Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 11 juni 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 11 juni klokken 14.

 

Lokation Vesterbro 62 A

 

Til stede: Frode,​​ Henning,​​ Erik, Finn, Gitte, Torben, Ulla samt konsulenterne Annette og Tommy

 

Afbud fra:​​ 

 

Ordstyrer: Torben

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen.

 

AD 02. ​​​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt14:​​ Supersygehuset.​​ Nyt​​ punkt​​ 15:​​ Landsmøde​​ 2020. Nyt​​ punkt 16:​​ Eventuelt​​ og bordet rundt.

Den tilrettede dagsorden blev herefter godkendt.

 

AD 03. ​​​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referatet blev godkendt som værende både møde- og medlemsreferat.

 

AD 04. ​​​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ ​​ Nyblindekursus​​ 

Kurserne er meget booket og er startet op.​​ 

Konsulenterne og Frode skal besøge​​ kurset.

 

 ​​ ​​​​ B.  ​​​​ HB-møde

Frode orienterede om at Thorkild Olesen har fået tildelt ridderkorset.​​ Pga. kritik vil​​ FU ikke ansætte John​​ D.​​ Heilbrunns firma som konsulent.​​ Samtidig konstaterer Frode​​ at de​​ 10000000 kr.​​ som er tildelt DBS i​​ forbindelse​​ med​​ Coronakrisen faktisk kommer fra midler,​​ som allerede er tildelt DBS,​​ så vi har fået de samme penge 2 gange.

 

 

AD ​​ 05 ​​ ​​ team Coruna​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ A. Ind køb Vesterbro

Der var​​ bred opbakning​​ til den​​ udsendte indkøbsliste.​​ Gitte sender indkøbsliste til Henning.

Torben indkøber/opsætter​​ store sæbedispensere​​ til håndsprit, og​​ Torben indkøber​​ kasser til​​ Coronakassen,​​ når Gitte​​ har meldt tilbage om hvor mange og størrelse.

 

 

+ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ B. Åbning af Vesterbro se kopier fra Gitte​​ 

De udsendte retningslinjer​​ for ophold, aktiviteter og undervisning på Vesterbro blev godkendt.

Der skal meldes ud til klublederne​​ som videregiver til deres medlemmer. Der​​ skal sendes​​ til undervisere som videregiver til deres kursister. Der skal noget i bladet, på hjemmesiden og Facebook.

Det inderst depotrum skal istandsættes til opbevaring af kasser med videre​​ ifm.​​ Corona. Oppudsning af væg samt tapetsering og maling. Gitte og Torben tager sig af dette.

Bestyrelsen blev enige​​ om at Showdown,​​ Sjov med din hund, Yoga, madlavning,​​ skind/læder,​​ sommerstrik​​ og​​ Hygge-​​ og kulturgruppen kan starte op med det samme. Gitte meddeler dette til underviserne. Frode meddeler Esben i​​ forbindelse​​ med​​ Showdown.

Der skal foretages hovedrengøring inden opstart i september, Torben meddeler Henning når​​ opsætning af​​ dispenserer er gjort.

Det skal pointeres overfor medlemmerne,​​ at det er deres egen vurdering om de vil tage risikoen og deltage i aktiviteterne.​​ 

 

AD.​​ 06 ​​ ​​​​ Miniferien.

Det er undersøgt om der var interesse for​​ at gennemfører​​ den aflyste miniferie i oktober. Dette var der ikke opbakning til hos de som allerede havde tilmeldt sig den oprindelige miniferie, så der bliver først miniferie igen 2021.

 

AD.​​ 07.​​ ​​ Kredsgeneralforsamlingen 2020 ​​​​ 

De bestyrelsesmedlemmer som endnu ikke har afgjort med sig selv om de vil genopstille, skal helst melde tilbage på næste bestyrelsesmøde som er den​​ 10.​​ august klokken​​ 16.

Det besluttedes at fastholde AKKC som mødested, Gitte aftaler videre med AKKC omkring mad mv.

Dagsorden/indkaldelse skal i blad september samt udsendes på hjemmesiden.

 

AD.​​ 08  ​​​​ Undervisning Vesterbro

Sommerundervisning​​ gennemføres på​​ Yoga, strik,​​ skind/læder,​​ madlavning og​​ Sjov med din hund.

Der er sket​​ ændringer i forhold til fordelingsnøgle mellem AOF og DBS. ​​​​ DBS-andel​​ bliver fremover 2/9.​​ Lektioner er​​ fortsat​​ på 45 minutter.

Der skal laves en ny ordning på kørsel​​ i​​ forbindelse​​ med​​ undervisning. Punkt til​​ næste​​ møde.​​ Annette og Henning prøver at finde nogle eksempler at udregne på.

Team undervisning vil forsøge at udbyde Workshops i den kommende sæson samt​​ blandt andet​​ spinning (indendørs​​ cykling).​​ Disse tiltag udsendes i​​ forbindelse​​ med​​ den nye​​ Undervisnings- og Aktivitetsplan 2020 – 2021.

 

 

AD.​​ 09. Aktivitetsudvalget​​ 

Medlemsmøde i Brovst.​​ Finn​​ har​​ denne opgave som finder sted​​ sidst i november.​​ 

 

Erik laver tur til​​ Lønstrup,​​ Fyret der blev flyttet.​​ Han prøver om det kan arrangeres​​ sidst​​ i​​ september.​​ 

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 11. ​​ ​​ Økonomi ved Henning

Overskud 80.000 kr.​​ ​​ budget​​ pt.​​ Der er stadig få​​ som ikke har betalt DBS kontingent.

De medlemmer som ikke har betalt forårsundervisningen og som vil fortsætte til efteråret rykkes for betaling.

Henning afventer tilbagebetaling fra AOF på det som allerede er indbetalt for det forsømte forår😄​​ 

 

AD.​​ 12. ​​ ​​​​ Retningslinjer for​​ brug​​ af teleslynge og mikrofonerne.

Rengøres efter hver​​ person Torben​​ kontakter​​ Faber​​ høreteknik.

 

AD.​​ 13.​​  ​​​​ Formidling af aktivitetsplan/kredsnyt hvad

Gitte rundsender​​ den nye undervisnings- og aktivitetsplan 2020 – 2021​​ til kommentering.

Med​​ hensyn til formidling​​ af ovennævnte samt de øvrige tiltag i​​ forbindelse​​ med​​ genåbning undersøges det om vi kan få lister over medlemmerne i forhold til hvordan de modtager medlemsbladet. Annette undersøger med​​ hensyn​​ til​​ medlemskartoteket.​​ Får vi listen på den måde kan vi nemt sende til medlemmerne i det format som de helst vil have.

Alternativt er at sende​​ brev med både tekst og CD.

 

Ad.​​ 14. ​​ supersygehus.

DH-Aalborgs formand Ulla Ringgren har henvendt sig til Thorkild​​ omkring tilgængeligheden​​ for blinde​​ og​​ svagsynede​​ på det kommende supersygehus.​​ Hun er bekymret for at der laves fejl. Hun vil helst have så høj faglighed som muligt så vi beder hovedkontoret​​ omsat​​ tage kontakt til Ulla.

Vi meddeler dette samt at vi meget gerne vil være med på sidelinjen.

Torben tager sig af dette.

 

AD.​​ 15Landsmøde 2020

Landsmødet finder sted den​​ 19.​​ september og varer​​ kun​​ 1​​ dag.​​ Medlemmer tilmelder sig selv.​​ Eventuel​​ overnatning ifm.​​ landsmødet er for egen regning.​​ Kørsel refunderes som sædvanligt.

 

AD. 16​​ EVT og bordet rundt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af​​ Torben​​ Frederiksen​​ 17​​ juni 2020

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn