Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 5 november 2018

REFERAT KREDSBESTYRELSESMØDE

 

Dato og tid: 5​​ november​​ klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A

 

Til stede var: Frode, Else, Steffen, Finn, Gitte, Torben, Henning, samt suppleanterne Maj-Lis, Ulla og Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

 

Afbud fra: ingen.

 

AD.​​ ​​ 01 Mødet åbnes.

Frode bød velkommen til bestyrelsen , konsulenter og suppleanterne.

 

AD. 02​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt ​​ med følgende ændring,punkt 13​​ ændres til​​ varme på Vesterbro 62A.

​​ 

AD. 03​​ Godkendelse af Referat fra sidste møde.

Referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

AD. 04​​ Formanden orienterer.

04.A  ​​ ​​​​ Ejerforeningen ​​ 

Elevatorrenovering kommer til at koste ​​ kredsen​​ omkring 50000 kr.​​ og vil først blive påbegyndt efter jul da reservedele først ​​ er klar der.

Der er nu kommet vedtægter omkring de nye fordelingstal for ejendommen, vi ​​ benytter advokatbistand for at gennemskue​​ konsekvenserne hvis vi siger ja til disse vedtægter.

Der er kommet ny plade på trappen ved fordøren for at hindre skader da der var en revne så ​​ hunde kan ​​ komme til skade.

 

04.B  ​​ ​​​​ HB møde

Frode gav en kort ​​ opsummering ​​ fra HB mødet.

 

04.C  ​​ ​​​​ Twitterkontoen.

Vores Twitterkonto hedder @DBSAalborg Dansk Blindesamfund Aalborg

Mailadresse tilknyttet er info@dbsaalborg.dk

Alle i bestyrelsen kan få adgang og​​ følge med i vores følgere​​ tweets.

 

04D  ​​ ​​​​ Blindes jul  ​​​​ 

Frode har sendt ny liste over distrikter som mangler sælgere.

Frode opfordrede igen til at finde sælgere.

Der bliver afholdt en salgsdag ​​ 8​​ december​​ og sidste advent, der skal tilmeldes hvis man ønsker at være med. Mødes i vores lokaler​​ kl. 10​​ og går ud i​​ Aalborg og sælger blade ​​ bagefter bydes på lidt mad i vores lokaler.

Tekst skal i​​ det næste​​ blad, og gerne på hjemmeside med videre.

Frode laver tekst, deadline 9 november blad udgives 27 november.

 

AD.​​ 05.​​ Aktivitetsudvalget

05.A  ​​ ​​​​ Evaluering af medlemsmødet​​ 

Det er ikke en​​ god ide at holde ​​ medlemsmøde i kælderen ​​ hos 3F, der er ikke plads nok hvis der er mere end 50.

Underholdning var ​​ ok.​​ 

Måske er Aalborg vandrehjem en mulighed næste gang.

Personalet fra Vejgaard hallen virkede ikke særligt imødekommende, det bør de have at vide.

 

05.B  ​​ ​​​​ Nye aktiviteter​​ 

Der skal undersøges ​​ om​​ Søren Holmgren​​ ​​ er en mulighed.Erik foreslog​​ Food College, spisningsarrangement​​ hvor kokketjenerelever laver og serverer maden.

Erik foreslog også foredrag: streaming fra Århus universitet, med eventuelt spisning.

Morten Bonde foredrag lidt i stil med Søren Holmgren.

Et arrangement med spisning og smagning af en eller anden art, gerne med ledsagere/familie.

 

AD.​​ 06.​​ Klub i Rebild  ​​ ​​​​ 

Maj-Lis prøver at kontakte Rebild kommune igen, Stukhuset undersøges også. ​​ Kulturstationen Skørping​​ er også en mulighed.

Lokale afklares inden medlemmer kontaktes.

​​ 

AD.​​ 07.  ​​ ​​​​ Økonomi ved Henning  ​​​​ 

Der er udsendt balance til bestyrelsen. Budgettet overholdes​​ i store træk.

 

AD.​​ 08.  ​​ ​​​​ Miniferien.

Miniferien forlænges ikke med en dag.

 

AD.​​ 09.  ​​ ​​​​ Undervisning​​ 

09.A  ​​ ​​​​ Susanne stopper

Else vil gerne overtage undervisningslederfunktionen

Der oprettes​​ Undervisningsleder@dbsaalborg.dk

Den skal bruges til alt hvad der har med kurser og undervisning at gøre. Else og Susanne aftaler ​​ overdragelsen som sker efter nytår.

 

09.B  ​​ ​​​​ Dansehold Brovst

Der er oprettet et dansehold i Brovst. Enten onsdag eller torsdag. Else vender tilbage med nærmere. Det ​​ vil koste 300 kr.​​ som ved andre undervisningstilbud.

Else skriver et stykke til medlemsbladet, deadline til Steffen 9 november.

 

AD.​​ 10.  ​​ ​​ ​​​​ Forsamlingshuset

Betalingen for kaffe (20 kr.) droppes.

 

10.A  ​​ ​​ ​​​​ Birgit og hjælpemiddelkassen???

5 februar kunne være ​​ god dag, laves som  ​​​​ arrangementet i​​ kreds​​ Vendsyssel.​​ husk​​ at​​ be’ om en notits i ​​ Nordjyske.dk

​​ Gitte og Annette er tovholdere.

De forfatter tekst til blad og elektroniske medier og sender til Steffen og Torben.

 

AD.​​ 11.  ​​ ​​​​ Orientering om kassererseminar - HB møde

Henning gav en kort orientering om hvad der var bragt op på ​​ det sidst afholdte kredskassererseminar.

Der tales om at ​​ inddrage kredsenes CVR numre så alle penge høre under ​​ hovedforeningens CVR nummer.

Der er ​​ nedsat et udvalg for at se på dette.

 

AD​​ 12.  ​​ ​​​​ Tilgængelighedsudvalg.

12.A  ​​ ​​ ​​​​ Lydfyr og stoppesteder.

Udvalget er​​ ved at lave en skriv ​​ til Teknisk forvaltning Hobro​​ ​​ vedrørende​​ lydfyr.

Når den er klar ​​ skal Frode godkende den og sendes via hans mail.

 

Der skal mere fokus på skilteskoven i aalborg.

 

Busstoppestedet på vesterbro udestår (intet nyt)

 

Vi skal have fokus på den kommende ændring af J. F. Kennedys Plads.

 

12B  ​​ ​​ ​​​​ Tilgængelighedsforum​​ Møde 19november​​ ​​ for alle

Tilgængelighedsforum afholder ​​ møde 19 ​​ november kl. 16 på Vesterbro 62, det skal understreges at alle ​​ interesserede er meget velkommen.

​​ Spred gerne budskabet.

 

AD.​​ 13.  ​​ ​​​​ ​​ Varme lokalerne Vesterbro

Finn færdiggør den​​ skrivelse som skal bruges til indhentning af tilbud,​​ han har rundsendt, der skal påpeges at ​​ systemet meget gerne skal være tilgængeligt forblinde og svagtsynede.​​ 

Det kan​​ sættes​​ ud på wwwcolego.dk​​ og​​ www.byggetilbud.dk for at få bud.

Der findes flere lignende tjenester.

 

AD.​​ 14.  ​​ ​​​​ Massage ​​ 

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 15  ​​ ​​ ​​​​ Udvidet kredsbestyrelsesmøde 18.01.2019 ​​ 

Finn​​ modtager gerne indspark, Han udsender et forslag til ​​ dagsorden​​ inden næste bestyrelsesmøde.

 

AD.​​ 16.  ​​ ​​​​ Eventuelt og bordet rundt

1Steffen ​​ meddelte at DH Aalborg får ​​ ny kredskonsulent.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 5. november 2018

“Blindes jul” Sælg i Aalborg midtby

Vi vil i år prøve noget som vi ikke har lavet i flere år. Nemlig at stå udvalgte steder for at sælge Blindes jul. Og det vil vi gøre
lørdag den 8. december klokken 10, og
lørdag den 22. december klokken 10
vi mødes inde på Vesterbro 62A og snakker om fordeling af steder hvor der er godt at stå og sælge.
Og så mangler vi stadig sælgere til blindes jul, Så hvis i kender nogen, Skriv eller ring
24 23 08 26 Anni Jensen – E-mail: annihaldjensen@gmail.com
30 22 05 81 Frode Fich – E-mail: frode.fich@gmail.com

Del gerne dette budskab.

Husk, Kreds Aalborg er meget afhængig af indtægterne fra “Blindes Jul”

Forsamlingshuset den 6. November 2018 fra 14-16

Vi får denne gang besøg af pensioneret dyrepasser Svend Guldhammer fra Aalborg Zoo.

Svend har mange oplevelser fra sine mange år i Aalborg Zoo, og han vil fortælle om dengang den sorte panter “flygtede” fra zoologisk have.

Han var med i jagten på panteren og hans historie er ikke den, man kunne følge i medierne. Så det bliver helt sikkert spændende.

Er du ny hos forsamlingshuset, så husk at melde dig til Forsamlingshuset enten til Annette på 30 85 90 40 eller Gitte på 22 35 52 56 eller på mail tilmelding@dbsaalborg.dk

Forsamlingshuset holder til i vores lokaler på Vesterbro 62A, 1 9000 Aalborg

VEL MØDT!!!