Medlemsreferat 28. juni 2021

Referat kredsbestyrelsesmøde​​ DBS Aalborg

 

Dato og tid: 28. juni 2021, klokken 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000​​ Aalborg.

 

Til stede​​ var:​​ 

Torben, Bruno,​​ Jesper,​​ Tina, Ulla, Carsten,​​ Gitte​​ og​​ suppleanterne​​ Palle og Stein Samt konsulenterne Tommy og Annette.

 

Afbud fra: ingen.

 

1. Mødet åbnes

1.1 Valg af ordstyrer permanent eller fra gang til gang?

Jesper er udpeget til fast mødeleder indtil næste KGF.

 

1.2 Værter​​ ifm.​​ klargøring til​​ møder hvordan​​ gør vi dette?

Ulla og Tina er værter.

 

1.3 spisning hvad og hvordan, ønsker ikke at spilde tiden til møder.

Ulla sørger for smørrebrød hos slagter​​ Carlsen, Det​​ skal leveres,​​ få regning til​​ Bruno.

 

1.4 har nogen noget inden vi går videre

Intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt​​ 4.6 Syriske familier.

Dagsorden blev​​ herefter godkendt.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 Godkendelse af​​ referat fra​​ 26. maj 2021​​ 

Godkendt som både møde og medlemsreferat.

 

3.2 Godkendelse af referat 3. juni 2021

Godkendt​​ som både møde og medlemsreferat.

 

3.3 Godkendelse af referat KGF 12 juni 2021 så det kan sendes til underskrift.

Godkendt  ​​​​ sendes til underskrift.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1.​​ konstituering,​​ valg af næstformand og sekretær.​​ mv.​​ TGF

Jesper Dam valgt til næstformand. Torben Frederiksen valt til sekretær.

 

4.2.​​ Udpegning af medlemmer til udvalg​​ og teams mv.​​ ​​ TGF​​ (bilag)

Følgende​​ udvalg og​​ teams er​​ fastlagt​​ ​​ konstitueringsmøde 28 juni 2021.

 

Team vedligehold.

Ulla, Jesper, Annette og Torben

Tager sig af vedligehold af lokalerne​​ mht.​​ renovering, nyanskaffelser reparationer og lignende.

 

Team​​ undervisning (2 personer)​​ 

Gitte og Ulla.

Tager sig af alt omkring undervisning, kontakt til​​ undervisere, AOF og kursister. Udarbejder undervisningsprogram, aktivitetstilbud og vedligeholder begge. ​​ Ansvarlige for distribution af UP og AT.​​ Afholder​​ møde​​ med AOF og undervisere inden opstart.

 

 

Redaktionen (2 til 3 personer):​​ 

Gitte og Torben

Tager sig af alt​​ vedr.​​ medlemsblad, hjemmeside og sociale​​ medier.

Deadline for kredsstof flyttes til onsdage​​ kl.​​ 12.

 

Kørselsleder (1 person):​​ 

Annette.

Tager sig af kørsel​​ ifm.​​ undervisning, bookning, afmelding med videre​​ når det drejer sig​​ om undervisning​​ og kørsel til klubber.

Kan støtte ved arrangementer.

 

Aktivitetsudvalg (mindst 3 personer)​​ 

Jesper, Ulla, Tina og Annette.​​ Gitte støtter som AK.

Tager​​ sig af​​ arrangementer, medlemsmøder,​​ KGF​​ i kredsregi.

 

Forsamlingshuset​​ 

Tina og Palle.​​ Ulla​​ støtter.

tager sig alt vedrørende dette.

 

Tilgængelighedsudvalg (NT og kommune mindst 3 personer):​​ 

Tommy,​​ Stein,​​ Tina og​​ Carsten.

Tager sig af alt​​ vedrørende kollektivtrafik, ledelinjer, lydfyr og webtilgængelighed. holder 1 til 2 møder med NT/Aalborg kommune årligt.

 

​​ Team IT (mindst 2 pers):

Torben,​​ Jesper, Carsten og Stein.

Tager sig af alt det tekniske på Vesterbro, EDB-lokale, varme mv.

Tager sig af det tekniske på hjemmesiden.

 

Team Vesterbro.​​ 

Ulla, Tina og Annette.

tager sig af alt​​ vedr.​​ Vesterbro​​ i​​ det daglige​​ (ikke defineret endnu skal diskutere omkring hvad​​ osv.)

 

Miniferien(1 til 2 pers):​​ 

Else Aaved​​ og Anna​​ Lise Lausten.  ​​​​ 

​​ Tager sig af alt omkring miniferie, indsender budgetforslag til Kredsbestyrelsen/kredskasseren.

 

4.3.​​ Skal vi bruge forretningsorden og skal​​ den ændres​​ TGF​​ (bilag)

Det​​ besluttedes at bruge forretningsorden og nuværende kigges igennem og fremlægges til beslutning næste møde.

 

4.4 Tavshedspligtsærklæring​​ underskrives.​​ TGF

Tina, Palle, Carsten og Stein underskrev tavshedsærklæring.

 

4.5 Undervisning,​​ Mindfulness​​ GMI​​ (bilag)

det vedtages, uanset​​ støtte fra​​ AOF,​​ deltagergebyr 100

 

4.6 Syriske familier.

Der støttes med 2000​​ kr.​​ til møder på​​ Vesterbro​​ frem til juni 2022.

Der laves​​ Corona​​ ansøgninger strandtur og​​ adventure​​ park i Rebild.

det​​ støtter​​ vi.

 

5.​​ Sager​​ til drøftelse

5.1.​​ Mødeplan​​ for kredsbestyrelsesmøder​​ TGF (bilag)

Møde tredje mandag i måneden indtil KGF 2022. Torben laver mødeplan og rundsender til godkendelse på næste møde.

 

5.2​​ Dato og​​ placering for KGF​​ 2022​​ TGF

9.​​ eller​​ 23 april sted afventer.​​ Torben forhører sig hos Bianca.

 

5.3 Undervisningsprogram og aktivitetstilbud​​ 

Team IT sørger for cd.​​ 

Ulla hjælper med pakning​​ 

porto rustenborg Bruno undersøger om hovedkontoret om porto.

ingen reaktion fra klubber.

 

5.4​​ Aktivitetsudvalg, sommerfest/arrangement 21 august 2021, status hvad hvem?

ingen fast​​ datoaktivitetsudvalg​​ går i tænkeboks.

 

5.5 Medlemsmøde 2021, hvornår hvem hvad.​​ TGF

26​​ oktober eller2.​​ november,​​ Kimbrerkroen Aars aktivitetsudvalg er tovholder. Melder tilbage næste møde.

 

5.7 Kørselsordning, hvem hvornår?​​ TGF

Torben,​​ Ulla, Bruno og Annette kigger på det. arbejder videre.

 

5.8 Nøglesituationen Vesterbro. Hvordan få styr på det, hvem.​​ TGF

Team vedligehold​​ tager sig af dette.

 

5.9 HFH samarbejde hvad gør vi. AW

Det er ok,​​ Annette tager​​ sig af dette og vender tilbage.

 

5.10 Bestyrelsesarbejdet​​ fremadrettet, kommunikation, forventningsafstemning, mv.​​ 

der arbejdes videre​​ med en​​ eftermiddag og aften med spisning​​ september eller oktober.​​ Forslag til indhold af dag sendes til Torben.

 

5.11 Undervisning, Sjov med din hund​​ samt Strikkelære. GMI (bilag)

arbejd videre. ​​ Dialog​​ med hold og lærer.​​ Hold starter op som hidtil.

Strikkelærer​​ syg, Der​​ findes​​ vikar​​ som​​ alternativ hvis​​ ikke strikkelærer​​ er​​ klar​​ til sæsonstart, vikar gøres opmærksom på at det kun er kortvarigt.

​​ 

5.12 Taskforce Corona lån af vores lokaler Førstehjælp og​​ faldteknikkursus GMI​​ (bilag)

ja det gør vi lav videre, det​​ er gratis. GMI arbejder videre. ​​ 18 september. fald teknik.

Første hjælp 7 timer 25 september. Gitte vender tilbage næste møde med endelig plan.

 

 

6.​​ Sager til orientering

6.1.​​ Økonomi ved kredskasseren​​ BH.

Der er kommet 75.000,00 kr. i paragraf 18 midler for sidste år. Der er afslag på støtte fra næste års pulje.

 

6.2​​ Møde​​ mellem Patientforeningerne​​ og​​ Aalborg Kommune​​ TGF AW​​ (bilag)

Udsat til næste møde.

 

6.3​​ nyt fra region Nordjylland aktivitetsgruppen, efterårsplan,​​ GMI​​ (bilag)

Udsat til næste møde.

 

6.4​​ nyt fra HB-møde 25 juni​​ TGF.

Udsat til næste møde.

 

6.5​​ Ansættelse af ny konsulent TGF.

Der har været afholdt ansættelsessamtale, både Lars Peter og torben var indbudt til​​ ansættelsesudvalg, begge takkede nej. Så der er nu ansat en ny konsulent, nærmere følger.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Intet at bemærke.

 

8. Eventuelt

Der kan være problem​​ med miniferie​​ opsamling på​​ Kennedy, dette følges der op på.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 12. juni 2021.​​ 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn