Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 10. august 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 10 august klokken 16.

 

Lokation Vesterbro 62 A

 

Til stede: Frode, Henning, Erik, Finn, Gitte, Torben, Ulla samt konsulent Annette​​ 

Afbud fra: ​​ Tommy.

 

Ordstyrer: Torben

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt​​ 15 Frode og telefonsamtale, nyt​​ 16​​ Ændring af Forretningsorden, nyt punkt 17 Busserne​​ Vesterbro, nyt​​ punkt 18​​ henvendelse fra​​ ungegruppe,​​ nyt punkt 19 hvad meldes der ud​​ omkring bestyrelsen​​ og nyt punkt​​ 

20​​ Eventuelt og bordet rundt.

 

Dagsorden blev herefter godkendt enstemmigt

 

AD. AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Ok godkendt​​ som værende både medlems og mødereferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ ​​ ny blinde kursus​​ 

Frode og Annette har været​​ på besøg​​ og​​ orienteret om​​ kredsen.

Der har været positiv feedback.

 

 ​​ ​​​​ B.  ​​​​ HB-møde

Frode gav en​​ orientering om​​ ting fra​​ HB-mødet​​ i juni.

Der blev også diskuteret omkring vores oplæsning af afdøde på kredsgeneralforsamling. Mail er modtaget, den er lidt uklar og der skal følges op på​​ det Frode​​ gør dette.

 

 ​​ ​​​​ C.  ​​​​ Blindes jul

Det er blevet besluttet at udgive Blindes jul 2020 på trods af Coronasituationen.

Frode gav et​​ kort oprids omkring arbejdsgang i forhold til blindes jul og hvad der skal ske den dag han​​ stopper som​​ distributør.

 ​​ ​​​​ D.  ​​​​ Nøgler, og Cykler​​ 

Frode orienterede om​​ Nøgle til​​ Vesterbro 62a lokalerne virker ikke​​ længere​​ til gadedøren, man skal​​ indtaste pinkode.

Frode får lavet.​​ Cykler​​ fjernes uden​​ ansvar skilte til vores parkeringspladser.

​​ 

AD.​​ 05​​ ​​ ​​ team Coruna​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ A. Ind køb Vesterbro

Mangler indkøb af kasser samt opfyldning af disse og aflukning af køkken. Det bliver gjort 19 august.

Renovering af depotrum gøres inden undervisningsopstart.

Dispensere er opsat 1 er defekt, Ulla står for påfyld af dispenserer.

Der samles op på hvad der mangler når Coronakasser er lavet.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B. Åbning af Vesterbro se kopier fra Gitte​​ 

19 august klar.

 

AD.​​ 06 ​​ ​​​​ go-box se​​ video110111øøøøøøøø

Mht.​​ demonstration​​ afventer​​ vi​​ udviklingen af​​ produktet som ikke er helt fri for børnesygdomme.

 

AD.​​ 07.​​ ​​ Kredsgeneralforsamlingen 2020 ​​​​ 

Gitte kommer med menu på et senere tidspunkt, ellers er alt bestilt hos AKKC, vi afventer selvfølgelig​​ Corona​​ udviklingen​​ og aflyser hvis nødvendigt.

Finn​​ og Erik ønsker ikke genvalg. Ulla og Gitte ønsker at fortsætte.

Kredskasserer er også på valg og Henning ønsker ikke genvalg.

Torben og Gitte udfærdiger indkaldelse med dagsorden og sender den til frode.

Frode sender til Thorkild.

 

AD.​​ 08  ​​​​ undervisning Vesterbro

Team undervisning (Gitte og Ulla) har fået lavet et godt program med flere nye tiltag.

Program og aktivitetstilbud er udsendt på det medie som​​ medlemmerne får​​ medlemsbladet.

Der er allerede kommet flere positive tilbagemeldinger på deres arbejde.

Der reklameres videre for de forskellige hold og workshops i medlemsblad hjemmeside og sociale medier.

Gitte afholder møde mellem vores undervisere og AOF onsdag 12 august.

Team undervisning skal​​ lige være OBS på at tillægge 1 ekstra time for​​ lærers ventetid (pga.​​ kørsel)

 

AD.​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Intet nyt.

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Der​​ har nu været 2 henvendelser som overvejer at stille op som kasserer.

 

AD.​​ 11.​​ ​​ Økonomi ved Henning

Der er udsendt balance til bestyrelsen, der ikke sket væsentlige ændringer siden sidste møde, en enkelt mangler at betale sommerundervisning.

 

 

AD.​​ 12. ​​ ​​​​ retningslinjer for​​ brug​​ af teleslynge og mikrofonerne.

Er indskrevet i retningslinjerne som kan​​ findes på​​ pulten ved indgangen og på hjemmesiden.

 

AD.​​ 13.​​  ​​​​ formidling af aktivitetsplan/kredsnyt hvad

Bedre tid ønskes​​ næste år.

Både sort, cd og mailudgaverne er afsendt.

Der vil blive lagt enkelte på pulten ved indgangen.

Pris for​​ at udsende​​ på denne måde er ca. 4500,00 kr.

Det er indtil videre denne måde vi gør det næste år også.

AD.​​ 14. ​​ ​​ Kørsel

Der skal laves​​ en forsøgsordning, og afsættes x antal penge til det. Team Kørsel som består af Annette, Henning og Ula udarbejder forslag og vender tilbage.

 

AD.​​ 15.  ​​​​ frode telefon

På grund af uoverensstemmelserne i bestyrelsen mener Erik ikke at han kan fortsætte i bestyrelsen og har valgt at trække sig fra sin post.

Der er ingen suppleant som kan træde ind i hans sted.

 

AD.​​ 16 ændring​​ af forretningsorden.

Erik ville gerne at vi gik tilbage til den gamle forretningsorden, hvor konsulenter kun deltager 2 gange årligt. det vil han stille som forslag til kredsgeneralforsamlingen.

Dette er ikke muligt da det er den siddende bestyrelse som bestemmer forretningsordenen, og det med konsulenters deltagelse er at de skal deltage 2 gange​​ som et led i deres arbejde. Bestyrelsen bestemmer​​ derudover​​ selv om de skal deltage eller ej.

Her i kredsen har de altid været indbudt, da de har en vigtig viden og stor berøringsflade i forhold til vores medlemmer og myndigheder mv.

Det to Erik til​​ efterretning.

 

AD.​​ 17 busser​​ Vesterbro

Der er blevet endnu mere kaos på Vesterbro da næsten alle by og landbusser holder ved de 2 stoppesteder på Vesterbro.

Frode indkalder nt til møde en tirsdag efter​​ klokken 13. Samtidig skal der følges op på vores sidste møde med NT.

Frode, Finn og torben​​ og​​ Tommy​​ deltager fra DBS.

 

 

AD.​​ 18 ungegruppen.

Annette er blevet kontaktet af en gruppe unge medlemmer som gerne​​ vil mødes, hun​​ tager et møde med dem og vender tilbage når der​​ er​​ nyt.

 

AD.​​ 19 hvad må meldes ud omkring bestyrelsen.

Konsulenterne må​​ gerne melde ud af der har været uoverensstemmelser i bestyrelsen som har bevirket at 1 har trukket sig fra bestyrelsen og at der nu er lagt låg på det.

 

AD.​​ 20​​ EVT og bordet rundt

Gitte fortalte at hun har fået tilsagn fra et firma om at lave​​ Ølbrygning workshop, mere info senere.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 27 august 2020

 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn