Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 2. september 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde

 

Dato og Tid: 2 september 2019​​ Kl. 16.

 

Lokation: Vesterbro62A 9000 Aalborg.

 

Til stede var: Frode, Henning, Torben, else, Finn, Erik, Gitte og suppleant Ulla samt ​​ konsulenterne Tommy og Annette.

 

Afbud fra: ingen.

 

AD:​​ 01.​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden.​​ PS​​ nye punkter senest​​ 3​​  ​​​​ dage​​ før mødet ​​ ​​​​ 

Nyt punkt22 undervisning, og nyt punkt 23 eventuelt og bordet rundt. ​​ Den tilrettede dagsorden blev derefter godkendt.

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referatet blev godkendt som værende både møde og medlemsreferat.

 

AD. ​​ 04. ​​ Formanden orienterer

4A​​ ​​ ​​ HB​​ møde​​ d.​​ 21.6.​​ -​​ 23.6.2019 ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ ​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 05 ​​ ​​ Ejerforeningen​​ -​​ se kopier

Der er fremkommet et referat fra ​​ 1996 der ​​ kaster nyt lys over det med p pladserne, der er kun reelt 2 pladser til rådighed da den 1 plads er et fællesareal. Frode vil prøve at få ​​ de 2 små pladser ved​​ det tidligere​​ fakta udvidet så​​ de er med mål som en almindelig​​ p-plads​​ ​​ har.​​ Der​​ indkaldes​​ til bestyrelsesmøde i​​ ejerforeningen.

Frode minder også Rasmus om at der skal sættes gang i​​ Reparation​​ af elevator.

 

AD.​​ 06. ​​ Tillidsmandskursus​​ -​​ se kopi

Der skal stadig findes personer​​ udover Finn​​ til kurset.

 

AD.​​ 07. ​​​​ Frivillig arrangement​​ d.​​ 27 september. ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Projektet droppes da der ikke var en ​​ stor opbakning til det.

 

AD.​​ 08. ​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde​​ NT

Vi holder møde med NT den 17 ​​ september kl 13.

Der skal gøres noget ved Bispensgade og skilteskov

Vi kan eventuelt optage video eller tage fotos og sammenfatte endnu en klage til Aalborg kommune og at ledelinjen (renden) i Bispensgade ikke holdes fri.

Vi bør også diskuterer ​​ hvor og hvorhen vi ​​ egentlig ønsker ledelinjer her i byen, et emne for TGF.

​​ 

AD.​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Medlemsmøde 29 oktober, sættes i blad snart.

Søren​​ Holmgren: 23 tilmeldte , Gitte ​​ prøver​​ sygeplejersker​​ på øjenafdelingen, og kreds kronjylland​​ med flere samt ledsagerkontoret.99 31 10 10​​ 

Måske også lærer og pædagogseminariet.

Tilbuddet forsøges spredt ud via de sociale medier.

 

AD.​​ 10.​​ ​​ Klub i Rebild​​ 2019

Der er styr på det og første gang er den 11 september. Lokale er bestilt med adgang til køkken ​​ 4 gange a 300 kr.

 

AD.​​ 11.​​ ​​ Patientforening​​ d.18.11.2019​​ ​​  

Finn og Torben deltager.

 

AD.​​ 12.​​ ​​ Økonomi ved Henning

Intet at bemærke det går godt.

 

AD.​​ 13. ​​​​ Kørsel  ​​​​ 

Udsat​​ 

 

AD.​​ 14. ​​​​ Vore unge/yngre medlemmer​​ bilkørsel​​ 

Pt.​​ 20 og 4 ledsagere. Det skal lige offentliggøres at ledsager koster 50.

Der skal laves noget ”presse”.

Der skal huskes at bestille Bus. Der er tænkt på en ​​ let anretning ala tapas​​ efter​​ ”dødskørslen”.

 

AD.​​ 15.​​ ​​ Brandmateriel

Det er ikke lykkedes at få aftalt tid ​​ med brandinspektøren, der arbejdes videre med sagen.

 

AD.​​ 16. ​​ Miniferien

Det var en meget god tur og alle var meget tilfredse.

Kredsens andel blev cirka. 7500,00 kr.

 

AD.​​ 17.​​ ​​ Forsamlingshuset​​ d.​​ 5.11. med Thorkild

Der aftales frokost med​​ Thorkild cirka 11:00 med kredsbestyrelsen.

 

AD.​​ 18.​​ ​​ DH suppleant

Ingen har meldt sig.

 

AD.​​ 19. ​​ Blindes jul - se kopier

Sælger søges, Mobile pay​​ myshop er endnu ikke oprettet, der​​ kommer en yderligere udgift pr md​​ på 45 kr​​ efter 1 oktober.

 

AD.​​ 20. ​​​​ Næste bestyrelses møde

Afholdes tirsdag 8 oktober.​​ Kl. 16:00.

 

AD.​​ 21.​​ ​​ Besøg Ulrik​​ -​​ se kopi

Frode aftaler tid en Tirsdag kl.​​ 14. ​​ 

Dog ikke 5 november.

 

AD.​​ 22. ​​ Undervisning.

Der skal laves en forhåndstilmeldingsseddel som udleveres til lærerne ​​ ved sæsonafslut. Folk skal forstå at der skal tilmeldes aktivt for at komme på ​​ hold.

Kommunikationen med AOF er stadig meget mangelfuld.

 

AD. 23.​​ Eventuelt og bordet rundt

Gitte: hvis nogen ​​ kender nogen i Århus, fyn ​​ sjællandsområdet som kunne tænkes at være interesseret i at være frivillig på synslinjen, så sig endelig til.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 9​​ september 2019.

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 ​​​​ 

 

 ​​​​ 

 ​​​​  ​​​​ 

 

 

Medlemsreferat Kredsbestyrelsesmøde 5 august 2019

REFERAT Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg
Dato og tid: 5. august 2019
Lokation: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg
Til stede: Frode, Finn, Erik, Torben, Gitte, Henning samt 1. suppleant Ulla og konsulenterne Tommy og Annette.
Afbud: Else

01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

02. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt uden ændring i forhold til det udsendte.

03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Referatet blev godkendt som værende både medlems- og mødereferat.

04. Formanden orienterer.
04A. HB møde 21.6. – 23.6.2019
Frode fortalte at Det centrale CVR-nummer forslag blev vedtaget. Der er også kommet loft over, hvor meget det enkelte medlem må bruge på ophold på FSC. Det er nu maksimalt 40000 kr.

05 Ejerforeningen – se kopier.
Frode orienterede kort omkring sagen omkring de 3 p-pladser. Bestyrelsen afventer sagens gang og accepterer ikke en tinglysning uden de 3 p-pladser og mener det er en sag mellem Dahl og formanden: DBS Aalborg ønsker ikke at bruge yderligere advokatydelser på dette.

06. Tillidsmandskursus – se kopi
Finn Bjørn vil gerne deltage.

07. Frivilligprisen – se kopi
Det skal undersøges om der er nogen fra klubberne, som gerne vil deltage ved at stå ved en stand og fortælle om, hvordan man kan blive frivillig hos klubberne og DBS Aalborg. Arrangementet finder sted 27. september kl 10 til 14.
Sidste frist for tilmelding er 1. september

08. Tilgængelighedsudvalget.
Intet at bemærke.

09. Aktivitetsudvalget
P.t. er der 12 tilmeldte til Søren Holmgren. Sidste opråb kommer i bladet nu.

10. Klub i Rebild
P.t. er der 14 interesserede. Onsdag 11. september fra 13 til 15 er opstartsdato. Maj-Lis besigtiger lokaler med videre. Der bevilges almindelig taxa til første gang. Tommy sørger for at få styr på, hvem som efterfølgende skal køre med hvad.
Annette sørger for bestilling af kørsel efterfølgende.
Planen er at ”klub Rebild” skal mødes den anden onsdag i måneden i første omgang.

11. Nye blinde kurser
Intet nyt.

12. Økonomi ved Henning
Budgettet overholdes nogenlunde.
Der er udsendt kvartalsopgørelse til bestyrelsen.

13. Kørsel
Punkt udsat til næste møde.

14. Vore unge/yngre medlemmer
Finn kontakter køreteknisk anlæg omkring priser. Deltagerpris skal være 100 kr. Det er for 17 -65 årige medlemmer.
Budget er max 25000 kr. Foreløbige datoer er 29, 28 september og 6 oktober.
Transport fra perron 11 på Aalborg busterminal til køreteknisk anlæg.
Retur til Vesterbro 62A til lidt mad og hygge.
Annette sørger for labels til kuverter. Finn sørger for brev.
Notits skal i kommende medlemsblad og på hjemmeside mv.
Under sammenkomst efterfølgende kan blandt andet oplyses omkring det at lave en ”yngre klub”. Ulla vil gerne stå for at få det op at stå.
En mødedag kan være 3. mandag i måneden efter kl 16 eller fredage eftermiddage.
Der skal overvejes hvordan det formidles ud til medlemmerne.

15. Brandmateriel
Frode arranger møde med brandmand Per!! Bestyrelsen bakker op om det tilsendte tilbud.
Henning er med på opgaven.

16. Lokal PR for kredsen
Intet at bemærke. Der laves lidt pr ifm køreteknisk anlæg arrangementet.

17. Den hvide stoks dag
Intet arrangement i år. Der skal planlægges et til næste år. Der skal findes tovholdere til dette.

18. Forsamlingshuset 05.11. med Thorkild
Der bliver 45 minutter til indlæg og 45 minutter til spørgsmål.
Skal bestyrelsen samles med Thorkild inden som i gamle dage?

19. DH suppleant.
Torben Frederiksen har overtaget Steffen Winthers plads i DH-Aalborgs bestyrelse, så der er ingen suppleant for øjeblikket og alle som kunne have interesse i at deltage som suppleant er velkommen til at henvende sig til bestyrelsen.

20. Blindes jul – se kopier
Mobile Pay myshop (erhverv) indføres af kredsen, der afholder udgiften ifm drift og oprettelse. Henning ordner det praktiske med tilmelding. Frode undersøger andre kredses brug af mobile pay ifm Blindes jul salg. Torben undersøger på sit arbejde som bruger mobile pay erhverv omkring hvordan det praktisk foregår i brug og om der er en smart måde vi kan bruge det på og giver besked til Frode og Henning.
Der udbetales honorar til distributør 6000 kr skattepligtigt som konsulent-bidrag
Der udbetales kørepenge ifm. Blindes juls landsmøde.

21. Eventuelt og bordet rundt
OBS. Oktober møde flyttes til tirsdag 8 oktober kl. 16.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 8 august 2019

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 1 april 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 01-04-2019 16:00
Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torben, Maj-Lis samt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: ingen.

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD. 02. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 15 Bustur ved Else lægges under aktivitetsudvalget, efterfølgende punkter rykkes et nummer op.
Dagsorden blev derefter godkendt.

AD. 03 referat fra sidste møde.
Godkendt som møde og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer.
04a. Strukturudvalgsmøde.
Frode gav en orientering om mødet i Høje Taastrup. Frode deltager også i næste møde.

04b. HB møde.
Man overvejer om der skal reguleres i prisen for ophold på FSC, den har været 450 kr. i mange år. Derudover var der ikke noget specielt at berette.

04C. Ejerforeningen.
Frode er godt tilfreds med den nye formand i ejerforeningen og føler at han tager sig af de ting som han bliver bedt om.

AD. 05. Aktivitetsudvalget.
Bustur 28 maj ved else.
Den ændrede og tilrettede plan er i kommende blad.
Deadline for tilmelding 14. maj.

Søren Holmgren.
Frode har sendt brev til kreds Vendsyssel svar frist 1 juni, Derudover Intet at bemærke.

Medlemsmøde 29. oktober.
Aalborg Vandrehjem virker til at være en god ide, Finn følger op mht. pris og lydanlæg.
Kan man leje/låne lokaler uden at bestille mad?

AD. 06. Klub Rebild.
Tommy er i gang, punkt med på næste møde.

AD. 07 Økonomi.
Paragraf 18 midler er kommet ind (80.000,00) samt kørselstilskud fra hovedkontoret på 43.000,00 og regnskabet 2018 er godkendt. Helge skovs legat, der afholdes bestyrelsesmøde kredsen skal afgive Ønsker for 60.000,00 kr. Alle har betalt undervisning. Vi har pt 6 aktivitetsmedlemmer, der er få medlemmer som endnu ikke har betalt kontingent for 2019.
Henning syntes det vil være en god ide at have et punkt omkring kørsel med til mødet i Fredericia.
Henning bestiller punktudskrifter af regnskabet til kredsgeneralforsamlingen.

AD. 08. Undervisning.
Holdet sjov med din hund fortsætter i sommerperioden.

AD. 09. Varme Vesterbro.
Showdown rummet skal med. Der købes snarest.

AD. 10. Miniferie.
Intet at bemærke.

AD. 11. Møde med NT.
Det var et godt møde hvor det ser ud til at NT og Aalborg kommune tager tilgængeligheden seriøst i forhold til BRT busprojektet og indretning af de nye busstoppesteder med videre. Finn gav en kort redegørelse fra mødet, opsummering/referat vedlagt som bilag nederst. Yderligere spørgsmål rettes til NT omkring flextur/flexhandicap i forholdt til app og forudbetaling for flexhandicap.

AD. 12. DH Mariagerfjord.
Erik er kommet med i DH mariagerfjord og deltager i deres næste møde.

AD 13. formøde til landsmødet.
Frode gav lidt orientering omkring arrangementet om fredagen inden landsmødet.

AD. 14. landsmøde 2019.
Der var et interessant indlæg omkring genmanipulation i forhold til bekæmpelse af øjensygdomme samt omkring selvkørende biler. Selve landsmødet gik stille og roligt.

AD. 15. Tilgængelighedskursus ifm. BR 18 i Vrå.
Erik og Torben Er tilmeldt og gebyr er betalt.
Torben kontakter Erik omkring kørsel og afhentningstidspunkt med videre.

AD. 16. kredsgeneralforsamling.
Den er på skinner. Som dirigent Forslås repræsentanten fra landsforeningen.
Gitte rundsender liste over deltagere.
Forberedende møde mandag 29 april kl. 16.

AD. 17. Nye Pc’er i EDB lokale.
DE 5 nye pc’er er indkøbt og sat op, Lars Peter installere Super Nova og anden relevant software til brug for undervisningen. De gamle pc’er er koblet til på switch så de kan stadig bruges, dog uden Zoomtext. Netværk laves når undervisning er afsluttet.

AD. 18. Eventuelt og bordet rundt.
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 5 april 2019

Bilag fra mødet med NT.

Møde med NT, Aalborg kommune og Dansk Blindesamfund
Den 7 marts 2019
Lokation: Hos NT J. F. Kennedys plads 1R

Deltagere fra DBS:
Frode Fich
Torben Frederiksen
Tommy Simonsen
Finn Bjørn
Endvidere var derr representanter fra NT og Aalborg kommune til stede

Efter en velkomst og en kort præsentationsrunde fik vi en præsentation af Plus bus projektet.

Plusbus projektet drejer sig om indførelse af BRT busser. Disse busser er større end almindelige busser, og de kan transportere op til 150 passagerer ad gangen. Busserne bliver leddelte og får 3 ind og udgange. Busserne får særlige perroner som bliver forsynet med ledelinjer og opmærksomheds felter. Ruten kommer til at starte ved vædeløbsbanen og forløber ad Skydebanevej, Kastetvej,Borgergade, Boulevarden, Jyllandsgade, Bornholmsgade, Sohngårdsvej, Bertil Ohlinsvej, AAU busterminalen og videre ud til det nye sygehus.
Da der skal etableres nye perronner langs hele ruten bliver andre busser flyttet fra Boulevarden, og denne bliver ført direkte igennem J. F. Kennedys plads. De nye busruter er endnu ikke fastlagt, men det kommer sandsynligvis til at medføre flere busser på Vesterbro.
Det medførte en debat, hvor vi påpegede de problemer med stoppestedet på Vesterbro. NT erkendte problemet, men havde ikke nogle løsninger klar. De lovede dog at de var opmærksomme på problemet, og håbede at have nogle svar klar snart. Det vil dog ikke nødvendigvis løse problemet , da en løsning ville have en indkøringsperiode.
Dernæst diskuterede vi problemet med at finde busserne på rutebilstationen. NT forklarede at man er opmærksomme på problemet, og at man er ved at kigge på et nyt system, som både skal kunne kommunikere med busserne og med afgangstavlerne, og som også vil kunne bruges af synshandicappede. Man havde ikke et bud på hvornår det vil kunne implementeres.

Så blev der informeret om den førerløse bus, der skal køre i Aalborg Øst. Status er at trafikstyrelsen endnu ikke har godkendt busserne, men at der stadig arbejdes på at få den godkendt.
Det er planen at den skal køre frem og tilbage på stisystemet i Aalborg Øst i dag og aften timerne.

Endelig stillede vi nogle spørgsmål om Flex handicap og betaling. Der var dog ingen af de fremmødte, der havde nok indsigt i dette, men de ville sende kontakt oplysninger på en der vil kunne svare på disse spørgsmål.

Endelig blev det aftalt at mødes igen efter sommerferien.

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 4 marts 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 04-03-2019 16:00
Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torben, Maj-Lis samt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: ingen.

01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

02. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 15 ændret til Kredsnyt CD, hvad gør vi. Bustur med Else indgår i punktet om Aktivitetsudvalget.
Punkt 18 ændret fra strukturudvalg, som Frode tager under formanden orienterer, til Frivilligbørs. Nyt punkt 23 kredsbestyrelses konstituering Fredericia. Nyt punkt 24 eventuelt og bordet rundt.
Den ændrede dagsorden blev derefter godkendt.

03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde.
Det udsendte referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

04. Formanden orienterer.

04. A Strukturudvalget.
Frode tager til udvalgsmøde i Høje Taastrup 5 marts.

04. B Ejerforeningen.
Der er generalforsamling i ejerforeningen 6 marts. Frode meddelte at han trækker sig som formand for ejerforeningen på den kommende generalforsamling.
Der bliver aflæst vand og varme i nærmeste fremtid.

05. Aktivitetsudvalget
Bustur i maj.
Turen er planlagt og info sat i bladet. Deltagerpris 250 kr. Mindste deltagerantal skal være 20.
Der bliver en ændring, da Svanen ikke sejler på det pågældende tidspunkt, nærmere info næste blad.

Søren Holmgren:
Gitte har styr på det, teaser sat i medlemsblad og på hjemmesiden. Frode sender forespørgselsbrev til kreds Vendsyssel, som så skal give forhåndstilkendegivelse 1 juni. Gitte booker et værelse til Søren på Scandic i AKKC. Der er valgt menu. Kamfilet med tilbehør.

Medlemsmøde i oktober, Finn undersøger Aalborg Vandrehjem. 29 oktober.

Kredsgeneralforsamling 4 maj. Menu pris cirka 150 kr. Forloren hare kunne være en ide. Aalborg Hallen undersøges som mulig lokation til næste kredsgeneralforsamling.

06. Klub i Rebild
Maj-Lis booker Stubhuset første torsdag i måneden. Der kan senere udvides til hver 14. dag hvis det bliver aktuelt.
Tommy har en i tankerne som måske kan være med til at styre klubben.
Tommy begynder at ringe rundt.

07. Økonomi ved Henning
Regnskab 2018 er ved revisor. 108.000,00 kr. er indgået for medlemskontingenter. 37 medlemmer har ikke betalt endnu.
Undervisning, der er enkelte der endnu ikke har betalt.

08. Undervisning
AOF vil gerne have et stykke i vores blad omkring et syhold for handicappede. Kredsen er ikke indblandet og det er ikke en del af vores undervisningsprogram. Det skal blot betegnes som et almindeligt AOF-tilbud som nu er målrettet handicappede.
Annette går videre med det og sørger for at redaktionen får teksten, og spørger om AOF også vil have det på vores hjemmeside og Facebook side.

09. Varme Vesterbro
Bestyrelsen besluttede at prøve at bruge TADO varmesystemet. Torben og Finn sætter i værk.
Det skal lige vurderes om der skal varme på i Showdown rummet.
Skal der skiftes termostater i indgang, de 2 små toiletter, lille møderum, hele det store møderum, syrum, Showdown og garderoben bliver det i alt 23 termostater plus router til styring. Pris cirka 14.000,00 kr.

10. Mini ferie
Intet at bemærke. Punktet skal med på næste møde.

11. Tilgængelighedsudvalg.
Udvalget og Frode holder møde med NT og Aalborg Kommune den 7 marts kl. 13:30.
På mødet bliver vi orienteret om BRT plus bus projektet og med alt hvad det medfører, den nye førerløse bus i Aalborg Øst samt vi vil spørge ind til de ting som TGF har drøftet.
Udvalget vil ligeledes forsøge at genindføre de halvårlige møder mellem DBS Aalborg og NT/Aalborg Kommune.

12. Valg af DH repræsentant Mariagerfjord kommune
Erik B. Hansen er indstillet og vi afventer svar fra DH Mariagerfjord.

13. Forretningsudvalget i DH Aalborg.
Torben kontakter Birthe Volbech omkring sagen.

14. Landsmøde 23.-24. marts antal
12 er tilmeldt.
Henning har modtaget 10 girokort pt.

15. Kredsnyt CD, hvad gør vi.
Vi gør som sidste år. Torben og Henning tager sig af det. Frode sørger for labels og kuverter (maj måned). Der skal bestilles 600 Cd’er hos Lars Peter.
Cd’er skal laves til udsendelse midt i juni. Det skal tilbydes de medlemmer som ønsker det at få undervisningsprogram på sort eller mail.

Der skal undersøges på kredsgeneralforsamlingen om der stadig er interesse for denne CD.

16. Tilgængeligheds møde i Vrå – se bilag
Mødet er den 23 april KL 14 og Torben og Erik deltager.
Torben sørger for tilmelding.
Torben og Erik aftaler mødested og transport.

17. Studerende om stok – se bilag
Finn vil gerne være med. Han giver besked hvis det ønskes at flere skal deltage.

18. Frivillig Børs.
Ingen deltagelse i år.

19. Brev om tilbud om hjælp.
Henning undersøger om Mandelauget eller Showdown kan bruge ham. Ellers måske Goalball holdet.

20. Opgradering af edb-lokale.
Der må bruges op til 35.000,00 kr. på indkøb af 5 pc’er samt netværksudstyr og eventuelle ændringer i EDB-lokalet.
Pc’er indkøbes snarest og opsættes, resten laves så det er klar den kommende undervisningssæson. Torben tager sig af det.

21. Deadline for medlemsbladet
Det præciseres hermed at arbejdsgangen ifm. udgivelse af kredsstof er
som følger, deadline for indsendelse er altid fredagen inden kl. 12. Redaktionen udsender kredstoffet til bestyrelsen senest søndag aften kl. 20. eventuelle rettelser eller ønsker om tilføjelser inden mandagen kl. 20 så redaktionen kan nå at rette til.
Det vil være en god ide at bruge svar alle når man ønsker rettelser så er det nemmere at følge ændringerne.

22 Orientering om årsmøde i BORN
Henning gav kort opsummering af mødet som han, Børge og Torben deltog i. Børge trak sig som medarbejderrepræsentant og Torben overtog posten. Henning er fortsat revisor i foreningen. Referatet kan ses på BORN.netkreds.dk. Der er bestyrelsesmøde i BORN den 11 april kl 10 på Vesterbro 62A.

23. Bestyrelsesmøde Fredericia.
Der er bestilt 10 værelser til bestyrelse og 1. suppleanten, navne kan ikke oplyses før generalforsamlingen er afviklet. Udrejse cirka kl. 8:00 onsdag 15. maj og hjemrejse ca. kl. 13:40 torsdag 16. maj. Der skal aftales et oplæg af vores Regionskonsulent som også er på FSC.

24. Eventuelt og bordet rundt
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 16 marts 2019

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3. December 2018

REFERAT KREDSBESTYRELSESMØDE DBS AALBORG

 

Dato og tid:​​ 

Mandag​​ d.3.​​ december​​ 2018​​ kl. 16:00​​ ​​ 

 

Lokation:​​ 

Vesterbro 62A 9000 Aalborg.

 

Til Stede var:​​ 

Frode, Else, Finn, Gitte, Henning, Torben, 1 suppleant Maj-Lis og Konsulenterne Tommy og Annette.

 

Afbud fra:​​ 

Steffen.

 

AD​​ 01.  ​​ ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen og åbnede mødet.

 

AD​​ 02.  ​​ ​​​​ Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 18​​ lydanlæg nyt punkt 19​​ vævehold ansøgning, nyt punkt​​ 20​​ kredsgeneralforsamling 2019, nyt punkt 20 Evt og bordet rundt. ​​ Derefter​​ blev​​ ​​ dagsorden godkendt.

 

AD​​ 03.  ​​​​ ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Det udsendte referat blev godkendt som værende ​​ møde og medlemsreferat.

 

AD​​ 04.  ​​​​ ​​ Formanden orienterer​​ 

04.A​​  ​​​​ ​​ Ejerforeningen​​ 

Advokat er kontaktet i​​ forbindelse​​ med ​​​​ nye fordelingstal.

 

​​ 04.B​​  ​​ ​​ ​​​​ Blindes jul  ​​​​ ​​ ​​ ​​ 

Frode gav en kort status over salget af Blindes jul.

 

AD​​ 05. ​​​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Aktivitetsudvalget

05.A  ​​​​ ​​ Nye aktiviteter ​​ ​​​​ 

Søren Holmgren har sagt ja til at ​​ komme.​​ ​​ Foreløbig dato​​ ​​ ​​ 24​​ september., udvalget arbejder videre med projektet.

Der barsles med en bustur i maj,​​ Mariager saltcenter og Hvidsten Kro, eventuelt opsamling af medlemmer i ​​ Hadsund eller lignende sted nede i området.​​ ​​ I forhold til​​ Næste medlemsmøde undersøges ​​ om​​ Aalborg Vandrehjem​​ er en mulighed.

 

AD​​ 06.​​  ​​​​  ​​​​ ​​ Klub i Rebild  ​​​​ ​​ 

Lokaler Skørping kulturstation ​​ 100 kr ​​ ​​ ​​  ​​​​ og Stukhuset i Støvring koster 300 kr.​​ Bestyrelsen besluttede ​​ at prøve​​ stukhuset.

Henning udsender brev til relevante medlemmer i starten af ​​ 2019,​​ Tommy ​​ skal lige se medlemslisten​​ igennem inden ​​ brev sendes.

 

AD​​ 07.​​ ​​  ​​​​  ​​​​ Økonomi ved Henning ​​ ​​​​ 

Økonomiudvalget​​ ​​ minus Steffen​​ har ​​ holdt budgetmøde, budget forslag bliver ca det samme som ​​ før, med eneste ændring paragraf 18 tilskuddet er fjernet idet ​​ det ikke forventes at vi modtager midler i 2019.

Kredsen er blevet betænkt en arv, Hovedkontoret hjælper med at ordne arvesagen.

 

AD​​ 08.​​  ​​​​  ​​​​ Undervisning​​ 

08.A  ​​ ​​​​ Susanne​​ stopper

Intet at bemærke.

 

08.B​​  ​​ ​​​​ Dansehold Brovst

Der er problemer med at finde en instruktør. ​​ Der arbejdes videre med projektet, Else vender tilbage når der er nyt.

 

AD​​ 09.​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ Varme Vesterbro

Radiatorer er blevet gennemgået af en VVS installatør og alle radiatorer er indstillet på 22 grader (3).

Finn arbejder videre med projektet omkring udskiftning af termostater mv.

 

AD 10.​​  ​​​​  ​​​​ ​​ Orientering​​ fra​​ -​​ HB møde

Frode gav en kort ​​ opsummering af de væsentligste punkter på mødet.

 

AD​​ 11.​​  ​​​​ ​​  ​​​​ ​​ Tilgængelighedsudvalg.

11.A ​​ ​​ ​​ ​​​​ Tilgængelighedsforums møde  ​​​​ 19November 2018​​ ​​ for alle

Det udfærdigede brev til​​ Hobro tekniske forvaltning sendes af Frode.

Referat fra det ​​ afholdte møde er herunder som bilag.

Finn udfærdiger et brev til Kit.

 

AD​​ 12.  ​​ ​​​​ Tilbud Lys Vesterbro Kopi er sendt​​ ud.

Det tilsendte tilbud ønskes ikke benyttet.

 

AD​​ 13. ​​ ​​ ​​​​ Udvidet kredsbestyrelsesmøde 18.01.2019​​ ​​ 

Mødetid kl 11 på Aalborg Vandrehjem. Annette og Torben finder restaurant til aften.

Finn samler forslag ind udover de som han selv har fremført.

​​ Dette møde erstatter det ordinære bestyrelsesmøde 7 januar.

 

AD​​ 14,​​  ​​​​ Mailer​​ Steffen​​ ny næstformand

​​ Bestyrelsen tager Steffen Winthers udtrædelse til efterretning.​​ Redaktør af kredsstof bliver Gitte og Torben.

Torben blev valgt til ny næstformand.

  • suppleant Maj-lis træder ind i Bestyrelsen ​​ Erik B Hansen bliver ny 1 suppleant. Frode ​​ kontakter Steffen og Erik.

AD​​ 15.  ​​ ​​ ​​​​ Kørsel​​ til​​ Bestyrelsens​​ møder.

Kørsel kan benyttes ved​​ ​​ enten egen bil eller flexhandicap mod dokumentation.

 

AD​​ 16.  ​​ ​​ ​​​​ Kørsel nye handikap og generelt

1 januar ​​ er der ikke længere forskel på flexhandicap og flexkørsel, det vil​​ fremover​​ koste 20 kr.​​ pr tur ​​​​ ved undervisning og arrangementer mv.

 

AD​​ 17. ​​ ​​ ​​​​ lydanlæg.

Det tidligere tilbud om ​​ opgradering af​​ teleslyngeanlæg​​ ​​ og tilkøb af knaphuls mikrofon er ikke blevet udført.frode​​ Sørger for at ​​ det bliver gjort.

 

AD 18: Vævehold ansøgning.

Der ​​ er ansøgt om et EDB program til at lave mønstre med, pris ca.​​ 2800​​ kr. Det blev bevilget.

 ​​​​ 

AD​​ 19​​ Kredsgeneralforsamlingen 2019.

30 marts kan ikke lade sig gøre da det er i første kvartal.​​ 

4​​ eller​​ ​​ 11 maj​​ ​​ foreslås til hovedkontoret.

 

AD 20​​ Eventuelt og bordet rundt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 9​​ December 2018​​ 

 

Bilag ​​ Referat TGF møde 19 november.

 

Referat for TGF Kreds Aalborg mandag den 19. november 2018 kl. 16.00

 

     Øland d. 26. november 2018

 

Tilmeldte er​​ 

Bent Petersen

, Børge Andersen

, Rosa

, Annette Winther

, Else klarborg Aaved

, Frode Fick

, Finn Bjørn

, Torben Frederiksen

​​ og Gitte Micheelsen.

 

Afbud fra Torben Frederiksen

 

 

1.Valg af dirigent

Ad1:

Else Klarborg Aaved.

 

2.Godkendelse af dagsorden

Ad2:

Godkendt.

 

3.Siden sidst

a.Besøg i Hobro midtby

Ad3A:

Finn, Tommy og Torben har været i Hobro, hvor de var rundt på rutebilstationen og der er ikke lydfyr i fodgængerovergangene. Finn sætter et brev sammen til kommunen, som Frode får til godkendelse og sætter kredsens navn på og sender det til Mariagerfjord kommune.

Breve til kommunerne skal altid igennem kredsens formand / bestyrelse.

Der bliver fulgt op på emnet på næste møde.

 

b.Busserne på Vesterbro

Ad3B:

Finn sætter et brev sammen til Aalborg kommune, hvor vi gør opmærksom på problemerne for synshandicappede på busstoppestederne i helleanlægene på Vesterbro. Det anbefales at der kommer taktile ledelinier og at et møde med kommunen bliver arrangeret.

Bent: Flytning af stoppestedet for busser til det nordlige opland er flyttet på opfordring af chaufførene, har jeg fået oplyst hos Aalborg kommune. Der kan holde flere busser i​​ række ved stoppestederne og de skal hver især køre frem til stoppestedet, for at se om der er passagerer til deres bus, men de kører ofte uden om de andre busser så vi ikke kommer med.

Chek in standerne foran i busserne kan vendes til chek ud og det gør det nemmere for os at forlade bussen, ved udstigning i bagenden af bussen er det muligt at ramme medpassagererne i hovedet når man skal gribe efter noget at holde i, og så kan det være svært at finde chek ud standeren.

Nogle busser har trapper midt i bussen som skal passeres for at komme til de bageste døre.

Annette: Ikke alle chauffører er tilfreds med at stoppestedet er flyttet på helle anlæget på Vesterbro.

 

 

4.Sandwichskilte på gågaden (Annette)

Ad4:

Skilte og stativer, som de handlende sætter ud, i Bispensgade, står ofte over den forsænkede ledelinie i begge sider af gaden, og det gør det meget svært at færdes med mobilitystok. Hvis man gør forretningerne opmærksom på vores problem, så mener de at ledelinien er en rende for regnvand.

I Algade er der mere obs på vores problem med skilte og standere, her er det noget nemmere at færdes med mobilitystok.

Annette har flere gange væltet skilte og tøjstativer og det kan være forbundet med risiko for ens helbred, der skal være fri bane over ledelinierne.

Frode prøver at få rådmanden med ud og se på forholdene.

Rosa har hørt at kommunen har givet de forretningsdrivende lov til at sætte skilte ud.

Børge: Kommunen har givet lov til skilte og stativer, men de skal holde fortovet frit. I Skagen valgte kommunen at fjerne skilte som stod forkert.

 

 

5.Busser og rødt lys (Børge)

Ad5:

Børge: Busser som kører ad Boulevarden i Aalborg, kører ofte over for rødt lys, med farer for os der går efter grøn info fra lydfyr.

Rosa: Også problemer med busser over for rødt i Kastetvej.

Gitte: På politiets hjemmeside kan man melde ind, hvor der er trafikale problemer og så vil de måske kigge på overtrædelserne,, måske kunne det være en ide.

Børge: Hvis chaufførerne får klib i kortet, eller mister det, kan det være det hjælper.

 

 

6.Stoplinie for cykler ved fodgængerfelt

Ad6:

Børge: i Jyllandsgade og Ransovsgade er der ikke stoplinier for cykler ved fodgængerovergange, det skaber ofte farlige situationer.

Frode: Der har været møde med kommunen om manglende stoplinier. Når der, i nær fremtid, ændres på de omtalte veje bliver der ændret på forholdene for cyklerne.

 

 

7.Aalborg midtby – Bliver vi hørt?

Ad7:

Hvor er vi nu, med hensyn til bl.a. renovering af området omkring Algade.

Annette Finn Torben og Tommy tager tilgængeligheden i projektet op, når vi observerer problemer.

Det er ved at være sidste udkald for at få indflydelse på projektet af Algade mellem Boulevarden og Vesterbro, Finn kontakter Kit angående tilgængeligheden.

Annette: Vi behøver ikke altid at gå gennem DH, da vi som organisation selv kan kontakte kommunen, og så bliver vores problemer som synshandicappede mere konkrete.

Gitte: Det er godt at sætte fokus på vores problemer med tilgængeligheden også i handicaprådet og DH, så der kommer input til kommunerne flere steder fra.

 

 

8.Bordet rundt​​ 

Ad8:

Gitte: DH Vesthimmerland er aktiv med hensyn til handicappolitiken og tilgængeligheden i kommunen.

I hovedgaden i Års mangler der fodgængerovergange.

 

Børge: Er der sket noget med hensyn til cykelstativerne foran Odfellov på Boulevarden.

Finn har det med i kontakten til kommunen.

Ved overgange over udgravninger er overfladen meget uhensyns mæsig over for hunde, vores førehunde har store problemer med at færdes på den ofte skridsikre overflade som er i metalovergangene.

 

Annette: Der er generelt problemer med cykelparkering i kommunen.

 

Bent: På helleanlæget ved busstoppestederne på Vesterbro bliver der ofte parkeret cykler, hvis ejermænd er i motionslokaler tæt på, det giver farlige situationer, hvor man let kommer til at træde ud på kørerbanen, da der ikke er megen plads.

Fjerritslev by er ved at blive gravet op, i forbindelse med ændring af kloakkerne, her skal vi være obs på etablering af ledelinier som overholder tidens standarder.

 

Annette: Der mangler generelt tilgængelighed i Jammerbugt kommune udover skove og strande. Der skal arbejdes på, bl.a. gennem DH, at et tilgængelighedsudvalg bliver etableret under handicaprådet.

 

Frode: Der har været problemer med parkerede biler i smøgen indtil DBS lokaler, Skilte har været dækket med plastposer. Ved henvendelse til politiet melder de hus forbi, det er kommunen der står for ulovlig parkering.​​ 

Kommunen har parkeringsvagter, så måske er det dem man skal henvende sig i fremtidige lignende situationer.

 

 

9.Næste møde?

Ad9:

25. februar 2019 kl. 16:00 til ca. 18:00

10.Eventuelt

Ad10:

Der er fra 1. januar 2019 kommet nye takster for Flex-handicap transport under NT. Årsgebyret forsvinder og prisen pr. km. Bliver sat op til 4 kr. og min. Takst bliver 35 kr.​​ For dem som bruger deres ture på længere strækninger kan det betyde en øget udgift på op til 1600 kr. om året, ved 4 dobbeltture på 40 km. Bliver prisen neutral.

Der arbejdes på at betalingen, ved kørsel med flex transport, kan ske med kort, evt. rejsekort.

 

Bent: Ved kørsel til klubberne i Aalborg, som vi ikke har i oplandskommunerne, så som Krestineklubben, EDB klubben og Mandelauet, ydes der tilskud til kørsel. For os der bor uden for Aalborg er tilskudet fra banegården eller nærmeste stoppested og det mener jeg er en forskelsbehandling af vores medlemmer, da tilskudet gives til medlemmer bosidende i Aalborg kommune uden hensyn til afstanden. Jeg vil foreslå at bestyrelsen i en forsøgsperiode giver alle medlemmer i kredsen samme betingelser til klubber som ikke også er i ens egen kommune.

 

Gitte: Der burde ikke være forskel på egenbetalingen til arrangementer og klubber uanset hvor man bor.

 

 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 september 2018

Referat kredsbestyrelsesmøde

Dato og Tid: 3 september kl. 16.
Lokation: Vesterbro 62 a 9000 Aalborg

Til Stede var : Frode, Else, Finn, Gitte, Steffen, Henning, Torben, Maj-Lis og konsulenterne Anette og Tommy.

Afbud fra: ingen.

AD 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD 02. Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 21 Dataforordningen (GDPR)
Nyt punkt 22 undervisning. Nyt punkt 23 eventuelt og bordet rundt.
Herefter blev den nye dagsorden godkendt.

AD 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Referatet blev godkendt som værende både møde og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer

04A. Ejerforeningen
Intet nyt omkring fordelingsnøglen.

04B. Struktur i DBS
Strukturudvalgsmøde, Frode kan desværre ikke deltage.

AD 05 Aktivitetsudvalget.
Der er besluttet at lave en fælles tilmelding@dbsaalborg.dk for at ensarte tilmelding til diverse arrangementer, aktivitetsudvalget styrer mailadressen og holder øje med indkommende mails. Torben Kan bistå med eventuelt oprettelse i mailklient.

05A. Medlemsmøde efteråret
Pris 125 kr for Stjerneskud eller pariserbøf. Øl vand købes hos 3F, Vin sørger Henning for. Gitte aftaler med Frode mht personale og kaffe og service.
Blad deadline til Steffen 7 september kl 12. Underholdning bliver Sundance. Tilmeldingsfrist cirka 1 uge før arrangementet.
Husk at sørge for mikrofonanlæg er klar (Frode )

05B. Søren Holmgren.
Intet at bemærke.

05C. Tur Hanstholm.
Der er cirka 32 deltagere.

AD 06. Inklusion se kopi Annette
25 september, kl 13 – 18. Frode og finn deltager
Maj-Lis overvejer og vender tilbage til Frode.

AD 08. Klub i Rebild
Frode snakker med lars Peter, og Maj-Lis snakker med ””Støvring.
Henning laver et udkast til vores medlemmer som kan være mulige brugere, og koordinerer med Tommy.
Kommer klubben op at stå, flyttes Fjellerad holdet dertil.

AD 09. Økonomi ved Henning
Det ser stadig fornuftigt ud, budget overholdes til den gode side.

AD 10. Miniferien.
Det var en rigtig god tur.

AD 11. Bladet
Der skal gøres opmærksom på der deadline for stof til kredsens spalte i medlemsbladet fredag kl 12:00 til bladet der af deadline den følgende Tirsdag. Alle deadlines kan ses på vores hjemmeside i årskalenderen. Stof der kommer senere end dette tidspunkt kommer ikke med.
Steffen sætter en notits herom i bladet underskrevet bestyrelsen.
Med hensyn til korrekturlæsning af stoffet så sender Steffen det til bestyrelsen så de har mandagen til at rette eventuelle fejl og melder det tilbage til Steffen, brug gerne svar alle funktionen så alle ved vad der bliver ønsket rettet.

AD 12. Forsamlingshuset
Underholdning er på plads. (Gitte og Annette). Henvendelse vedrørende besøg af Hjælpemiddelkufferten så er det en god ide at se om hun kan komme til forsamlingshuset.

AD 13. Kredsnyt CD
Torben Kan kontaktes hvis nogen har problemer med den udsendte kredsnyt cd.
Der lægges lydfiler ud på vores hjemmeside på forsiden til download.

AD 14. Tilgængelighedsudvalg.
14A. Lydfyr og stoppesteder.
Intet nyt.

AD 15. Tilgængelighedsforum Møde Vesterbro 13 august 2018. Forummet vil gerne have at bestyrelsen tager op med NT at det er blevet ret uhensigtsmæssigt med rækkefølgen af busserne på vesterbro stoppestedet.
Der skal også kikkes på forholdene i Hobro, der er et ønske om at tilgængelighedsudvalg/bestyrelse laver en tur til Byen for at se med selvsyn.
Forummet er først ved at finde sin arbejdsform og holder møde igen 19 november kl. 16.
Referat fra mødet er tilgængeligt for Tilgængelighedsudvalget og bestyrelsen.

AD 16. Møde Fredericia efteråret
Intet møde i Fredericia, der afholdes seminardag i Aalborg fredag 18 Januar 2019 10 – 18, Finn er tovholder på at samle ind til program.
Alle bedes til næste møde at meddele om de kan deltage den dato.

AD 17. Dagrenovation – Aalborg Kommune
Frode kontakter Aalborg forsyning for at få en foreløbig afklaring på om det med Molokker kommer til at påvirke vores affaldsstation om vi kan risikerer at skulle et andet sted hen med affaldet.

AD 18. DGI Annette
David Møller som er idrætskonsulent hos DGI vil gerne holde møde med os for at få flere synshandicappede ud og dyrke motion. Annette laver aftale med ham måske allerede nu på mandag kl. 14 ellers en anden dag.
Finn, Else, Gitte og Torben vil gerne deltage, Annette spørger også Ulla (suppleant) for at høre om hun vil være med.

AD 19. Massage – kopi er mail er sendt
Onsdag, 14 eller 21 november kan lokaler udlånes.
Frode kontakter IBOS.

AD 20,. Køb af Fakta
Henvendelse fra Lykkebo om byt af lokaler med vores nuværende og så fakta, men da det viser sig at det drejer sig om udlejning , så er det ikke relevant. For nuværende

AD 21. Dataforordningen GDPR.
Der skal kigges på gamle dokumenter som ligger her i lokalerne.
Det skal indskærpes at der ABSOLUT ikke må sendes cpr numre med usikker mail eller på anden vis op bevares usikkert, det vil sige elektroniske medier så som USB keys skal krypteres og kodeordsbeskyttes. Har man CPR numre på sin pc skal den også krypteres.
Det indskærpes at de som har en @blind.dk mail skal bruge den i forbindelse med personfølsomme oplysninger.
Henning kontakter hovedkontoret omkring hvordan vores undervisningsleder skal kunne arbejde sammen med fx AOF i forhold til personoplysninger

AD 22 Undervisning.
Den tilsendte liste blev gennemgået og flere af emnerne lyder interessante, men kan ikke iværksættes da de allerede skal starte nu, et par af weekendkurserne skal vi tage stilling til på næste møde.

