Medlemsreferatkredsbestyrelsesmøde 21 marts 2018

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid:
21 marts 2018, klokken 15:00

Lokation:
Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede var:
Frode, Esben, Henning, Steffen, Karen, torben, samt suppleant Gitte og konsulent Annette

Afbud fra: Else, Maj-Lis, Michelle og tommy.

AD 01: Velkomst og mødet åbnes
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD 02: Godkendelse af dagsorden
Følgende ændringer til udsendte dagsorden, Nyt . 19 Bestillinger af lokaler, nyt punkt 20 Sjov med din førehund, nyt punkt 21 eventuelt og bordet rundt. Dagsordenen blev derefter godkendt.

AD 03: Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04: Formanden orienterer
04A: 2 Nye stole.
Der er indkøbt 2 stole som er ekstra sikre for store personer eller hvis de er usikre til bens.
Pris 13000 kr.

04B: HB møde
Der arbejdes hårdt for at få styr på den nye persondatalov som snart træder i kraft.
Der arbejdes med at færdiggøre den kommende landsdækkende flexhandicapkørsel og mulighed for at få ledsagelse efter man er blevet folkepensionist.

04C: Formandens deltagelse i arrangementer.
Intet at bemærke der er opbakning til Frodes måde at håndtere sit formandskab på.

04D Ejerforeningen.
Frode skal have møde med den nye repræsentant fra prodomus til generalforsamlingen den 4 april.

AD 05: Biografen,Bladet og Sandwich.
Mødetid ved Biffen senest 16:30. Den enkelte bestiller selv billetter og henvender sig til Karen med kørsel og mad.

Tilrettet Tekst skal med i blad 5.

AD 06: Møde på Vesterbro for ISH.
Projektet droppes.

AD 07: Møde for nye medlemmer.
Invitation er udsendt. 4 tilmeldte pt.

AD 08: Kredsgeneralforsamling 2018 mad mm. Og dato for KGF 2019.
Der startes klokken 10, frokost klokken 12.
Kaffe og æblekage kl. 15. slut cirka klokken 16.
Karen tager imod tilmeldinger.
Menu Gammeldaws flæskesteg med den ganse molevitten. Kredsen er vært ved 1 øl/vand eller et glas vin til middagen og vært ved 1 øl eler vand under generalforsamlingen.
Frode tager sig af menu og forespørger om der kan blive tallerken servering og ikke tag selv.
.
AD 09: Økonomi ved Henning.
Overskud bliver cirka 130000 kr. for 2017.
Formue er nu cirka 6.2 millioner.
Den såkaldte sommerhusfond som aldrig er blevet etableret, indgår ikke længere som selvstændig punkt i regnskabet.
Husk at Henning skal have kopi gyldig billedlegitimation til revisoren.

AD 10: Klub Rebild og Mariager.
Der arbejdes fortsat på sagen.

AD 11: Møde med teknisk forvaltning 1-32018, se kopi.
Det besluttedes at lave en gruppe som tager sig af det med lydfyr og trafik.
Torben, Esben og Tommy spørges om han vil være med.
Der skal laves en ny prioriteret liste for hvor der ønskes lydfyr.
Gruppen mødes og laver en plan og vender tilbage til bestyrelsen snarest.

AD 12: Vedligeholdelse Vesterbro.
Undersøges videre, og de 2 små toiletter istandsættes ud fra det tilbud vi har modtaget, tillige spørges om der kan fås 2 nye håndvaske med blandingsbatteri..
Frode sætter i værk.

AD 13: Tur Hanstholm
Menu Bliver dansk Bøf og citronfromage til dessert.
Karens oplæg som er rundsendt blev godtaget med den ændring at nationalparken droppes, deltagerpris 200 kr.
Teaser sættes i blad 6.

AD 14: Spis en middag i mørket.
Det var et godt arrangement.
Kun rosende ord fra deltagerne.
Skrift lægges ud på hjemmeside.

AD 15: Kredsbestyrelsesmøder fremover, dato og klokkeslæt.
De ordinære møder flyttes til den 3 torsdag i måneden i stedet for den sidste torsdag. Ændringen træder i kraft til næste møde den 19 april.
Nye datoer findes på kredsens hjemmeside under årskalender.

AD 16: Nye briller, se kopi.
Der er kommet nye elektroniske briller som kan hjælpe blinde med at læse fx avis, der kommer demonstration hos døveforeningen den 10 april.
Vi vil også være en ide at her i kredsen at lave en demonstration.
Annette vender tilbage om vi kan deltage hos døveforeningen.

AD 17: Diverse udvalg Steffen.
Steffen oplyste at han ikke længere er i Ankestyrelsen. Det regionale kontaktforum i Regionen og Det regionale patientindragelsesudvalg i regionen.

AD 18: Landsmøde 17 og 18 marts.
Hvis du ikke var med på landsmødet så er der mulighed at hente en lydfil fra DBS hjemmeside snarligt.
Der vil blive lagt link ud på kredsen hjemmeside.

AD 19: Bestilling af lokaler
Der er til tider efterhånden stort pres på brugen af lokalerne på Vesterbro 62A, og for at undgå at man står uden lokale så bedes de klubber, og medlemmer som ønsker at bruge lokaler udover de fast tildelte tidsrum lige kontakte Annette Winther for at imødegå dobbelt bookning.

AD 20: Sjov med din hund.
Undervisningen flyttes til sommerperioden for at få flere timer med dagslys..
Kurset fortsætter henover sommeren. Kredskassereren, undervisningsleder aftaler med AOF.
Ændring indføres i den kommende undervisningsplan for næste periode.

AD 21: Eventuelt og Bordet rundt.
Gitte Micheelsen meddelte at interesserede kan deltage i Vesthimmerlands årsmøde den 8 maj kl. 16:30
Det skyldes at der i DH Vesthimmerlands vedtægter står at den basisorganisation man kommer fra har lov til at stille med medlemmer.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 23 marts 2018

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn