesen senest den 17. maj på 21 44 87 45 eller tilmelding@dbsaalborg.dk.
Bindende betaling ved tilmelding til reg.nr. 3409 konto nr. 3201542979 eller Mobile Pay til 96 30 31. MEGET VIGTIGT: Husk at påføre navn og grønstær som kommentar.
Kan du undtagelsesvis ikke betale elektronisk så aftal det ved tilmeldingen.
Der ydes ingen kørsel til dette arrangement.

Vi håber at se mange, så tag din ven, familie med videre med til en hyggelig og informativ aften.

Se mere om foredraget og find også link hvis du ønsker at se foredraget hjemme gratis her: https://blind.dk/aktivitet/oejenlaegeforedrag-om-groen-staer-zoom/

mvh
Kredsbestyrelsen

Har du en DH Rebild- og handicaprådsrepræsentant gemt i maven og bor i Rebild kommune så læs her

Kære medlemmer og aktivitetsmedlemmer
Hermed en vigtig opfordring fra DH Rebild, og skulle du have lyst til at høre nærmere og måske efterfølgende byde in på opgaven, så læs mere nedenfor. Det er vigtigt at vi har en person med synshandicap repræsenteret i rådet da det er i kommuneregi at fx beslutninger om tilgængelighed, hjemmepleje og kommunens serviceniveautræffes. Som DH-repræsentant har du mulighed for at få indflydelse på netop disse ting.
Du er også velkommen til at kontakte kredsformand Torben Frederiksen på 30 49 59 20 eller på mail tgf@blind.dk for at høre nærmere inden du evt. tilmelder dig mødet.
Du vil altid kunne henvende dig og spare med kredsens andre handicaprådsrepræsentanter og kredsbestyrelsen så du står ikke alene om opgaven.

DH Rebild – Ekstraordinært årsmøde med valg til handicaprådet

Vi har brug for 4 medlemmer til Rebild Kommunes handicapråd
Er det dig vi har brug for?
DH Rebild er en lokalafdeling under Danske Handicaporganisationer.
DH Rebild er det fælles handicappolitiske samlingspunkt i kommunen for DH’s 36 medlemsorganisationer.
Formålet med DH Rebild er at formidle samarbejde mellem DH’s medlemsorganisationer på kommunalt plan og sørge for at fremme fælles interesser. DH Rebild er partipolitisk uafhængig og arbejder med politiske interesse varetagelse på lokalt plan i kommunen, hvor politik og lovgivning føres ud i livet af lokalpolitikere og embedsmænd.
DH Rebild har brug for 4 repræsentanter til Rebild Kommunes Handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap.
Det ekstraordinære årsmøde finder sted den:
21.05.2024 kl. 19.30
Business Park Nord
Østre Alle 6
9530 Støvring
På mødet kan du høre mere om, hvem DH Rebild er og hvad arbejdet i Handicaprådet består af.
Der skal vælges 4 medlemmer samt 2-4 suppleanter til Handicaprådet i Rebild Kommuneild Kommune. For at kunne blive valgt skal du indstilles af en af DH’s 36 medlemsorganisationer:
Du kan læse mere om, hvem vores 36 medlemsorganisationer er i nedenstående link
https://handicap.dk/…/handi…/om-dh/medlemsorganisationer.
Er du ikke medlem, men er interesseret i at gøre en forskel i det handicappolitiske arbejde – Så mød gerne op og så tager vi en snak om, hvilke muligheder der er.
Tilmelding:
Der vil blive serveret kaffe og kage, og vi vil derfor gerne have tilmelding til formand Maria Bonde senest den 17.05.2024 på marbon@handicap.dk. Du bedes ved din tilmelding oplyse, hvilke af DH’s basisorganisationer du evt. er medlem af.
Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen DBS Aalborg.

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder