Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 22 februar 2018

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid:
22 februar 2018 kl 11:00.

Lokation:
Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede var:
Frode, Else, Esben, Karen, torben, samt suppleanterne Maj-Lis, Michelle og Gitte og konsulent Annette

Afbud fra: Tommy Henning. og Steffen.

AD 01: Velkomst og mødet åbnes
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD 02: Godkendelse af dagsorden
Punkt 19 møde aalborg 20 eventuelt 4e ejerforeningen, 4F Formandens rolle.

AD 03: Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04: Formanden orienterer
04A: Nye programmer til EDB
Det koster ikke DBS Aalborg noget at brug Super Nova

04B: Blindes Jul.
Frode vil gerne at der kan findes sælger der kan sælge overskydende blade i midtby og fx kvickly storcentret osv.

04C: Møde Års.
Frode, Maj-Lis og Gitte var til et rigtigt godt og hyggeligt møde, og klubben var meget positive overfor besøget.

04D: Ekstraordinært HB møde
4E: Det blev besluttet at påbegynde renovering af RABO bygningen i København.

4E Ejerforeningen
Der kommer ny mand fra Prodomus, som nok er en kvinde.

4F Formandens rolle.
Frode orienterede om at han så vidt muligt deltager i alle arrangementer og møder der er af politisk interesse, han føler ikke det er hans pligt at deltage i mere uformelle og frivillige arrangementer, Der er også et liv uden for DBS, han beder resten af bestyrelsen om at tænke over det til næste møde og tage tstillling til om det er et problem for dem.

AD 05: Biografen, se kopi
Der laves et arrangement i Biffen Nordkraft 17 maj kl 16 med et lille foredrag af den blinde skiløber Arne Christensen og derefter fremvisning af en synstolket film om hans oplevelser i arktis.efterfølgende er der spisning på fx den grønne Cafe i Nordkraft.
., En tekst skal i blad og på hjemmesiden. karen tager imod tilmelding. Deadline 10 maj.

AD 06: Møde på Vesterbro for ISH
Intet at bemærke.

AD 07: Møde for nye medlemmer
Møde flyttes til 4 april.

AD 08: Kredsgeneralforsamling 2018
Vejgaard hallen forslag til dato for kredsgeneralforsamlingen 2019 ønskes.
Menu bestemmes næste gang samt starttidspunkt, så der kan annonceres i blad med videre.

AD 09: Økonomi ved Henning
Intet at bemærke.

AD 10: Klub i Rebild og mariager
Lars Peter forsøger at hjælpe medd at låne lokaler gennem BORN.
Maj-Lis er på sagen og vender tilbage når der er nyt.

AD 11: Lokale hundeførerkurser
Er sat i værk her i kredsen.
(Sjov med din hund)

AD 12: Vedligehold Vesterbro
Udsat til næste møde hvis der er nyt.

AD 13: Tur Hanstholm
Deltagerantal minimum 25. karen sætter program op og sender til resten af bestyrelsen. Menu bestemmes på næste møde.

AD 14: Spis En middag i mørke
Det endelige antal bliver 21 og et barn.

AD 15: 3 dages tur i Danmark
Turen er skrinlagt, Frode skylder kvajebajer for at tage det med.

AD 16: Teleslynge Vesterbro
Esben har bestilt og sat i værk.

AD 17: Førstehjælpskursus
Der er ikke kommet nok tilmeldinger, det prøves at ændre tidspunkt til en hverdag og sætte det i bladet igen.
Mandag i april/maj 4×3 timer.

AD 18: Landsmøde marts 2018
Frode følger op på om Else kan komme med.

AD 19: Møde Aalborg kommune
Ingen yderligere tilføjelser til mødet med Teknisk forvaltning (By og landskabsforvaltningen).

AD 20: Eventuelt og bordet rundt.
Der blev talt om at indkalde til et Tilgængelighedsforum for kredsens medlemmer fra de forskellige kommune 30 april kl 16.
Der er hærværk på uret til styring af låsning af opgangsdøren, derfor kan der være problemer med at døren kan være låst i dagtimerne. Fortsætter det prøves det at se om det er muligt at flytte uret op i vores lokaler.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 04. marts 2018.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn