Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. juni 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 20. juni 2022 kl 16.
Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Palle,, Carsten, Bjarne, suppleant Finn samt konsulent Annette.

Afbud fra: Søren, Tina Stein Erik, Jesper og Meska.

Referent: Bjarne.
Ordstyrer: Torben

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

intet at bemærke.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 5.2 ændres fra Besøgstjeneste til patientforeningernes møde med Aalborg kommune.
,Dagsorden blev godkendt med ovenstående ændring.

3. Godkendelse af referater

3.1 220516 referat møde 16. maj (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Indkøb af nye stole til Vesterbro. TGF (bilag)

Det besluttedes at købe 30 nye stole ud fra tilbuddet fra Daarbach (1718,00 kr pr stk inkl moms). torben arbejder videre med det, forventet levering om 6 uger.
De gamle stole gives til Kirkens korshær i svenstrup.

4.2 Undervisningsprogram efterårssæson Team U. (bilag)

Det udsendte program er ok. Slægtsforskning startes ikke op før der er nye kursister.
Ældre motionstræning i samarbejde med Aalborg kommune sættes i søen 1/9.Anette,Jesper og bjarne lukker aftalen med kommunen.
Der ydes Stadig gratis kaffe på Vesterbro 62
Syhold kan fortsætte med 2 på holdet, på sigt skal vi se om det kan laves om til et kreativ hold hvor syning kan indgå.

4.3 Dato for KGF 2023 og afholdelsessted. TGF/AKT udvalg

Kreds generalforsamling afholdes 1/4 -23, Annette kontakter Orkideen

4.4 Opvaskemaskine tgf (3 bilag)

Det besluttedes ikke at gå efter en industriopvasker pga prisen. der kan købes en hurtig almindelig opvasker til max 12.000,00 kr.
Torben arbejder videre med det.

4.5 Medlemsmøde november 2022 Akt udvalg (bilag)

Det besluttes næste gang tilbud fra Hotel Amerika og Hos Hammer indhentes afholdelse Bliver i Hobro kl cirka 16 – 20.

4.6 Dato besøg fra medlemsservice 17 oktober. TGF

Dato for besøg fra medlemsservice bliver 17 oktober kl. 15:30. Medlemsservice sender oplæg.

4.7 Miniferie nyt budget RTGF BH (Bilag)

26 tilmeldte til miniferie. Budget overskridelse 6000 godkendt

5. Sager til drøftelse.

,5.1 Dagsordenen HB møde juni 2022 er der nedslagspunkter TGF (bilag)

Den rundsendte dagsorden gav ikke anledning til særlige opmærksomhedspunkter.

5.2 Patientforeningernes møde med Aalborgkommune TGF (bilag)

Torben og Palle deltager.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH

5 restancer vedr undervisning
AOF tilskud (lokaleleje 1 halvår)104000
Likviditet 400000

6.2. Fisketuren, gik det godt osv.

Turen gik godt trods lidt ustadig vejr, der mangler opbakning, og deltager man er det for at fiske. spørgsmålet er om vi gentager det da der ikke er nogen stor interesse for det, aktivitetsudvalget vurderer dette til den tid

6.3 Klubben i Hobro Søren

Udsat til næste møde.

6.3 Regions Samarbejde aktivitetsudvalg (bilag)

Der var ikke bemærkninger til det rundsendte.

6.4 Bestyrelsesmøde ISHD 9. juni TGF (bilag)

TGF gjorde opmærksom på at bestyrelsen har øje på de lange ventetider for tid hos konsulenterne på ISHD, det er nu et fast punkt og det forventes at der nu for alvor kommer styr på ventetiderne.

6.5 Referat HB møde april 2022 (bilag)

Der var ingen bemærkninger til det rundsendte.

7. Punkter til næste møde

Medlemsmøde og betaling arrangementer.

8. Eventuelt

Palle kan ikke være vært på forsamlingshuset den 1 november, Annettte tager over.

Referat skrevet af Bjarne Kurinow den 12. juli 2022.

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 23. november 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

 

Dato og​​ tid:​​ 23. november kl. 16:15.

Lokation: Vesterbro 62A 9000​​ Aalborg

 

Til stede: Frode, Bruno, Gitte, Ulla,​​ Torben,​​ Jesper, samt 1 suppleant Carsten og konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Tina.

 

Ordstyrer: Ulla.​​ 

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen til de nye medlemmer og åbnede mødet.

Der var en kort præsentationsrunde samt udlevering/udfyldning af tavshedserklæring.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt​​ punkt 11:​​ undervisning. Nyt punkt 1:2 eventuelt og bordet rundt og nyt​​ punkt 4c:​​ banken.

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A.​​ ​​ Blindes jul​​ 

Der bliver nok ikke helt udsolgt i år.

Der kommer​​ en​​ ny distriktsliste ud.

Der overvejes at bestille færre blade til salget 2021, men det besluttes først sidst i januar.

 

B. ​​ Cykler​​ på p plads​​ Ejerforeningen​​ 

det er op og ned med hensyn til​​ antal af cykler på pladsen.

 ​​​​ ​​ 

C Banken.

Det er næsten afklaret mht.​​ ny​​ kasserers adgang til banken.

 

AD.​​ 05 ​​ ​​​​ ​​ Konstituering​​ ​​ 

Ny​​ kredskasserer (valgt på KGF 2020): Bruno Hjorth.​​ Næstformand Torben Frederiksen, Sekretær Torben Frederiksen.

Økonomiudvalg: Frode Bruno og Torben.

Derudover er der​​ følgende udvalg​​ og teams.

Kørselsleder: Annette.

Forsamlingshuset: Tina, Ulla og Annette.

Aktivitetsudvalget: Jesper, Gitte, Annette og Carsten.

Tilgængelighedsudvalg: Tommy,​​ Torben,​​ Tina og Carsten

Team undervisning: Gitte og Ulla.

Team IT: Torben og Jesper.

Team Corona: Gitte, Ulla,​​ Tina​​ og Annette​​ hjælper med opfyldning.

Miniferien: Else​​ Aaved og​​ Anne​​ Lise Lausten.

 

Det besluttedes at begge​​ suppleanter​​ inviteres med til møderne og er​​ velkomment​​ til at deltage i arbejdet. De har dog ikke stemmeret.

 

Begge konsulenter inviteres fortsat med til møderne.

 

Forretningsorden gennemgås​​ og​​ tilrettes næste møde.

Der skal laves mødeplan for 2021 på næste møde. ​​ 

 

På grund af forsamlingsforbud på 10 personer pt. Kan 2 suppleant ikke deltage hvis ikke der er afbud fra andre. Ændres retningslinjen så fast deltagelse er muligt for 2 suppleanten, deltager han jf. ovenstående beslutning.

 

AD.​​ 06 ​​ ​​​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 2020 og​​ 2021

KGF 2020 Referat er indsendt til hovedforeningen, det skal rekvireres i underskrevet stand til brug for regnskab.

KGF foregik godt trods restriktionerne.

KGF 2021:​​ 24​​ april​​ 2021.

AKKC og Vejgaard hallen er fuldt booket, der prøves udenbys fx Brovst Hallen eller i Aars. Gitte​​ undersøger​​ og vender tilbage.

 

AD.​​ 07 ​​ ​​​​ Rengøring​​ Vesterbro​​ 

Det er blevet bedre med Blæksprutten, pt er der ingen grund til at se på nyt firma.​​ 

AD.​​ 08 Aktivitetsudvalget​​ 

Uanset forsamlingsforbud​​ laves​​ ølbrygningshold i januar februar i​​ Aars, antal deltagere tilpasses.​​ Gitte er tovholder.

Der kommer først yderligere når det nye udvalg har haft møde.

 

AD.​​ 09​​ linoleum​​ stort toilet.​​ ​​ 

Det ser ikke godt ud og skal skiftes, der​​ skal kigges​​ ​​ generelt vedligehold​​ ​​ Vesterbro.

Arbejdsgruppe:​​ Bruno, Jesper,​​ Annette og Torben.

 

Ad.​​ 10​​ Kørsel

Der laves en samlet vejledning for kørsel.​​ Arbejdsgruppe

Bruno​​ ​​ ​​ Annette og torben Ulla.

Torben samler sammen på tidligere beslutning til brug for arbejdet.

 

AD.​​ 11​​ Undervisning.

AOF afregning​​ følger​​ fremover​​ kalenderår​​ halvårlig: ​​ januar​​ og juli, så der vil komme​​ 2​​ regninger fremfor​​ som nu en.

​​ Fuld aof refusion 48000 kr.​​ for forårets tabte undervisning.

Yoga flyttes til​​ torsdag​​ til start et sted mellem​​ kl.​​ 13:00 og​​ 13:30​​ fra 21 januar 2021.

Der skal kigges på pris for deltagelse i undervisningen i forhold til antal timer de enkelte hold bruger.

 

AD. 12​​ EVT og bordet rundt

Ulla​​ indkøber​​ øl sodavand,​​ køkkenruller og​​ toiletpapir.​​ Næste bestyrelsesmøde 16. december kl. 16.

 

Referat skrevet af Torben​​ Frederiksen​​ 2. december 2020

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 5. oktober 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

 

Dato og tid:​​ 5 oktober 2020​​ kl.​​ 16:30.

 

Lokation Vesterbro 62 A

 

Til stede: Frode, Henning, Finn, Gitte, Torben, Ulla samt konsulent Annette​​ 

Afbud fra: ​​ Tommy.

 

Ordstyrer. Ulla.

 

AD. 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode åbnede mødet.

Ula blev valgt som ordstyrer.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Referatet blev godkendt​​ som både​​ møde og medlemsreferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A​​ Blindes jul​​ 

Der er stor mangel på sælgere i år, alle skal gøre reklame.

 

B. ​​ Cykler​​ på p plads​​ Ejerforeningen​​ 

Der​​ er sat​​ skilte med​​ Cykler fjernes uden ansvar op​​ på vores parkeringsplads,​​ 

 

C. ​​ Landsmøde

Frode gav kort orientering omkring det meget afkortede landsmøde.

 

 ​​​​ D. ​​ Besøg Børnehave

Der har​​ været et​​ par besøg hos en børnehave og skole af et par af vores medlemmer som fortalte om livet som blind og svagtsynet.

 

 ​​​​ E Varme Vesterbro.

Der har​​ været en​​ besparelse på cirka​​ 8000 kr.​​ på varmen siden vores​​ TADO-termostater​​ er sat op.

 

AD.​​ 06 ​​ ​​​​ Julelegat ​​​​ 

Ide droppes.

 

AD.​​ 07.​​ ​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 31.10.2020 ​​​​ 

Der holdes fast​​ i køreplan ​​ ​​​​ i forhold til KGF.

Ikke møde op før 09:30.

 

AD.​​ 08  ​​​​ undervisning Vesterbro​​ Corona​​ 

Det skal pointeres at Rygerummet er nedlagt indtil videre. Dette bedes respekteret.

Der kan​​ fås visir og mundbind​​ til underviserne, alle skulle have fået tilbudt.

 

AD.​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Medlemsmøde i Brovsthallen,​​ Pris 169 kr.​​ mellem 12​​ og​​ 17.​​ dato:​​ 21 november. Sidste tilmeldingsfrist​​ 16​​ november.

Da der er (indtil videre) begrænsning på deltagerantal er det​​ først til​​ mølle​​ op til de 50.

Bus opsamling fra​​ Haverslev og​​ i Aalborg​​ ligeledes retur.​​ ​​ Der planlægges på underholdning.

Der sættes​​ tilmelding og info​​ i kommende blad​​ 

Finn er tovholder.

 

AD.​​ 10 ​​ ​​ Valg af ny kasserer​​ 

Der er kommet endnu en interesseret i​​ kredskassererposten.

 

AD.​​ 11.​​ ​​ Økonomi ved Henning

Knap så glad smiley fra kassereren.​​ Risiko for et underskud​​ på op til 200000 kr.​​ for år 2020.

Alt efter salget af blindes jul.

Pt.​​ overskud på budget.

Bridgehold er ikke i gang så de som var med i foråret skal have deres penge retur.

 

AD.​​ 12. ​​ ​​​​ Møde om​​ strukturen og​​ møde om medlemsstrategi​​ ved Jannie​​ Hammershøj.

Møde om​​ DBS-struktur​​ er indtil videre droppet​​ grundet Coronasituationen. Møde mellem bestyrelsen og​​ Jannie omkring​​ medlem strategi​​ er den​​ 20.​​ oktober kl.​​ 16, der er lidt mad bagefter.

 

AD.​​ 13.​​  ​​​​ Depotrummets renovering.

Kun småting​​ mangler, døren til det inderste​​ depotrum er​​ sat på og kan låses.

Der er indkøbt og opsat affaldsstativ som skal bruges til plastikflasker og dåser. Glasflasker skal i kasse.

.​​ Ny reol/skab er ikke fundet endnu.

 

AD.​​ 14. ​​ Klub EDB bsaalborg.dk​​ mailadresser, se​​ vedlagte bilag​​ fra Børge

Det blev bevilget at klub EDB​​ kan få 2 mailadresser på kredsens domæne​​  ​​ Finn og eller Børge melder tilbage til​​ Torben om​​ præcist hvad de ønsker deres mailadresser skal navngives.

Beslutningen betyder selvfølgelig også at andre klubber i kredsen kan gøre brug af samme​​ tilbud​​ og kan ligeledes få op til 2 mailadresser.

Følgende betingelser skal overholdes/accepteres​​ og ved ibrugtagen af​​ mailadressen​​ accepteres dette: 1 Bestyrelsen kan uden videre nedlægge klubbens mailadresse hvis den skal bruges til andet formål eller kredsens domæne nedlægges. 2 Mailadresserne må kun bruges til forenings/klubformål og ikke til privat korrespondance med videre.

3 Klubben acceptere at de ikke repræsentere kredsen trods de bruger kredsens domæne og skulle​​ de få​​ en henvendelse som vedrøre kredsarbejde eller hovedforeningen skal det straks videregive den til formanden​​ for kredsen​​ og slette mailen.

4 Klubben skal overholde GDPR i forhold til persondata​​ og følsomme data.

 

AD.​​ 15. ​​ Vaskemaskine/tørretumbler og opvaskemaskine

Der bliver umiddelbart ikke indkøbt vaskemaskine og tørretumbler til vask af klude og viskestykker.​​ Henning undersøger​​ om vores rengøringsselskab har​​ vaskeriservice og priser. ​​​​ 

opvasker opsættes i køkken Finn finder​​ kontakt oplysninger på​​ et​​ firma i Nørresundby som forhandler industriopvaskere der kan vaske op på 2 til 5 minutter.

Der skal muligvis opsættes ny gruppe mht.​​ strøm.​​ Torben er tovholder på dette.

 ​​​​ 

AD.​​ 16.​​ ​​ EDB-lokale oprydning -plads til sjov med hund.

Det besluttedes at i samarbejde med sjov med hund holdet at få plads til deres ting på baggangen (fx ved trappen op hvor der​​ står et​​ bord som aldrig bruges. Reol​​ eller​​ skab kan evt.​​ opsættes.

Torben Ulla og andre som vil være med sørger for at der i samarbejde​​ med Lars​​ Peter at få ryddet​​ ud​​ i​​ skramlet​​ ​​ i EDB lokalet​​ og kommer med forslag​​ til eventuelle​​ ændringer i møbler osv.

 

AD.​​ 17. ​​ Yoga hold ansøgning.

Yoga holdets ansøgning om måtter, bånd og skumklodser blev bevilget. Pris ca.​​ 3000 kr.

 

AD.​​ 18. ​​ Esben brev, se vedlagte.

Esbens anmodning om at låne lokaler til demonstrationsformål af produkter han skal sælge blev afslået, der var enighed om at alle​​ private​​ salgs/demonstrationsmøder​​  ​​​​ ikke kan tillades. ​​ 

 

AD.​​ 19.  ​​​​ Kredsgeneralforsamling 2021.

Kredsgeneralforsamling er fastlagt til​​ 24 april​​ 2021 indtil videre.​​ 

 

AD.​​ 20.  ​​​​ Mail fra Erik B Hansen.

Finn sammenfatter svar til​​ Erik der​​ henholder sig til den udsendte meddelelse som var i medlemsbladet og rundsender til kommentering. Mht.​​ Eriks​​ forslag​​ til kredsgeneralforsamlingen undersøger Frode om det er et forslag som et medlem kan​​ fremsætte på​​ en kredsgeneralforsamling og som forpligtiger bestyrelsen  ​​​​ til at overholde. Frode kontakter hovedkontoret/Thorkild omkring dette.

 

AD. 21.  ​​​​ EVT og bordet rundt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den​​ 06.​​ oktober 2020.

 

 ​​ ​​​​ 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 4 november 2019

REFERAT kredsbestyrelsesmøde DBS kreds Aalborg

 

Dato og tid: 4 november 2020 kl.​​ 16.

 

Lokation: Vesterbro 62A, 9000​​ Aalborg.

 

Til stede var: Frode, Else, Finn, Erik, Gitte,​​ Torben og​​ Henning samt suppleant Ulla og konsulent Annette.

 

Afbud fra: Konsulent Tommy

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen og startede mødet.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 4C:​​ Legater. ​​ Punkt 13 ændres til GDPR​​ samtykkeerklæring. Nyt punkt 17:​​ Undervisning. Nyt punkt 18:​​ Zoomtext opgraderinger.​​ Nyt punkt 19:​​ Kredsgeneralforsamling 2020. Nyt punkt​​ 20:.​​ Eventuelt​​ og bordet rundt.

Dagsorden blev herefter godkendt.

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ fra​​ seneste møde

Referat godkendt som værende møde og medlemsreferat.

OBS​​ Udkast fra referat af Medlemsmødet oktober 2019 godkendes på næste møde.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 4A.​​ Arv 56000​​ kr.

Frode gav kort meddelelse om at kredsen har modtaget ​​ arv på 56.000,00​​ kr.​​ og 20.000,00 kr.​​ 

 ​​​​ ​​ ​​  ​​​​ ​​ 4B​​ Ejerforeningen. ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 

Frode meddelte at​​ porten skal repareres og​​ kredsens andel bliver cirka 5.000,00 kr.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 4C​​ Legater.

Frode måtte erkende at Annette er langt klogere end ham,​​ og​​ anerkendte,​​ at​​ hans udmelding omkring,​​ at DBS legatkasse er tømt​​ for i år​​ ikke var helt korrekt.​​ Dette gælder ikke​​ for​​ alle typer legater. Så medlemmerne kan ​​ godt ringe eller skrive til hovedkontoret for at høre omkring de enkelte legater.

​​ 

AD.​​ 05 ​​ ​​ ​​ Møde Thorkild

Der er 48 tilmeldte. Ellers intet at bemærke.

 

AD.​​ 06. ​​ Besøg Ulrik

På skinner.

 

AD.​​ 07. ​​​​ Gul vest. ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Der bliver intet gjort ved​​ henvendelsen omkring​​ svagsynsafmærkning af selvlysende gule veste. Det er taget​​ til efterretning.​​ 

 

AD.​​ 08. ​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde​​ NT

Finn​​ har deltaget i kommunens​​ Nytorv vandring​​ for at høre omkring det nye projekt fra Østerå​​ til Lykkegade.​​ Han gav​​ bestyrelsen en​​ kort gennemgang.

Finn rykker NT for referat fra vores møde i​​ september,​​ da vi endnu intet har hørt.

Ellers intet nyt.

 

AD.​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Onsdag den 22​​ januar​​ bowling​​ og spisning, Finn er tovholder.​​ Kredsgeneralforsamling​​ den 18 april 2020.​​ Frode vender tilbage mht.​​ hvilket​​ klokkeslet FU medlem kan komme.​​ KGF afholdes​​ umiddelbart​​ i AKKC,​​ men der undersøges også andre steder.​​ 

5 maj: Tur til​​ Fyret der blev flyttet​​ og skulpturparken.​​ Der spises aftensmad​​ i Blokhus.​​ Else er tovholder.

Jan Hellesøe: Gitte forhandler stadig om​​ pris​​ og dato.​​ Gitte prøver Lions​​ Aars og Gitte kontakter Døveforeningen.

Flødebolle​​ kursus påtænkes i uge 42.​​ Gitte er tovholder.

Medlemsmødet 27 oktober​​ 2020 påtænkes afholdt​​ i Brovst.

Den hvide stoks dag den 15 oktober 2020: Udvalget påtænker at det skal være medlemmerne,​​ som skal være med til at arrangere.​​ Frode og Erik vil gerne være med fra bestyrelsen.​​ .

 

AD.​​ 10 Klub i​​ Rebild.

Det kører.

 

 

AD.​​ 11.​​ ​​ Frivillig​​ ​​ rådetse kopi

Erik spørger Hanne N.​​ om hun har lyst​​ til at deltage.

 

AD.​​ 12.​​ ​​ Økonomi ved Henning

Der er stadig glad smiley. ​​ Der bliver indkaldt til budgetlægningsmøde i november (Henning Frode og Torben).​​ 

Henning meddelte at han ikke genopstiller til Kredsgeneralforsamlingen 2020

Henning sender​​ oversigt​​ over​​ undervisningshold til bestyrelsen.

 

AD.​​ 13. ​​​​ GDPR samtykkeerklæring.

Den rundsendte samtykkeerklæring,​​ som Gitte og Torben ​​ har lavet​​ bruges i det omfang det er nødvendigt. Der vil blive lagt​​ nogle​​ ved den kommende brochureholder ved indgangen.

 

AD.​​ 14. ​​​​ Brandmateriel

Frode har haft​​ et firma​​ til gennemgang​​ af vores lokaler.​​ Poul​​ Larsen​​ fra​​ Beredskabsstyrelsen Aalborg​​ vil også gerne komme.

Frode melder tilbage når han har fået tilbud ind.

 

AD.​​ 15. Medlemsmøde 29 oktober

Med hensyn til ​​ de ting som blev bragt op på medlemsmødet,​​ ​​ arbejder​​ Frode​​ videre​​ med det.​​ Ifm.​​ de beskidte måtter så er der også problemer med rengøringen​​ i lokalerne,​​ som ikke er som ønsket,​​ og Frode har udbedt​​ sig​​ et møde med Blæksprutten om kvaliteten.

Ur og​​ rullegardin køber Frodes​​ kone.

 

AD.​​ 16. Blindes jul

Mobile Pay er i gang til salg.

Alle blade er ved at være ude. Men der mangler stadig sælgere i Hasseris og Mølholm området i Aalborg.

Der afholdes i lighed med sidste år en dag for at få solgt de sidste blade​​ I​​ år er det den 22 december mødested Vesterbro 62A. opslag kommer i medlemsbladet og på de andre medier.

 

AD.​​ 17. ​​ Undervisning. ​​ 

Der skal tænkes tanker for at få flere til at benytte undervisningen.​​ Måske nye typer hold, mere reklame for de enkelte hold, måske​​ med video eller lydoptagelser med kursister på holdene,​​ som så kan lægges på hjemmeside, sociale medier og eventuelt også udgives på en slags kredsnyt Cd/podcast.

Gitte vil gerne være behjælpelig med at tage​​ billeder på holdene hvis ønskes.

 

AD.​​ 18​​ Zoomtext opgradering.

2 licenser​​ til Zoomtext magnifyer/reader 2020​​ købes.

Torben bestiller og installere, Henning betaler.

 

AD.​​ 19 ​​ Kredsgeneralforsamling 2020 (KGF20)

Den afholdes den 18 april 2020. Frode melder tilbage omkring FU medlem og tidspunkt. Aktivitetsudvalget planlægger sted, mad og øvrige praktiske opgaver.​​ Ønsker de assistance melder de tilbage.

Der skal være teleslyngeanlæg, mikrofon og lydanlæg samt elevator hvis flere etager.

Husk at meddele hvornår ​​ medlemmer begynder at ankomme i forhold til startstidspunkt så stedet er klar over nogen kan komme tidligt.

​​ 

AD.​​ 20. ​​​​ Eventuelt og bordet rundt

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 15 november 2019.

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 8. oktober 2019

REFERAT Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

 

 

Dato og Tid: 8 oktober klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede var. Frode, Henning, Else, Finn, Erik, Gitte, Torben og 1 suppleant Ulla samt konsulenterne Tommy og​​ Annette.

 

Afbud fra: Ingen.

​​ 

AD​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen.

 

AD​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 20:​​ Betaling for bestyrelse og konsulenter og hjælpere til arrangementer.​​ Nyt punkt 21:​​ Instagram og Youtube konti.​​ Nyt punkt 22: SMS tjeneste.​​ Nyt punkt​​ 23:​​ Undervisning​​ Nyt punkt 24:​​ Eventuelt og bordet rundt.

Den ændrede dagsorden blev herefter godkendt.

 

AD​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Godkendt​​ som værende både møde-​​ og medlemsreferat.

 

AD​​ 04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ 4A.​​ ​​ Telefon og mail ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ ​​  ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 

Frode vil gerne have,​​ at bestyrelsen kort svarer​​ en mail,​​ så afsender kan se,​​ at man har læst og forstået. Det samme gælder ed hensyn til telefonopkald.​​ Man skal vende tilbage.​​ 

 

AD​​ 05 ​​ ​​ Ejerforeningen​​ 

Der er desværre ​​ ikke meget at gøre ved problemet med parkeringspladserne. Vi må​​ leve med det som det er.​​ Jævnfør ​​ købsaftaler og tinglysning,​​ så ejer vi kun de 2 båse ved det gamle Fakta.

Med hensyn til​​ elevator,​​ ​​ har​​ nyt firma​​ overtaget service.​​ Vær opmærksom på nyt telefonnummer vedrørende​​ elevatorproblemer.

Firmaet er INTEGO og har tlf. 99 36 40 00

 

AD​​ 06. ​​ Tillidsmandskursus​​ 

Pt.​​ ikke flere end Finn, Palle​​ Thygesen spørges. Deadline er​​ flyttet på grund af få tilmeldinger.

AD​​ 07. ​​​​ Ansøgninger. ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Det stadfæstes​​ hermed at 1000 kr.​​ er grænsen for hvad​​ formand og​​ kasserer kan bevilge uden bestyrelsen spørges.

 

Børges ansøgning om​​ mobil teleslynge til at have om halsen bevilges.​​ Pris cirka 700 kr. Teleslyngen skal​​ hænge sammen med teleslyngeanlægget så alle kan ​​ bruge den.

 

AD​​ 08. ​​ Tilgængelighedsudvalget. Møde​​ NT

Finn​​ gav en kort orientering om,​​ hvad vi havde oppeat vende​​ ​​ ​​ ​​ mødet med NT.​​ Vi afventer stadig deres opsummering/referat fra mødet. ​​ Referater fra de sidste 2 TGF møder er indsat som bilag efter referatet.

 

AD​​ 09.​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ 

Arrangement med​​ hypnotisør Jan Hellesøe skal forsøges, Gitte er​​ sat​​ på sagen. Måske eventuelt i samarbejde med døveforeningen og ​​ med eksterne gæster.

Aktivitetsudvalget fik gode input til ​​ emner på vores Blind bag rattet arrangement. Der foreslås svæveflyvning, ​​ faldskærmspring, mere blind bag rattet gerne med længere strækninger,​​ klatreparken og klatrevæg,​​ diverse smagninger​​ og hot yoga.

De arrangementer der mest henvender sig til yngre medlemmer tager gruppen, der fokuserer på yngre medlemmer sig af. Se punkt 14.

 

AD​​ 10.​​ ​​ Klub i Rebild​​ 

Indtil videre er det om onsdagen, men der flyttes nok​​ dag så det ikke konflikter med Kristine klubben og​​ Sjov med ​​ din hund.

Tommy og Maj-Lis finder ud af det med Stubhuset.

Tommy har lånt et mobilt teleslyngeanlæg da der er en del hørehæmmede for at se om det ​​ kan bruges.

Der skal findes et budget som klubben kan ​​ råde over.

 

AD​​ 11.​​ ​​ patientforening18.11​​ 2019​​ ​​ 

Intet at bemærke.

 

AD​​ 12​​ ​​ ​​ Økonomi ved Henning

Glad Smiley fra kassereren. Henning har fået ​​ oversigt over hold for undervisning og laver en​​ oversigt til bestyrelsen.

Opkrævninger til undervisning er endnu ikke udsendt.

 

AD​​ 13. ​​​​ Kørsel  ​​​​ 

Punkt udsat.

 

AD​​ 14. ​​​​ Vore unge/yngre medlemmer​​ bilkørsel​​ 

Arrangementet var ​​ en kæmpesucces, og det bør gentages. Dog skal ​​ man være mere skarpe med​​ hensyn​​ til​​ planlægningen fremadrettet. Med hensyn til ​​ de forslag til ​​ nye arrangementer så skal ”ungegruppe” ​​ aftale med aktivitetsudvalget om hvem gør hvad i forhold til arrangementerne.​​ 

 

AD​​ 15.​​ ​​ Brandmateriel

Frode arbejder videre, ingen kontakt.

 

AD​​ 16. ​​ Møde med Thorkild 5 november

Møde med Thorkild starter kl. 11.​​ Efter frokost hjælper bestyrelse med at sætte borde op og​​ gøre klar til forsamlingshuset.

Frode sørger for mad.

 

AD​​ 17.​​ ​​ Besøg Ulrik

19 november kl.​​ 14 til 16 Frode ordner lagkage.

 

AD​​ 18.​​ Blindes jul

Der mangler stadig sælgere, Der skal overvejes at lave en dag sidst i december for at sælge overskydende blade.

Næste år skal​​ der koordineres i god tid,​​ hvis der skal reklameres for salget med videre i forhold til ​​ Anni,​​ Frode og Redaktionen hvis der ønskes hjælp.

Mobilepay er ansøgt og aktiv i løbet af​​ få dage, Torben overdrager til Henning når det er klar.

 

AD​​ 19. Medlemsmøde 29 oktober

Pt.​​ 19 tilmeldt,​​ ”guldkorn”​​ skal til Frode til brug for hans​​ orientering . Der skal pointeres at ingen rører​​ ved termostaterne. Er der problemer kontakt​​ Torben.

Frode vil informere​​ om,​​ at man kan få legat ansøgningsskema hos hovedkontoret,​​ hvis man ikke ønsker at​​ konsulenter og bestyrelse hjælper.

Program: ankomst kl.​​ 16, kaffe og kage mens Frode orienterer og svarer​​ på spørgsmål. Kl.​​ 17 underholdning, kl.​​ 18:15 spisning, kl.​​ 20 hjemkørsel.

 

AD​​ 20 ​​ ​​ Betaling til arrangementer og lignende for ​​ bestyrelse og​​ hjælpere​​ 

Den tidligere beslutning fra 2015​​ hvor alle bestyrelsesmedlemmer og hjælpere​​ samt konsulenter var fritaget for betaling(tidligere tekst:​​ BESTYRELSEN, 1.SUPPLEANTER OG KONSULENTERNE​​ ER FRITAGET FOR BETALING TIL ARRANGEMENTER OG KØRSEL.​​ FRIVILLIGE HJÆLPERE OG UDVALGSMEDLEMMER BETALER IKKE​​ FOR KØRSEL OG DELTAGELSE I ARRANGEMENTER.​​ Dato: 5. marts 2015)​​ blev ændret til følgende efter afstemning

 

A.​​ Er konsulenter fritaget for betaling ved alle arrangementer​​ da​​ der altid er medlemmer,​​ som har behov for hjælp og har spørgsmål?

Resultatet var en glad smiley.

 

B.​​ Er bestyrelse hjælpere altid fritaget for ​​ at betale?

Resultatet blev en sur smiley.

 

C.​​ Er bestyrelsesmedlemmer og hjælpere som har aktier og opgaver i et arrangement fritaget for betaling?

Resultatet blev en glad smiley.

​​ 

AD. 21​​ Instagram og Youtube konti.

Bestyrelsen besluttede,​​ at det var ok at køre videre med Instagram og Youtube kontiene.

 

AD​​ 22. ​​ SMS tjeneste til hjemmeside.

Det skal forsøges.​​ Torben undersøger økonomien og​​ det bliver konsulenter som varetager visitationen og får eventuelle​​ samtykkeerklæringer udfyldt eller hjælper ​​ med tilmelding på hjemmeside hvis muligt.

Torben vender tilbage når der er nyt​​ pg em eventuel løsning er klar.

 

AD​​ 23. Undervisning.

Ikke behandlet da ​​ flere var gået.

 

AD​​ 24​​ Eventuelt og bordet rundt

Ikke behandlet

 

Referat skrevet a Torben Frederiksen, Aalborg den​​ 11​​ oktober 2019

 

 

Bilag 1​​ TGF møde referat​​ Juni.

 

Referat fra TGF møde ​​ den 24 juni kl. 16 i vores lokaler Vesterbro 62 A

9000 Aalborg

 

Tilstede:

Finn Bjørn

Palle Thygesen

Frode Fick

Annette winther

Gitte Michelsen

Torben Frederiksen

Børge Andersen

Børge Henriksen

Rosa Toft

Michael leda

Bent Petersen

Hanne Nielsen

Erik B Hansen

 

Referat:

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Ad1:

Finn Bjørn

 

 

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.

Ad2:

Punkter til fremtidige dagsordner:​​ 

1: Punkter til næste møde, erstatter punkt 5 Års.

2: Hjemmeside.

 

 

Godkendt med nye punkter.

 

 

Punkt 3: Godkendelse af referat.

Ad3:

Referat godkendt.

 

 

Punkt 4: Hobro

Ad4:

Finn: Der er ikke kommet lydsignal i lyssignalerne ved rutebilstationen i Hobro, hvad gør vi.

Erik som sidder i DH Mariagerfjord FU, tager det op her, så det kan komme i handicaprådet.

 

 

Punkt 5: Punkter til næste møde.

Gitte: Er det en ide at dagsordenen til næste møde laves på foregående møde og sættes på hjemmesiden så den kan ses i god tid og så der evt. kommer flere til møderne.

Et punkt på dagsordenen kunne være: Nye Punkter, så der kan komme punkter fra dagen.

 

Der er flertal for Gittes ide, og dagsordenen til næste møde lægges på hjemmesiden.

 

 

Punkt 6: Jammerbugt kommune.​​ 

Ad 6:

Bent: Jammerbugt kommune er obs på de handicappedes problemer og senest har de nægtet at godkende et Kosangasanlæg, hvor der kan købes flaskegas fra automat. Anlæget er konstrueret så bl.a. kørestolsbrugere ikke kan betjene anlæget. Andre kommuner har godkendt lignende anlæg.

DBS skal presse på for at få etableret et tilgængelighedsråd under handicaprådet.

Bent: I skrivende stund kan jeg orientere at formand for handicaprådet, Lone Nørager, har kontaktet teknisk forvaltning og et møde vil blive holdt i nærmeste fremtid.

Brovst by står foran en større renovering og der etableres et kontor, hvor borgere kan høre om renoveringen og komme med forslag og indvendinger til planen. Bent og kørestolsbruger Peter klitgård fra handicaprådet besøger kontoret og kigger på projektet.

 

                             6a: Fjerritslev. Er der nyt?

Ad6A:

Der er ikke noget fra Fjerritslev.

 

                             6b: Åbybro, Hallen og det nye højhus

Ad6B:

Åbybro hallen er ikke tilgængelig for flere grupper af handicapede her under blinde og stærkt svagtseende.

Annette: I Åbybro var der sat en del skilte op på fortovene, disse er blevet fjernet efter Annette kontaktede kommunen herom.

Annette og Bent vil sammen med en seende kigge på tilgængeligheden i og omkring Åbybro hallen, og det tages op i TGF når der er noget konkret.

 

Punkt 7: Aalborg

Ad7:

Arkaden og Kennedy plads er ikke projekteret færdigt så der kan være ændringer som vi ikke har hørt om, men der kommer referater fra kommunen, til kredsen.

I tunnelen til Kildeparken er der etableret cykelparkering, det er ikke særlig tilgængeligt for os at færdes der.

Hvordan bliver tilgængeligheden i og omkring det nye sygehus, bliver det muligt at få hjælp til at færdes der og hvordan fungerer det på andre sygehuse. Kredsen bør være med og blive orienteret om tilgængeligheden.

Aalborg borgerservice fungerer ikke godt for os, dem man ringer til er ikke særlig venlige og vi får ikke altid den hjælp der er brug for.

At komme til valgstedet på Mellervang skolen, med bus, er ikke optimalt, men man kan ved at henvende sig til kommunen, blive sat til et andet valgsted og kredsens konsulenter kan hjælpe med at finde det rette valgsted for den enkelte.

 

                             7A: Bispensgade

Ad7A:

Terror sikringen ved Bispensgade bør mærkes så blinde og stærkt svagtseende ikke går ind i dem og kommer til skade.

Forretninger som har udeservering placerer ofte deres borde så de er til gene for blinde og stærkt svagtseende, men da de har fået tilladelse af kommunen og der ikke altid er god plads, er det ikke altid restauratørens skyld.

Cykler står ofte uden for stativerne til gene for os, skal kommunen orienteres herom, så de evt. kan gøre noget ved problemet.

Erik: I København er der lavet skrå flader uden for cykelstativerne så cykler kun kan sættes i stativerne for ikke at vælte.

 

7B: Algade​​ 

Ad7B:

Kommunens tilgængelighedsudvalg er ved at se på tilgængeligheden i Algade, men vi savner info fra tilgængelighedsudvalget (AK)t.

Trapperne ved kirken og legepladsen mangler håndgreb, og det gør det svært at færdes her. Ligeledes mangler der kantmærkning på trapperne, da de er svære at se.

Kredsen kigger på problemerne.

 

7C: Boulevarden

Ad7C:

Ledelinierne på Boulevarden er ikke i orden, de går ind i trapper, busskure og restauratører sætter borde over dem. Cykelstativer ud for Odfellov står ikke hensigtsmæsigt.

Stoppesteder flyttes og der bliver længere imellem dem.

Kredsen tager problemerne på Boulevarden op med kommunen.

I fremtiden vil der sandsynligvis kører færre ruter igennem Boulevarden.

 

Punkt 8: NT​​ 

Ad8:

De nye lange busser der kører fra vestbyen over kennedy plads til universitetet har plads til 150 passagerer.

På terminalen ved arkaden er det et problem at busserne ikke har faste perroner, det skal der gøres noget ved.

På Vesterbro stoppestedet i nordlig retning, er der problemer med at busserne ikke holder ved deres respektive stoppesteder så man ikke kommer med bussen. NT skal orienterer deres selskaber om at busserne holder ud for stoppestedet og får alle passagerer med også os blinde og svagtseende. Kredsen vil gerne orienteres om hvilke busser der ikke holder ved deres stoppested.

I Vejle er der monteret anlæg i busserne, så man uden for bussen ved stoppestederne får at vide hvilken bus det er og hvor den kører hen. Kredsen bør gå videre med ideen og få lignende anlæg etableret i nye busser.

Ved ind og udtjek er det ofte et problem at man ikke er sikker på om det er sit eget kort eller en medpassager der tjekker ind eller ud, ved kontrol kan det være et problem, så vær selv meget opmærksom på tjekket.

Kan der laves en ordning i NT området med et årskort som de har i hovedstadsområdet med Moviakortet.​​ 

 

8A: Orientering om møde afholdt med NT

Ad8A:

Ingen info.

 

8B: Flex handicap Betaling

Ad8B:

Der kan nu betales med dankort ved bestilling af flexture på nettet, og der arbejdes på at masterkort også kan komme i brug. Det kunne være godt om man også kunne betale med kort i bilerne.​​ 

Hvis man kontakter NT for at aflyse en flextur og afbestillingen smutter for dem, så bliver man trukket for beløbet alligevel.

 

8C: Pluskørsel

Det er ved at blive undersøgt om man kan komme til at bestille +kørsel over telefonen, i øjeblikket kan de kun bestilles på nettet.

 

 

Punkt 9: Næste møde.

Ad9:

Næste møde på Vesterbro 62A den 30 september kl. 16:00 til 18:00

 

 

Punkt 10: Eventuelt.

Ad10:

Ny dagsorden:

Punkter der skal medd:

Pkt: Erik spørger Mariagerfjord kommune om forholdene omkring rutebilstationen.

 

Pkt: Jammerbugt, herunder om forholdene i og omkring Åbybro hallen.

Pkt Aalborg, som et samlet punkt.

Pkt NT, som et samlet punkt.

Pkt. et punkt som hedder Nye punkter, problemer fra nye deltagere.

 

Referent Bent Petersen.

 

Bilag 2 TGF møde referat September.

 

Referat til møde i Tilgængelighedsforum (TGF)​​ 

Hvornår: Mandag den 23. september 2019 kl. 16.00
Sted: Vesterbro 62A, 9000 Aalborg.

 

Tilstede:

 

Palle Thygesen

Annette winther

Gitte Micheelsen

Torben Frederiksen

Rosa Toft

Hanne Nielsen

Ulla Sørensen

Bent Petersen

 

Punkt 1: Velkomst og valg af evt. ordstyrer
Ad1:

Vi blev enige om ikke at have ordstyrer.

 

Punkt 2: Mariagerfjord kommune

Hobro – Hvad gør man i DH?
Ad2:

Erik har været til møde i DH, men er ikke her så punktet tages med næste gang.

 

 

Punkt 3: Jammerbugt kommune
Åbybro – evt. nyt omkring hallen. Tilbagemelding fra tilgængelighedsudvalget om evt. besøg i hallen.
Ad3:

Repræsentanterne fra Jammerbugt har endnu ikke besøgt hallen i Åbybro, men regner med at få tid snarest.

Rutebilstationen i Åbybro er ikke tilgængelig for synshandicappede, man skal være rigtig godt kendt med forholdene, for at kunne finde rundt.

Der skal etableres en skaterbane mellem rutebilstationen og hallen, vi skal være obs på at den ikke forhindre passagen mellem hallen og rutebilstationen, cykelstativer og knallert parkering skal placeres så der bliver fri passage.

I løbet af de kommende år skal der renoveres i Åbybro, bl.a. skal der bygges nye ældreboliger som skal være tilgængelige for alle grupper af ældre med handicap.

Annette og Bent skal kigge på forholdene omkring hallen og rutebilstationen og være obs på borgermøder omkring renoveringen i Åbybro.

Handicaprådet i Jammerbugt kommune har talt om at etablere et tilgængelighedsudvalg som Bent Petersen kommer med i.

 

Punkt 4: Aalborg kommune
Ad4:

Der er ikke, siden sidste møde, blevet kigget på forholdene omkring renoveringerne i Aalborg.

 

4A. Nyt fra tilgængelighedsudvalget om møde med NT. Evt. punkter til et nyt møde med NT.
Ad4A:

Der skal ikke køre busser over Nytorv efter renovering, bus nr. 11 og 14 omlægges til anden rute.​​ 

Forholdene omkring cykelstativer på Nytorv er blevet væsentlig forbedret, der er sat bænke op, så cykler kun kan placeres i stativerne, cyklisterne bliver nærmest guidet til at sætte dem korrekt, hvis de ikke skal stå foran bænkene.

På nordsiden af Nytorv, modsat Salling, er det nærmest umuligt at færdes som svagtseende, forretningerne sætter deres skilte og stativer så man ikke kan undgå dem, og høj musik, fra de handlende, gør at man ikke kan høre færdslen på pladsen.

 

Blomsterkummer og cafeborde, på Boulevarden, står så det er svært at færdes. Når man som blind og stærktsvagtseende går på Boulevarden er det svært at gå inden for blomsterkummerne pga.​​ borde og skilte, så man tit vælger at gå mellem blomsterkummer og vejbanen, men når busser passerer hinanden kommer deres sidespejle ind over fortovet med fare for de gående.

I fremtiden bliver der 3 stoppesteder på​​ Vesterbro, og busserne skal holde ud for deres stoppested.

Nye busser skal være med udvendig annoncering, busserne til Blokhus og Støvring bliver de første.

I Arkaden vedd rutebilstationen bliver der rokeret rundt i NT området, så det er svært at finde rundt i øjeblikket.

Der prøvekøres​​ en elbus mellem Arkaden og Lufthavnen, vi skal kigge på tilgængeligheden i disse typer af busser.

Kastetvej bliver lukket for privat kørsel, kun busser skal kører her i fremtiden, der skal kigges på tilgængeligheden i denne forbindelse.

De førerløse busser, som skal prøvekøres ved universitetet, er endnu ikke godkendt, når de ​​ kommer i gang skal der kigges på tilgængeligheden.

Plusturer kun tilgængelig gennem internettet, det skal undersøges om der kan blive etableret en telefonservice så den kan bruges af denne vej.

I flere af NT’s kørselstilbud er det kun muligt at betale med kontanter, det skal undersøges om kortbetaling er muligt at etablerer, evt. rejsekortet.

Når man skal bestille kørsel til tredie person, er det ofte at NT’s personale forlanger personnummer, de skal gøres opmærksom på at kundenummer også kan bruges.

Check ind og ud kan være svært at finde i busserne, hvis der kunne købes et rejsekort, som hos Movia, kunne man kører uden brug af standerne i busserne.

Det er nu blevet muligt at bestille +ture ved at ringe til flexkørsel på tlf. 99 34 11 34.

Når man ringer til flex og handicapflex kørsel, med telefon medd voiceover, er det svært at høre hvad man trykker på på telefonen for at komme videre, det var ønskeligt at man blev stillet igennem til en operatør, hvis man ikke inden for ca. 5 sekunder selv vælger.

DBS kreds Aalborg og NT mødes ca. hvert halve år.

 

 

Punkt 5: Input fra evt. deltagere fra andre kommuner.
Ad5:

Der kom ikke noget op fra andre kommuner i kredsen.

 

 

Punkt 6: Næste møde.
Ad6:

Næste møde blev sat til 27. januar 2020.

 

Punkt 7: Evt.​​ 

Ad7:

Ingen kom med noget til eventuelt.

 

Referent: BentPetersen

 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 juni 2019

REFERAT Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg
Dato og tid: 3 juni 2019
Lokation: Vesterbro 62A, 9000 aalborg
Til stede: Frode, Else, Finn, Erik, Torben, Gitte, Henning samt 1. suppleant Ulla og konsulenterne Tommy og Annette.
Afbud: Ingen.

AD. 01: Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og gav ordet til den ærede dirigent som sædvanligt var Henning.

AD. 02: Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt 17 Ansøgning Klub EDB. Nyt punkt 18 Ansøgning vævehold. Nyt punkt 19 Dato kredsgeneralforsamlingen 2020. Nyt punkt 20 Dataforordningen samtykkeerklæringer og nyt punkt 21 Eventuelt og bordet rundt.
Dagsorden blev derefter godkendt med ovenstående tilføjelser.

AD. 03: Godkendelse af referat forrige møde sam kredsgeneralforsamlingen..
Begge referater blev godkendt. Referat fra kredsgeneralforsamlingen er sendt til underskrift hos John Heilbrunn.

AD. 04: Formanden orienterer.

04A: Bestyrelsesmødet Fredericia.
Frode meddelte at han ikke kunne acceptere at bestyrelsen efter hans mening gav ham mundkurv på i forhold til at udtale sig politisk og han vil under ingen omstændigheder rette sig efter dette og det står ikke til diskussion.

04B: HB-møde.
Frode følte sig også underkendt i forhold til det han havde lovet på kredsgeneralforsamlingen i forhold til at invitere til et medlemsmøde for at diskutere spørgsmålet omkring CVR-numrene, når dagsorden for det kommende møde foreligger. Frode agter at indkalde til et uformelt møde for at diskutere punktet, så han kender medlemmernes holdning.

04c: Ejerforeningen.
Der er lidt problemer omkring p-pladsen til venstre for porten.
Henning kigger købsaftale igennem og vender tilbage med det til august mødet som særskilt punkt.
Frode rundsender den mail han har fået omkring sagen til resten af bestyrelsen.

AD. 05: Forretningsorden tavshedspligt.
Alle i bestyrelsen og 1 suppleant har underskrevet tavshedspligtserklæring. Forretningsorden fortsætter uændret.

AD. 06: Bestyrelsesmødet i Fredericia
Mødeorden skal på som punkt. Generelt stop med at tale i munden på hinanden.
Ulla og Erik gav udtryk for, at de ønsker at man tager lidt mere hånd om nye i bestyrelsen, så de kan komme i gang med arbejdet på en god måde.

AD. 07: Aktivitetsudvalget
Tur til Mariager: Det var en generel god tur.
Medlemsmøde oktober: Kompashotel Aalborg – 349 inkl mad lokale og en genstand. AKCC – 325 for det samme. Plus eventuel underholdning. AKKC blev valgt.
Søren Holmgren: Frode rykker Vendsyssel for svar og Gitte samler betaling ind og afregner efter arrangementet.

AD. 08: Klub i Rebild
Intet at bemærke.

AD. 09: Nyblindekurser.
Vi medvirker til at nyblinde kan komme med på kursus i Thy-Mors.

AD. 10: Økonomi ved Henning.
Henning er ved at gøre klar til at sende opkrævning for kommende undervisning. P.t. er
5 medlemmer udmeldt pga. manglende kontingentindbetaling.

AD. 11: Kørsel.
Henning vender tilbage til augustmødet med forslag til refusionsmodeller.

AD. 12: Vores unge og yngre
medlemmer.
Henning har lidt problemer omkring fremskaffelse af liste over vores yngre medlemmer.
Punktet skal med til august.
Finn og Annette tager kontakt til kørelærerforeningen eller andre relevante.

AD. 13: Brandmateriel.
Der aftales tid efter pinse.
Frode og Henning tager sig af det.

AD. 14: Lokal PR for kredsen og blindekørsel
PR skal foretages når der er noget konkret omkring “Blinde bag rattet”.

AD. 15: Miniferie.
Der er 40 tilmeldt. Alt er på skinner.

AD. 16: DH handicappolitisk vælgermøde.
Torben var eneste deltager. Det var generelt et positivt møde og en god idé at debatten var låst til et emne, så politikerne ikke kunne trække debatten i flere retninger. Tilgængelighed blev debatteret en del og flere af politikerne fik noget at tænke over. At deltage i disse møder kan kun anbefales.

AD. 17: Ansøgning fra EDB klubben, Hirtshals.
Der bevilges 100 kroner pr medlem plus 1 ledsager.

AD. 18: Dato kredsgeneralforsamling 2020
Forslag 18 april 2020.
Aktivitetsudvalget finder sted, når Frode siger go.

AD. 19: Ansøgning fra vævehold
Beløb cirka 2800 kr. til reservedele med videre. Det blev bevilget.

AD. 20: Dataforordningen, samtykkeerklæringer
Det blev diskuteret om vi skal have en generel samtykkeerklæring til brug for klubberne og deres medlemmer.
Gitte og Torben tager sig af det og vender tilbage når der er nyt.
Gitte havde fået udleveret en tilmeldingsliste med en hel række uvedkommende krav om personlige oplysninger i forhold til at blive medlem af Klub EDB. Den seddel må ikke bruges og en eventuel database skal slettes. Kun absolut nødvendige oplysninger så som navn, adresse, telefon og mail må anvendes.
AD. 21: Eventuelt og bordet rundt
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 11 juni 2019

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15 maj 2019

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid: 15 16 maj kl 13:30.
Lokation: FSC

Til stede var:
Frode, Henning, Torben, Finn, Gitte, Else, Erik samt 1 suppleant Ulla og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: ingen.

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og gav ordet til Henning.

02. Godkendelse af dagsorden.
Følgende blev tilføjet: Nyt punkt 18 paragraf 18 midler. Nyt punkt 19 Kredsnyt CD: Nyt punkt 20 Undervisning. Nyt punkt 21 Forsamlingshus og til sidst punkt 22 Eventuelt og bordet rundt.
Dagsorden blev derefter godkendt.

AD. 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Godkendt som medlems og mødereferat.

AD. 04. Konstituering
Formand: Frode, Kredskasserer Henning (begge valgt på generalforsamling),
Næstformand Torben.
Økonomiudvalg Frode, Henning og Torben
Tilgængelighedsudvalg: Finn, Tommy og Torben.
Aktivitetsudvalg: Gitte, Else og Finn.
Undervisningsleder Else Aaved.
Kørselsleder Annette Winther.

AD 05. Formanden orienterer
05A. HB Møde 12.05.2019
Frode gav en kort opsummering af pågældende møde, hvor man ikke nåede alle punkter.

05B. Strukturudvalget
Mødet blev udsat på grund af det udskrevne folketingsvalg.

Ad. 06. Kredsgeneralforsamling
Bestyrelsen er enig om at der skal findes et andet sted end Vejgaard Hallen. Bestyrelsen var ikke begejstret for dirigentens måde at styre mødet på. Dette skal ikke gentages sig.
Formandens beretning skal rundt til bestyrelsen inden generalforsamling for at undgå noget bliver glemt.
Der tages stilling til om der skal afholdes et medlemsmøde omkring CVR problematikken når der kommer nyt fra HB i juni.
Frode finder ud af om Thorkild kan komme til medlemsmødet 29 oktober.

AD 07. Aktivitetsudvalget
Bustur med Else der er tilmeldt 41.
Holmgren. Der er annonceret i MB og hjemmeside mv, Frode er obs på om der kommer en tilbagemelding fra kreds Vendsyssel.
Medlemsmøde 29 oktober: AKKC er pt bedste bud på lokation. Men udvalget arbejder videre med det.
Der skal også overvejes om der kan afholdes et medlemsmøde uden for Aalborg.

AD. 08. Klub i Rebild
Pt. Er der 11 som er interesseret.

AD. 09. Økonomi ved Henning
Intet at bemærke.

AD. 10. Pjeceholder
Der købes ny, skal passe til A5 med plads til 10 – 15 stk. Gerne mørk.
Torben køber.

AD. 11. Kørsel
Bestyrelsen vil prøve at lave en mere retfærdig og tidsvarene ordning for kredskørsel. Henning forsøger at lave en gradueringsmodel i forhold til kilometerafstand i stedet for den nuværende hvor kommunegrænse bestemmer.
Som så skal afprøves i en periode.
Henning vender tilbage til augustmøde.

AD. 12. Rehabilitetsplan/valgkamp
Vi samler information fra Hovedforeningen om hvad ”vi” mener i forhold til valget.
Det er primært Frode som udtaler sig i fald vi bliver kontaktet.

AD. 13. Vore unge/yngre medlemmer
Henning prøver at finde ud af antal vi snakker om.
Blinde bag rattet skal prøves snarest. Annette og Finn er tovholder i første omgang for ungegruppen op til 40, arrangementet skal finde sted i september.
Annette og Tommy kontakter medlemmer mellem 40 og 60 med henblik på at skabe en gruppe som kan mødes og aftale forskellige arrangementer mv.
AD. 14. Lokal PR for kredsen
Der laves kun pr ved specifikke arrangementer.

Ad. 15. Arrangementer/årskalender.
Ikke noget at bemærke.

AD. 16. Brandmateriel
Frode tager sig af det og aftaler videre om vi eventuelt skal have andet slukningsmateriel end en slange.
Det tilsendte tilbud omkring kontrol af vores brandmateriel er ok.

AD. 17. Miniferie
Else sender deltagerliste til bestyrelsen.
Et sidespring: Miniferie falder sammen med kredsbestyrelsesmødet i august, som derfor flyttes til 12 august, alle skal melde tilbage, om det er ok snarest.

AD. 18. Paragraf 18
Det afventes udspil fra hovedforeningen omkring struktur for økonomien.

AD. 19 Kredsnyt cd
Set i værk, der kom ingen tilbagemeldinger på forespørgslen på kredsgeneralforsamlingen.
Der skal en bemærkning omkring at dette års CD bliver den sidste, med mindre der kommer ønsker om at den skal fortsætte. Undervisningsprogram skal være færdig midt juni.

Ad. 20 Undervisning
Sommerhold: madlavning, strik, skind og læder og sjov med hund
Et engelsk hold skal forsøges.

AD. 21 Forsamlingshus
Annette og Gitte tager sig af det helt og holdent og spørger om hjælp hvis der bliver behov.
Emner til underholdning og foredrag modtages gerne.

AD. 22 Eventuelt og bordet rundt
Måske skal der forsøges med at få lavet et ”Moviakort” så man som synshandicappet kan rejse i hele Nordjylland for et fast beløb, som man har kunnet i hovedstadsområdet i mange år.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 24 maj 2019

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 29 april 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 29-04-2019 16:00
Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg.

Til stede var:
Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torbensamt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

Afbud fra: Maj-Lis.

AD. 01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD. 02. Godkendelse af dagsorden.
Nyt Punkt 16 anmodning fra studerende. Nyt Punkt 17 undervisning. Nyt punkt 18 eventuelt og bordet rundt. Nyt punkt 4e HB møde.
Dagsorden blev godkendt med disse ændringer.

AD. 03 referat fra sidste møde.
Godkendt som møde og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer.
04a. Artikel i avis.
Frode orienterede om en omtalt avis artikel om en af vores medlemmer som savnede kontakt, Frode har været i kontakt med vedkommende og Tommy er også inddraget i sagen.

04b. Radioudsendelse.

Frode orienterede om at han havde været i P4 Nordjylland omkring et radioindslag med Ask abildgaard der omhandlede manglen på undervisning i at bruge udleverede hjælpemidler.

04C Møde i Brovst.

Punktet blev sprunget over? Frode??

04D nyblindekursus.
Kredsen er blevet forespurgt om vi ville deltage i nyblindekursus i Thisted, det blev et nej tak herfra.

04E Ekstra HB møde.

Der afholdes ekstraordinært HB møde 12 maj, Frode deltager. Mødet indeholder bla. Bevilling til blindes arbejde. Ændring omkring brugerbetaling af FSC og antal gange man kan benytte FSC med tilskud.

AD. 05. Aktivitetsudvalget.
Bustur til Mariager: pt 22 deltager.

AD. 06. Klub Rebild.
Udsat til mødet den 15. pt 7 mulige deltagere.

AD. 07 Økonomi.
Der er udsendt balance for 1 halvår 2019.
7 medlemmer har ikke betalt kontingent endnu, disse vil blive udmeldt af foreningen pr 30 april, hvis ikke kontingent er betalt.

AD. 08. Parkering i Gården.
Intet at bemærke, det tages op i punkt 17 undervisning.

AD. 09. Varme Vesterbro.
Tado systemet er opsat på nær en radiator i møderummet hvor ventil skal efterses.
Alle henvendelser vedrørende varmen skal ske Til bestyrelsen/Torben Frederiksen.
Det henstilles til at man ikke regulerer på de nye termostater. Følgende rum er der ikke nye tado termostater i: Væverummet, EDB-lokalet.

AD. 10. Miniferie.
10 har indbetalt til turen.

AD. 11. Brev til NT.
Der er sendt mail til NT omkring betaling af flexhandicap via kort samt rettelser til app og hjemmeside og forespurgt omkring mulighed for at benytte plustur uden at skulle gøre det via rejseplanen. NT har endnu ikke svaret tilbage. Spørgsmålet omkring kortbetaling skal ikke forfølges da det efterfølgende er konstateret at det allerede er muligt.

AD. 12. Pjeceholder
Der har tidligere været opsat pjeceholder, hvis ikke den gamle kan findes skal der Købes ny.
Den foreslås opsat over kommoden ved indgangen.

AD 13. Stof til mødet i Fredericia
Punkter til mødet. Kørsel, valgkamp/rehabilitet, hvad gør vi for at inddrage aldersgruppen Under 40, Brand materiel, Pr for kredsen. Næste års arrangementer/årskalender.

Punkter til mødet sendes til Frode.
Den nyvalgte bestyrelse samt nyvalgte 1 suppleant og konsulenter deltager i mødet i Fredericia 15 – 16 maj.

AD. 14. Tilgængelighedskursus i Vrå.
Et godt kursus. Erik og Torben fortalte lidt om kurset.Der var bred deltagelse fra de nordjyske kommuners byggesagsbehandlere som faktisk meget gerne vil blive bedre til at vurdere byggesagerne i forhold til tilgængelighed. Det nye byggereglement (BR18) frygtes dog at kunne give nogle misforståelser omkring det nye begreb at der nu bygges til de brugere som skal benytte byggeriet. I det nye reglement bruger man nu universelt design begrebet for at tilgodese alle. Både Erik og Torben anbefaler at der deltages i kurserne fremadrettet hvis vi får muligheden.
Torben og Erik har kursus slides (pdf) som bestyrelsen gerne må få tilsendt hvis nogen ønsker at læse omkring emnet (Det indskærpes at det er til eget brug).

AD. 15. Kredsgeneralforsamlingen 4 maj.
Frode, Gitte og Torben er ved Vejgaard Hallen cirka 09:15.
Program Kl. 10:00 kaffe på bordene, Kl. 12:00 spisning, Kl. ca. 15:00 kaffe og kage, Kl. 16:00 Hjemkørsel.
Gitte sender liste over tilmeldte til bestyrelsen fredag.
Finn forbereder et par spørgsmål omkring CVR problematikken som skal stilles til Landsformanden.
Der skal opstilles et bord til Frode, Henning thorkild og Torben. Resten af bestyrelsen sidder blandt medlemmerne.
Der skal holdes mandtal ved ankomst og udleveres stemmemateriel.
Henning holder navneopråb samt læser listen over afdøde medlemmer op (der holdes et minuts stilhed)

AD. 16. brev fra studerende vedr. interview af jobsøgende synshandicappede.
Annette har en i tankerne og kontakter vedkommende og vender tilbage til Frode snarest. Finn deltager også gerne.
Frode tager sig af det.

AD. 17. Undervisning.
Det er kun undervisere som kan få p-tilladelse.
Der er hermed besluttet at der skal være mindst 3 kursister på hvert hold.
Madlavning, hobby , strikning og sjov med din hund og yoga vil gerne fortsætte sommeren overr.
Undervisning skal med som punkt på mødet i Fredericia.

AD. 18. Eventuelt og bordet rundt.
Intet at bemærke.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 30 april 2019

e

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 7. januar 2019

 

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde kreds Aalborg

 

Dato og tid: 7 januar 2019​​ kl.​​ 16.

 

Location: Vesterbro 62A 9000​​ Aalborg

 

Til stede var:​​ Frode, Else, Gitte,​​ Maj-Lis Henning​​ og Torben samt 1 suppleant​​ Erik​​ og konsulent​​ Annette.

 

Afbud fra:​​ Tommy og Finn.​​ 

 

AD​​ 01.  ​​ ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode Bød velkommen.

 

AD​​ 02.  ​​ ​​​​ Godkendelse af dagsorden.​​ 

Nyt ​​ ​​ punkt 15 Valg til Trygfonden nyt punkt 16 eventuelt og bordet rundt.

Den ændrede​​ dagsorden blev​​ derefter godkendt

 

AD​​ 03.  ​​​​ ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste​​ møde

Referatet blev godkendt​​ som værende både medlems- og mødereferat.

 

AD​​ 04.  ​​​​ ​​ Formanden orienterer​​ 

04.​​ A​​  ​​​​ Strukturudvalget​​ 

Der afholdes møde i Fredericia 18 januar, Frode deltager.

 

04.​​ B​​  ​​​​ Blindes jul  ​​​​ 

Der blev solgt cirka 20500 blade og det giver cirka 290000 kr.

Der afholdes opfølgningsmøde 30 januar, eventuelle nye sælger er velkommen den dag.

 

04.​​ C  ​​​​ Ejerforeningen​​ ​​ ​​ ​​ 

Frode og Henning har været til møde med sagfører og fået lavet nye vedtægter for ejerforeningen, så det går nu sin gang​​ med hensyn til vedtagelse.

 

04.​​ D ​​ ​​​​ Patientforeningerne​​ 

Frode deltog​​ i mødet.​​ Og​​ syntes det var et godt møde.​​ Referat fra mødet rundsendt til bestyrelsen.

 

04.​​ E ​​ ​​​​ Møde​​ Institut for Syn og Hørelse,

Nyt navn da flere institutioner lægges sammen, navnet blev Institut for syn og Hørelse og døvblinde.

 

AD​​ 05. ​​​​ ​​ ​​ ​​ Aktivitetsudvalget

05.​​ A  ​​​​ ​​ Nye aktiviteter ​​ ​​​​ 

Søren Holmgren, Gitte er ved at undersøge leje af lokaler i Musikkens hus 24 september. Hun undersøger også Radiosalen i AKKC.

 

Else er i gang med at undersøge omkring​​ en bustur​​ i maj til​​ Hvidsten​​ og​​ Mariager​​ saltcenter.

 

Erik kan byde ind med ideer til turen i maj.

 

Medlemsmøde bliver den 29 oktober (foreløbig), det undersøges om det kan afholdes uden for Aalborg

​​ 

AD​​ 06 ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ Klub i Rebild  ​​ ​​​​ 

Intet at bemærke.

 

AD​​ 07.​​ ​​ ​​ ​​ Økonomi ved Henning ​​ ​​​​ 

Budget går ok, Henning er ved at gøre klar til årsafslutning sammen med revisor.

Han meddelte​​ at den​​ opgradering af​​ vores lydanlæg​​ blev noget dyrere end forventet​​ da det​​ kunne konstateres at det brugte​​ gamle og​​ nu ulovlige frekvensområder, dette skulle derfor rettes. Prisen bliver​​ ca.​​ 10.000 kr.

AD​​ 08. ​​​​ ​​ ​​ Undervisning​​ 

08.​​ A​​  ​​​​ Dansehold Brovst

Intet at bemærke​​ m.h.t.​​ Dansehold.

 

Else sender en liste​​ til brug​​ for opkrævning for 2 halvår til Henning.

 

AD​​ 09.​​ ​​ ​​ ​​ Varme Vesterbro

Intet at bemærke.

 

AD​​ 10.​​  ​​​​ ​​ Telefonsamtale​​ Thorkild​​ 

Frode gav orientering om samtale med Thorkild omkring struktur​​ og CVR nummer problematikken.

 

AD​​ 11.​​  ​​​​ ​​ Tilgængelighedsudvalg.

11.​​ A ​​ ​​​​ Brev Mariagerfjord​​ kommune​​ svar

Der følges op på svaret fra kommunen, eventuelt i samarbejde med TGF.

 

AD​​ 12.  ​​​​ ​​ Valg af​​ DH​​ repræsentant Mariagerfjord​​ kommune

Erik B Hansen vil gerne stille​​ op til​​ DH i Mariagerfjord, Frode kontakter DH formand for​​ at indstille​​ Erik.

 

AD​​ 13. ​​ ​​​​ Udvidet kredsbestyrelsesmøde​​ ​​ ​​ 

Udsættes til efter kommende kredsgeneralforsamling.

Annette undersøger lidt om mulige datoer for afholdelse​​ på FSC i maj.

 

AD​​ 14.  ​​​​ Landsmøde 23.-24.​​ marts

De der ønsker at deltage skal selv tilmeldes sig hos Bianca på hovedkontoret.

Girokort skal​​ man få​​ sendt til Henning.​​ Aktive tillidsfolk skal betale 500 øvrige medlemmer skal betale 250.

 

AD​​ 15.  ​​​​ Valg til Trygfonden

Kredsen ønsker ikke​​ at deltage​​ i personlige valgkampe, og vil​​ derfor ignorerer​​ den henvendelse som er modtaget om at støtte enkeltpersoners valgkamp​​ til Trygfonden.

 

AD 16.​​ Eventuelt og bordet rundt.

Frode holder​​ ferie fra​​ den​​ 20 til 27 januar.

Else nævnte at​​ Flex plus er en mulighed som gør at man kan få taxa til nærmeste bus/tog, men​​ ordningen fungerer​​ via internettet og måske er der mange af vores medlemmer som ikke kan bruge en sådan ordning, det bør vi kigge på.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 08 januar 2019

 

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 5 november 2018

REFERAT KREDSBESTYRELSESMØDE

 

Dato og tid: 5​​ november​​ klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A

 

Til stede var: Frode, Else, Steffen, Finn, Gitte, Torben, Henning, samt suppleanterne Maj-Lis, Ulla og Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

 

Afbud fra: ingen.

 

AD.​​ ​​ 01 Mødet åbnes.

Frode bød velkommen til bestyrelsen , konsulenter og suppleanterne.

 

AD. 02​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt ​​ med følgende ændring,punkt 13​​ ændres til​​ varme på Vesterbro 62A.

​​ 

AD. 03​​ Godkendelse af Referat fra sidste møde.

Referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

AD. 04​​ Formanden orienterer.

04.A  ​​ ​​​​ Ejerforeningen ​​ 

Elevatorrenovering kommer til at koste ​​ kredsen​​ omkring 50000 kr.​​ og vil først blive påbegyndt efter jul da reservedele først ​​ er klar der.

Der er nu kommet vedtægter omkring de nye fordelingstal for ejendommen, vi ​​ benytter advokatbistand for at gennemskue​​ konsekvenserne hvis vi siger ja til disse vedtægter.

Der er kommet ny plade på trappen ved fordøren for at hindre skader da der var en revne så ​​ hunde kan ​​ komme til skade.

 

04.B  ​​ ​​​​ HB møde

Frode gav en kort ​​ opsummering ​​ fra HB mødet.

 

04.C  ​​ ​​​​ Twitterkontoen.

Vores Twitterkonto hedder @DBSAalborg Dansk Blindesamfund Aalborg

Mailadresse tilknyttet er info@dbsaalborg.dk

Alle i bestyrelsen kan få adgang og​​ følge med i vores følgere​​ tweets.

 

04D  ​​ ​​​​ Blindes jul  ​​​​ 

Frode har sendt ny liste over distrikter som mangler sælgere.

Frode opfordrede igen til at finde sælgere.

Der bliver afholdt en salgsdag ​​ 8​​ december​​ og sidste advent, der skal tilmeldes hvis man ønsker at være med. Mødes i vores lokaler​​ kl. 10​​ og går ud i​​ Aalborg og sælger blade ​​ bagefter bydes på lidt mad i vores lokaler.

Tekst skal i​​ det næste​​ blad, og gerne på hjemmeside med videre.

Frode laver tekst, deadline 9 november blad udgives 27 november.

 

AD.​​ 05.​​ Aktivitetsudvalget

05.A  ​​ ​​​​ Evaluering af medlemsmødet​​ 

Det er ikke en​​ god ide at holde ​​ medlemsmøde i kælderen ​​ hos 3F, der er ikke plads nok hvis der er mere end 50.

Underholdning var ​​ ok.​​ 

Måske er Aalborg vandrehjem en mulighed næste gang.

Personalet fra Vejgaard hallen virkede ikke særligt imødekommende, det bør de have at vide.

 

05.B  ​​ ​​​​ Nye aktiviteter​​ 

Der skal undersøges ​​ om​​ Søren Holmgren​​ ​​ er en mulighed.Erik foreslog​​ Food College, spisningsarrangement​​ hvor kokketjenerelever laver og serverer maden.

Erik foreslog også foredrag: streaming fra Århus universitet, med eventuelt spisning.

Morten Bonde foredrag lidt i stil med Søren Holmgren.

Et arrangement med spisning og smagning af en eller anden art, gerne med ledsagere/familie.

 

AD.​​ 06.​​ Klub i Rebild  ​​ ​​​​ 

Maj-Lis prøver at kontakte Rebild kommune igen, Stukhuset undersøges også. ​​ Kulturstationen Skørping​​ er også en mulighed.

Lokale afklares inden medlemmer kontaktes.

​​ 

AD.​​ 07.  ​​ ​​​​ Økonomi ved Henning  ​​​​ 

Der er udsendt balance til bestyrelsen. Budgettet overholdes​​ i store træk.

 

AD.​​ 08.  ​​ ​​​​ Miniferien.

Miniferien forlænges ikke med en dag.

 

AD.​​ 09.  ​​ ​​​​ Undervisning​​ 

09.A  ​​ ​​​​ Susanne stopper

Else vil gerne overtage undervisningslederfunktionen

Der oprettes​​ Undervisningsleder@dbsaalborg.dk

Den skal bruges til alt hvad der har med kurser og undervisning at gøre. Else og Susanne aftaler ​​ overdragelsen som sker efter nytår.

 

09.B  ​​ ​​​​ Dansehold Brovst

Der er oprettet et dansehold i Brovst. Enten onsdag eller torsdag. Else vender tilbage med nærmere. Det ​​ vil koste 300 kr.​​ som ved andre undervisningstilbud.

Else skriver et stykke til medlemsbladet, deadline til Steffen 9 november.

 

AD.​​ 10.  ​​ ​​ ​​​​ Forsamlingshuset

Betalingen for kaffe (20 kr.) droppes.

 

10.A  ​​ ​​ ​​​​ Birgit og hjælpemiddelkassen???

5 februar kunne være ​​ god dag, laves som  ​​​​ arrangementet i​​ kreds​​ Vendsyssel.​​ husk​​ at​​ be’ om en notits i ​​ Nordjyske.dk

​​ Gitte og Annette er tovholdere.

De forfatter tekst til blad og elektroniske medier og sender til Steffen og Torben.

 

AD.​​ 11.  ​​ ​​​​ Orientering om kassererseminar - HB møde

Henning gav en kort orientering om hvad der var bragt op på ​​ det sidst afholdte kredskassererseminar.

Der tales om at ​​ inddrage kredsenes CVR numre så alle penge høre under ​​ hovedforeningens CVR nummer.

Der er ​​ nedsat et udvalg for at se på dette.

 

AD​​ 12.  ​​ ​​​​ Tilgængelighedsudvalg.

12.A  ​​ ​​ ​​​​ Lydfyr og stoppesteder.

Udvalget er​​ ved at lave en skriv ​​ til Teknisk forvaltning Hobro​​ ​​ vedrørende​​ lydfyr.

Når den er klar ​​ skal Frode godkende den og sendes via hans mail.

 

Der skal mere fokus på skilteskoven i aalborg.

 

Busstoppestedet på vesterbro udestår (intet nyt)

 

Vi skal have fokus på den kommende ændring af J. F. Kennedys Plads.

 

12B  ​​ ​​ ​​​​ Tilgængelighedsforum​​ Møde 19november​​ ​​ for alle

Tilgængelighedsforum afholder ​​ møde 19 ​​ november kl. 16 på Vesterbro 62, det skal understreges at alle ​​ interesserede er meget velkommen.

​​ Spred gerne budskabet.

 

AD.​​ 13.  ​​ ​​​​ ​​ Varme lokalerne Vesterbro

Finn færdiggør den​​ skrivelse som skal bruges til indhentning af tilbud,​​ han har rundsendt, der skal påpeges at ​​ systemet meget gerne skal være tilgængeligt forblinde og svagtsynede.​​ 

Det kan​​ sættes​​ ud på wwwcolego.dk​​ og​​ www.byggetilbud.dk for at få bud.

Der findes flere lignende tjenester.

 

AD.​​ 14.  ​​ ​​​​ Massage ​​ 

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 15  ​​ ​​ ​​​​ Udvidet kredsbestyrelsesmøde 18.01.2019 ​​ 

Finn​​ modtager gerne indspark, Han udsender et forslag til ​​ dagsorden​​ inden næste bestyrelsesmøde.

 

AD.​​ 16.  ​​ ​​​​ Eventuelt og bordet rundt

1Steffen ​​ meddelte at DH Aalborg får ​​ ny kredskonsulent.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 5. november 2018