Godt nyt – kredsens aktiviteter er delvist igang igen

Kære medlemmer.
Hermed lidt nyt fra kredsbestyrelsen. Vi kan vidst alle blive enige om at det har været en træls og langvarig tvungen pause og for nogen følt som indespærring vi har oplevet hele foråret. Men nu er der lys forude der er nu for alvor ved at komme gang i samfundet og flere og flere ting åbner op igen eller er allerede i fuld gang underhensyntagen til afstandskrav med videre.
Vi har i bestyrelsen vurderet at det fortsat er nødvendigt at holde vores lokaler og aktiviteter delvist lukket. Vi arbejder på at lave en plan for hvordan vi kan genåbne alle vores aktiviteter. Retningslinjer for brug af lokaler kan findes på vores hjemmeside under linket Korona retningslinjer . Regler og vejledning for deltagelse i aktiviteter og undervisning vil også snart blive tilgængelige på hjemmesiden samt formidlet til undervisere, klubledere og andre som har deres gang på Vesterbro 62A.
Men det glædelige er at trods vi har mange medlemmer som er i de sårbare grupper har vi vurderet at nogle aktiviteter kan starte op her i sommerperioden. Vi har efter ønske startet Showdown, yoga, madlavning, sjov med din hund, sommerstrik samt skind og læder op. Vi følger naturligvis stadig nøje myndighedernes anbefalinger og skulle der ske ændringer kan der igen blive tale om at lukke ned for omtalte aktiviteter.
Retningslinjerne følger nøje de udstukne vejledninger og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og vil løbende blive rettet til hvis nødvendigt så husk du har også selv et ansvar for at holde dig orienteret på hjemmeside, facebook, medlemsblad og hos din underviser.

Vi skal fra kredsbestyrelsens side understrege at det er det enkelte medlems helt egen vurdering og på eget ansvar om de ønsker at bruge vores tilbud og lokaler og alle skal følge de udstukne retningslinjer og fremfor alt huske at vaske hænder og spritte af ofte samt holde afstand som de vigtigste.
Med hensynt til fremtiden, så vil der først være fuld aktivitet igen til september.
. Den kommende aktivitetsplan og undervisningsprogram bliver tilgængelig start juli.
De af jer som har deltaget i forårets undervisningsprogram har alle fået tilbud om at deres tilmelding overføres til den nye sæson og at de som ikke har ønsket dette kunne så få deres deltagergebyr tilbagebetalt.
Alt dette er selvfølgelig kun muligt hvis der er givet grønt lys fra myndighederne og hovedforeningen.

Med hensyn til afholdelse af den aflyste kredsgeneralforsamling, så er den nu fastlagt til lørdag den 31 oktober 2020 kl. 10 i Aalborgkongres og kulturcenter. Nærmere følger i medlemsblad i september og på vores andre platforme.
Miniferien 2020 blev også aflyst og forsøgt flyttet til oktober, men der var ikke stemning blandt de som havde forhåndstilmeldt sig for en miniferie på dette tidspunkt, så der vil først være Miniferie igen til august 2021.
til gengæld vil vi forsøge at gennemføre vores annoncerede maj tur til Lønstrup hvor vi blandt andet skulle besøge det flyttede fyr. Turen forventes gennemført i september så hold øje med medlemsbladet med videre.

Da vi jo normalvis har et medlemsmøde på det tidspunkt som vi i år afholder kredsgeneralforsamling på. Så har vi valgt at forsøge
os med et medlemsarrangement ala jul som finder sted ultimo november. Nærmere følger.

som noget nyt vil der være en del nye ting på programmet i det kommende undervisningsprogram, vi vil blandt andet indbyde jer til at deltage i korte workshops i nogle weekender for de af jer som blot kunne tænke jer at prøve noget nyt og ikke vil deltage i ehn hel sæsons undervisning. Men mere om det senere.
Der vil også være nogle nye hold på programmet og som hidtil. har du et ønske eller en ide til et hold så kontakt endelig vores undervisningsledere Gitte og Ulla.

Er du stadig en af de som ikke trygt kan færdes ude i det pulveriserende samfund og
Har lyst til at få en snak så kontakt gerne formand Frode Fich.

Vi vil også gerne opfordre de af jer som bruger mobiltelefon til at hente den ny smittestop app. Du kan se et indlæg om app’en på hjemmesiden her eller finde det i vores Facebook side og gruppe.
Pas godt på dig selv og dine.

Kontakt formand Frode fich på frode.fich@blind.dk eller ring 30 22 05 81 hvis du har spørgsmål eller blot ønsker en snak.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Hjælp dig selv og andre -hent smittestop app’en

SMITTESTOP app’en til IOS og Android.

Nu er den her, den længe ventede app som skal hjælpe med at stoppe eventuel smitte hos dem du har været i kontakt med, eller hvis du har været i nærheden af en som er smittet.
Den er nem at opsætte med brug af Voiceover. Jeg har lagt en lille kom i gang vejledning til IOS phlængere nede i dette indlæg. Jeg kan ikke give en til de af jer som bruger Android da jeg ikke har en Android smartphone. Men mit gæt er at vejledningen vil passe meget godt til Android også.
Der er dog et par ting som du bør kende til inden du downloader app’en. For det første skal du være bruger af Nem-ID, dette kræves for at du kan melde dig som smittet (positiv). Du kan dog stadig godt bruge app’en men altså ikke selv melde dig som smittet hvis ikke du bruger Nem-ID. Den anden ting er versionen af dit styresystem på mobilen, det kræver IOS 13.5 og på Android er det version 6 og nyere.
Men er disse ting opfyldt kan jeg kun anbefale dig at få installeret og aktiveret app’en, det hjælper dig selv og ikke mindst andre hvis uheldet er ude. Læs eventuelt mere her www.smittestop.dk

Her kommer vejledningen til app’en.

1 Hent den via app store, jeg gik blot ind under fanen app, så var den der som den første, ellers søg efter den.
2 Åbn app’en når download er færdig.
3 ET Når app’en startes første gang, Giv tilladelse til notifikationer.
4 Nu kommer du til nyt skærmbillede, det er opsætningsguiden. Du er allerede på start knappen, dobbelttap på den.
5 Nyt skærmbillede du får nu nogle informationer du skal svirpe tilhøjre linje for linje eller køre 2 fingre ned for at sætte læsning i gang. Til sidst kommer du til næste knappen, dobbelttap på den.
6 Nyt skærmbillede, Nu får du informationer omkring hvordan app’en virker, hav for iøvrigt Bluetooth tændt ellers fungerer app’en ikke. Igen er der til sidst en næste knap som du skal dobbelttappe på, der er også mulighed for at gå til forrige skærmbillede.
7 Nyt skærmbillede, nu får du lidt informationer omkring databehandlingen, igen til sidst er der en forrige og næste knap, dobbelttap på næste knappen.
8 Nu får du lidt at vide omkring hvordan app’en virker, igen til sidst en forrige og næste knap dobbelttap på næste knappen.
9 Nu skal du give samtykke til indsamling af data og du kan læse omkring hvordan det foregår. Til slut i den lange tekst er der en linje hvor Voiceover siger samtykke fra, den skal du dobbelttappe på og der vil nu stå samtykke til. Svirp til næste knappen og dobbelttap på den.
10 Nyt skærmbillede hvor du skal aktiverer app’en, svirp til Slå til knappen og dobbelttap.
11 Tillykke, du er nu med til at stoppe en eventuelt smittekæde. Du er nu på app’ens hoved skærm. Her vil fremkomme meddelelser mv, og du kan med nem-id logge ind og melde dig som smittet hvis dette skulle være tilfældet, øverst er der en menu knap.

Med venlig hilsen
Torben Frederiksen
Webmaster
admin@dbsaalborg.dk

Samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og Dansk folkehjælp

Står du som Blind eller stærkt svagtsynet og mangler en håndsrækning i denne tid så læs nedenfor, oplysninger er taget fra Dansk Folkehjælps hjemmeside.

COVID-19: Dansk Blindesamfund og Dansk Folkehjælp klar med akuthjælp til blinde
Den verdensomspændende coronavirus har på kort tid ændret Danmark og danskernes hverdag markant. Det giver ikke mindst udfordringer for blinde, der kan have svært ved at bevæge sig trygt rundt udenfor hjemmet. Derfor har Dansk Blindesamfund og Dansk Folkehjælp, i samarbejde iværksat akuthjælp til personer med synshandicap, der bl.a. kan få hjælp til indkøb af mad og medicin samt hjælp til praktiske gøremål.
Dansk Folkehjælp har allerede et initiativ kørende med landets kommuner om akuthjælp til ældre og udsatte. Nu udvides samarbejdet til også at omfatte personer med et synshandicap – anset alder – der kan have svært ved at bevæge sig sikkert og trygt rundt i det offentlige rum ud fra myndighedernes anvisninger, og derfor er det oplagt for organisationerne at indgå et samarbejde for også at hjælpe denne gruppe borgere.
Generalsekretær hos Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem udtaler: ”For Dansk Folkehjælp er det naturligt at træde til i ekstraordinære situationer, og denne pandemi er helt ekstraordinær. Sammen med Dansk Blindesamfund har vi iværksat et initiativ, hvor frivillige kan hjælpe blinde borgere med alt fra indkøb til udbringning og praktiske gøremål. Indsatsen er en støtte til de opgaver, som Dansk Blindesamfund har fundet relevante, og som kan løses med hjælp fra Dansk Folkehjælps frivillige. Via Dansk Blindesamfund henvises blinde og svagtseende til den nye ordning. Tilsvarende får Dansk Folkehjælp brug for mange frivillige som vil hjælpe, som kan melde sig via Dansk Folkehjælp”.
Landsformand for Dansk Blindesamfund Torkild Olesen udtaler: ”Blinde og stærkt svagsynede har mistet mange af de normale støtteordninger som ledsagelse og assistance til hverdagsgøremål unde corona-krisen. De er under et ekstra pres og derfor er vi glade for aftalen med Dansk Folkehjælp og den frivillige håndsrækning, som vores medlemmer nu kan få til at klare hverdagen.”
Søger frivillige hjælpere
Det er Dansk Folkehjælps håb, at mange borgere vil melde sig som frivillige.
Der behov for hjælp på følgende områder: 1) dagligvareindkøb og udbringning, 2) medicinindkøb og udbringning, 3) madudbringning og 4) nødvendig praktisk hjælp. Alle borgere, der har mulighed for at transportere varer og/eller hjælpe med praktisk assistance i hjemmet, kan melde sig som frivillig.
Det kræver dog en ren straffeattest samt indgåelse af frivilligaftale med Dansk Folkehjælp, herudover vil de være en fordel at have kørekort.
Interesserede frivillige kan læse mere via dette LINK eller kontakte Dansk Folkehjælp på telefon 70 220 230 eller e-mail post@folkehjaelp.dk.
Blinde skal kontakte Dansk Blindesamfund ved behov for hjælp
Blinde og svagtseende skal kontakte Dansk Blindesamfund ved ønsket om at modtage hjælp indenfor ovennævnte områder.
.

Se original indlæg her: Covid-19: Dansk Blindesamfund og Dansk Folkehjælp klar med hjælp til blinde.

Med venlig hilsen
DBS Aalborg

#blind #Covid19 #danskblindesamfund #danskfolkehjælp

Kredsens aktiviteter fortsat lukket ned – her er lidt info som måske kan hjælpe dig i dagligdagen

Vi har her i kredsen tidligere meldt ud at vi følger myndighedernes retningslinjer i forhold til Corona pandemien. Det vil sige  at kredsens aktiviteter  fortsat er indstillet og
lukket ned til efter påske. Vi forventer dog en forlængelse af påbuddet , så det er først realistisk, at aktiviteterne begynder igen cirka.  d. 1. maj.
 
En ny dato for kredsgeneralforsamlingen meldes ud, når bestyrelsen har fastlagt den. Hovedkontoret har lagt op til en dispensation fra vedtægterne, således at den kan finde sted i 3. kvartal.
Så realistisk set  skal i nok indstille jer på at kredsgeneralforsamlingen tidligst afholdes i september.
 
Vi har ligeledes meldt ud at man ikke kan benytte flextur og Flexhandicap med kontantbetaling. Dette er for så vidt også korrekt, dog har de som ikke  kan bruge de elektroniske platforme den mulighed at de bestiller  som de  plejer og deres betalinger udsættes og samles sammen og sendes ud med en samlet regning på et senere tidspunkt.
Dette skal dog aftales med NT kørselskontoret inden  man bruger denne ordning og ALLE som kan, skal bruge app og hjemmeside til bestilling. Ovenstående mulighed er kun til de som under ingen omstændigheder  har andre muligheder for bestilling.

De fleste hjælpeordninger i form af hjemmehjælp, ledsagerordninger med videre er pt lukket ned og det bevirker måske at nogle af jer medlemmer har problemer med at få hjælp. Mht indkøb og personlig hjælp er vi pt viden om  nedenstående muligheder for hjælp. Hvis man ikke kan bruge de elektroniske indkøbsmuligheder.
Er nogle af jer medlemmer viden om andre tiltag så kontakt os gerne så vi kan  viderebringe det.
Du kan ringe på 30 49 59 20 eller skrive til info@aalborg.dk

Personlig assistance.
Kontakt Røde kors hjælpenetværk, Du kan ringe på telefon 3529 9660. 
Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag. 
 
Udbringning af dagligvare.
Spar Vejgaard bringer vare ud i en radius på 7 km.
Som noget nyt tilbyder vi vareudbringning TORSDAG hvis du ikke har mulighed for selv at komme ned og handle i butikken. du kan sende os en mail(hvilket vi fortrækker) på 0760405@spar.dk med emne “udbringning” eller ringe på telefor nummer 3176 6226
Der vil være et lille gebyr på hver ordre på kr: 40,-
Betalingen foregår via MobilePay ved levering.
Vi levere i en radius af 7 km fra vores adresse som er Årestrupsvej 2, 9000 aalborg.
Vi skal have din bestilling inden klokken 16.00 onsdag, hvor vi torsdag ved middagstid, begynder at kører varerne ud til jer
UDBRINGNING FRA SALLING SUPER
Få dine varer fra Salling Super bragt lige til døren
Salling Super holder åbent mandag til lørdag kl. 10-18 og søndag lukket.
Send din indkøbsliste til os, så finder vi dine varer og leverer dem hjem til dig. Du kan også selv hente dem hos os. Bestillinger kan gælde alle typer af varer fra Salling Super. (Se leveringsområder nederst på siden.)
Bestille også mad ud af huset, gavekurve, dagligvarer m.m. Du kan blandt andet bestille en skøn tapasanretning med specialiteter fra Salling Super og friskbagt brød fra Salling Bageren.
Bestil en færdig madkasse
Vi har samlet et udvalg af lækre madkasser med Salling Supers favoritter. Vi har tre slags kasser med kød fra Salling Slagteren, én kasse med skønne vine samt én kasse med et udvalg af blandede lækkerier. Prøv også vores lækre madkasser med påskemenuer, én med lammeculotte og én med påskefrokost fra delikatessen. Læs mere om priser, indhold og leveringsområder  på dette link https://salling.dk/kundeservice/udbringning/
Bestil pr. telefon:
Aalborg: 87786533
Bestil på mail:
salling@salling.dk – noter blot om det er Aalborg eller Aarhus, bestillingen drejer sig om.
Hvis du bestiller inden kl. 10, kan du få leveret dagen efter. Det er muligt at betale med dankort, når dine varer bliver leveret. Du får gratis levering ved køb over 500 kr.
ellers koster det 39 kr. Der bringes ikke varer ud om søndagen.
 
Osuma.dk indkøb og udbringning kan bestilles pr telefon.
KUNDESERVICE
Har du spørgsmål i forbindelse med bestilling eller levering af dine varer, kan du kontakte Osuma.dks kundeservice, der sidder ved telefonerne alle hverdage.
Åbningstider:
Man-fre: 9:00 – 20:00
Lør-søn: Lukket
Telefon: 70 20 17 22
E-mail: kundeservice@osuma.dk
TELEFONBESTILLING
Har du ikke mulighed for at bestille dine dagligvarer online, så har vi gjort det muligt for dig at bestille over telefonen. Administrationsgebyr kr. 25,00.
Du bedes sikre dig at dit betalingskort er opsat til at kunne modtage SMS-kode i forbindelse med at verificere din ordre. Hvis du er i tvivl om hvorvidt dit betalingskort er sat op til dette kan du kontakte Nets https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice

Har du ingen andre muligheder i dit område så hjælper min kone Kirsten dig gerne med at få handlet ind kontakt mig Torben Frederiksen på 30 49 59 20
 
Konsulenterne.
Husk at du altid er velkommen til at kontakte din DBS konsulent som fortsat arbejder hjemmefra men sidder klar ved telefonen.
 
til sidst pas nu godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
#cuvid19dk #dbsaalborg #coronavirus #blind #danskblindesamfund

Corona hvilken indflydelse får det på din dagligdag

Jeg har herunder samlet lidt af de informationer om diverse ændringer i forhold til hvordan fx busser, flextrafik fungerer under den nuværende mere eller mindre lock down. som vores land befinder sig i her og nu og som rammer vores medlemmer.

Har du/i kendskab til lokale tiltag eller restriktioner i vores kreds så må i meget gerne skrive til mig på admin@dbsaalborg.dk eller sende en besked på Facebooks messenger. du må også gerne ringe på 30 49 59 20.
Så vil jeg lægge det ud på vores hjemmeside og Facebook.

Som blind eller stærkt svagsynet er det at få handlet ind jo en besværlig ting i forvejen men pt er det måske for nogen blevet helt umuligt fordi ens sædvanlige hjælp ikke er tilgængelig for tiden og ikke alle har mod på at købe ind online.
jeg er bekendt med at Røde kors har oprettet et hjælpenetværk, se info nedenfor.
Ellers Vil min Kone Kirsten gerne hjælpe med at få handlet ind for dig som ingen andre muligheder har. Du kan kontakte mig på ovenstående telefonnummer eller mail samt messenger.

Corona Hjælpenetværk
Corona-situationen udvikler sig dag for dag, time for time. Der er et stigende behov for hjælp til alle dem som enten er syge, er i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med Coronavirus. Derfor har vi åbnet for Hjælpenetværket!
Har du brug for hjælp eller vil du være frivillig hjælper? Udfyld formularen 👉
Du kan også ringe til os på telefon 3529 9660. 
Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag. 
Har du brug for hjælp?
Hjælpenetværket kan for eksempel hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. Bemærk vores hjælp omfatter IKKE børnepasning. 
Klik her for at komme til Røde Kors hjemmesiden

Flextrafik har også indført restriktioner, nedenstående er fra NTs facebook opslag.
‼️ DU KAN IKKE LÆNGERE BETALE FLEXTUR OG FLEXHANDICAP MED KONTANTER ‼️
For at beskytte chauffører og kunder, sætter vi muligheden for at betale kontant for Flextur og Flexhandicap på pause.
Man kan i stedet bestille og betale sin tur med betalingskort i app’en Flextrafik eller på nt.flextrafik.dk.
Telefonnumrene for spørgsmål vedr. kørslen er:
Flextur 99 34 11 34
Flexhandicap 98 10 15 55

Samtidig er det heller ikke muligt a købe kontantbilletter i busserne.
‼️ DU KAN IKKE LÆNGERE BETALE MED KONTANTER I BUSSEN ‼️
Fra og med i morgen (torsdag den 19. marts) kan du ikke længere betale med kontanter i busserne 💵 Dette er en midlertidig foranstaltning, der skal beskytte chaufførerne mod coronavirus.
Du kan i stedet købe din billet som print-selv på NTbillet.dk eller i NT Billet app, som kan hentes gratis i Google Play og App Store. Du kan naturligvis også benytte rejsekort, pendlerkort, Ungdomskort og lign.
Husk fortsat at stige ind af midterdøren (bagdøren i nogle busser), holde afstand til andre – også chaufføren, undlade at rejse i myldretiden hvis muligt og helt undlade at rejse, hvis du er syg eller formoder at være smittet.
Følg derudover Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tak.

Færre afgange.
FÆRRE BUSSER OG TOG FRA PÅ FREDAG 🚌🚄
Der er stort set mennesketomt i vores busser og tog for tiden, og derfor skærer vi ned på antallet af ture indtil videre.
Der kommer derfor til at køre færre busser og tog allerede fra morgenstunden på fredag. Og fra på mandag kører der også færre bybusser i Aalborg. Der kører stadig mange busser både morgen og eftermiddag, så jer, der er afhængige af at kunne komme til og fra job, stadig kan komme ud og hjem.
De nye afgangs- og ankomsttider kan se på Rejseplanen fra torsdag d. 19. marts kl. 18.00.
Hvis du skal med bus eller tog, beder vi dig følge myndighedernes anbefalinger, som bl.a. indebærer, at du holder god afstand til andre (også til vores personale), har en god håndhygiejne og så vidt muligt rejser udenfor myldretiden.
Skal du med bussen, beder vi også om, at du benytter midter- eller bagdøren, når du stiger af og på.

Aalborg kommune tømmer kun din restaffaldscontainer, papir og plast/metal containeren bliver ikke tømt indtil videre.

Nedenstående er fra Dansk Blindesamfunds hjemmeside.
Information om ændringer og aflysninger på grund af coronavirus
NYHED
13. marts 2020 – kl. 12:16
Onsdag aften den 11. marts lukkede statsministeren Danmark ned for at hindre coronasmitten i at sprede sig. I Dansk Blindesamfund efterlever vi myndighedernes anbefalinger. Her kan du læse, hvordan det påvirker dig som medlem i Dansk Blindesamfund.
I forbindelse med udbruddet af coronavirus, har regeringen vedtaget en række tiltag for at hindre coronasmitten i at sprede sig. De tiltag kommer også til at påvirke dig som medlem i Dansk Blindesamfund. Vi vil fortsat gøre alt for at hjælpe dig som medlem, selvom det bliver under andre omstændigheder end sædvanlig. Nedenunder kan du læse, hvilke ordninger som er påvirket af den nuværende situation med coronasmitte.
Fuglsangcentret lukker ned indtil den 29. marts, det gælder både interne og eksterne arrangementer og gæster. Derfor er alle  kurser indtil påske aflyst. Det gælder også det årlige landsmøde på Fuglsangcentret, der er udskudt på ubestemt tid. Der henvises til de skærpede anbefalinger om at undgå store forsamlinger og begrænse anvendelsen af den kollektive trafik.
”Vi er kede af aflysningerne, men ser ingen anden mulighed som situationen er nu. Vi følger myndighedernes anvisninger og har et ansvar for at passe på medlemmerne. Det ansvar tager vi meget alvorligt”, siger formand for Dansk Blindesamfund, Thorkild Olesen og håber på forståelse fra medlemmernes side.
Dansk Blindesamfund henstiller desuden til, at alle kredse indstiller planlagte aktiviteter og følger myndighedernes anvisninger om at samles.
Konsulentordningen arbejder hjemmefra indtil den 29. marts, så alle hjemmebesøg og bisiddermøder er aflyst for at mindske coronasmitten. Alle konsulenter sidder dog klar ved telefonerne, da alle medlemsbesøg foretages telefonisk. Årligt foretager de opfølgninger med samtlige medlemmer for at høre, om der er noget Konsulentordningen kan hjælpe med. Denne opfølgning foretages i de næste to uger, hvor du kan forvente en opringning fra din lokale konsulent, som er klar med et lyttende øre og gode råd til din situation med svigtende syn. Der er fuld forståelse for, at der sikkert er mange medlemmer, der har brug for at tale med en konsulent i disse usikre tider, så tøv ikke med at ringe. Vi gør vores bedste for at besvare alle opkald så hurtigt som muligt.
Førerhundeordningen aflyser også alle aktiviteter og aftaler med førerhundebrugere. Derfor foretages der ingen hjemmebesøg, udplaceringer eller samtræning i perioden indtil 29. marts. Det gælder også det planlagte ansøgerkursus om førerhund den 19.-22. marts, der er udskudt på ubestemt tid.
Regeringen opfordrede desuden alle til at arbejde hjemmefra, i det omfang det er muligt. Derfor arbejder størstedelen af Dansk Blindesamfunds medarbejdere hjemmefra, og der er lukket for personligt fremmøde på hovedkontoret i Høje Taastrup. Vi bestræber os på at opretholde den daglige drift, så det er fortsat muligt at få punktproduceret materiale eller ringe angående medlemsspørgsmål. Der kan forventes længere svartider på henvendelser til hovedkontoret, men vi bestræber os på at besvare alle opkald så hurtigt som muligt. Vi beklager de gener, dette må medføre, men håber på forståelse.
Dansk Blindesamfund anbefaler, at du følger myndighedernes anbefalinger og holder dig opdateret på coronasmitte.dk, hvor man har samlet myndighedernes anbefalinger og de nyeste informationer om smitte. Du skal dog være opmærksom på, at siden ikke er tilgængelig for brugere af VoiceOver på iPhone. Vi er i tæt dialog med Rigspolitiet om sidens tilgængelighed. Du kan også holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside,der har samlet spørgsmål og svar om coronavirus, der løbende bliver opdateret. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her, kan du ringe til den nyoprettede corona hotline på telefon 70 20 02 33.
Det er vigtigt, at vi alle sammen hjælper med at passe på os selv og hinanden.

Dansk Blindesamfund Ofe stillede spørgsmål omkring Corona situationen, opdateres løbende så gølg link for yderligere.

Vi får flere henvendelser fra bekymrede medlemmer angående coronavirus, så derfor har vi samlet en liste med ofte stillede spørgsmål og svar.
Du kan også holde dig opdateret om myndighedernes anbefalinger og de nyeste informationer om på coronasmitte.dk. Sundhedsstyrelsen har også samlet spørgsmål og svar om corona, som løbende bliver opdateret på deres hjemmeside. I tvivlspørgsmål kan du ringe til den nyoprettede corona hotline på telefon 70 20 02 33.
Aflysninger og ændringer i Dansk Blindesamfund
Er aktiviteter i min kreds aflyst?
Store dele af det det offentlige Danmark er lukket ned for at undgå smittespredning. Regeringen har fremlagt forbud om, at der ikke må samles mere end ti personer i det offentlige rum. De regler efterlever vi i Dansk Blindesamfund, hvorfor mange aktiviteter og arrangementer i kredsene er aflyst. For at få overblik over aflysninger og ændringer i din konkrete kreds, skal du rette henvendelse til din lokale kredsformand. Du finder kontaktoplysninger her: https://blind.dk/kredse
Får jeg besøg af min konsulent?
Konsulentordningen arbejder hjemmefra til og med den 29. marts, så alle hjemmebesøg og bisiddermøder er aflyst for at mindske coronasmitten. Alle konsulenter sidder dog klar ved telefonerne, da alle medlemsbesøg foretages telefonisk. Årligt foretager de opfølgninger med samtlige medlemmer for at høre, om der er noget Konsulentordningen kan hjælpe med. Denne opfølgning foretages i de næste to uger, hvor du kan forvente en opringning fra din lokale konsulent, som er klar med et lyttende øre. Du er også velkommen til at kontakte dem, hvis du er bekymret, eller har spørgsmål om kommunens hjælp i disse usikre tider. Du finder din lokale konsulent her: https://blind.dk/adressebog/lokale-konsulenter
Bliver førerhunde udplaceret?
Førerhundeordningen aflyser alle aktiviteter og aftaler med førerhundebrugere. Derfor foretages der ingen hjemmebesøg, udplaceringer eller samtræning i perioden indtil 29. marts. Det gælder også det planlagte ansøgerkursus om førerhund den 19.-22. marts, der er udskudt på ubestemt tid.
Kan jeg kontakte hovedkontoret?
Hovedkontoret i Høje Taastrup er lukket ned for personligt fremmøde, og størstedelen af medarbejderne arbejder hjemmefra, men vi opretholder stadig den daglige drift og er behjælpelig over telefon. Du kan kontakte medlemsservice på tlf: 38 14 88 44.
Er fuglsangcentret lukket?
Fuglsangcentret er lukket helt ned frem til 29. marts, både for interne og eksterne arrangementer og ophold for at bremse coronasmitten i at sprede sig. Alle kurser der skulle have foregået på Fuglsangcentret, er aflyst indtil påske.
Hjælp i hverdagen
Hvad med hjælp fra kommunen (ledsagelse, hjemmehjælp, rengøring)?
Offentlige myndigheder har ikke normal drift på grund af coronavirus. Det er meget forskelligt, hvordan det forholder sig i de forskellige kommuner. Derfor skal du kontakte din egen kommune for at få overblik over, hvad der kommer til at ske med den enkeltes ordning. Konsulenterne er gerne behjælpelige med kommunikationen til din kommune. Du finder din konsulent her: https://blind.dk/adressebog/lokale-konsulenter.
Hvordan skal jeg købe dagligvarer?
Som blind eller svagsynet kan det være svært at begrænse den fysiske kontakt til andre mennesker i indkøbssituationer. Derfor kan det være en ide at spørge, om naboen vil handle ind og stille varerne uden for døren. Alternativt kan du benytte dig af de mange hjælpetilbud som er opstået på baggrund af den nye coronavirus. Røde Kors har for eksempel et hjælpenetværk, der kan hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. Du kontakter dem her eller på tlf. 35 29 96 60. Mange restauranter leverer også mad ud af huset.
Hvis du finder det nødvendigt at handle i supermarkeder, er det vigtigt at spritte hænder af inden og efter indkøb. Det er en god ide at skrive indkøbslisten på papir, som du afleverer i butikken, for at undgå tæt kontakt med personalet. Du skal ikke insistere på at følge med personalet rundt.
Førerhunde
Kan førerhunde smittes med corona?
Der er i øjeblikket ingen beviser for, at hunde eller andre dyr kan blive inficeret med eller sprede coronavirus. Hvis du er syg med corona eller i karantæne, bør du tage dine forholdsregler ved at minimere den direkte kontakt med din førerhund. Undgå så vidt muligt klap, kram og lad ikke hunden slikke dig i ansigtet. Har du brug for at interagere med din førerhund, anbefales det, at du vasker hænder eller bruger håndsprit før og efter kontakt.
Synstolkning
For at begrænse coronasmitten er DR’s synstolkere sendt hjem. Det betyder, at de ikke kan producere nye programmer med synstolkning, før krisen er ovre.
Afsnit 8 af drama-serien ‘Når støvet har lagt sig’ kan derfor ikke tilgås med synstolkning. Det samme gælder afsnit 4 af ‘Alene i vildmarken’. Lige så snart samfundet er oppe at køre igen, vil DR rette op på manglerne. 
Symptomer
Hvad er symptomer på coronavirus?
Coronavirus er en luftvejsinfektion, hvor symptomerne kan spænde fra forkølelse til alvorlig lungebetændelse. Virussen smitter fra person til person gennem små dråber fra hoste og nys eller via overflader og håndtryk. Symptomerne vil typisk være feber, vejrtrækningsproblemer, kulderystelser, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkast. Det tager mellem to og 12 dage, fra du bliver smittet, til du bliver syg.
Risikogrupper
Hvem er i særlig risikogruppe?
Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus. Det gælder typisk ældre (i sær +80 år), gravide og personer med kronisk sygdom som hjertekarsygdom, lungesygdom, diabetes, kræft og nedsat immunforsvar. Hvis du er velbehandlet og har din kroniske sygdom under kontrol, tilhører du ikke en risikogruppe
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tilhører en risikogruppe?
Hvis du tilhører en risikogruppe, er det vigtigt, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Vær især opmærksom, når du har været ude blandt andre mennesker. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder. Brug handsker hvis du går ud. Har du tegn på sygdom, også kun lette symptomer, så bliv hjemme, indtil du er rask. Mindsk den fysiske kontakt (håndtryk, kram og kys) og undgå sociale aktiviteter og offentlig transport i myldretiden.
Myndighedernes anbefalinger
Hvordan beskytter jeg bedst mig selv?
Sundhedsstyrelsen har udgivet fem gode råd til at beskytte dig selv og andre mod coronavirus. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder. Undgå håndtryk, kindkys, kram og begræns den fysiske kontakt. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen. Hvis du er ældre eller kronisk syg, skal du holde afstand og bede andre tage hensyn.
Hvad er god håndhygiejne?
Det er vigtigt at vaske sine hænder grundigt, da det er den mest effektive måde at undgå smittespredning af sygdom. Du bør være særligt opmærksom på at vaske hænder efter indkøbsture, afhentning i dagtilbud, ture med offentlig transport samt før og efter madlavning. Men hvad er grundig håndvask? Hænder og håndled fugtes, inden sæben kommer på. Vask håndflade mod håndflade med let flettede fingre. Derefter skal du huske at vaske håndflade mod håndryg på begge hænder. Husk fingerspidser, tommelfingre, mellemrum mellem fingrene, håndrygge, håndflader og håndled. Vask i minimim 15 sekunder. Derefter skal hænder tørres grundigt i et håndklæde eller papirhåndklæde, da virus elsker fugtighed.
Det anbefales at bruge flydende sæbe eller skum, idet bakterierne kan sætte sig fast på en fast sæbe. Som alternativ til håndvask med sæbe, kan man bruge håndsprit – såfremt hænderne er tørre og ikke synligt snavsede.
Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg bliver smittet?
Hvis du oplever symptomer på smitte (feber, vejrtrækningsproblemer, kulderystelser, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkast) skal du minimere din færden uden for hjemmet og kontakt med andre personer uden for din husstand. Have fokus på hygiejne og rengør dagligt toilet/bad og køkken samt rum, som du deler med andre i husstanden. Hvis symptomerne forværres, skal du kontakte egen læge telefonisk – det er vigtigt, at du ikke møder op i venteværelset.
Hvornår skal jeg opsøge læge?
Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal du kontakte din egen læge. Det er vigtigt, at du ringer først, og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Link til siden med ofte stillede spørgsmål.

Som nævnt kender du til lokale tiltag som andre af vores medlemmer har gavn af at vide så kontakt mig endeligt så det kan blive spredt ud.

Mange hilsner
Webmaster, Torben Frederiksen
#cuvid19dk #dbsaalborg #coronavirus #blind #danskblindesamfund

DBS Aalborgs Konsulenter kommer ikke på hjemmebesøg

Besked fra DBS Aalborg konsulenterne:

Kære alle!
Grundet corona virus og hermed risiko for smitte spredning, er vi nødsaget til, indtil videre at arbejde hjemmefra, så alle hjemmebesøg er udsat foreløbigt 14 dag, altså indtil 30 marts.
Ovennævnte dato kan blive skubbet yderligere hvis myndighederne fastholder de skærpede retningslinjer i yderligere en periode.
Heldigvis kan vi hjælpe med mangt og meget via tlf, og mailså tøv endelig ikke med at kontakte os.
Pas nu godt på jer selv og hinanden

Hilsen
Annette Winther annette.winther@blind.dk telefon 30 85 90 40
Tommy Simonsen tommy.simonsen@blind.dk, telefon 96 33 08 66 eller Mobil 23 40 92 39

#cuvid19dk #coronavirus #dbsaalborg

Opdatering på corona virus situationen – DBS Aalborgs aktiviteter lukkes ned i 14 dage.

Der er som i fleste nok allerede ved kommet nye retningslinjer fra regeringen og sundhedsmyndighederne, så vores tidligere udmeldte forholdsregler omkring Coronavirus er nu ikke længere tilstrækkelige.
Bestyrelsen har valgt at følge opfordringen fra statsministeren og alle kredsens aktiviteter lukkes ned i foreløbig 14 dage
Det vil sige at der først er undervisning, klubaktiviteter med videre mandag 30 marts. Denne dato kan blive ændret i fald der kommer nye retningslinjer. så følg med på vores hjemmeside og Facebook og Twitter for opdateringer.

Bestyrelsen forventer at alle efterlever dette tiltag og hvis der som ovenfor nævnt åbnes op for aktiviteterne igen om 14 dage så gælder de tidligere forholdsregler omkring håndhygiejne mv stadig.

Der bliver opsat en håndspritautomat på væggen ved siden af de 2 små toiletter (til venstre) i vores lokaler på Vesterbro 62A. Der vil blive sat yderligere op på et senere tidspunkt.

Har du spørgsmål eller er i tvivl omkring hvordan du skal forholde dig jf ovenstående så kontakt formand Frode Fich på frode.fich@blind.dk eller ring 30 22 05 81

med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

#cuvid19dk #dbsaalborg #blind #coronavirus

Forholdsregler i kreds Aalborg mod smitte af coronavirus

Det er jo ingen hemmelighed at vi i øjeblikket befinder os i en særlig situation i forhold til vores aktiviteter her i kredsen og i al almindelighed. Det kan måske for nogen føles som hysteri og overdreven påpasselighed. Men ingen ved jo helt hvem som risikerer at blive alvorligt syg eller det som er værre hvis man bliver smittet, så vi har valgt at følge regeringens og Dansk blindesamfunds Fus anbefalinger i forhold til Coronavirus og har i den kontekst blandt andet valgt at udsætte kredsgeneralforsamlingen som skulle have været afholdt den 18 april. Der vil blive fastsat en ny dato på et senere tidspunkt og dette meldt ud i medlemsbladet og på vores andre platforme.

Hos Dansk Blindesamfund Aalborg skal vi alle være med til at gøre en indsats for at forebygge smitte med coronavirus. Mange af vores medlemmer har på forskellig vis svækket helbred, og vi skal passe på os selv og hinanden. Derfor indfører vi nu følgende forholdsregler for alle, der deltager i kredsens aktiviteter, herunder i klubber og i undervisning på Vesterbro 62A:
1. Man skal vaske og spritte hænder, når man ankommer.
2. Man skal vaske hænder og afspritte før man går til kaffebordet, frokost eller andre måltider samt hvis man skal håndtere madvare og service.
3. Man skal undgå at give håndtryk og krammere. Begræns den fysiske kontakt.
4. Man skal hoste eller nyse i sit ærme – ikke i hænderne.
5. Man må ikke deltage i aktiviteter, hvis man føler sig syg med influenza lignende symptomer eller har været i kontakt med nogen der er smittet med Coronavirus eller hvis man har været i en af Risikozonerne .
6. vi anbefaler ikke at samles mere end 10 personer.

Forholdsreglerne gælder som nævnt for alle, hvilket vil sige medlemmer, pårørende, frivillige, gæster, lærer og medarbejdere m.fl.
God hygiejne er den allerbedste metode til at forebygge smitte med ny coronavirus. Det gælder både for at beskytte sig selv, men i høj grad også for at beskytte andre, særligt de ældre og svækkede.
Luftvejsinfektioner, som ny coronavirus, spreder sig bl.a. via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys. Det er det, vores forholdsregler skal være med til at forhindre.
Forholdsreglerne gælder indtil der ikke længere er smittefare.
Følg udviklingen i nyhederne og se eventuelt på www.coronasmitte.dk
for yderligere og opdaterede vejledninger og informationer.
Kommer der yderligere indskærpelser vil vi selvfølgelig følge op på dem og melde ud til jer medlemmer.

Der vil snarest blive sat håndspritspumper op på Vesterbro 62A. Disse skal benyttes jf ovenstående. Indtil de er opsat opfordre vi alle til at selv medbringe håndspriteller foretag ekstra Vask af hænderne.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget så kontakt mig på frode.fich@blind.dk eller ring 30 22 05 81 .

På Kredsbestyrelsens vegne
Frode Fich
formand

#cuvid19dk #dbsaalborg #coronavirus

Koncert i mørke – gratis jazz koncert i Hasseris kirke

Justin Kauflin og Thomas Fonnesbæk

Giv dig selv en på”opleveren”
Vi er blevet gjort bekendt med dette spændende arrangement, du kan deltage helt gratis.

Lørdag den 28. marts 2020 kl. 19.30-22.00
Hasseris Kirke
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg,

Piano Day Aalborg er ovenud stolte over at kunne præsentere en jazz duo i verdensklasse som afslutning på Piano Day 2020. Justin Kauflin er en blind 32-årig fantastisk jazzpianist, som fik stor opmærksomhed gennem dokumentarfilmen “Keep on keepin’ on” af Alan Hicks. Filmen beskriver forholdet mellem den dengang 23 årige Justin og mentoren, Clark Terry. Justin er i dag i stald hos Quincy Jones og tilhører, som man kan næsten kan fornemme, den absolutte elite, der kan tælles på få hænder.
Justin Kauflin skal opleves i Hasseris kirke i duo samspil med den danske bassist Thomas Fonnesbæk Rasmussen. Thomas er en fremadstormende bassist med hele verden som gebet, og man hører inspirationen fra hans læremester, den legendariske NHØP.
Vi planlægger at en del af koncerten skal foregå i fuldstændig mørke, for at vi alle kan fornemme klavermusikken på samme måde som Justin.
Koncerten er gratis.
Piano Day Aalborg vil gerne takke Kulturpuljen i Aalborg kommune for at støtte os og gøre det muligt at fejre klaveret sammen med hele verden.

her link til Facebook begivenheden: Blind jazz i mørke

Dette er ikke et DBS Aalborg arrangement og der arrangeres derfor ikke kørsel med videre. men vi håber mange af jer vil gøre brug af muligheden.

#blind #jazz #dbsaalborg

Kredsgeneralforsamling 2020 Udsat til senere

OBS Kredsgeneralforsamling er udsat til et senere tidspunkt, Dato er ikke fastsat endnu.

Så er det atter tid for afholdelse af kredsgeneralforsamling her i kredsen. Den afholdes​​ i år den​​ 18 april klokken 10 i Aalborg Kongres og kulturcenter, Europaplads 4 9000 Aalborg.

I år er det landsfader Thorkild Olesen som repræsentere hovedforeningen.

Tilmelding​​ som sædvanligt til Gitte på telefon​​ 22​​ 35​​ 52 56​​ eller mail tilmelding@dbsaalborg.dk​​ senest​​ 13 april.

Ønsker du kørsel​​ og​​ eller diabetikerkost​​ skal du lige huske​​ at meddele​​ det ved tilmeldingen.

 

Program er som følger.

Fra 09:00: Ankomst (der vil være kaffe og te på bordene)

10:00 – 12:00. Kredsgeneralforsamling 1. del

12:00 - 13:30 Frokost. Der serveres dansk bøf med tilbehør samt en genstand.​​ 

13:30 - 15:00 kredsgeneralforsamling 2. del.

15:00 – 16:00 Kaffe med muffin. Derefter hjemkørsel​​ 

 

Vi gør opmærksom på at ovenstående tider​​ udover starttidspunkt for kredsgeneralforsamlingen,​​ kun er vejledende og kan blive ændret.

 

Vi håber at rigtigt mange af jer medlemmer​​ vil deltage​​ i kredsgeneralforsamlingen og være med​​ til​​ at præge foreningens fremtid.

Foreningen står​​ overfor at​​ skulle​​ træffe store​​ beslutninger med​​ hensyn til den​​ fremtidig struktur.

Hovedbestyrelsen har haft nedsat et strukturudvalg som​​ skulle se​​ på hvilke muligheder der er for at foreningens struktur vedtægter osv. lever op til tidens krav samt dækker de behov og​​ ønsker vores​​ medlemmer har.

Udvalget​​ har udgivet​​ et forslag til debat (debat oplægget kan læses i sin fulde længde herunder).

Så ønsker du​​ fortsat at​​ gøre​​ din stemme​​ gældende og​​ samtidig sikre​​ dig​​ at det​​ også er din forening.​​ ​​ skal du møde op den 18 april.

 

Forslag til struktur- og opgavefordeling i dansk Blindesamfund​​ 

 

29.​​ januar 2020​​ -​​ 3. udgave​​ 

 

Indledning

Hovedbestyrelsen nedsatte på sit møde i juni 2018 et udvalg, som fik til formål at se på foreningens organisering og struktur. Udvalget kom til​​ at bestå af følgende medlemmer:​​ 

 

Xenia Pedersen, medlem, kredsbestyrelsesmedlem DBS Frederiksberg

Frode Fich, kredsformand, DBS Aalborg​​ 

Ove Gibskov, medlem

Helene Bendiksen, kredsformand, DBS Storkøbenhavn Syd

Kim Jacobsen, kredsformand, DBS Bornholm​​ 

Alan Fohlmann, medlem​​ 

Jørgen Eckmann, kredsformand, DBS Nordsjælland

Diana Stentoft,​​ udvalgsformand, organisationspolitisk udvalg

Hans Rasmussen, udvalgsformand, uddannelses-​​ OB​​ eskæftigelsespolitisk udvalg, næstformand, DBS Storkøbenhavn Nord​​ 

Thorkild Olesen, landsformand.

 

Udvalget har, som det ses, haft en bred sammensætning af medlemmer med erfaringer fra foreningens arbejde samt både yngre og garvede medlemmer.​​ 

 

​​ Udvalget har på en række møder drøftet foreningens organisering og struktur sammenholdt med foreningens nuværende arbejdsformer, strategier og aktiviteter samt relationerne til andre, herunder offentligheden bredt set samt​​ samarbejdsparter, f.eks.​​ politikere og embedsmænd i kommuner, regioner og Folketinget og​​ Danske Handicaporganisationer.​​ 

Udvalget er nået frem til nedenstående​​ overvejelser​​ og deraf følgende forslag til ændring af foreningens organisering og​​ struktur. Udvalget har i forslaget taget udgangspunkt i, at det lokale niveau er grundlaget for det landsdækkende niveau, dvs. at ændringer i det landsdækkende niveau både organisatorisk og administrativt kun er relevante, hvis der også sker ændringer på kredsniveau.

 

Udvalget vil gerne opfordre til, at overvejelserne og problemstillingerne i dette papir tages meget alvorligt. I sidste ende er det foreningens fremtid, der står på spil. Hvis ikke medlemsudviklingen vendes og hvis ikke foreningens indflydelse og synlighed styrkes, vil det kun gå en vej, nemlig tilbage. Er man derfor ikke enig i udvalgets forslag beder vi om, at man selv fremkommer med alternative forslag, der kan være med til at løse de problemer, vi står med.​​ 

 

Overvejelser​​ 

Udvalget​​ vurderer, at der er udbredt tilfredshed med de aktiviteter, der i dag foregår i kredsenes lokale klubber og andre​​ mødesteder. Den nuværende organisering understøtter​​ ​​ udmærket​​ vis​​ disse aktiviteter.​​ 

Der er imidlertid også behov for, at foreningen kan tilbyde aktiviteter og mødesteder til mindre grupper, som f.eks. unge, diagnosegrupper, uddannelsessøgende og erhvervsbeskæftigede, førerhundebrugere mv. Den nuværende organisering understøtter ikke i tilstrækkelig grad lokale​​ aktiviteter for disse grupper, da de generelt er for små og spredte til at kunne være en del af de nuværende kredses aktiviteter.

I sidste ende betyder det, at foreningen får sværere ved at rekruttere nye medlemmer, da disse grupper ikke​​ identificerer​​ sig med de aktiviteter vi har flest af. Dermed er vi mindre interessante​​ for​​ potentielle medlemmer,​​ især yngre.​​ 

 

Udvalget har videre drøftet foreningens nuværende​​ interessepolitiske påvirkning af offentlige myndigheder, både som Dansk Blindesamfund og gennem repræsentation i danske​​ Handicaporganisationer. Udvalget vurderer, at den​​ interessepolitiske indflydelse lokalt i kredsene, både når det gælder direkte over for kredsenes kommuner og inden for DH, er meget forskellig, afhængig af lokale tillidsfolks kræfter og interesse.​​ 

Udvalget​​ vurdere​​ endvidere, at der er manglende sammenhæng mellem det interessepolitiske arbejde lokalt og på landsplan. Hovedbestyrelsens beslutninger om politiske indsatser siver ikke i tilstrækkelig grad nedad i organisationen, lige som medlemmernes oplevelser af problemer også i højere grad burde tages med helt ind i politikudviklingen.

I forhold til indsatsen i Danske Handicaporganisationer​​ vurderer udvalget, at der er en del forskel på hvor involveret, Dansk Blindesamfund er rundt omkring i DH's lokalafdelinger og der igennem i kommunale handicapråd.​​ en del steder er vi godt repræsenteret. Andre​​ steder er der mangel på interesserede medlemmer, som vil indgå i det handicappolitiske arbejde. Der efterlyses endvidere mere opfølgning og​​ efteruddannelse af de medlemmer, som indgår i det handicappolitiske arbejde, både lokalt og på landsplan.​​ 

Endelig har udvalget forstået, at der i forbindelse med både den forrige og den nuværende regerings overvejelser om sundhedsreform og den nuværende regering og det parlamentariske grundlags overvejelser om ændringer af organisering og opgavefordeling​​ på handicapområdet med stor sandsynlighed vil ske en forskydning af opgaver på synsområdet fra frivillige kommunale samarbejder og regionale institutioner til​​ forpligtende​​ samarbejde på det regionale niveau. Foreningens interessepolitiske organisering afspejler ikke i dag en sådan samfundsorganisering.​​ 

 

Som det vil være bekendt, har foreningen i de seneste år pålagt sig selv en større rolle inden for rehabilitering af blinde og svagsynede. Det er gjort gennem rehabiliteringsstrategi og -handlingsplaner.​​ Med undtagelse af projekter, hvor der er skaffet finansiering udefra, foregår stort set alle rehabiliteringstilbud i dag på Fuglsangcentret.​​ Dette​​ fordi det er her, undervisningsressourcer​​ og egnede lokaler findes.​​ 

Samtidig foregår der nogle steder lokale aktiviteter inden for undervisning og dagcenterlignende tilbud inden for foreningens regi.​​ Også her er der lokaler og undervisningsressourcer som kan anvendes af foreningen.​​ 

Endelig har nogle kredse samarbejde med folkeoplysningsforbund for at tilbyde aktiviteter. sidstnævnte tilbud ser ud til at blive​​ mindre i omfang end tidligere. disse undervisningstilbud foregår som regel i lokaler som skaffes via folkeoplysningsloven og med undervisningsressourcer som oplysningsforbundene skaffer.​​ 

Udvalget​​ vurderer, at der er behov for at foreningens organisering understøtter at​​ vort eget​​ arbejde med rehabilitering kommer så bredt ud som muligt og dermed bliver et tilbud for medlemmerne, uanset bopæl.​​ Dansk Blindesamfund skal nødig være som kommunerne, hvor den hjælp man kan få i dag er afhængig af hvor man bor og den økonomi, bopælskommunen har.​​ en øget lokal tilstedeværelse er også nødvendig for at kunne få flere nye medlemmer. Vi vil kunne hjælpe flere med rehabilitering lokalt og dermed formentlig lettere få potentielle medlemmer til at melde sig ind.​​ 

 

Udvalget har også drøftet kendskabet til foreningen og til blinde og svagsynedes forhold. Udvalget vurderer at der er stor forskel på, hvordan denne indsats foregår lokalt og at det er svært at gennemføre de overordnede strategier, som hovedbestyrelsen vedtager lokalt.​​ Det skyldes ikke manglende vilje lokalt men nærmere manglende kræfter, da der også er mange andre opgaver, som skal løses af kredsbestyrelser og andre tillidsfolk. Kendskabet til blinde og svagsynedes forhold og til Dansk Blindesamfund hos kommunale og regionale politikere og embedsmænd samt i befolkningen som helhed bliver imidlertid ikke bedre, hvis kommunikationsindsatsen ikke bliver stærkere lokalt.​​ 

 

Forslag til organisering og struktur

På baggrund af de overstående overvejelser er udvalget kommet frem til nedenstående forslag til organisering og struktur. Forslaget er ikke vedtægtsmæssigt bearbejdet, men dele af forslaget vil betyde ændringer af foreningens vedtægter.​​ 

Forslaget søger også at stille forskellige muligheder op, der hvor det skønnes relevant. Ved drøftelserne af forslaget er det håbet, at de forskellige alternativer også overvejes og at der fremkommer prioriteringer under drøftelserne.​​ 

Endelig er der dele af forslaget som forudsætter andre deles positive endelige vedtagelse. Det vil således ikke være muligt at​​ opbygge​​ en decentral, administrativ organisering​​ uden at der også sker ændringer​​ i strukturen. Ingen administration kan fungere uden en​​ klar struktur for, hvem der giver opgaverne og hvem opgaverne skal løses for.​​ 

 

Lokalt niveau

Forslaget om arbejdet på lokalt niveau tager​​ udgangspunkt​​ i vurderingen om,​​ at en stor del af​​ kredsenes medlemmer for nuværende er meget​​ tilfredse med at kunne mødes og have samvær med forskelligt indhold​​ i klubber og mødesteder, mens de ikke er så interesseret i det politiske arbejde.​​ Den store tilfredshed er der ingen grund til at ændre ved​​ at få færre arrangementer eller aktiviteter, da det er vigtigt for de nuværende medlemmer. Der skal derfor være fokus på lokalt niveau for at drive​​ klubber​​ og andre medlemsrettede aktiviteter af social karakter.​​ 

Det lokale niveau er derfor​​ defineret​​ som de klubber og andre lokale aktiviteter​​ i områder, hvor medlemmerne har kortest mulige afstande til klubaktiviteter, dvs. hvor kørslen ikke tager for lang tid. Kørslen bør ikke samlet set tage længere tid end selve arrangementet.​​ 

Klubber mv.​​ er endvidere mødesteder hvor foreningens konsulenter kan være til stede for at stille deres viden og rådgivning til rådighed for medlemmerne.​​ 

Klubber mv.​​ er endelig også mødesteder, hvor tillidsfolk kan møde op og orientere om​​ foreningens øvrige aktiviteter. Det vil således være her, man kan afholde medlemsmøder som vi kender dem i dag.

 

En model for forankring af det lokale arbejde kunne være, at kredsbestyrelsen​​ udpeger​​ et medlem eller en pårørende/frivillig,​​ som​​ er kontaktperson​​ mellem klub og kredsen. Kontaktpersonen er også kontaktperson i forbindelse med ansøgninger om kommunal støtte til aktiviteterne i​​ klub mv. Kontaktpersonen får administrativ hjælp til at ansøge om støtte samt aflægge regnskab for modtagen støtte.​​ 

Kontaktpersonen arbejder sammen med​​ kredsens​​ tillidsfolk for​​ at sikre, at der er frivillige medlemmer og/eller andre, herunder pårørende, der kan fungere​​ som praktiske ledere af klubben.​​ Kontaktpersonerne skal deltage i relevante møder med​​ kredsens​​ tillidsfolk og administration.​​ 

 

En anden​​ model for det lokale arbejde​​ kunne være at de nuværende kredse fortsætter som lokalafdelinger efter de regler, der findes om oprettelse af disse. Afdelingernes​​ formænd og bestyrelser varetager de samme opgaver som kontaktpersonerne ovenfor​​ og understøttes også i deres arbejde af kredsbestyrelse og administrativ støtte.

 

Regionalt niveau

Med​​ udgangspunkt​​ i de ovenfor nævnte overvejelser mener udvalget,​​ at de nuværende kredse er for små til at løse opgaver inden for rehabilitering, politisk interessevaretagelse og påvirkning af vores omverden​​ lokalt.​​ Det kræver en professionel støtte, som ikke økonomisk rationelt og fagligt relevant kan opbygges i de 20 nuværende kredse.​​ 

Det er også meget​​ nødvendigt, at der kommer yderligere fokus på at få​​ og fastholde​​ nye medlemmer. Der må udvikles medlemstilbud for andre grupper end dem, der i dag er flest tilbud for, så foreningen kan tiltrække flere og andre slags medlemmer, f.eks. yngre medlemmer,​​ mande- og​​ kvindegrupper, forældre til og med børn med synshandicap​​ samt specialgrupper, f.eks. førerhundebrugere, RP-gruppen eller uddannelses- og erhvervsaktive medlemmer. Der er behov for at tænke disse gruppers involvering og aktivering i større enheder på tværs af de nuværende kredse samtidig med at der er behov for administrativ støtte til at få disse grupper samlet regionalt.​​ 

 

Udvalget foreslår, at foreningens 20 kredse samles i fem kredse, svarende til de nuværende fem regioner.​​ 

De nuværende kredses økonomi og formuer samles ligeledes i de fem kredse, idet der naturligvis skal tages højde for modtagne arvebeløb som er øremærket de enkelte områder i de nye kredse. Kredsene fortsætter med at være økonomisk selvstændige enheder. Ved at samle økonomien vil hver enkelt kreds være økonomisk stærk og kunne afholde både lokale og regionalt baserede aktiviteter for medlemmerne.​​ 

 

Udvalget​​ foreslår i forlængelse af det, at kredsene skal have flg. opgaver:

- stå for den politiske interessevaretagelse for foreningen over for regionens kommuner og det regionale niveau,​​ 

- stå for den organisatoriske og administrative støtte til​​ aktiviteterne i​​ klubber​​ mv.,​​ 

-​​ stå for medlemspleje og herunder støtte til grupper, som har behov for at mødes i andre sammenhænge end lokale klubber

-​​ stå for den kommunikative indsats over for politikere, embedsmænd og borgere i bredeste forstand inden for regionens område,​​ 

- stå for den lokale forankring af foreningens rehabiliteringsstrategi og -handlingsplaner, dvs. stå for kurser mv. på lokalt og regionalt plan,

 

Organisatorisk ledes​​ kredsene fortsat​​ af en​​ kredsformand​​ og en​​ kredsbestyrelse,​​ der​​ vælges af medlemmerne på et årsmøde. Alle medlemmer skal have mulighed for at​​ deltage i disse årsmøder. Da de nye kredse vil være meget større i geografisk omfang vil det formentlig være nødvendigt at afholde årsmøder med overnatning. Det vil på den ene side gøre årsmøderne dyrere, på den anden side vil det give mulighed for andre aktiviteter i forbindelse med møderne,​​ f.eks. oplæg om aktuelle samfundsrelevante emner, hvorved offentlige midler muligvis kan anvendes til formålet.​​ 

 

Kredsbestyrelsen​​ har til opgave​​ dels at understøtte de aktiviteter, der foregår lokalt i klubber mv. samt blandt de mindre grupper på regionalt plan. Kredsbestyrelserne har endvidere ansvaret​​ for den politiske interessevaretagelse​​ på kommunalt og regionalt plan når det gælder Dansk Blindesamfunds interesser. Det er op til kredsbestyrelserne selv at beslutte sig for, hvordan man vil udføre disse opgaver. Det kan f.eks. være ved at etablere aktivitetsudvalg og politiske udvalg hvor andre interesserede medlemmer kan indgå.​​ Kredsbestyrelserne har stadig tæt samarbejde med konsulenterne i området, idet konsulentordningen stadig vil være en vigtig del af det at finde ud af, hvordan medlemmerne behandles af myndighederne og hvilke andre behov, medlemmerne har.​​ 

Kredsbestyrelsen​​ står også - sammen med foreningens kommunikationsfolk - for udbredelsen af kendskabet​​ om synshandicap og dets følger samt Dansk Blindesamfund til offentligheden. Det kan f.eks. ske ved at kredsbestyrelserne udpeger et medlem af bestyrelsen med ansvar for samarbejdet om dette.

Kredsformanden​​ repræsenterer foreningen og er foreningens talsmand i det pågældende område efter aftale med landsformanden, der fortsat er foreningens overordnede talsperson.​​ 

Kredsbestyrelsen​​ udpeger et eller flere medlemmer i hver kommune til at varetage samarbejdet med DH lokalt og være Dansk Blindesamfunds øjne og ører i forhold til den pågældende kommunes politik over for vores gruppe.​​ Vores politiske indgang til kommunerne er altså via DH's lokalafdelinger, men direkte påvirkning om blinde og svagsynede sker via DBS. Når det alligevel er bedst at bruge DH som indgang er det fordi DH allerede har afdelinger i 97 kommuner og har lovfæstet krav på at vide hvad der foregår i kommunerne via de kommunale handicapråd.

Kredsbestyrelsen​​ sikrer, at de lokale​​ DH-repræsentanter mødes og udveksler erfaringer og får fornøden efteruddannelse til at varetage opgaverne.​​ 

 

Der etableres et regionskontor i hver region med medarbejdere, der kan varetage forskellige administrative opgaver.​​ 

De administrative opgaver skal omfatte støtte til​​ kontaktpersonerne i klubber mv., mindre medlemsgrupper​​ samt​​ kredsen, herunder regnskabsførelse mv.​​ 

Det er også​​ regionskontorernes opgave at understøtte​​ kredsbestyrelsen​​ og​​ kredsformanden​​ i varetagelsen af deres opgaver. Det gælder f.eks. i forhold til informationsindsats og​​ politiske interessevaretagelse. Regionskontorerne vil også være naturlige samlingspunkter for f.eks. regionskonsulenter og konsulenter samt andre medarbejdere, der har lokale opgaver.​​ 

 

Ledelsesopgaven i forhold til regionskontorernes personale varetages af den administrative ledelse i foreningen, jf. arbejdsfordelingen mellem administrativ og politisk ledelse.​​ 

 

Det landsdækkende niveau

Udvalget er af den opfattelse, at det, med færre kredse,​​ er nødvendigt at sikre hele foreningens forankring blandt medlemmerne ved at give mulighed for øget direkte repræsentation af medlemmerne i foreningens demokrati.

Foreningens øverste ledelse er et repræsentantskab der vælges​​ på kredsenes årsmøder​​ blandt​​ kredsenes​​ medlemmer efter medlemstal. Repræsentantskabet mødes to gange årligt, en gang før sommerferien for at foretage godkendelser af årsberetninger, regnskaber og strategier samt​​ vedtægter samt​​ foretage valg, og en gang sidst på året for at godkende handlingsplaner for strategierne, budgetter mv.​​ 

Foruden kredsenes repræsentanter skal alle medlemmer​​ have​​ mulighed for at deltage i​​ repræsentantskabsmøderne​​ med taleret, men det er kun repræsentanterne, valgt i​​ kredsene, der har stemmeret. Som en konsekvens af dette forslag nedlægges landsmødet.

 

Repræsentantskabet vælger en landsformand​​ og​​ en​​ eller to næstformænd​​ ved direkte valg.​​ Repræsentantskabet vælger også medlemmer af de stående udvalg. ​​ 

 

Foreningens øverste ledelse mellem repræsentantskabsmøderne er en hovedbestyrelse,​​ der​​ består af de fem​​ kredsformænd​​ samt landsformanden og næstformanden/næstformændene. Hovedbestyrelsen har til opgave at​​ gennemføre​​ de beslutninger, repræsentantskabet er fremkommet med samt at sikre, at repræsentantskabet får oplæg mv. til nye beslutninger.​​ 

Landsformanden og næstformanden/næstformændene​​ varetager opgaver som f.eks. national interessevaretagelse og informationsindsats på landsplan og understøtter kredsformændenes arbejde på lokalt plan.

De fem​​ kredsformænd​​ får tillagt landsdækkende politiske opgaver så sammenhængen mellem​​ foreningens lokale og landsdækkende niveau styrkes. Dette arbejde understøttes af udvalg, hvor interesserede tillidsfolk og medlemmer kan være med til at udvikle og følge​​ foreningens politiske linje. De fem​​ kredsformænd indgår i udvalgene for at sikre sammenhængen mellem udvalg og hovedbestyrelse.

 

Der udarbejdes et årshjul for arbejdet i hovedbestyrelsen for at sikre, at der afholdes nødvendige møder på de rigtige tidspunkter i forhold til repræsentantskabsmøder og det interessepolitiske liv i samfundet i øvrigt. Der vil formentlig være tale om ca.​​ fire​​ til seks hovedbestyrelsesmøder årligt.​​ 

 

Landsformanden og næstformanden/næstformændene​​ fungerer som daglig ledelse og samarbejder med den administrative ledelse om løsning af dagligdagens trakasserier.​​ Det er ikke tanken, at der skal ske ændringer i forholdet mellem politisk og administrativ ledelse. Den administrative ledelse står stadig for ledelsen af medarbejdere, herunder f.eks. medarbejderledelse af konsulentordning, førerhundeordning mv.​​ 

Forretningsudvalget, som det kendes i dag, nedlægges, da det forventes, at en mindre hovedbestyrelse lettere kan indgå i beslutningsprocessen.​​ 

 

Kredsformændene​​ honoreres for deres arbejde. Honoreringen fastsættes af repræsentantskabsmødet og skal naturligvis være rimelig i forhold til de større opgaver, som​​ kredsformandsposten​​ indebærer i denne nye struktur. Honorering og arbejdets omfang må vurderes i starten, så belastning og honorering er rimelig.

Landsformanden og næstformanden/næstformændene​​ aflønnes​​ fortsat for heltids arbejde.​​ 

 

Økonomi

Der vil være øgede udgifter til regionskontorer samt personale på disse kontorer. Niveauet for disse udgifter må regnes ud i forhold til den besparelse af husleje samt personale,​​ som forventes på hovedkontoret. Hertil kommer, at det ikke er klart, hvor mange eksisterende ejendomme i Dansk Blindesamfund​​ der​​ kan anvendes til regionskontorer (f.eks. Fuglsangcentret, hovedkontoret og nuværende ejendomme i Aalborg og Århus).​​ 

 

Det forventes, at øget honorering af regionsformænd kan indeholdes i de beløb, som i dag anvendes til honorering af kredsformænd, hovedbestyrelsesmedlemmer og kredskasserere samt et forretningsudvalgsmedlem. Det må dog vurderes nærmere, jf. ovenfor.

 

Det forventes, at de to årlige repræsentantskabsmøder kan indeholdes i de nuværende udgifter til hovedbestyrelsesmøder og landsmøde. Medlemmer,​​ der​​ ikke er valgt som​​ repræsentanter i​​ kredsene, må selv betale hele eller dele af udgiften ved deltagelse i repræsentantskabsmøderne.​​ 

 

Der vil kunne komme ekstra udgifter til møder i den nye hovedbestyrelse, i hvert fald i starten. Men med regionskontorer der er udstyret med ordentlige opkoblinger samt ordentligt it-udstyr er det forventningen, at en del møder vil kunne klares virtuelt hen ad vejen.

 

Kredsene​​ får stadig tilført medlemskontingentet ubeskåret. Ud over dette, må​​ kredsene​​ afholde udgifter til afdelingernes sociale aktiviteter af de økonomiske tilskud, man kan opnå fra kommunerne samt afkast af regionskredsens formue.​​ Det nuværende kørselstilskud omdannes til et aktivitetstilskud, der er øremærket aktiviteter i klubber mv.​​ 

Der skal findes en rimelig fordelingsnøgle mellem kredse og hovedkasse i forhold til betaling for administrativ støtte​​ til afdelingernes sociale aktiviteter samt lokal politiske interessevaretagelse med udgangspunkt i​​ regionskontorerne.​​ 

 

Hovedkassen bærer udgifterne til kontorhold, revision og landsdækkende aktiviteter, der udføres af​​ kredsformanden​​ samt tillidsfolk i udvalgene.​​ 

Hovedkassen bærer​​ som i dag​​ udgifterne til​​ gennemførelse​​ af rehabiliteringsindsatsen lokalt, idet denne udgift naturligvis søges dækket ind ved aftaler med kommunerne.​​ 

Endelig bærer hovedkassen​​ som i dag​​ udgifterne til​​ informationsindsatsen​​ over for befolkningen mv., både på regionalt og landsdækkende niveau.​​ 

 

Der er forsøgt udarbejdet et groft overslag over den​​ forventede​​ økonomi i en ændret organisering og struktur. En mere detaljeret økonomi kan først overvejes, når det er klart hvilken organisering der​​ vælges.​​ 

En forandret organisering og struktur vil også medføre, at der​​ må udarbejdes overgangsbestemmelser. Det kan i den forbindelse f.eks. overvejes, om de nuværende kredses formuer skal indgå helt og​​ fuldt​​ (med respekt for arveparter) straks, eller om der skal laves en overgangsordning, hvor formuerne fortrinsvis anvendes inden for de tidligere kredses områder.​​ 

 

Afslutning

Udvalget har i det ovenstående forsøgt at fremføre en række problemstillinger som er opstået mellem samfundsudviklingen, foreningens udvikling og det faktum, at foreningens egen organisering og struktur ikke er fulgt med i de to udviklinger.​​ 

Hvis Dansk Blindesamfund skal have større politisk og kommunikativ​​ gennemslagskraft lokalt​​ er det nødvendig at der bliver en bedre sammenhæng mellem lokalt og centralt arbejde. Det er også nødvendigt at det decentrale niveau får en administrativ professionalisering. Begge dele skal ske inden for en acceptabel ledelsesmæssig og økonomisk ramme.​​ 

Det er også nødvendigt, at Dansk Blindesamfunds organisering og struktur giver mulighed for at flere kan blive interesseret i at deltage i aktiviteter i foreningen. Der er derfor behov for flere forskellige typer af aktiviteter målrettet flere forskellige grupper af medlemmer. Det er ikke mindst nødvendigt hvis vi fortsat skal rekruttere nye tillidsfolk og nye ansatte med synshandicap i f.eks.​​ konsulentordningen.​​ 

 

Udvalgets medlemmer påstår ikke, at vi har fundet den eneste mulige løsning på de ovennævnte problemstillinger. Det er derfor, der nu er en proces med en bred høring i hovedbestyrelse, på​​ kredsgeneralforsamlinger og i andre sammenhænge.​​ 

​​ Når drøftelserne er afsluttet vil udvalget tage bestik af disse og forelægge hovedbestyrelsen en indstilling​​ om den fortsatte proces og​​ evt.​​ forslag. Hvis der er forslag, der medfører at vedtægterne skal ændres, vil disse forslag blive udarbejdet og fremsendt senest den 1. november 2020 med henblik på drøftelse og afstemning på kredsgeneralforsamlingerne i andet kvartal af 2021.​​ 

 

Vi ser frem til drøftelserne og tilbagemeldingerne.​​ 

 

Dagsorden​​ 18 april

1. Mødet åbnes

2. Valg af stemmetællere og dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Kredsformandens beretning

5. Kredskassererens beretning.​​ 

Regnskab kan fås ved henvendelse til kredskasserer Henning Elholm på mail hee@blind.dk.

6. Forslag:

6A. Lokale forslag​​ 

(Forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).

6B. Forslag fra landsforeningen

7. Valg:

7A. Valg af kredskasserer.​​ 

(Afgående er​​ Henning​​ Elholm​​ som ikke​​ ønsker​​ genvalg).

7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer

3 medlemmer For 2 år. (Afgående er Finn Bjørn som ikke ønsker genvalg samt Gitte​​ Micheelsen og​​ Erik B Hansen som begge ønsker genvalg)

 

7C.Valg af 3 suppleanter.

8. Beretning fra landsforeningen. I år ved landsformand Thorkild Olesen.

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen håber meget på et stort fremmøde.

 

Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen