Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 7. januar 2019

 

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde kreds Aalborg

 

Dato og tid: 7 januar 2019​​ kl.​​ 16.

 

Location: Vesterbro 62A 9000​​ Aalborg

 

Til stede var:​​ Frode, Else, Gitte,​​ Maj-Lis Henning​​ og Torben samt 1 suppleant​​ Erik​​ og konsulent​​ Annette.

 

Afbud fra:​​ Tommy og Finn.​​ 

 

AD​​ 01.  ​​ ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode Bød velkommen.

 

AD​​ 02.  ​​ ​​​​ Godkendelse af dagsorden.​​ 

Nyt ​​ ​​ punkt 15 Valg til Trygfonden nyt punkt 16 eventuelt og bordet rundt.

Den ændrede​​ dagsorden blev​​ derefter godkendt

 

AD​​ 03.  ​​​​ ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste​​ møde

Referatet blev godkendt​​ som værende både medlems- og mødereferat.

 

AD​​ 04.  ​​​​ ​​ Formanden orienterer​​ 

04.​​ A​​  ​​​​ Strukturudvalget​​ 

Der afholdes møde i Fredericia 18 januar, Frode deltager.

 

04.​​ B​​  ​​​​ Blindes jul  ​​​​ 

Der blev solgt cirka 20500 blade og det giver cirka 290000 kr.

Der afholdes opfølgningsmøde 30 januar, eventuelle nye sælger er velkommen den dag.

 

04.​​ C  ​​​​ Ejerforeningen​​ ​​ ​​ ​​ 

Frode og Henning har været til møde med sagfører og fået lavet nye vedtægter for ejerforeningen, så det går nu sin gang​​ med hensyn til vedtagelse.

 

04.​​ D ​​ ​​​​ Patientforeningerne​​ 

Frode deltog​​ i mødet.​​ Og​​ syntes det var et godt møde.​​ Referat fra mødet rundsendt til bestyrelsen.

 

04.​​ E ​​ ​​​​ Møde​​ Institut for Syn og Hørelse,

Nyt navn da flere institutioner lægges sammen, navnet blev Institut for syn og Hørelse og døvblinde.

 

AD​​ 05. ​​​​ ​​ ​​ ​​ Aktivitetsudvalget

05.​​ A  ​​​​ ​​ Nye aktiviteter ​​ ​​​​ 

Søren Holmgren, Gitte er ved at undersøge leje af lokaler i Musikkens hus 24 september. Hun undersøger også Radiosalen i AKKC.

 

Else er i gang med at undersøge omkring​​ en bustur​​ i maj til​​ Hvidsten​​ og​​ Mariager​​ saltcenter.

 

Erik kan byde ind med ideer til turen i maj.

 

Medlemsmøde bliver den 29 oktober (foreløbig), det undersøges om det kan afholdes uden for Aalborg

​​ 

AD​​ 06 ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ Klub i Rebild  ​​ ​​​​ 

Intet at bemærke.

 

AD​​ 07.​​ ​​ ​​ ​​ Økonomi ved Henning ​​ ​​​​ 

Budget går ok, Henning er ved at gøre klar til årsafslutning sammen med revisor.

Han meddelte​​ at den​​ opgradering af​​ vores lydanlæg​​ blev noget dyrere end forventet​​ da det​​ kunne konstateres at det brugte​​ gamle og​​ nu ulovlige frekvensområder, dette skulle derfor rettes. Prisen bliver​​ ca.​​ 10.000 kr.

AD​​ 08. ​​​​ ​​ ​​ Undervisning​​ 

08.​​ A​​  ​​​​ Dansehold Brovst

Intet at bemærke​​ m.h.t.​​ Dansehold.

 

Else sender en liste​​ til brug​​ for opkrævning for 2 halvår til Henning.

 

AD​​ 09.​​ ​​ ​​ ​​ Varme Vesterbro

Intet at bemærke.

 

AD​​ 10.​​  ​​​​ ​​ Telefonsamtale​​ Thorkild​​ 

Frode gav orientering om samtale med Thorkild omkring struktur​​ og CVR nummer problematikken.

 

AD​​ 11.​​  ​​​​ ​​ Tilgængelighedsudvalg.

11.​​ A ​​ ​​​​ Brev Mariagerfjord​​ kommune​​ svar

Der følges op på svaret fra kommunen, eventuelt i samarbejde med TGF.

 

AD​​ 12.  ​​​​ ​​ Valg af​​ DH​​ repræsentant Mariagerfjord​​ kommune

Erik B Hansen vil gerne stille​​ op til​​ DH i Mariagerfjord, Frode kontakter DH formand for​​ at indstille​​ Erik.

 

AD​​ 13. ​​ ​​​​ Udvidet kredsbestyrelsesmøde​​ ​​ ​​ 

Udsættes til efter kommende kredsgeneralforsamling.

Annette undersøger lidt om mulige datoer for afholdelse​​ på FSC i maj.

 

AD​​ 14.  ​​​​ Landsmøde 23.-24.​​ marts

De der ønsker at deltage skal selv tilmeldes sig hos Bianca på hovedkontoret.

Girokort skal​​ man få​​ sendt til Henning.​​ Aktive tillidsfolk skal betale 500 øvrige medlemmer skal betale 250.

 

AD​​ 15.  ​​​​ Valg til Trygfonden

Kredsen ønsker ikke​​ at deltage​​ i personlige valgkampe, og vil​​ derfor ignorerer​​ den henvendelse som er modtaget om at støtte enkeltpersoners valgkamp​​ til Trygfonden.

 

AD 16.​​ Eventuelt og bordet rundt.

Frode holder​​ ferie fra​​ den​​ 20 til 27 januar.

Else nævnte at​​ Flex plus er en mulighed som gør at man kan få taxa til nærmeste bus/tog, men​​ ordningen fungerer​​ via internettet og måske er der mange af vores medlemmer som ikke kan bruge en sådan ordning, det bør vi kigge på.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 08 januar 2019

 

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn