Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 13 maj 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 13 maj klokken 14.

 

Lokation Vesterbro 62 A

 

Til stede: Frode, Erik, Finn, Gitte, Torben, Ulla samt konsulenterne Annette og Tommy

 

Afbud fra: ​​ Henning.

 

Ordstyrer: Torben

 

AD​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

 

AD​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt 4C Bestyrelsens sammensætning,​​ Punkt 11 økonomi laves om​​ til klubberne. Nyt punkt 13 Ledsagerordningen. Nyt punkt 14:​​ ​​ Bordet rundt og​​ eventuelt.

 

AD​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Det udsendte referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

AD​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A.​​ Børge​​ TV Nord​​ 

Frode gav kort oprids af forløbet omkring tv nord indslaget omhandlende lydfyr på Boulevarden, som ikke fungerede.

 

b. ​​ Blindes jul

Den sælger som ​​ ikke havde indbetalt sit skyldige beløb har nu endeligt gjort dette, i alt 2000,00 kroner.

 

C​​ Bestyrelsens sammensætning.

Else Aaved har beklageligvis valt at trække sig fra bestyrelsen, Ulla Sørensen som er suppleant træder ind i hendes sted.

 

AD05​​  ​​​​ Undervisningsleder/undervisning

Else har trukket sig som undervisningsleder,​​ Ulla og Gitte tager sig af undervisningen fremover. Else hjælper dem i gang.

 

Med hensyn til de indbetalte deltagergebyrer:​​ ​​ Forårs holdene flyttes til efteråret.​​ De,​​ som ikke vil have undervisning til efteråret,​​ kan så få deres penge tilbage.

 

Lærerne kontaktes for at få klaring på om de kan undervise igen til efteråret samt for at give dem ​​ lidt konkret info på hvad vi tænker​​ -

 

AD​​ 06 ​​ ​​​​ Miniferien.

Bestyrelsen har besluttet at Else Aaved fortsat skal arrangere kredsens miniferier, der skal forsøges at lave en erstatning for den aflyste miniferie senere på året omkring oktober. Else spørges om hun vil arrangere den.

 

AD​​ 07. ​​​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 2020 ​​​​ 

AKKC har lokale ledig 19 september og 31 oktober pris for lokale ​​ bliver ca 10500,00 kr inkl moms og coronatillæg. Dertil kommer mad og drikkevare.

Gitte undersøger samme datoer hos Fyensgade centeret og melder tilbage.

Andre bud på lokaler er velkomne.

 

AD.​​ 08  ​​​​ Hvad skal gøres i lokalerne på Vesterbro ifm Smitterisiko.

Team​​ Corona oprettes, det består af​​ Finn Ula Gitte og Annette. ​​ De laver en slagplan​​ for hvordan vi på forsvarligvis kan afholde ​​ klubaktiviteter, undervisning med videre.

De melder​​ løbende​​ tilbage med forslag til bestyrelsen.

.

Det skal overvejes om enkelte aktiviteter så som fx showdown, Hyggegruppen og sommerstrik kan iværksættes inden ​​ den forventlige opstart til september.

 

Den endelige afgørelse tages på et bestyrelsesmøde efter den 8 juni.​​ 

 

AD​​ 09. ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Erik tager over for​​ Else i Aktivitetsudvalget,​​ som nu består af Finn​​ Gitte og Erik.

De​​ ​​ Arbejder med KGF 2020 melder dato til Frode som spørger hovedkontoret.

Der skal overvejes om der skal laves et julearrangement/medlemsmøde​​ i november i stedet for ​​ vores medlemsmøde ​​ i oktober da dette vil komme for tæt på ​​ KGF.

Der kan også arbejdes videre med den ​​ planlagte tur til Fyret som blev flyttet. (næste år)

 

AD​​ 10 ​​ ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Fortsat uafklaret.

 

AD​​ 11. ​​ ​​ Klubberne.​​ 

ASK (showdown) har fremsendt en plan for deres måde at ​​ håndtere klubaktivitet når der åbnes op igen. Bestyrelsen var enig om at deres tiltag var ​​ gode og bakker op om dem. Åbning kan dog tidligst ske efter 9 juni. Klubben vil på​​ et​​ senere tidspunkt få endeligt besked om præcis dato​​ for opstart.

 

Kristineklubben: har forespurgt om de får deres sædvanlig kredstilskud trods tvangsnedlukningen.

Bestyrelsen besluttede at alle klubber som får tilskud også vil få det for det aflyste forår/sommer, bestyrelsen ​​ håber klubberne vil bruge pengene til gode arrangementer for deres medlemmer når vi igen kan mødes.

 

AD.​​ 12. ​​ ​​​​ IDRÆTSMØDET​​ se kopi

Frode spurgte om det var noget som vi som forening skal involveres​​ i. Bestyrelsen var enig om at det er​​ i​​ sportsklubbernes regi, DBS Aalborg ​​ hjælper gerne hvis der ​​ er konkrete tiltag.

Frode undersøger om fx showdown bordet er forsikret hvis det tages med til et sådan arrangement.

 

AD.​​ 13 Ledsagerordningen​​ 

Torben kontakter​​ Ulla DH​​ for at få afklaret hvornår der er udsigt til den kommer i gang igen og under hvilke betingelser. Det er ret forskelligt på hvordan vores medlemmer har fået besked om lukning og ændringer.

Dette skal vi forsøge at få afklaret nu. Hovedforeningen vil også tage fat på problemet som behandles forskelligt fra kommune til kommune.

.

 

AD​​ 14.​​  ​​​​ EVT og bordet rundt

Nyblindekursus på Instituttet for syn hørelse og døvblindhed rykkes til 9 ​​ juni.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 14 maj 2020

 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn