Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3. juni 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid:​​ 03.juni​​ 2021 klokken 16.

 

Lokation: Zoom online​​ 

 

Til stede var: Frode, Bruno, Gitte, Jesper, Ulla, Tina, Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: ingen.

 

 

  • Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 3 kørsel – bestilling til arrangementer. Nyt punkt 4 Eventuelt og bordet rundt.

Dagsorden blev herefter godkendt.

 

02. ​​ KGF 2021

A: Status tilmelding​​ praktisk mv:​​ 

30 stemmeberettigede pt. Knud spørges om han vil være stemmetæller og mikrofonbærer. Der bestilles plus 5 ekstra stk.​​ forplejning pga.​​ den sene udmelding om flytning. Der byttes om på dagsorden rækkefølge for formands og Kredskassererens beretninger idet Bruno skal gå senest 13:30.

Frode videresender indkomne forslag til Ask så han er orienteret. Ligeledes ska han orienteres omkring bestyrelsesmedlemmernes holdning hvis Erik stemmes ind, så han er forberedt.

Frode har printet pakket og udsendt brev til alle medlemmer​​ omkring adresseflytningen​​ af KGF

 

B: Ny Formand, kan der bakkes op om Finn Hvid Bredahl og hvis nej​​ hvad stilles​​ så op.?

Der​​ er kommet endnu​​ en kandidat Troels Jensen fra Hadsund. Torben​​ Arrangerer møde​​ online med dem​​ begge​​ hvis muligt på mandag efter kl. 16.

Derefter besluttes hvem som​​ bestyrelsen ønsker​​ at pege på​​ hvis der opnås enighed herom, alle ​​ kan selvfølgelig stemme frit.

 

  •  ​​​​ Kørsel – bestilling til arrangementer.

Annette gjorde opmærksom​​ ​​ at  ​​​​ hendes funktion som kørselsleder kun gælder i forhold til undervisning. Det besluttedes at Frode tog sig af bestilling af kørslen til​​ KGF og 110 års arrangementet.

 

  • Eventuelt og bordet rundt.

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den​​ 04.​​ juni 2021.​​ 

 

 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn