Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 26. maj 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid:​​ 26.maj​​ 2021 klokken 16.

 

Lokation:​​ Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

 

Til stede var: Bruno, Gitte, Jesper, Ulla, Tina, Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Frode.

 

  •  ​​ ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.

Da​​ Frode havde​​ meldt afbud​​ overtog Torben jf.​​ vedtægterne Frodes rolle på mødet.

Torben indledte med at meddele at​​ han ikke​​ modtager​​ genvalg på den kommende KGF og derved heller ikke stiller op som formandskandidat.

 

  •  ​​ ​​​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer.

 

  •  ​​ ​​​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referatet​​ blev godkendt​​ som værende både medlems- og mødereferat.

 

04. ​​ Kredsgeneralforsamling 2021.

A.​​ Status tilmeldte.​​ 30.

B.​​ Ændring​​ af afholdelse​​ sted og dato/tidspunkt?

Det besluttedes at​​ Flytte til​​ Aalborg, Gitte​​ aftaler med AKKC.​​ Der sendes info ud til​​ medlemmerne​​ så snart vi er sikre på at AKKC forbliver åbent.

Mulig formandskandidat​​ kan være​​ Finn Hvid Bredahl, Tommy har talt med ham og han er villig til at stille op. Dette afklares yderligere.

.C Mail​​ Erik B Hansen​​ forslag​​ vedrørende​​ konsulenters deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Dette er allerede​​ behandlet på​​ konstitueringen og der ønskes ikke ændret på dette.

 

  •  ​​​​ ​​ Undervisning.​​ 

A.​​ Ansættelse​​ af​​ Nye​​ lærer?

Er​​ det ok​​ at​​ Undervisningsleder​​ ene og alene udpeger/henviser​​ nye lærer​​ til ansættelse hos AOF og det ydermere er et familiemedlem?

Hvad skal proceduren være fremover for at undgå lignende forhold?

Det besluttedes at det fortsat er​​ Undervisningsleder​​ som aftaler med AOF omkringundervisere, da det er AOF som har alle ansættelse/lønforhold med​​ videre skal Undervisningsleder  ​​ ​​​​ holde bestyrelsen​​ orienteret når​​ der ansættes/afgår undervisere. Skulle det drejes sig om venner/familiemedlemmer eller for den sags skyld et medlems ven​​ eller​​ familie så er det vigtigt at dette forhold oplyses så der ikke kommer​​ tvivlsspørgsmål​​ herom.

 

B​​ Status undervisningsprogram

Undervisningsprogrammet er​​ printet og​​ klar til udsendelse.

 

C​​ Status aktivitetsprogram?

Det er klar til udsendelse.

 

 

06 ​​ ​​ ​​​​ møde​​ patientforeningerne​​ og Aalborg Kommune​​ tirsdag d. 15. juni kl. 14.30-17.00 i Gigantium.

A​​ Hvem vil deltage (helst 2 stk.).

Ingen meldte sig.

 

07​​ ​​  ​​​​ Aktivitetsudvalget. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ 

A​​ Status 110-års arrangement/hvor mange​​ er tilmeldt og hvad koster evt. aflysning.​​ 

27 tilmeldte, arrangement aflyses ikke da der allerede er flere tilmeldte end minimum.

Frode indsender underskrevne​​ kontrakt til​​ hvide Hus eller Jesper.

 

B status​​ Fisketur

30 voksne​​ plus 10​​ børn.​​ Der er bestilt fælles bus fra Aalborg da der ikke var deltagere fra kreds Vendsyssel.

Coronapuljen dækker udgifterne til arrangementet

 

Status/gennemførelse​​ af Cocktailkursus Det​​ gennemføres, torben sørger for ansøgning til ​​ Coronapuljen. Cocktailcompany er selv værter. De sender link og info til Torben som udsender ​​ mails til deltagerne.

 

08 ​​​​ ​​ ​​ Gave Corona til alle.

Forslag:​​ Grundet kredsens​​ meget gode økonomi vil Frode​​ gerne have​​ at vi​​ i bestyrelsen bruger op til 350​​ kr.​​ pr.​​ medlem til en såkaldt​​ Coronagave, dette skal​​ selvfølgelig bringes​​ op på kredsgeneralforsamlingen da det vil overstige 50000 kr.

Hvad er bestyrelsens holdning?

konklusion:​​ Bestyrelsen mener at pengene er bedret givet ud til aktiviteter​​ for medlemmerne​​ og ønsker derfor ikke at støtte dette.

 

09. ​​  ​​​​ Kørsel. ​​​​ 

Frode ønsker​​ at vi​​ fremover når der​​ benyttes​​ Kredskørsel det​​ være​​ sig til​​ undervisning, klubber og andre arrangementer​​ skal bruge​​ de 104 tures​​ flexhandicapkørsel​​ man er tildelt​​ først.

Er der nogen som ikke kan afse deres​​ flexhandicapkørsel til​​ kredsformål kan der af formand og kredskasserer​​ dispenseres​​ og bruges almindelig flexkørsel.

Hvad er bestyrelsens holdning til dette?

Konklusion: Som hidtil​​ aftalt ønskes​​ først en grundig afvejning af de forskellige scenarier før det kan besluttes noget omkring en ændret​​ praksis med​​ hensyn​​ til​​ kørsel.​​ Dette skal have en høj prioritet i den kommende bestyrelse, så derfor er dette punkt udsat.

 

10.  ​​​​ økonomi.​​ Regnskab.

Kredsen​​ ​​ ​​ modtager ikke paragraf 18 midler i denne omgang pga.​​ overskud på regnskabet for 2020. Kredsen har modtaget en​​ yderligere​​ lille​​ protion til tidligere arv på 15000arv​​ denne gang​​ på knapt 4000 kr.

 

11 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Miniferien.

Else Aaved har meddelt at der er pt 25 tilmeldte​​ og den​​ gennemføres.​​ vi må​​ gerne reklamere​​ lidt​​ hvis det​​ ønskes hun​​ kan godt​​ forlænge deadline lidt​​ endnu.​​ Der er plads til 30 deltagere.

Konklusion: Bestyrelsen bakker op om afholdelsen​​ af miniferien​​ og afholder de aftalte udgifter​​ omkring​​ tilskud​​ osv.

​​ 

11.  ​​ ​​​​ Klagemail fra Erik B Hansen.

A Generalforsamling placering, tidspunkt, samt transport. Erik ønsker det​​ altid skal være​​ i Aalborg.

Dette behandles​​ i​​ dagsordenens​​ punkt 4.

 

B Påstand om lobbyisme fra konsulent side, hvad​​ er bestyrelsens​​ holdning til dette?

Konklusion: Ingen kommentar udover at har et medlem​​ eventuelle​​ klagepunkter i forhold til​​ konsulenternes​​ arbejde kan​​ de henvende sig til Konsulentordningen​​ som konsulenterne er ansat under.

 

C Afstemning i bestyrelsen omkring deltagelse af suppleanter og konsulenter. Dette er bestemt ved konstitueringen, skal der ny afstemning til?

konklusion: bestyrelsen har vedtaget det på​​ konstitueringen. /godkendelse af forretningsorden og dette ønskes der ikke ændret på.

 

13Eventuelt og Bordet​​ rundt.

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 01. juni 2021.​​ 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn