Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 19. april 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid:​​ 19.​​ april​​ 2021 klokken 16.

 

Lokation: Zoom online.

 

Til stede var: Frode, Bruno, Gitte, Jesper,​​ Ulla,​​ Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Tina​​ 

 

01.  ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet og gav ordet til ordstyreren.

 

02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt 13 Rengøring klargøring Vesterbro.​​ Nyt punkt 14 eventuelt og bordet rundt. Nyt punkt 15 Næste møde.

Den ændrede dagsorden blev​​ herefter godkendt.

 

03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referat godkendt​​ som møde​​ og medlemsreferat.

 

04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ ​​ Ulla og​​ Helges​​ Legat

Der bliver 50000,00 kr.​​ til​​ kredsen i​​ år. Frode er fortsat formand.

​​ 

 ​​ ​​​​ B.​​ ​​ Formue pleje ​​ 

Frode gav kort orientering om ændringer​​  ​​​​ ​​ ​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​ i forhold til procedure​​ mht.​​ økonomi​​ på hovedkontoret.

 

05.​​  ​​​​ Blindes jul bank​​ 

Vores gamle Mobilepaykonto​​ nedlægges​​ pga. CVR skifte. Der arbejdes på at Anni og​​ Frode kan​​ få læseadgang til den nye Mobilepay konto.

Så skulle alt​​ vedrørende​​ skiftet af bank mv for Bindes jul vedkommende være på plads.

 

06 ​​ ​​ ​​​​ Vesterbro ejerforeningen  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Frode arbejder for at få​​ sagen færdig​​ og må gerne gøre brug af advokat ifm.​​ hjælp til tinglysning/vedtægtsændringerne.​​ Næstformand inddrages hvis Frode ønsker dette.​​ 

 

07​​ ​​  ​​​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 2021. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ 

Indkaldelse/dagsorden​​ skal med​​ i næste blad som har deadline 26. april.

Kørsel​​ tilrettelægges​​ når der er​​ overblik over​​ hvem som har tilmeldt sig og ønsker kørsel.​​ Dette tilrettelægges​​ mellem​​ Gitte, Annette og Bruno.​​ Skulle der opstå tvivl om noget så kontaktes formand/næstformand.

 

08 ​​​​ ​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ Banko.

Banko: Det​​ var hyggeligt. Der er sendt præmier ud og faktura modtaget.

7.​​ maj low vision​​ songcontest:​​ Er der stemning for at​​ bestyrelsen​​ samles og​​ mødes og ser det sammen på​​ Vesterbro eventuelt med ledsager og spisning. Vend venligst tilbage om​​ det til​​ Gitte snarest.

 

8. juni​​ 110 års jubilæum:​​ Ideoplæg fra AK udvalget, telt på​​ Gammeltorv og uddeling af kagemand mv. lidt musik.​​ ​​ Forslag til tidsrum 12-15. Jesper undersøger om det er muligt på Gammeltorv. Der arbejdes videre med projektet.

​​ 

21. august. Medlemsfest.​​ 

Der undersøges mulighed for telt, musik og grill.​​ Er der nogen i bestyrelsen som har ideer til sted så sig frem. Tidsrum ikke helt fastsat endnu men start tidlig eftermiddag er et bud. Teaser skal i kommende medlemsblad.

 

29 maj kl.​​ 10 – 16​​ Familiefisketur i​​ Vesthimmerlands​​ fiskepark​​ fælles med kredsene i region​​ Nordjylland. Pris bliver​​ 50 kr.​​ for voksne og børn (under 16) år 25 kr.​​ ​​ Coronapulje søges.

Gitte er tovholder for Aalborg. ​​ Kredsen støtter​​ gerne hvis​​ der er behov​​ for økonomisk​​ støtte.

 

09. ​​  ​​​​ Undervisning. ​​​​ 

Den rundsendte​​ aktivitetsplan og​​ undervisningsprogram​​ er godkendt når​​ de på​​ mødet påtalte​​ rettelser og​​ mangler er tilføjet/rettet.​​ Bla.​​ kontakttelefon​​ til mandelauget​​ og gul​​ skrift​​ på hygge og​​ kulturgruppen. Derudover skal Mandelauget og Showdown samt Tandemklubben indsende medlemsbetingelser i forhold til priser og evt.​​ prøvetider.

Dette er et stort ønske fra​​ konsulenterne som​​ nemmere kan fortælle omkring vores aktiviteter.

Frode kontakter klubberne om dette.

Undervisningsleder rundsender aktivitetsplan og​​ undervisningsprogram igen når det er færdigt.

Mht. undervisningsprogram skal vi tage stilling til om Workshops skal afvikles under AOF eller via kredsen, såfremt der er tilmeldinger nok til at oprette en workshop. 

Filtekursus: Pris for undervisning er 3500,-​​ kr.​​ + kørsel (Brønderslev) for 10 timer. Dette kan ikke køres under AOF. Vil vi tilbyde det?

Konklusion: ja det støtter vi.

 

Mindfulness - hvis ikke det bliver muligt at køre holdet under AOF (grundet deres regler som endnu ikke er afklaret​​ mht. Onlineundervisning) vil vi så i samarbejde med Vendsyssel og Thy-Mors tilbyde det? (Pris​​ cirka​​ 100,- /pr​​ uge pr. Kreds)

 Konklusion: ja det støtter vi.

 

Mht. aktivitetstilbud: 

Afklaring om der skal være forskel på hvilke aktiviteter i kredsen man kan få kørsel til efter de regler der fungere p.t. (de står i både undervisningsprogram og aktivitetsplanen).

Konklusion: ja både kredsens klubber og de sportsklubber som høre under DBS foreningsvedtægter kan få kørsel til deres medlemmer.

 

Med hensyn til genåbning af undervisning​​ og klubaktiviteter:

Undervisning afventer retningslinjer for AOF og bliver det muligt kan der laves sommerhold efter 21. maj.

Mht. Aktiviteter rundt om i​​ klubberne som​​ ikke hører til på Vesterbro, så kan de starte op efter 6. maj såfremt det er tilladt fra myndighedernes side. Klubberne skal selvfølgelig følge det pågældende steds retningslinjer i form af ønske​​ om fremvisning​​ af Coronapas med videre.

 

Mht.​​ klubaktivitet på Vesterbro 62A. så er der også mulighed for at der kan startes op efter 6. maj.​​ Men der​​ følges lige op på retningslinjerne og klubberne får besked om hvornår de kan starte op.​​ 

 

10.  ​​​​ økonomi.

Ulla og Helge skovs legat​​ har uddelt​​ 50.000,00kr til​​ kredsen. Kredsen har arvet​​ knapt 16000,00 kr.​​ Der er glad smiley fra​​ Kassereren

 

11. ​​ ​​​​ Kredsnyt.

Der​​ laves kredsnyt​​ med indhold​​ fra klubber, kredsbestyrelsen samt​​ referat fra​​ afholdte KGF 2020 2021. indlæg fra ny formand.

Redaktionen forespørger klubber om de vil​​ have et​​ mere​​ beskrivende og​​ fyldestgørende​​ indlæg i​​ end​​ det korte som​​ står i selve aktivitetsplanen.

Undervisningsprogrammet og aktivitetsplanen sendes med.

Kirsten​​ Frederiksen indtaler​​ kredsnyt.

Jesper  ​​​​ producerer​​ cd og pakker og sender dem.

Gitte sørger​​ for printning​​ af labels til cd-​​ og sortversionen af kredsnyt.

Ulla hjælper med pakning  ​​​​ af sort versionen.

Torben udsender mail versionen.

Torben kontakter Lars Peter mht.​​ CD’er.

Kredsnyt skal være udsendt inden 1. juli.

 

12  ​​ ​​ ​​​​ Mini ferie

Kredsens​​ miniferie skal​​ forsøges gennemført og årets deltagerpris bliver igen 2500 kr.​​ 

Kredsen betaler for 2 fælles hjælpere samt Else Aaved og Anna lise Lausten.

Else Aaved fremsender program og budget til kredskasseren.

Er​​ der ønske​​ fra andre kredses​​ medlemmer om​​ at deltage kan de gøre​​ dette på​​ samme vilkår som vore egne medlemmer såfremt der er ledige pladser.

 

I tilfælde af Coronasituationen igen udvikler sig uheldigt forbeholder kredsen sig ret til at aflyse turen hvis det ser ud til at ville kunne koste kredsen et væsentlig højere beløb end det som er tiltænkt som tilskud til miniferien. Dette gøres selvfølgelig i samarbejde mellem bestyrelsen og arrangørerne.

 

13.  ​​​​ Rengøring klargøring Vesterbro.

Der opstartes​​ rengøring​​ igen efter 1 maj. Bruno er tovholder.

Ulla​​ tjekker lige op på​​ spritdispenserer og​​ Corona kasser. ​​​​ Coronakasser bruges indtil ny sæsonstart​​ i august/september.

Coronaudvalget følger op​​ om der skal ændres noget i de nedskrevne coronaregler for Vesterbro efter 6.​​ maj.

Køkkenet åbnes igen​​ op til​​ den ny sæson.

 

14.  ​​​​ Eventuelt og Bordet​​ rundt.

Annette fortalte at der snart ansættes en ny konsulent som igen tager en del af kreds Vendsyssel og​​ Aalborgs​​ medlemmer. Dette​​ skyldes et​​ stigende antal​​ sager som​​ er meget tidskrævende.

 

15. ​​ ​​​​ Næste møde

26 maj kl.​​ 16​​ på Vesterbro 62.​​ 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den​​ 20.​​ april 2021.​​ 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn