Medlemsreferat 25 januar 2018

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid:
25 januar 2018 kl 11:00.

Lokation:
Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede var:
Frode, Else, Esben, Henning, torben, samt suppleanterne Michelle og Gitte og konsulenterne Tommy og Annette

Afbud fra: Karen, Maj-Lis og Steffen.

AD 01: Velkomst og mødet åbnes
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD 02: Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

AD 03: Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04: Formanden orienterer
04A: Nye programmer til EDB
Der er installeret et nyt forstørrelsesprogram på alle pc’er i EDB lokalet, det er Super Nova og skal på sigt afløse Zoomtekst, Det skal dog først testes grundigt og nuværende Zoomtekstbrugere mister ikke deres Zoomtekst.

04B: Blindes Jul.
Overskuddet bliver cirka 284000,00 kr. Alle sælgere er inviteret til morgenbrød på Vesterbro på lørdag 27 januar kl 10.

04C: Møde Års.
Frode har kontaktet de forskellige omsorgsklubber og sagt at han gerne kommer forbi hvis de ønsker det, det er blot at ringe til ham og aftale en tid. Klubben i Års har ønsket at Frode kom forbi…det sker den 12 februar, Suppleant Gitte er inviteret med samt Maj-Lis så hun kan få lidt input til opstarten af klub Rebild.

04D: Sygdom, suppleanter
Steffen har brækket hoften og er ukampdygtig i længere tid, det samme gæller Karen som har brækket sin ene fod.
2 og 3 suppleanterne indkaldes derfor til de næste møder indtil Steffen og Karen er klar igen.

AD 05: Biografen, synstolkning, se kopi.
Torben er kontaktperson og går videre med projektet.

AD 06: Møde på Vesterbro for Institut for Syn og Hørelse.
Intet nyt, ISH har ikke reageret på vores henvendelse.

AD 07: Møde for nye medlemmer.
Der skal inviteres 21 medlemmer, Henning forfatter et brev og sender det i starten af februar. Mødestart kl 10 og afsluttes med håndmadder og en øl/vand.
Kørsel tilbydes.

AD 08: Kredsgeneralforsamling 2018.
Det besluttedes at Frode prøver at spørge hos 3F, Ellers bruger vi Vejgaard hallen som til sidste medlemsmøde i oktober.
Esben Andersen meddelte i den forbindelse at han ikke genopstiller.

AD 09: Økonomi.
Henning tager ud til Revisor omkring den 13-14 februar og får revideret og godkendt regnskabet. Der ansøgt om tilskud fra hovedforeningen 509 medlemmer x 100 kr.

AD 10: Klub Rebild.
Henning har haft kontakt vedrørende lokaler og det er muligt at leje lokaler i Stukhuset for 250 kr pr gang.
Det er ikke muligt at låne lokale igennem Rebild kommune for vi er ikke et oplysningsforbund.
36 medlemmer kan være relevante at kontakte omkring klubben.
Frode kontakter Maj-Lis for at aftale en dato og tid for en indkaldelse til orientering omkring opstart,.
Tommy kan støtte med viden omkring medlemmer.
Frode/Maj-lis kontakter Henning når dato og tid er fundet så han kan sende indkaldelse ud.

AD 11: Nytårsbowling
Det blev desværre aflyst på grund af Karens uheld, det flyttes til et senere tidspunkt.

AD 12: Vedligehold Vesterbro
Syholdet har ansøgt om at få lavet service på deres maskiner, det besluttedes at 3 symaskiner og overlockeren kan sendes til service, bliver prisen væsentlig over 400 pr maskine så skal bestyrelsen kontaktes, det er ok at enten at få slebet eller udskiftet kniv på overlocker. Er der større reparationer i udsigt skal bestyrelsen kontaktes inden iværksættelse.
Torben orienterer syholdets lærer.

Det besluttedes at begynde at friske lokalerne op på Vesterbro i stedet for at forsøge at finde andre lokaler.
I første omgang drejer det sig om de 2 små toiletter, der er der kommet et tilbud ind på for indlæggelse af varme/opsættelse af radiatorer samt udskiftning af toiletter til højere og mere handicapvenlige modeller.
Pris cirka 22000 kr inklusiv moms.
Det besluttedes at gå vider med projektet og undersøge et par andre leverandører for at som om pris er ok.
Der skal også undersøges en pris på nye vaske og blandingsbatterier. Papirhåndklæder kan eventuelt udskiftes med hurtigtørrende luftfidus.

Der skal også undersøges hvad der kan gøres ved det store lokale med foldedøren med hensyn til akustik og støjdæmpning.

Torben går videre med Toiletprojektet. Og undersøger videre.
Punktet tages op på næste møde.

AD 13: Hanstholmturen.
Punkt udsat til senere møde på grund af Karens tilskadekomst.

AD 14: Spis i mørket
Der er fortsat 17 tilmeldte, men sidste frist er først 20 februar så de 25 nås nok.

AD 15: 3 dages tur i Danmark.
Der er ikke kommet nogen henvendelser og initiativet skrinlægges.

AD 16: Teleslynge Vesterbro.
Esben har modtaget tilbud som aftalt, pris for alt inklusiv moms og opsætning bliver 7937,50 kr, det blev vedtaget at bruge det fremsendte tilbud, Esben sætter i værk.

AD 17: Flexhandicapkørsel i Aalborg Kommune.
DBS har indsendt foreningens ønsker til den landsdækkende kørselsordning og nu afventes blot at folketinget bliver færdig med at behandle det.

AD 18: Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde.
Der er indkaldt til ekstraordinært HB møde forud for det ordinære møde for at tage stilling til hvad der skal gøres med foreningens ejendom på Randers/Bogensegade i København, den har ikke kunnet sælges.

AD 19: Førstehjælpskursus.
Tekst er i blad 1, Esben kontakter Røde kors så snart der er nok der har vist interesse.
.
AD 20: DBS landsmøde 2018
Alle der har et tillidsværg i kredsen kan deltage gratis, andre medlemmer kan deltage for 250 kr. Deadline for tilmelding til Henning er 16 februar. Torben sørger for at sende tekst til blad 2 til Esben der koordinerer i Steffens fravær.
AD 21: Ansøgning fra Børge.
Børge har ansøgt om EDB lærer efteruddannelse på 765 kr. Det blev bevilget.

AD 22: Eventuelt og Bordet rundt.
Alle skal sørge for at der ikke ligger tinge og flyder rundt omkring idet der kommer hovedrengøring i uge 8.
Det indskærpes at ønsker medlemmer at have deres førerhund med i lokalerne skal den være loppebehandlet.
Mødet i februar bibeholdes på oprindelig dato selv om det er i uge 8.Mødet i marts bliver flyttet til 22 marts på grund af det er skærtorsdag på den ordinærer dato.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 31 januar 2018

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn