Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 23. november 2020

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

 

Dato og​​ tid:​​ 23. november kl. 16:15.

Lokation: Vesterbro 62A 9000​​ Aalborg

 

Til stede: Frode, Bruno, Gitte, Ulla,​​ Torben,​​ Jesper, samt 1 suppleant Carsten og konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Tina.

 

Ordstyrer: Ulla.​​ 

 

AD.​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen til de nye medlemmer og åbnede mødet.

Der var en kort præsentationsrunde samt udlevering/udfyldning af tavshedserklæring.

 

AD.​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt​​ punkt 11:​​ undervisning. Nyt punkt 1:2 eventuelt og bordet rundt og nyt​​ punkt 4c:​​ banken.

 

AD.​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

AD.​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A.​​ ​​ Blindes jul​​ 

Der bliver nok ikke helt udsolgt i år.

Der kommer​​ en​​ ny distriktsliste ud.

Der overvejes at bestille færre blade til salget 2021, men det besluttes først sidst i januar.

 

B. ​​ Cykler​​ på p plads​​ Ejerforeningen​​ 

det er op og ned med hensyn til​​ antal af cykler på pladsen.

 ​​​​ ​​ 

C Banken.

Det er næsten afklaret mht.​​ ny​​ kasserers adgang til banken.

 

AD.​​ 05 ​​ ​​​​ ​​ Konstituering​​ ​​ 

Ny​​ kredskasserer (valgt på KGF 2020): Bruno Hjorth.​​ Næstformand Torben Frederiksen, Sekretær Torben Frederiksen.

Økonomiudvalg: Frode Bruno og Torben.

Derudover er der​​ følgende udvalg​​ og teams.

Kørselsleder: Annette.

Forsamlingshuset: Tina, Ulla og Annette.

Aktivitetsudvalget: Jesper, Gitte, Annette og Carsten.

Tilgængelighedsudvalg: Tommy,​​ Torben,​​ Tina og Carsten

Team undervisning: Gitte og Ulla.

Team IT: Torben og Jesper.

Team Corona: Gitte, Ulla,​​ Tina​​ og Annette​​ hjælper med opfyldning.

Miniferien: Else​​ Aaved og​​ Anne​​ Lise Lausten.

 

Det besluttedes at begge​​ suppleanter​​ inviteres med til møderne og er​​ velkomment​​ til at deltage i arbejdet. De har dog ikke stemmeret.

 

Begge konsulenter inviteres fortsat med til møderne.

 

Forretningsorden gennemgås​​ og​​ tilrettes næste møde.

Der skal laves mødeplan for 2021 på næste møde. ​​ 

 

På grund af forsamlingsforbud på 10 personer pt. Kan 2 suppleant ikke deltage hvis ikke der er afbud fra andre. Ændres retningslinjen så fast deltagelse er muligt for 2 suppleanten, deltager han jf. ovenstående beslutning.

 

AD.​​ 06 ​​ ​​​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 2020 og​​ 2021

KGF 2020 Referat er indsendt til hovedforeningen, det skal rekvireres i underskrevet stand til brug for regnskab.

KGF foregik godt trods restriktionerne.

KGF 2021:​​ 24​​ april​​ 2021.

AKKC og Vejgaard hallen er fuldt booket, der prøves udenbys fx Brovst Hallen eller i Aars. Gitte​​ undersøger​​ og vender tilbage.

 

AD.​​ 07 ​​ ​​​​ Rengøring​​ Vesterbro​​ 

Det er blevet bedre med Blæksprutten, pt er der ingen grund til at se på nyt firma.​​ 

AD.​​ 08 Aktivitetsudvalget​​ 

Uanset forsamlingsforbud​​ laves​​ ølbrygningshold i januar februar i​​ Aars, antal deltagere tilpasses.​​ Gitte er tovholder.

Der kommer først yderligere når det nye udvalg har haft møde.

 

AD.​​ 09​​ linoleum​​ stort toilet.​​ ​​ 

Det ser ikke godt ud og skal skiftes, der​​ skal kigges​​ ​​ generelt vedligehold​​ ​​ Vesterbro.

Arbejdsgruppe:​​ Bruno, Jesper,​​ Annette og Torben.

 

Ad.​​ 10​​ Kørsel

Der laves en samlet vejledning for kørsel.​​ Arbejdsgruppe

Bruno​​ ​​ ​​ Annette og torben Ulla.

Torben samler sammen på tidligere beslutning til brug for arbejdet.

 

AD.​​ 11​​ Undervisning.

AOF afregning​​ følger​​ fremover​​ kalenderår​​ halvårlig: ​​ januar​​ og juli, så der vil komme​​ 2​​ regninger fremfor​​ som nu en.

​​ Fuld aof refusion 48000 kr.​​ for forårets tabte undervisning.

Yoga flyttes til​​ torsdag​​ til start et sted mellem​​ kl.​​ 13:00 og​​ 13:30​​ fra 21 januar 2021.

Der skal kigges på pris for deltagelse i undervisningen i forhold til antal timer de enkelte hold bruger.

 

AD. 12​​ EVT og bordet rundt

Ulla​​ indkøber​​ øl sodavand,​​ køkkenruller og​​ toiletpapir.​​ Næste bestyrelsesmøde 16. december kl. 16.

 

Referat skrevet af Torben​​ Frederiksen​​ 2. december 2020

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn