Medlemsreferat 23. august 2021

Referat kredsbestyrelsesmøde​​ DBS Aalborg

 

Dato og tid: 23.​​ august​​ 2021, klokken 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg.

 

Til stede​​ var:​​ 

Torben, Bruno, Jesper,​​ Tina, Ulla, Carsten, Gitte og suppleant​​ Palle​​ samt konsulenterne Tommy,​​ Annette​​ og Søren.

 

Afbud fra: ingen.

 

Dagsorden

1. Mødet åbnes

1.1​​ Besøg af Sussanne B Holland​​ og Søren Uhrenholt​​ fra konsulentordningen.

Sussanne​​ Gav orientering om den nye forsøgsordning.​​ Søren Uhrenholt præsenterede​​ dernæst​​ sig selv.

 

1.2​​ har nogen noget inden vi går videre

intet at bemærke.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1 Godkendelse af​​ referat fra​​ 28. juni 2021

Referat godkendt som både medlems- og​​ mødereferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1.​​ Undervisning. GMI (bilag kommer)

Det besluttedes enstemmigt at der godt kan oprettes hold løbende, men​​ kommer​​ det for tæt på en sæsonafslutning så​​ oprettes​​ hold først​​ sæsonen​​ efter.

​​ ​​ 

4.2.​​ Online aktiviteter skal være landsdækkende TGF (bilag)

Der er et ønske fra hovedforeningen om​​ at alle​​ foreningens medlemmer kan deltage i online arrangementer der hvor det giver mening.​​ 

Beslutning. Det støtter vi og vurderer fra gang til gang.

 

4.3. Økonomi, renter på konti mv. BH.

Der kan trækkes 4 gange årligt på vores depoter uden gebyrer. Der kommer ikkenegative renter på vores 4 bankkonti. Det besluttedes at Bruno Torben og Søren tager et møde med Danske Bank i forhold til vores obligationer som pt de sidste​​ år har​​ tabt voldsomt i værdi.

 

4.4​​ Deadline for kredsstof TGF GMI (bilag)

Beslutning: deadline for kredsstof er​​ frem over​​ onsdagen inden deadline​​ KL​​ 12. Redaktionen melder dette ud.

 

 

4.5 Mødeplan frem til KGF 2022 TGF (bilag)

December møde under afklaring, ellers godkendt, møderækken lægges på hjemmesiden i årskalenderen.

Konsulenter vender tilbage om de kan deltage den 13 december eller mødet skal flyttes.

 

4.6 Corona restriktioner - ophæves alt eller? TGF

Alle restriktioner ophæves indtil videre, rygerum er igen åbent samt køkkenet. der skal opfordres til​​ at bruge​​ håndsprit, ekstra rengøring af borde håndtag osv. samt lufte ud hyppigt. Dette er også et ønske fra AOF.

 

5​​ til drøftelse

5.1.​​ Medlemsmøde​​ 5​​ november AKT. Udvalg.​​ (bilag)

dato 5 november, Kimbrerkroen.​​ foreløbige​​ budgettal​​ musik 14000 diverse bus og taxa 13000 mad inkl. kaffe og kage ved ankomst, hovedret og dessert og drikkevare ad libitum 450​​ pr. person. Udvalget​​ fremsender​​ endelige tal til næste møde så det kan vedtages.

bestyrelsen bakker op om de foreløbige tiltag.

Gitte ansøger​​ Coronapuljen når der er styr på​​ budget.

Vi regner med​​ 50 deltagere​​ for lokalet k med teleslynge​​ kan max​​ rumme​​ dette. Ellers​​ må vi låne teleslynge.

​​ 

5.2​​ Dato og​​ placering for KGF​​ 2022​​ TGF/AKT udvalg​​ (bilag)

beslutning: afholdes 9. april​​ KL​​ 2022. Aktivitetsudvalget er tovholder​​ og planlægger​​ videre for sted​​ (Brovst prøves om der er ledigt)​​ klokkeslæt​​ med videre. afklaring om hvilket FU medlem som deltager udestår.

 

5.3​​ HFH samarbejde​​ status. AW

Der er​​ nu lavet en aftale med HFH og hvis ikke FDDB bruger deres skab/vores lokaler bruger vi dette og lås skiftes.​​ 

Torben sørger for lås og​​ nøgler.

Endeligaftale omkring hvem får nøgler​​ osv.​​ besluttes næste møde. Skab burde være klar til brug inden midt september.

 

5.4.​​ Bestyrelsesarbejdet​​ seminardag TGF.​​ ​​ (bilag​​ kommer)

Dato bliver den​​ 12 november, ALLE skal lige melde tilbage til Torben hvis ikke de kan deltage, gerne snarest hvis der skal ændres dato. tidsrum eftermiddag til drøftelser​​ osv.​​ og aften fra​​ KL​​ cirka 17:30 spisning på en​​ restaurant. Nærmere følger på næste møde.

 

5.5 Læserbrev i medlemsbladet fra Troels TGF (bilag).

svar formuleres, Torben vender det derefter med Ask.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1.​​ Møde med NT og Aalborg kommune omkring busser mv. TGF TS og CS.

Referat fra afholdte møde endnu ikke kommet,​​ men der​​ er gode nyheder, alle nye busser bliver med udvendig linje annoncering, der sker endeligt noget ifm. landbusserne bag ved arkaden​​ hvor der kan laves bus annoncering med tale. Desværre bliver de nye​​ busstoppesteder​​ ifm.​​ alle de nye ombygninger​​ osv.​​ ikke med en stander pr bus, men de får fast stander som chauffør SKAL køre frem til. så må vi se.

 

6.2.​​ Økonomi orientering BH.

Der arbejdes fortsat på Torben, Frode og Annis adgang til bankkonti.

 

6.3 nyt fra region Nordjylland aktivitetsgruppen, efterårsplan, GMI​​ (bilag)​​ 

Gitte gav en​​ kort opsummering af det udsendt.

 

6.4​​ nyt fra HB-møde 25 juni​​ TGF​​ (bilag).

Torben gav kort​​ orientering, blandt andet at der nu igen bliver​​ sat gang​​ i​​ strukturdebatten. Der​​ er også​​ dårligt nyt omkring nota og deres forsøg med at få aftale med medierne om lydaviser, der skal genstartes nyt forsøg. foreløbigt referat rundsendt.

 

6.5 projekt google nest som lydbogslæser for personer over 65 år.​​ (bilag)

Torben orienterede​​ kort om henvendelsen og der forsøges at finde et medlem som vil deltage i dette spændende projekt.

 

6.6 Bestillingsservice fra hovedkontoret​​ (bilag).

godt nyt der er nu lavet side på www.blind.dk hvor diverse services man kan trække på fra hovedkontoret kan ses.

 

6.7 Undervisningssæson 2021 GMI (bilag)

Der er sandsynligvis fundet en vikar til strik, ellers er der ved at være styr på den kommende sæson. Der afholdes opstartsmøde med AOF og underviserne den 31. august

Mindfulness​​ online, der skal der lige findes en ny underviser.

​​ 

 

7.​​ Punkter til næste møde

Undervisning: lokaleoversigt/hvilke hold​​ er startet og hvornår er de på​​ Vesterbro​​ mv.

 

8. Eventuelt

Palle deltager ikke i næste møde. Tina fortalte at der på Grønlandstorv er mulighed for at ordblinde blinde/svagsynede​​ kan få undervisning og at de mangler kursister.

 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 4. september 2021

 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn