Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 17. januar 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 17. januar 2022, klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Torben, Bruno, Ulla, Jesper, Tina, Carsten, Palle og suppleant Stein Erik samt konsulenterne Annette og Søren.

Afbud fra:Ingen.

Referent og ordstyrer: Søren

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

Ingen havde noget

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

3. Godkendelse af referater

3.1 Godkendelse af referat fra 20. december 2021

Referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Blindes jul salg 2022 TGF, Frode. (bilag)

Frode var på besøg for at give en briefing.
Vi ved ikke præcist hvad bladet kommer til at koste næste år.
Sidste års overskud blev ca. 250.000 kr. til brug for kredsen i 2022.
Der blev fundet 3-4 nye sælgere
Vi har ingen sælgere i nogle distrikter: Eksempelvis Hadsund, Mariager, Terndrup,
Der holdes gerne møder i uge 5 og 41 for sælgerne.
Provisionen for at sælge et blad stiger fra 5 kr. til 6. kr.
Der blev omkring 1700 blade tilbage. fra salget
Der blev givet 19.950 blade til sælgerne.
Vi har solgt omkring 18.660.
der blev i alt bestilt 20.500 blade.
De omkring 550 blade, som blev bestilt, men ikke kom ud til sælgerne, skal vi også betale for.
Næste år stiger salgsprisen for bladet til 30 kr.

Frode foreslog at antal blade til næste år blev 20.500
Det blev vedtaget, at der skal købes 20.500 blade til sæson 2022 for Kreds Aalborg.

4.2 Medlemsmøde om struktur 15. marts 2022 AKT udv.(bilag)

Der besluttes imellem de to tilbud, som er givet på arrangementet.
Orkideen er både væsentligt billigere og vi har gode erfaringer med stedet.
Orkideen ligger godt i forhold til buslinjer.
Det besluttes, at vi vælger tilbuddet fra orkideen.
Ulla tager imod tilmeldinger til arrangementet.
Vi håber at Ani kan være mikrofonbærer. Stein Erik har muligvis en hjælper også til det.
Transportdelen tager aktivitetsudvalget sig af.
Frist for deltagertilmelding er mandag den 7. marts. Orkideen får et ca. antal 14 dage før.
Torben og Carsten laver opslag på arrangementet.

4.3 Rengøring og vinduespudsning Vesterbro. (BH og Team servicebilag)

Det nye tilbud er samlet set dyre end det gamle, men det er ikke særligt meget og det nye firma har vundet priser for sin rengøring.
Vi har udfordringer med at få ordentligt gjort rent af det eksisterende firma samt vinduespudsningen.
Det nye firma har desuden lovet at gå rummene ekstra igennem for pletter og lugt.
Det vedtages, at vi skifter firma og tager imod det nye tilbud.
Der er en måneds opsigelse på både det gamle tilbud og det nye.
Starttidspunktet for starten af det nye firma er den 1. marts.
Bruno ordner overgangen til Maxi Clean som tager sig af både rengøring og vinduerne.

4.4 Webbox fremvisning og evt indkøb mv. SU (Bilag)

Webboksen er til brug for konsulenterne til at fremvise for medlemmer, hvor den kan være relevant som hjælpemiddel.
Bestyrelsen beslutter at vi tager beslutningen senere men at der umiddelbart kan gåes videre med projektet.

4.5 Aktivitetsudvalg – Portvin og ost AKT udv.

Firma: drikportvin.dk og ostesnak.dk.
Tilbud på 5-6 portvine og 6-7 oste. Det bliver i alt 600 kr. pr. person.
Han kan levere omkring 100 sæt.
Egenbetalingen bliver ca. 150 kr. pr. person.
Det diskuteres om der skal være begrænsning på, hvor mange sæt man kan bestille.
Vi udbyder det heroppe i Nordjylland og efterfølgende efter 7-14 dage til hele landet.
Det besluttes, at man går videre med tilbudet.
Der søges Coronapuljen om støtte.

4.6 Ansøgning fra Børge og Torben EDB lærernes landsmøde (Bilag)

Bestyrelsen gav et tilsagn til at midlerne kan gives til formålet. Det er i alt 800 kr. for at Torben og Børge kan deltage som EDB-lærer på deres landsmøde.

5. Sager til drøftelse.

5.1 Gavekort på 30000hvad gør vi? AKT udv (bilag)

Der blev drøftet om gavekortet skal bruges til arrangementer i samarbejde med de to andre kredse i Nordjylland.
En eller to for hver kreds går sammen i en gruppe og laver arrangementet.
Det er aktivitetsudvalget som står for at arrangere det eventuelt sammen med de to andre kredse.
Det mest optimale vil være at have en blanding imellem foredrag og musik.
Der skal tænkes på underholdning, som rammer bredest muligt blandt medlemmerne.
Det besluttes, at vi holder det sammen med de to andre kredse.
Der må meget gerne tænkes på og komme med nogle ider til, hvad vores medlemmer gerne vil høre.
Allan Olsen og Tørfisk er gode bud.

5.2 Nye/gamle borde? (bilag)

Bordene kommer slut februar.
Der tages to af de bedste borde ud af de gamle til at erstatte bordene i EDB.
Vi sætter de resterende gamle borde på Facebook og udlover dem gratis til dem der først vil hente dem, hvilket Torben og Kirsten sørger for.

5.3 Garderoben hvad gør vi? TGF (bilag)

Hvad ønskes: Elvarli system fra Ikea.
Det besluttes, at der sættes to-tre sektioner op til bøjlestang, hattehylde og plads til pjecer, telefon og et par hylder/skuffer ved hovedindgangen.
Det koster omkring 5000 kr. i IKEA.
Der er et ønske om at købe det hurtigst muligt inden at priserne stiger mere.
Der er bekymringer om at den indkøbte bordvogn er nødvendig.
Torben undersøger om det er nødvendigt med en vogn og eventuelt vælger den fra købet og vælger eventuelt to nye borde til i stedet.
Den nuværende garderobe fjernes og den nye sættes op ved indgangen (der hvor kommoden med telefonen står).

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH. Bruno

Bruno og Inger Lisehar arbejdet intenst for at få styr på overblik over økonomien og styr på bogføringen igen. Bruno er sikker på, at der bliver styr på det hele inden så mange dage.
Balancen på nuværende tidspunkt i runde tal
Driftskontoen: ca. 49.000 kr.
Girokontoen: ca. 351.000 kr.
Blindes Jul kontoen: ca. 368.000 kr.
Regningen fra AOF lyder på ca. 134.000 kr for forårets undervisning.
Faktura for Borde mv er betalt ialt 49.750,00 kr.

6.2 undervisning status på holdmv mv. Team U (bilag)

Der har ikke kunnet skaffes deltagere til madlavning. Der er et medlem som er afgået ved døden og derfor lukker syholdet hvis ikke der findes endnu en deltager. Der er ikke en spindingsinstruktør selv om der er nok tilmeldte medlemmer. Sjov med hund: Der må tages en anden hund med for et specifikt medlem.
Al undervisning går i gang nu. Der er ikke kommet oplysninger fra AOF omkring Coronapas. Der er dog kommet oplysninger andet sted fra, at undervisere skal se gyldigt Corona-pas.
Torben laver et samlet regneark som giver overblik over alleudgifter og hvad som kursisterne skal betale.

6.3 kredsmedlemstal TGF (bilag)

På 3 år er vi desværre gået 50 medlemmer ned.
Vi er pr 31 december 2021 392 medlemmer og 23 aktivitetsmedlemmer.
.

6.4 Det regionale kontaktforum TGF (bilag)

Torben har ikke kapacitet og ressourcer til at tage sig af det. Ingen andre ønsker posten, så vi indstiller ingen.

6.5 Indkøb køkkengrej AW.

Termokander: mellem 5 og 8 kander. Stål til te og sorte til kaffe.
Der mangler glaskander og glasskåle , som bliver købt.

6.6 referat fra HB mødet 26 november 2021 (bilag rundsendt)

Der er intet nyt. Vi tog det under forrige bestyrelsesmøde.

7. Punkter til næste møde

Webbox hvis den er klar.
Stolene og vognen: inventar
Generalforsamling
SMS-tjeneste

8. Eventuelt

Mødet afsluttes uden yderligere kommentarer.

Referat skrevet af Søren Uhrenholt 20. januar 2022.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn