Ny kredsbestyrelse efter kredsgeneralforsamlingen 12. juni 2021

Så lykkedes det trods Corona at få afholdt den udskudte kredsgeneralforsamling som blev afholdt i Aalborg kongres og kulturcenter.
Kredsformand Frode Fich ønskede ikke at genopstille til endnu en periode og vi vil gerne på kredsens vegne takke for Kredsformand Frode Fichs store arbejde han har gjort i sin 8 årige periode som formand samt hans utrættelige indsats for salget af Blindes jul, som vi håber han fortsætter med at varetage.
Den nye bestyrelsesammensætning for DBS kreds Aalborg ser således ud:
Kredsformand Torben Gjering Frederiksen (valgt 2021)
Kredskasserer Bruno Hjorth (valgt 2020)
Bestyrelsesmedlem Tina Andersen (valgt 2021)
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen (valgt 2021)
Bestyrelsesmedlem Gitte Micheelsen (valgt 2020)
Bestyrelsesmedlem Jesper Dam (valgt 2020)
Bestyrelsesmedlem Ulla Sørensen (valgt 2020)
Suppleanter:
1. suppleant Palle Thygesen
2. suppleant Stein Erik Skottkjerra

Bestyrelsen vil konstituere sig på først kommende bestyrelsesmøde.
Tak til alle de medlemer som mødte op og gjorde deres stemme og mening til kende. Samtidig en stor tak til landsformand Ask Abildgaard for at repræsentere FU.
Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn