Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. juni 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg Dato og tid: 20. juni 2022 kl 16. Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg Til stede var: Torben, Bruno, Palle,, Carsten, Bjarne, suppleant Finn samt konsulent Annette. Afbud fra: Søren, Tina Stein Erik, Jesper og Meska. Referent: Bjarne. Ordstyrer: Torben 1. Mødet åbnes 1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.… Læs mere Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. juni 2022

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 juni 2019

REFERAT Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg Dato og tid: 3 juni 2019 Lokation: Vesterbro 62A, 9000 aalborg Til stede: Frode, Else, Finn, Erik, Torben, Gitte, Henning samt 1. suppleant Ulla og konsulenterne Tommy og Annette. Afbud: Ingen. AD. 01: Velkomst og mødet åbnes. Frode bød velkommen og gav ordet til den ærede dirigent som sædvanligt var Henning.… Læs mere Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 juni 2019

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15 maj 2019

REFERAT Kredsbestyrelsesmøde Dato og tid: 15 16 maj kl 13:30. Lokation: FSC Til stede var: Frode, Henning, Torben, Finn, Gitte, Else, Erik samt 1 suppleant Ulla og konsulenterne Tommy og Annette. Afbud fra: ingen. AD. 01. Velkomst og mødet åbnes. Frode bød velkommen og gav ordet til Henning. 02. Godkendelse af dagsorden. Følgende blev tilføjet:… Læs mere Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 15 maj 2019

Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 29 april 2019

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg Dato og tid: 29-04-2019 16:00 Lokation: Vesterbro 62A ,1 9000 Aalborg. Til stede var: Frode, Henning, Else, Finn, Gitte, Torbensamt 1 suppleant Erik og konsulenterne Tommy og Annette. Afbud fra: Maj-Lis. AD. 01. Velkomst og mødet åbnes. Frode bød velkommen og åbnede mødet. AD. 02. Godkendelse af dagsorden. Nyt Punkt 16… Læs mere Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 29 april 2019