Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 februar 2020

REFERAT kredsbestyrelsesmøde DBS kreds Aalborg

 

Dato og tid: 3. februar 2020 kl. 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.

 

Til stede var: Frode, Finn, Erik,​​ Else, Gitte, Torben og Henning samt suppleant Ulla og konsulent Annette.

 

Afbud fra: Tommy.

 

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode​​ bød velkommen og åbnede mødet.

 

AD.02. ​​ Godkendelse af dagsorden.​​ 

Nyt punkt​​ 17:​​ Ansøgning​​ vævehold. ​​​​ 

Nyt punkt 18:​​ Syriske familier​​ og​​ aktiviteter. ​​ 

Nyt punkt 19:​​ Eventuelt og bordet rundt.

Den tilrettede dagsorden blev​​ derefter godkendt.

​​ 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referat​​ og​​ medlemsreferat​​ seneste møde

Referat blev godkendt som værende både møde-​​ og medlemsreferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ struktur udvalget​​ kopi kommer inden mødet

Frode gav orientering i forhold til det udsendte oplæg fra strukturudvalget.

 

AD.​​ ​​ 05​​ ​​ ​​ Landsmøde mm

Intet at bemærke,​​ ud over notits​​ kommer​​ i kommende blad.

 

AD.​​ 06  ​​ ​​​​ Blindes jul

Overskud bliver cirka 293000,00 kroner.

Frode kontakter Spar Nord omkring de prisændringer som vi har modtaget​​ varsling på, alternativt ​​ skifter vi bank.

Han​​ vender tilbage,​​ når der er nyt i sagen.

 

AD.​​ 07. ​​ ​​​​ Generalforsamlingen 18.04.2020 ​​​​ 

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 08  ​​ ​​​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde NT.

Erik har​​ haft kontakt til Borgmester​​ i​​ Hobro​​ omkring problematikken​​ og afventer svar.

Der har​​ været TGF​​ møde.​​ Finn​​ indkalder udvalget,​​ ​​ de kan få fulgt op på de ting,​​ som har​​ været oppe at​​ vende den​​ seneste tid.

 

AD.​​ 09. ​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Bowlingaften var en succes.

​​ Ellers intet at bemærke.

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ bladet

Ingen afklaring endnu.

Notits skal også på hjemmesiden​​ mv.

AD.​​ 11. ​​ ​​ Økonomi ved Henning

Henning sender opkrævning ud​​ for undervisning første halvår 2020.

Henning forventer stadig at regnskabet for 2019​​ ender på nul.

AD.​​ 12.  ​​​​ Brandmateriel.

Err​​ trykprøvet. ​​​​ Reservedele bestilt og slange med videre bliver sat​​ i brugbar stand. Røgalarmer​​ Er installeret de kan dog ikke sættes​​ op i loftet​​ pga.​​ det trådløse​​ netværk. ​​ Så de lægger​​ løse rundt​​ forskellige steder.​​ De må ikke ​​ flyttes.

 

AD.​​ 13.  ​​ ​​​​ Parkering​​ i gården

Kontrakt med Q-park fortsættes.

 

AD.​​ 14.  ​​ ​​​​ ​​ Mail fra John D​​ omkring interviews​​ er sendt til alle

Tommel​​ op.​​ Frode melder​​ tilbage at vi gerne vil deltage.

 

AD.​​ 15.  ​​ ​​ ​​​​ FDDB​​ lån​​ af lokaler

Frode​​ kontakter Mia.​​ Vi kan tilbyde foreningen at de​​ får lokalerne anden​​ torsdag i​​ måneden klokken​​ 10 -​​ 14 i et halvt år. Efter denne​​ periode​​ forbeholder vi os ret til at​​ opsige foreningens lån af lokalerne​​ med 2 måneders varsel.​​ Samtidig forbeholder​​ vi os ret til at ændre mødetid og dato i forhold​​ til vores​​ undervisningsplan og øvrige aktiviteter.

 

AD. 16.  ​​ ​​ ​​ ​​​​ Kreds​​ CD

Aktivitetsplan sendes på mail og laves​​ ​​ cd hvis enkelte​​ ønsker det.

 

AD.​​ 17.  ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ansøgning væveholdet.

Væveholdet har ansøgt om økonomisk tilskud til indkøb af​​ 

3​​ StK​​ væve kamme

1 stk. skrædder saks.

1 stk. hylde med 2 hylde knægte.

Beløbet​​ anslås​​ til cirka 1000 kr.

Ansøgning blev bevilget. ​​ 

 

AD.​​ 18​​ Syriske familier.

Annette og​​ Tommy vil​​ gerne afholde ​​​​ ​​ et​​ mindre arrangement​​ for vores​​ syriske familier,​​ da de har svært ved​​ at deltage i​​ vores øvrige​​ aktiviteter på​​ grund af sprogvanskeligheder.

Det drejer​​ sig om lidt​​ mad i den forbindelse.

Bestyrelsen bevilgede dette.

 

AD.​​ 19.​​ Eventuelt​​ og bordet​​ rundt

Intet at bemærke.

 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 7 februar 2020

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn