Kategorier
Nyheder Undervisning

Så er vi i gang

Så kom der endeligrigtigt gang i aktiviteterne på Vesterbro og i klubberne rundt omkring. Det er rigtigt dejligt at vi nu igen kan samles og bryde ensomheden for jer medlemmer.
Det er dog desværre ikke som det plejer og vi lever stadig i skyggen af Coronavirus og alt hvad den bringer med sig.
Der er derfor at vi fortsat kan holde gang i kredsens aktiviteter indført en række tiltag der gerne skal sikre vi ikke bringer en eventuel smitte videre.
Men langt hen af vejen er det op til dig som medlem at vi ikke igen skal lukke aktiviteterne ned igen.
Så vi vil bede dig læse nedenstående retningslinjer grundigt, disse lægger sig tæt op af den sidste udmelding fra regeringen og i øvrigt følge med på vores Corona side hvor de gældende og opdaterede retningslinjer kan findes, Klik her for at komme til Corona retningslinjer.

BLIVER DU KONSTATERET SMITTET MED COVID-19- HVAD SÅ?
Hvis du har deltaget i undervisning, klubaktivitet eller andet på eller udenfor Vesterbro 62A, og efterfølgende konstateret, at du var smittet på tidspunktet for deltagelsen i aktiviteten, skal du hurtigst muligt kontakte TEAM CORONA og/eller den underviser/klubformand, der er tilknyttet aktiviteten.
Derefter vil lokalerne på Vesterbro blive lukket ned for al aktivitet i minimum 72 timer. Og Sundhedsmyndighedernes retningslinjer i sådanne tilfælde vil blive fulgt nøje.
Du vil ikke kunne deltage i kredsens aktiviteterfør du har fået foretaget en negativ Cuvid-19 test.

SYMPTOMER
Har du symptomer på COVID-19 eller mistanke om at være smittet, må du ikke deltage i kredsens aktiviteter.

Er du i en af risikogrupperne og som skal være særlig opmærksom på smitterisikoen, er det helt op til dig selv at vurderer om du vil deltage i vores aktiviteter. Det er dit helt eget valg og ansvar.
Det er vigtigt at vi passer på hinanden og det indskærpes man holder sig til sit eget undervisningshold og så vidt muligt ikke ”besøger” de andre hold. Røre i ved håndtag osv. Som andre kan have rørt ved så vask eller afsprit dine hænder.
Er du det mindste i tvivl om du skal benytte vores tilbud så kontakt team Corona og få vejledning.

Har du spørgsmål omkring ovenstående eller ønsker om/forslag til ændringer så kontakt en af nedenstående

På bestyrelsens vegne
Team Corona
Gitte (tlf. 22 35 52 56)
Ulla (22 81 00 99)
Annette (30 85 90 40)

#dbsaalborg #jammerbugt #vesthimmerland #rebild #mariagerfjord #aalborg #cuvid19

Kategorier
Nyheder Undervisning

Prøv noget nyt!! der er stadig plads på holdene

DET HER ER VIRKELIG GODE TILBUD!!!
Enkelte af de nye hold mangler kun få tilmeldinger for at kunne starte.
Kunne du fx tænke dig at få rørt dig lidt på en sjov måde så prøv spinning.
Indoor Cycling kaldes også Spinning, men da navnet er navnebeskyttet, må vi altså kun bruge Indoor Cycling om Spinning. Men pyt med ordvalget – Spinning og Indoor Cycling er nøjagtig den samme aktivitet!
Lad blot det dårlige vejr rase udenfor mens du holder formen ved lige indendørs – for Indoor Cycling giver garanti for en gennemtrænet krop. Timerne på cykel er effektive for dit kredsløb, ét godt supplement til styrketræning og så er de super fedtforbrændende.
Der er musik, hvor vi udnytter rytmen til at køre i, og vi kan inspirere hinanden. Og det er også glæden ved at bruge sin krop – og så er det frem for alt en af de bedste måder at vedligeholde eller forbedre formen på vinteren igennem. Så derfor er der al mulig grund til at sætte sig op på cyklen.
Tidspunkt: Onsdag fra 16.30-18.00 Kan evt ændres hvis alle er enige)
Pris 300 pr halv sæson.
Undervisningssted: AOFs lokaler, Mylius Erichsensvej 1, 9210 Aalborg SØ.
Kørsel efter kredsens gældende regler.

Er du mere til bøger så er der også plads på litteraturholdet.
Torsdag Tidspunkt kl. 9.30-11.45
OBS – holdet kører 1. og 3.​​ torsdag i måneden.
Vi starter med, at jeg fortæller lidt om dagens nyheder lidt om hvad der er sket i Aalborgområdet siden sidst. Hvis der er specifikke artikler man ønsker læst højt kan det også lade sig gøre her. .
Derefter diskuterer vi den bog, som vi har valgt at læse og fordybe os I.

Er du mere til sang og sangglæde så kom frisk til vores sanghold.
Tid og sted er ikke fastlagt endnu så meld dig endelig til og være med til at starte holdet op.
For mere information om ovenstående eller et af vores andre tilbud. kontakt undervisningsleder@dbsaalborg.dk eller Gitte på 22 35 52 56 eller Ulla 22 81 00 99.

Du kan finde det fulde programtilbud med al relevant info ved at klikke her.

Mange hilsner
Team undervisning/DBS Aalborg 😊

#DBSaalborg #jammerbugt #rebild #mariagerfjord #vesthimmerland #aalborg #blind

Kategorier
Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 11 juni 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 11 juni klokken 14.

 

Lokation Vesterbro 62 A

 

Til stede: Frode,​​ Henning,​​ Erik, Finn, Gitte, Torben, Ulla samt konsulenterne Annette og Tommy

 

Afbud fra:​​ 

 

Ordstyrer: Torben

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen.

 

AD 02. ​​​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt14:​​ Supersygehuset.​​ Nyt​​ punkt​​ 15:​​ Landsmøde​​ 2020. Nyt​​ punkt 16:​​ Eventuelt​​ og bordet rundt.

Den tilrettede dagsorden blev herefter godkendt.

 

AD 03. ​​​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referatet blev godkendt som værende både møde- og medlemsreferat.

 

AD 04. ​​​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ ​​ Nyblindekursus​​ 

Kurserne er meget booket og er startet op.​​ 

Konsulenterne og Frode skal besøge​​ kurset.

 

 ​​ ​​​​ B.  ​​​​ HB-møde

Frode orienterede om at Thorkild Olesen har fået tildelt ridderkorset.​​ Pga. kritik vil​​ FU ikke ansætte John​​ D.​​ Heilbrunns firma som konsulent.​​ Samtidig konstaterer Frode​​ at de​​ 10000000 kr.​​ som er tildelt DBS i​​ forbindelse​​ med​​ Coronakrisen faktisk kommer fra midler,​​ som allerede er tildelt DBS,​​ så vi har fået de samme penge 2 gange.

 

 

AD ​​ 05 ​​ ​​ team Coruna​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ A. Ind køb Vesterbro

Der var​​ bred opbakning​​ til den​​ udsendte indkøbsliste.​​ Gitte sender indkøbsliste til Henning.

Torben indkøber/opsætter​​ store sæbedispensere​​ til håndsprit, og​​ Torben indkøber​​ kasser til​​ Coronakassen,​​ når Gitte​​ har meldt tilbage om hvor mange og størrelse.

 

 

+ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B. Åbning af Vesterbro se kopier fra Gitte​​ 

De udsendte retningslinjer​​ for ophold, aktiviteter og undervisning på Vesterbro blev godkendt.

Der skal meldes ud til klublederne​​ som videregiver til deres medlemmer. Der​​ skal sendes​​ til undervisere som videregiver til deres kursister. Der skal noget i bladet, på hjemmesiden og Facebook.

Det inderst depotrum skal istandsættes til opbevaring af kasser med videre​​ ifm.​​ Corona. Oppudsning af væg samt tapetsering og maling. Gitte og Torben tager sig af dette.

Bestyrelsen blev enige​​ om at Showdown,​​ Sjov med din hund, Yoga, madlavning,​​ skind/læder,​​ sommerstrik​​ og​​ Hygge-​​ og kulturgruppen kan starte op med det samme. Gitte meddeler dette til underviserne. Frode meddeler Esben i​​ forbindelse​​ med​​ Showdown.

Der skal foretages hovedrengøring inden opstart i september, Torben meddeler Henning når​​ opsætning af​​ dispenserer er gjort.

Det skal pointeres overfor medlemmerne,​​ at det er deres egen vurdering om de vil tage risikoen og deltage i aktiviteterne.​​ 

 

AD.​​ 06 ​​ ​​​​ Miniferien.

Det er undersøgt om der var interesse for​​ at gennemfører​​ den aflyste miniferie i oktober. Dette var der ikke opbakning til hos de som allerede havde tilmeldt sig den oprindelige miniferie, så der bliver først miniferie igen 2021.

 

AD.​​ 07.​​ ​​ Kredsgeneralforsamlingen 2020 ​​​​ 

De bestyrelsesmedlemmer som endnu ikke har afgjort med sig selv om de vil genopstille, skal helst melde tilbage på næste bestyrelsesmøde som er den​​ 10.​​ august klokken​​ 16.

Det besluttedes at fastholde AKKC som mødested, Gitte aftaler videre med AKKC omkring mad mv.

Dagsorden/indkaldelse skal i blad september samt udsendes på hjemmesiden.

 

AD.​​ 08  ​​​​ Undervisning Vesterbro

Sommerundervisning​​ gennemføres på​​ Yoga, strik,​​ skind/læder,​​ madlavning og​​ Sjov med din hund.

Der er sket​​ ændringer i forhold til fordelingsnøgle mellem AOF og DBS. ​​​​ DBS-andel​​ bliver fremover 2/9.​​ Lektioner er​​ fortsat​​ på 45 minutter.

Der skal laves en ny ordning på kørsel​​ i​​ forbindelse​​ med​​ undervisning. Punkt til​​ næste​​ møde.​​ Annette og Henning prøver at finde nogle eksempler at udregne på.

Team undervisning vil forsøge at udbyde Workshops i den kommende sæson samt​​ blandt andet​​ spinning (indendørs​​ cykling).​​ Disse tiltag udsendes i​​ forbindelse​​ med​​ den nye​​ Undervisnings- og Aktivitetsplan 2020 – 2021.

 

 

AD.​​ 09. Aktivitetsudvalget​​ 

Medlemsmøde i Brovst.​​ Finn​​ har​​ denne opgave som finder sted​​ sidst i november.​​ 

 

Erik laver tur til​​ Lønstrup,​​ Fyret der blev flyttet.​​ Han prøver om det kan arrangeres​​ sidst​​ i​​ september.​​ 

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 11. ​​ ​​ Økonomi ved Henning

Overskud 80.000 kr.​​ ​​ budget​​ pt.​​ Der er stadig få​​ som ikke har betalt DBS kontingent.

De medlemmer som ikke har betalt forårsundervisningen og som vil fortsætte til efteråret rykkes for betaling.

Henning afventer tilbagebetaling fra AOF på det som allerede er indbetalt for det forsømte forår😄​​ 

 

AD.​​ 12. ​​ ​​​​ Retningslinjer for​​ brug​​ af teleslynge og mikrofonerne.

Rengøres efter hver​​ person Torben​​ kontakter​​ Faber​​ høreteknik.

 

AD.​​ 13.​​  ​​​​ Formidling af aktivitetsplan/kredsnyt hvad

Gitte rundsender​​ den nye undervisnings- og aktivitetsplan 2020 – 2021​​ til kommentering.

Med​​ hensyn til formidling​​ af ovennævnte samt de øvrige tiltag i​​ forbindelse​​ med​​ genåbning undersøges det om vi kan få lister over medlemmerne i forhold til hvordan de modtager medlemsbladet. Annette undersøger med​​ hensyn​​ til​​ medlemskartoteket.​​ Får vi listen på den måde kan vi nemt sende til medlemmerne i det format som de helst vil have.

Alternativt er at sende​​ brev med både tekst og CD.

 

Ad.​​ 14. ​​ supersygehus.

DH-Aalborgs formand Ulla Ringgren har henvendt sig til Thorkild​​ omkring tilgængeligheden​​ for blinde​​ og​​ svagsynede​​ på det kommende supersygehus.​​ Hun er bekymret for at der laves fejl. Hun vil helst have så høj faglighed som muligt så vi beder hovedkontoret​​ omsat​​ tage kontakt til Ulla.

Vi meddeler dette samt at vi meget gerne vil være med på sidelinjen.

Torben tager sig af dette.

 

AD.​​ 15Landsmøde 2020

Landsmødet finder sted den​​ 19.​​ september og varer​​ kun​​ 1​​ dag.​​ Medlemmer tilmelder sig selv.​​ Eventuel​​ overnatning ifm.​​ landsmødet er for egen regning.​​ Kørsel refunderes som sædvanligt.

 

AD. 16​​ EVT og bordet rundt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af​​ Torben​​ Frederiksen​​ 17​​ juni 2020

Kategorier
Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 13 maj 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 13 maj klokken 14.

 

Lokation Vesterbro 62 A

 

Til stede: Frode, Erik, Finn, Gitte, Torben, Ulla samt konsulenterne Annette og Tommy

 

Afbud fra: ​​ Henning.

 

Ordstyrer: Torben

 

AD​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

 

AD​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt 4C Bestyrelsens sammensætning,​​ Punkt 11 økonomi laves om​​ til klubberne. Nyt punkt 13 Ledsagerordningen. Nyt punkt 14:​​ ​​ Bordet rundt og​​ eventuelt.

 

AD​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Det udsendte referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

AD​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A.​​ Børge​​ TV Nord​​ 

Frode gav kort oprids af forløbet omkring tv nord indslaget omhandlende lydfyr på Boulevarden, som ikke fungerede.

 

b. ​​ Blindes jul

Den sælger som ​​ ikke havde indbetalt sit skyldige beløb har nu endeligt gjort dette, i alt 2000,00 kroner.

 

C​​ Bestyrelsens sammensætning.

Else Aaved har beklageligvis valt at trække sig fra bestyrelsen, Ulla Sørensen som er suppleant træder ind i hendes sted.

 

AD05​​  ​​​​ Undervisningsleder/undervisning

Else har trukket sig som undervisningsleder,​​ Ulla og Gitte tager sig af undervisningen fremover. Else hjælper dem i gang.

 

Med hensyn til de indbetalte deltagergebyrer:​​ ​​ Forårs holdene flyttes til efteråret.​​ De,​​ som ikke vil have undervisning til efteråret,​​ kan så få deres penge tilbage.

 

Lærerne kontaktes for at få klaring på om de kan undervise igen til efteråret samt for at give dem ​​ lidt konkret info på hvad vi tænker​​ -

 

AD​​ 06 ​​ ​​​​ Miniferien.

Bestyrelsen har besluttet at Else Aaved fortsat skal arrangere kredsens miniferier, der skal forsøges at lave en erstatning for den aflyste miniferie senere på året omkring oktober. Else spørges om hun vil arrangere den.

 

AD​​ 07. ​​​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 2020 ​​​​ 

AKKC har lokale ledig 19 september og 31 oktober pris for lokale ​​ bliver ca 10500,00 kr inkl moms og coronatillæg. Dertil kommer mad og drikkevare.

Gitte undersøger samme datoer hos Fyensgade centeret og melder tilbage.

Andre bud på lokaler er velkomne.

 

AD.​​ 08  ​​​​ Hvad skal gøres i lokalerne på Vesterbro ifm Smitterisiko.

Team​​ Corona oprettes, det består af​​ Finn Ula Gitte og Annette. ​​ De laver en slagplan​​ for hvordan vi på forsvarligvis kan afholde ​​ klubaktiviteter, undervisning med videre.

De melder​​ løbende​​ tilbage med forslag til bestyrelsen.

.

Det skal overvejes om enkelte aktiviteter så som fx showdown, Hyggegruppen og sommerstrik kan iværksættes inden ​​ den forventlige opstart til september.

 

Den endelige afgørelse tages på et bestyrelsesmøde efter den 8 juni.​​ 

 

AD​​ 09. ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Erik tager over for​​ Else i Aktivitetsudvalget,​​ som nu består af Finn​​ Gitte og Erik.

De​​ ​​ Arbejder med KGF 2020 melder dato til Frode som spørger hovedkontoret.

Der skal overvejes om der skal laves et julearrangement/medlemsmøde​​ i november i stedet for ​​ vores medlemsmøde ​​ i oktober da dette vil komme for tæt på ​​ KGF.

Der kan også arbejdes videre med den ​​ planlagte tur til Fyret som blev flyttet. (næste år)

 

AD​​ 10 ​​ ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Fortsat uafklaret.

 

AD​​ 11. ​​ ​​ Klubberne.​​ 

ASK (showdown) har fremsendt en plan for deres måde at ​​ håndtere klubaktivitet når der åbnes op igen. Bestyrelsen var enig om at deres tiltag var ​​ gode og bakker op om dem. Åbning kan dog tidligst ske efter 9 juni. Klubben vil på​​ et​​ senere tidspunkt få endeligt besked om præcis dato​​ for opstart.

 

Kristineklubben: har forespurgt om de får deres sædvanlig kredstilskud trods tvangsnedlukningen.

Bestyrelsen besluttede at alle klubber som får tilskud også vil få det for det aflyste forår/sommer, bestyrelsen ​​ håber klubberne vil bruge pengene til gode arrangementer for deres medlemmer når vi igen kan mødes.

 

AD.​​ 12. ​​ ​​​​ IDRÆTSMØDET​​ se kopi

Frode spurgte om det var noget som vi som forening skal involveres​​ i. Bestyrelsen var enig om at det er​​ i​​ sportsklubbernes regi, DBS Aalborg ​​ hjælper gerne hvis der ​​ er konkrete tiltag.

Frode undersøger om fx showdown bordet er forsikret hvis det tages med til et sådan arrangement.

 

AD.​​ 13 Ledsagerordningen​​ 

Torben kontakter​​ Ulla DH​​ for at få afklaret hvornår der er udsigt til den kommer i gang igen og under hvilke betingelser. Det er ret forskelligt på hvordan vores medlemmer har fået besked om lukning og ændringer.

Dette skal vi forsøge at få afklaret nu. Hovedforeningen vil også tage fat på problemet som behandles forskelligt fra kommune til kommune.

.

 

AD​​ 14.​​  ​​​​ EVT og bordet rundt

Nyblindekursus på Instituttet for syn hørelse og døvblindhed rykkes til 9 ​​ juni.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 14 maj 2020

 

Kategorier
Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 2 marts 2020

REFERAT kredsbestyrelsesmøde DBS​​ Aalborg

 

Dato og tid: 2 marts 2020 klokken 16:30

Lokation: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

 

Til Stede: Frode, Else, Finn, Erik, Henning og konsulent Annette.

 

Afbud fra: Tommy, Gitte og Ulla.

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode Bød velkommen

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Den udsendte reviderede dagsorden blev godkendt.

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referatet fra​​ januar​​ mødet blev godkendt som værende møde- og medlemsreferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ 4A.​​ Strukturudvalget

 ​​ ​​ ​​​​ Frode gav kort​​ orientering om​​ det nu udsendte strukturændrings forslag.

 

​​  ​​​​ 4B. ​​ HB Mødet

John​​ Heilbrunn​​ er ikke længere i FU. Nyt Fu er Ask​​ som også er næstformand, Janni og Diana Stentoft​​ og Thorkild Olesen

Strukturudvalgets oplæg blev diskuteret uden de store indvindinger fra​​ bestyrelsens medlemmer.

 

AD.​​ 05​​  ​​​​ Landsmøde mm

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 06  ​​ ​​​​ Blindes jul

Salget er nu opgjort.

Frode vil​​ forsøge at gøre noget ved den sælger som har snydt os. Bestyrelsen tilsluttede sig dette med den klausul at det ikke måtte indebære en udgift for kredsen.

​​ 

AD.​​ 07. ​​ ​​​​ Generalforsamlingen 18.04.2020 ​​​​ 

Thorkild foreslås til dirigent.

Frode​​ er begyndt​​ på beretning.

Gitte har styr på AKKC.

Indkaldelse er sat i blad og på hjemmesiden.

 

AD.​​ 08  ​​ ​​​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde NT

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 09. ​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Bustur i maj er foreløbig skudt til hjørne til efter generalforsamling,​​ sandsynligvis til​​ september.

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Der er kommet en henvendelse omkring posten.​​ Økonomiudvalget​​ tager en snak med vedkommende.

Opfordring kommer også i næste blad

 

AD.​​ 11. ​​ ​​ Økonomi ved Henning

2019 regnskab er ved revisor.

Regninger for​​ forårets​​ undervisning er udsendt. Der mangler stadig cirka 30​​ mangler at​​ betale medlemskontingent​​ 2020.

 

AD.​​ 12.​​ ​​ ​​ Lys i gangen​​ (se​​ kopi, mail​​ rundsendt)

Der kigges på lys i væverummet, umiddelbart udskiftes eksisterende rør til varmt lys.​​ Muligheder​​ omkring udskiftning​​ til LED lys​​ i øvrige rum​​ undersøges senere.

 

AD.​​ 13.  ​​​​ Parkering​​ i gården

Udsat til​​ Næste møde.

 

AD.​​ 14.​​  ​​​​ Mail fra Erik er sendt til alle ​​ ​​​​ ​​ 

Erik kontakter teknisk udvalg i mariagerfjord for at høre hvordan vi kommer videre i sagen.

Tilgængelighedsudvalget tager sig af det når der ligger en afklaring på ovennævnte.

 

AD.​​ 15.  ​​​​ FDDB​​ lokaler

FDDB har lånt skab og fået udleveret nøgler til det​​ og hoveddøren. Det burde køre nu.

 

AD.​​ 16.  ​​​​ Miniferie ​​ ​​​​ 

Turen går i år blandt andet til​​ Jernbanemuseum i​​ Odense​​ og Fængslet i Horsens.​​ Budget for turen er sendt til Henning.

Else sender program til redaktionen når hun har det klar, næste kredsstof deadline er 12 marts.

 

AD.​​ 17. ​​ Førerhundens dag (mail rundsendt) ​​​​ 

God ide, der gives tilskud til lidt mad. Frode tager sig af det.

Måske god ide med Presse.

Torben kontakter Børge og​​ eventuelt​​ Lene​​ F Andersen på hovedkontoret.​​ For at høre hvad der er af tanker.

 

AD.​​ 18.  ​​​​ Workshop kollektiv trafik​​ (mail rundsendt).

Ingen deltager.

 

AD.​​ 19.  ​​​​ Regionsformand holder​​ lyttemøder​​ (mail rundsendt).

Ingen deltagelse.

 

AD.​​ 20.  ​​​​ Input​​ til Aalborg kommunes nye hjemmeside (mail rundsendt).

Hvis nogen har input til rundsendte skema skal det ske inden 8 marts til Torben.

 

AD.​​ 21.  ​​​​ Eventuelt​​ og bordet rundt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 3. marts 2020

Kategorier
Referater

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 februar 2020

REFERAT kredsbestyrelsesmøde DBS kreds Aalborg

 

Dato og tid: 3. februar 2020 kl. 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.

 

Til stede var: Frode, Finn, Erik,​​ Else, Gitte, Torben og Henning samt suppleant Ulla og konsulent Annette.

 

Afbud fra: Tommy.

 

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode​​ bød velkommen og åbnede mødet.

 

AD.02. ​​ Godkendelse af dagsorden.​​ 

Nyt punkt​​ 17:​​ Ansøgning​​ vævehold. ​​​​ 

Nyt punkt 18:​​ Syriske familier​​ og​​ aktiviteter. ​​ 

Nyt punkt 19:​​ Eventuelt og bordet rundt.

Den tilrettede dagsorden blev​​ derefter godkendt.

​​ 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referat​​ og​​ medlemsreferat​​ seneste møde

Referat blev godkendt som værende både møde-​​ og medlemsreferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ struktur udvalget​​ kopi kommer inden mødet

Frode gav orientering i forhold til det udsendte oplæg fra strukturudvalget.

 

AD.​​ ​​ 05​​ ​​ ​​ Landsmøde mm

Intet at bemærke,​​ ud over notits​​ kommer​​ i kommende blad.

 

AD.​​ 06  ​​ ​​​​ Blindes jul

Overskud bliver cirka 293000,00 kroner.

Frode kontakter Spar Nord omkring de prisændringer som vi har modtaget​​ varsling på, alternativt ​​ skifter vi bank.

Han​​ vender tilbage,​​ når der er nyt i sagen.

 

AD.​​ 07. ​​ ​​​​ Generalforsamlingen 18.04.2020 ​​​​ 

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 08  ​​ ​​​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde NT.

Erik har​​ haft kontakt til Borgmester​​ i​​ Hobro​​ omkring problematikken​​ og afventer svar.

Der har​​ været TGF​​ møde.​​ Finn​​ indkalder udvalget,​​ ​​ de kan få fulgt op på de ting,​​ som har​​ været oppe at​​ vende den​​ seneste tid.

 

AD.​​ 09. ​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Bowlingaften var en succes.

​​ Ellers intet at bemærke.

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Ingen afklaring endnu.

Notits skal også på hjemmesiden​​ mv.

AD.​​ 11. ​​ ​​ Økonomi ved Henning

Henning sender opkrævning ud​​ for undervisning første halvår 2020.

Henning forventer stadig at regnskabet for 2019​​ ender på nul.

AD.​​ 12.  ​​​​ Brandmateriel.

Err​​ trykprøvet. ​​​​ Reservedele bestilt og slange med videre bliver sat​​ i brugbar stand. Røgalarmer​​ Er installeret de kan dog ikke sættes​​ op i loftet​​ pga.​​ det trådløse​​ netværk. ​​ Så de lægger​​ løse rundt​​ forskellige steder.​​ De må ikke ​​ flyttes.

 

AD.​​ 13.  ​​ ​​​​ Parkering​​ i gården

Kontrakt med Q-park fortsættes.

 

AD.​​ 14.  ​​ ​​​​ ​​ Mail fra John D​​ omkring interviews​​ er sendt til alle

Tommel​​ op.​​ Frode melder​​ tilbage at vi gerne vil deltage.

 

AD.​​ 15.  ​​ ​​ ​​​​ FDDB​​ lån​​ af lokaler

Frode​​ kontakter Mia.​​ Vi kan tilbyde foreningen at de​​ får lokalerne anden​​ torsdag i​​ måneden klokken​​ 10 -​​ 14 i et halvt år. Efter denne​​ periode​​ forbeholder vi os ret til at​​ opsige foreningens lån af lokalerne​​ med 2 måneders varsel.​​ Samtidig forbeholder​​ vi os ret til at ændre mødetid og dato i forhold​​ til vores​​ undervisningsplan og øvrige aktiviteter.

 

AD. 16.  ​​ ​​ ​​ ​​​​ Kreds​​ CD

Aktivitetsplan sendes på mail og laves​​ ​​ cd hvis enkelte​​ ønsker det.

 

AD.​​ 17.  ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ansøgning væveholdet.

Væveholdet har ansøgt om økonomisk tilskud til indkøb af​​ 

3​​ StK​​ væve kamme

1 stk. skrædder saks.

1 stk. hylde med 2 hylde knægte.

Beløbet​​ anslås​​ til cirka 1000 kr.

Ansøgning blev bevilget. ​​ 

 

AD.​​ 18​​ Syriske familier.

Annette og​​ Tommy vil​​ gerne afholde ​​​​ ​​ et​​ mindre arrangement​​ for vores​​ syriske familier,​​ da de har svært ved​​ at deltage i​​ vores øvrige​​ aktiviteter på​​ grund af sprogvanskeligheder.

Det drejer​​ sig om lidt​​ mad i den forbindelse.

Bestyrelsen bevilgede dette.

 

AD.​​ 19.​​ Eventuelt​​ og bordet​​ rundt

Intet at bemærke.

 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 7 februar 2020

Kategorier
Nyheder Undervisning

Kommende aktivitetstilbud og undervisningsprogram er nu klar

Så har vores utrættelige Team undervisning Gitte og Ulla færdiggjort det nye undervisningsprogram samt aktivitetstilbud. Du kan godt glæde dig til både velkendte tilbud og nye spændende tiltag.

Som noget nyt vil vi udsende undervisningsprogrammet med videre på samme form som du modtager medlemsbladet.
Det vil sige får du medlemsbladet på mail får du også tilsendt det nye aktivitetstilbud og undervisningsprogram på mail og så fremdeles.

du kan også downloade det her som pdf eller downloade det her som word dokument..

klik ind på vores hjemmeside for at se hvilke muligheder du har, vi glæder os til at se såvel kendte som nye ansigter i den nye sæson.
vær opmærksom på at der er tilmeldingsfrist den 7 august.

Se aktivitets og undervisningstilbud på vores hjemmeside ved at klikke her.

Vi skal selvfølgelig stadig være opmærksomme på Covid-19 virussen og bestyrelsen har indført nogle restriktioner i forbindelse med undervisningen og aktiviteter på Vesterbro 62A. Du vil blive informeret af din underviser eller du kan læse dem her.Vi gør opmærksom på at det er helt op til dig selv at vurderer om du vil deltage i vores aktiviteter. vi gør hvad vi kan for at mindske smitterisikoen. Men det er som sagt dit eget ansvar hvis du benytter vores aktiviteter.
Vi skal passe på hinanden, isæer da flere af vores medlemmer er i den sårbare gruppe i forhold til Corona.
Bestyrelsen forventer selvfølgelig at alle som benytter vores tilbud også følger de udstukne retningslinjer.
Disse vil blive tilrettet hen ad vejen når og hvis der kommer nye retningslinjer fra myndighederne.

De bedste sommerhilsner fra Team undervisning
Gitte og Ulla.

#dbsaalborg #Aalborg #Jammerbugt #Rebild #vesthimmerland #mariagerfjord

Kategorier
Nyheder

Godt nyt – kredsens aktiviteter er delvist igang igen

Kære medlemmer.
Hermed lidt nyt fra kredsbestyrelsen. Vi kan vidst alle blive enige om at det har været en træls og langvarig tvungen pause og for nogen følt som indespærring vi har oplevet hele foråret. Men nu er der lys forude der er nu for alvor ved at komme gang i samfundet og flere og flere ting åbner op igen eller er allerede i fuld gang underhensyntagen til afstandskrav med videre.
Vi har i bestyrelsen vurderet at det fortsat er nødvendigt at holde vores lokaler og aktiviteter delvist lukket. Vi arbejder på at lave en plan for hvordan vi kan genåbne alle vores aktiviteter. Retningslinjer for brug af lokaler kan findes på vores hjemmeside under linket Korona retningslinjer . Regler og vejledning for deltagelse i aktiviteter og undervisning vil også snart blive tilgængelige på hjemmesiden samt formidlet til undervisere, klubledere og andre som har deres gang på Vesterbro 62A.
Men det glædelige er at trods vi har mange medlemmer som er i de sårbare grupper har vi vurderet at nogle aktiviteter kan starte op her i sommerperioden. Vi har efter ønske startet Showdown, yoga, madlavning, sjov med din hund, sommerstrik samt skind og læder op. Vi følger naturligvis stadig nøje myndighedernes anbefalinger og skulle der ske ændringer kan der igen blive tale om at lukke ned for omtalte aktiviteter.
Retningslinjerne følger nøje de udstukne vejledninger og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og vil løbende blive rettet til hvis nødvendigt så husk du har også selv et ansvar for at holde dig orienteret på hjemmeside, facebook, medlemsblad og hos din underviser.

Vi skal fra kredsbestyrelsens side understrege at det er det enkelte medlems helt egen vurdering og på eget ansvar om de ønsker at bruge vores tilbud og lokaler og alle skal følge de udstukne retningslinjer og fremfor alt huske at vaske hænder og spritte af ofte samt holde afstand som de vigtigste.
Med hensynt til fremtiden, så vil der først være fuld aktivitet igen til september.
. Den kommende aktivitetsplan og undervisningsprogram bliver tilgængelig start juli.
De af jer som har deltaget i forårets undervisningsprogram har alle fået tilbud om at deres tilmelding overføres til den nye sæson og at de som ikke har ønsket dette kunne så få deres deltagergebyr tilbagebetalt.
Alt dette er selvfølgelig kun muligt hvis der er givet grønt lys fra myndighederne og hovedforeningen.

Med hensyn til afholdelse af den aflyste kredsgeneralforsamling, så er den nu fastlagt til lørdag den 31 oktober 2020 kl. 10 i Aalborgkongres og kulturcenter. Nærmere følger i medlemsblad i september og på vores andre platforme.
Miniferien 2020 blev også aflyst og forsøgt flyttet til oktober, men der var ikke stemning blandt de som havde forhåndstilmeldt sig for en miniferie på dette tidspunkt, så der vil først være Miniferie igen til august 2021.
til gengæld vil vi forsøge at gennemføre vores annoncerede maj tur til Lønstrup hvor vi blandt andet skulle besøge det flyttede fyr. Turen forventes gennemført i september så hold øje med medlemsbladet med videre.

Da vi jo normalvis har et medlemsmøde på det tidspunkt som vi i år afholder kredsgeneralforsamling på. Så har vi valgt at forsøge
os med et medlemsarrangement ala jul som finder sted ultimo november. Nærmere følger.

som noget nyt vil der være en del nye ting på programmet i det kommende undervisningsprogram, vi vil blandt andet indbyde jer til at deltage i korte workshops i nogle weekender for de af jer som blot kunne tænke jer at prøve noget nyt og ikke vil deltage i ehn hel sæsons undervisning. Men mere om det senere.
Der vil også være nogle nye hold på programmet og som hidtil. har du et ønske eller en ide til et hold så kontakt endelig vores undervisningsledere Gitte og Ulla.

Er du stadig en af de som ikke trygt kan færdes ude i det pulveriserende samfund og
Har lyst til at få en snak så kontakt gerne formand Frode Fich.

Vi vil også gerne opfordre de af jer som bruger mobiltelefon til at hente den ny smittestop app. Du kan se et indlæg om app’en på hjemmesiden her eller finde det i vores Facebook side og gruppe.
Pas godt på dig selv og dine.

Kontakt formand Frode fich på frode.fich@blind.dk eller ring 30 22 05 81 hvis du har spørgsmål eller blot ønsker en snak.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Kategorier
Nyheder

Hjælp dig selv og andre -hent smittestop app’en

SMITTESTOP app’en til IOS og Android.

Nu er den her, den længe ventede app som skal hjælpe med at stoppe eventuel smitte hos dem du har været i kontakt med, eller hvis du har været i nærheden af en som er smittet.
Den er nem at opsætte med brug af Voiceover. Jeg har lagt en lille kom i gang vejledning til IOS phlængere nede i dette indlæg. Jeg kan ikke give en til de af jer som bruger Android da jeg ikke har en Android smartphone. Men mit gæt er at vejledningen vil passe meget godt til Android også.
Der er dog et par ting som du bør kende til inden du downloader app’en. For det første skal du være bruger af Nem-ID, dette kræves for at du kan melde dig som smittet (positiv). Du kan dog stadig godt bruge app’en men altså ikke selv melde dig som smittet hvis ikke du bruger Nem-ID. Den anden ting er versionen af dit styresystem på mobilen, det kræver IOS 13.5 og på Android er det version 6 og nyere.
Men er disse ting opfyldt kan jeg kun anbefale dig at få installeret og aktiveret app’en, det hjælper dig selv og ikke mindst andre hvis uheldet er ude. Læs eventuelt mere her www.smittestop.dk

Her kommer vejledningen til app’en.

1 Hent den via app store, jeg gik blot ind under fanen app, så var den der som den første, ellers søg efter den.
2 Åbn app’en når download er færdig.
3 ET Når app’en startes første gang, Giv tilladelse til notifikationer.
4 Nu kommer du til nyt skærmbillede, det er opsætningsguiden. Du er allerede på start knappen, dobbelttap på den.
5 Nyt skærmbillede du får nu nogle informationer du skal svirpe tilhøjre linje for linje eller køre 2 fingre ned for at sætte læsning i gang. Til sidst kommer du til næste knappen, dobbelttap på den.
6 Nyt skærmbillede, Nu får du informationer omkring hvordan app’en virker, hav for iøvrigt Bluetooth tændt ellers fungerer app’en ikke. Igen er der til sidst en næste knap som du skal dobbelttappe på, der er også mulighed for at gå til forrige skærmbillede.
7 Nyt skærmbillede, nu får du lidt informationer omkring databehandlingen, igen til sidst er der en forrige og næste knap, dobbelttap på næste knappen.
8 Nu får du lidt at vide omkring hvordan app’en virker, igen til sidst en forrige og næste knap dobbelttap på næste knappen.
9 Nu skal du give samtykke til indsamling af data og du kan læse omkring hvordan det foregår. Til slut i den lange tekst er der en linje hvor Voiceover siger samtykke fra, den skal du dobbelttappe på og der vil nu stå samtykke til. Svirp til næste knappen og dobbelttap på den.
10 Nyt skærmbillede hvor du skal aktiverer app’en, svirp til Slå til knappen og dobbelttap.
11 Tillykke, du er nu med til at stoppe en eventuelt smittekæde. Du er nu på app’ens hoved skærm. Her vil fremkomme meddelelser mv, og du kan med nem-id logge ind og melde dig som smittet hvis dette skulle være tilfældet, øverst er der en menu knap.

Med venlig hilsen
Torben Frederiksen
Webmaster
admin@dbsaalborg.dk

Kategorier
Nyheder

Samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og Dansk folkehjælp

Står du som Blind eller stærkt svagtsynet og mangler en håndsrækning i denne tid så læs nedenfor, oplysninger er taget fra Dansk Folkehjælps hjemmeside.

COVID-19: Dansk Blindesamfund og Dansk Folkehjælp klar med akuthjælp til blinde
Den verdensomspændende coronavirus har på kort tid ændret Danmark og danskernes hverdag markant. Det giver ikke mindst udfordringer for blinde, der kan have svært ved at bevæge sig trygt rundt udenfor hjemmet. Derfor har Dansk Blindesamfund og Dansk Folkehjælp, i samarbejde iværksat akuthjælp til personer med synshandicap, der bl.a. kan få hjælp til indkøb af mad og medicin samt hjælp til praktiske gøremål.
Dansk Folkehjælp har allerede et initiativ kørende med landets kommuner om akuthjælp til ældre og udsatte. Nu udvides samarbejdet til også at omfatte personer med et synshandicap – anset alder – der kan have svært ved at bevæge sig sikkert og trygt rundt i det offentlige rum ud fra myndighedernes anvisninger, og derfor er det oplagt for organisationerne at indgå et samarbejde for også at hjælpe denne gruppe borgere.
Generalsekretær hos Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem udtaler: ”For Dansk Folkehjælp er det naturligt at træde til i ekstraordinære situationer, og denne pandemi er helt ekstraordinær. Sammen med Dansk Blindesamfund har vi iværksat et initiativ, hvor frivillige kan hjælpe blinde borgere med alt fra indkøb til udbringning og praktiske gøremål. Indsatsen er en støtte til de opgaver, som Dansk Blindesamfund har fundet relevante, og som kan løses med hjælp fra Dansk Folkehjælps frivillige. Via Dansk Blindesamfund henvises blinde og svagtseende til den nye ordning. Tilsvarende får Dansk Folkehjælp brug for mange frivillige som vil hjælpe, som kan melde sig via Dansk Folkehjælp”.
Landsformand for Dansk Blindesamfund Torkild Olesen udtaler: ”Blinde og stærkt svagsynede har mistet mange af de normale støtteordninger som ledsagelse og assistance til hverdagsgøremål unde corona-krisen. De er under et ekstra pres og derfor er vi glade for aftalen med Dansk Folkehjælp og den frivillige håndsrækning, som vores medlemmer nu kan få til at klare hverdagen.”
Søger frivillige hjælpere
Det er Dansk Folkehjælps håb, at mange borgere vil melde sig som frivillige.
Der behov for hjælp på følgende områder: 1) dagligvareindkøb og udbringning, 2) medicinindkøb og udbringning, 3) madudbringning og 4) nødvendig praktisk hjælp. Alle borgere, der har mulighed for at transportere varer og/eller hjælpe med praktisk assistance i hjemmet, kan melde sig som frivillig.
Det kræver dog en ren straffeattest samt indgåelse af frivilligaftale med Dansk Folkehjælp, herudover vil de være en fordel at have kørekort.
Interesserede frivillige kan læse mere via dette LINK eller kontakte Dansk Folkehjælp på telefon 70 220 230 eller e-mail post@folkehjaelp.dk.
Blinde skal kontakte Dansk Blindesamfund ved behov for hjælp
Blinde og svagtseende skal kontakte Dansk Blindesamfund ved ønsket om at modtage hjælp indenfor ovennævnte områder.
.

Se original indlæg her: Covid-19: Dansk Blindesamfund og Dansk Folkehjælp klar med hjælp til blinde.

Med venlig hilsen
DBS Aalborg

#blind #Covid19 #danskblindesamfund #danskfolkehjælp