AD 22 Eventuelt og bordet rundt
Frode opfordrede igen alle til at finde sælgere til Blindes jul, og der skal et stykke i bladet om der er nogen der kan stå og sælge ved centrale steder fxSalling, Kvickly vestbyen eler andre.
Torben har iværksat opgradering af pc’erne i edb lokalet så de er klar til undervisningsstart.
Annette fortalte at der er lavet en intern ombudsmandsordning i foreningen.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 4 september 2018

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 6 august 2018

REFERAT.
kredsbestyrelsesmøde:
Dato og tid: Mandag d. 6. august 2018 kl. 16.00
Lokation: i lokalerne på Vesterbro.

Til stede var: Frode, , Finn, Torben, Gitte, Henning konsulenterne Tommy og Annette.
Afbud fra: Else, Maj-Lis og Steffen.

AD 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og gav ordet til ordstyren.

AD 02. Godkendelse af dagsorden.
Der blev tilføjet følgende underpunkter til punkt 4. 04b biffen, 04c Persondataforordningen (GDPR) 04d tillidsmandskursus.
Dagsorden blev derefter godkendt.

AD 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Referatet fra sidst afholdte møde 21 juni blev godkendt som værende både møde- og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer
04A. Ejerforeningen
Der er visse ændringer i fordelingstallene, men Frode mener ikke det får konsekvenser for os da ændringer skal tinglyses før det får økonomisk betydning. Frode skal nok melde tilbage hvis der kommer nyt.

04B Biffen Arrangement.
Rasmus fra Biffen har udsendt forslag til fremtidige datoer for synstolkningsarrangementer i Biffen. Der foreslås at bruge en tirsdag til arrangementerne, Frode meddeler det til Rasmus.

04C Persondataforordningen (GDPR).
Der er kommet retningslinjer for hvordan vi skal forholde os, dette skal læses igennem og med tiden skal vi have fundet ud af hvad det betyder for os.
Der er lagt link på vores hjemmeside omkring brugen af siden og hvad besøgende kan forvente og forholde sig til ved brug af siden.

04D Tillidsmandsgrundkursus.
Frode opfordre til at de nye skal deltage, ønsker man at komme med så kontakt Frode, man kan ikke selv tilmelde sig.

AD05 Aktivitetsudvalget.
05A. Medlemsmøde efteråret
Dato 30 oktober, i 3Fs lokaler i kælderen. Underholdninger er så småt også på plads, det meldes ud
senere. Underholdning skal starte cirka kl 17.

05B. Søren Holmgren.
Der blev 17 i alt der deltager.
Gitte har tilmeldingslisten.

05C. Tur Hanstholm.
Det fulde program kommer i blad 10.

AD 06. OrCam brillen – se kopi
Mødet skal være torsdag den 20 september klokken 10. Tilmelding til Henning.

AD08. Klub i Rebild
Intet nyt.

AD 09. Økonomi ved Henning
Budget overholdes, Henning og Torben skal have fundet en løsning så alle kan læse kvartalsopgørelserne.

AD 10. Miniferien.
Intet at bemærke end at den er meget godt besat og alt er klar til afgang.

AD 11. Møde AOF mm
Det var et godt møde og Lone fra Aof har sendt en liste med foredragsholdere som fint kan bruges, Har hun flere må de godt fremsendes.
AOF kom også med et par forslag til nye kurser,blandt andet skulpturlavning, ølbrygning og afspænding, AOF vil vende tilbage med priser.

AD 12. Forsamlingshuset
Annette og Gitte vil plukke nogle af foredragsholderne fra AOF listen til underholdning til de enkelte datoer, listen over værter blev gennemgået og rettet til, sendes rundt sammen med dette referat.
De vil også følge op på om der er flere der vil være med.
Forplejning til de enkelte arrangementer står de forskellige værter for, husk også at der er diabetikere.

AD 13. Kredsnyt CD
Kredsnyt er udsendt, desværre ser det ud til at der er en del fejlbehæftede cd’er. Der lægges ekstra i skuffen ved telefonen på Vesterbro 62A.
Torben forsøger at finde ud af hvad fejlene kan skyldes, så der ikke er tvivl om de virker næste gang.

AD 14. Tilgængelighedsudvalg.
14A. Lydfyr og stoppesteder.
Intet at bemærke, ud over at udvalget skal have lavet et lille møde og lagt en slags slagplan (Finn, Tommy og Torben).

AD 15. Møde Fredericia efteråret
Bestyrelsen bedes overveje om der atter skal være et bestyrelsesseminar i Fredericia, eller om der skal findes en anden måde at få nye ideer,arbejdsgange med videre ind. Annette nævnte at de nordpå havde en udefrakommende ordstyrer og en færdig dagsorden for seminaret, og det skulle efter sigende været ret godt. Hun vil se om hun kan få programmet at se for at se om det er noget vi kan bygge videre på.
Kom med input og send det til Frode inden næste møde.
Punkt med næste gang.

AD 16. Dagrenovation – Aalborg Kommune
Der skal oprettes en del såkaldte molokker som er store underjordiske containere som folk skal deponere deres restaffald, flasker, pap og metal i. vi skal forsøge at være på forkant med hvor og hvordan de placeres så de bliver såtilgængelige for os blinde som muligt, og om der skal være en i vores gård. Frode skal prøve at forhøre sig hos aalborg forsyning om hvor langt de er med planerne, om det allerede er bestemt hvor, hvordan og så videre.
Frode vender tilbage til næste møde hvis der er nyt, så vi kan lave en strategi derudfra.

AD 17. Eventuelt og bordet rundt
Kredskasseren holder ferie og er bortrejst fra 18 til 31 august. Gitte Gjorde opmærksom på at det nye tilgængelighedsforum holder møde 13 august og alle er velkommen klokken 16.
Finn syntes at der bør kigges på vores radiatorer, om der eventuelt kan laves et bedre og mere tidsvarene varmesystem.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 13 august 2018