Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 5 november 2018

REFERAT KREDSBESTYRELSESMØDE

 

Dato og tid: 5​​ november​​ klokken 16.

Lokation: Vesterbro 62A

 

Til stede var: Frode, Else, Steffen, Finn, Gitte, Torben, Henning, samt suppleanterne Maj-Lis, Ulla og Erik og konsulenterne Tommy og Annette.

 

Afbud fra: ingen.

 

AD.​​ ​​ 01 Mødet åbnes.

Frode bød velkommen til bestyrelsen , konsulenter og suppleanterne.

 

AD. 02​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt ​​ med følgende ændring,punkt 13​​ ændres til​​ varme på Vesterbro 62A.

​​ 

AD. 03​​ Godkendelse af Referat fra sidste møde.

Referat blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

AD. 04​​ Formanden orienterer.

04.A  ​​ ​​​​ Ejerforeningen ​​ 

Elevatorrenovering kommer til at koste ​​ kredsen​​ omkring 50000 kr.​​ og vil først blive påbegyndt efter jul da reservedele først ​​ er klar der.

Der er nu kommet vedtægter omkring de nye fordelingstal for ejendommen, vi ​​ benytter advokatbistand for at gennemskue​​ konsekvenserne hvis vi siger ja til disse vedtægter.

Der er kommet ny plade på trappen ved fordøren for at hindre skader da der var en revne så ​​ hunde kan ​​ komme til skade.

 

04.B  ​​ ​​​​ HB møde

Frode gav en kort ​​ opsummering ​​ fra HB mødet.

 

04.C  ​​ ​​​​ Twitterkontoen.

Vores Twitterkonto hedder @DBSAalborg Dansk Blindesamfund Aalborg

Mailadresse tilknyttet er info@dbsaalborg.dk

Alle i bestyrelsen kan få adgang og​​ følge med i vores følgere​​ tweets.

 

04D  ​​ ​​​​ Blindes jul  ​​​​ 

Frode har sendt ny liste over distrikter som mangler sælgere.

Frode opfordrede igen til at finde sælgere.

Der bliver afholdt en salgsdag ​​ 8​​ december​​ og sidste advent, der skal tilmeldes hvis man ønsker at være med. Mødes i vores lokaler​​ kl. 10​​ og går ud i​​ Aalborg og sælger blade ​​ bagefter bydes på lidt mad i vores lokaler.

Tekst skal i​​ det næste​​ blad, og gerne på hjemmeside med videre.

Frode laver tekst, deadline 9 november blad udgives 27 november.

 

AD.​​ 05.​​ Aktivitetsudvalget

05.A  ​​ ​​​​ Evaluering af medlemsmødet​​ 

Det er ikke en​​ god ide at holde ​​ medlemsmøde i kælderen ​​ hos 3F, der er ikke plads nok hvis der er mere end 50.

Underholdning var ​​ ok.​​ 

Måske er Aalborg vandrehjem en mulighed næste gang.

Personalet fra Vejgaard hallen virkede ikke særligt imødekommende, det bør de have at vide.

 

05.B  ​​ ​​​​ Nye aktiviteter​​ 

Der skal undersøges ​​ om​​ Søren Holmgren​​ ​​ er en mulighed.Erik foreslog​​ Food College, spisningsarrangement​​ hvor kokketjenerelever laver og serverer maden.

Erik foreslog også foredrag: streaming fra Århus universitet, med eventuelt spisning.

Morten Bonde foredrag lidt i stil med Søren Holmgren.

Et arrangement med spisning og smagning af en eller anden art, gerne med ledsagere/familie.

 

AD.​​ 06.​​ Klub i Rebild  ​​ ​​​​ 

Maj-Lis prøver at kontakte Rebild kommune igen, Stukhuset undersøges også. ​​ Kulturstationen Skørping​​ er også en mulighed.

Lokale afklares inden medlemmer kontaktes.

​​ 

AD.​​ 07.  ​​ ​​​​ Økonomi ved Henning  ​​​​ 

Der er udsendt balance til bestyrelsen. Budgettet overholdes​​ i store træk.

 

AD.​​ 08.  ​​ ​​​​ Miniferien.

Miniferien forlænges ikke med en dag.

 

AD.​​ 09.  ​​ ​​​​ Undervisning​​ 

09.A  ​​ ​​​​ Susanne stopper

Else vil gerne overtage undervisningslederfunktionen

Der oprettes​​ Undervisningsleder@dbsaalborg.dk

Den skal bruges til alt hvad der har med kurser og undervisning at gøre. Else og Susanne aftaler ​​ overdragelsen som sker efter nytår.

 

09.B  ​​ ​​​​ Dansehold Brovst

Der er oprettet et dansehold i Brovst. Enten onsdag eller torsdag. Else vender tilbage med nærmere. Det ​​ vil koste 300 kr.​​ som ved andre undervisningstilbud.

Else skriver et stykke til medlemsbladet, deadline til Steffen 9 november.

 

AD.​​ 10.  ​​ ​​ ​​​​ Forsamlingshuset

Betalingen for kaffe (20 kr.) droppes.

 

10.A  ​​ ​​ ​​​​ Birgit og hjælpemiddelkassen???

5 februar kunne være ​​ god dag, laves som  ​​​​ arrangementet i​​ kreds​​ Vendsyssel.​​ husk​​ at​​ be’ om en notits i ​​ Nordjyske.dk

​​ Gitte og Annette er tovholdere.

De forfatter tekst til blad og elektroniske medier og sender til Steffen og Torben.

 

AD.​​ 11.  ​​ ​​​​ Orientering om kassererseminar - HB møde

Henning gav en kort orientering om hvad der var bragt op på ​​ det sidst afholdte kredskassererseminar.

Der tales om at ​​ inddrage kredsenes CVR numre så alle penge høre under ​​ hovedforeningens CVR nummer.

Der er ​​ nedsat et udvalg for at se på dette.

 

AD​​ 12.  ​​ ​​​​ Tilgængelighedsudvalg.

12.A  ​​ ​​ ​​​​ Lydfyr og stoppesteder.

Udvalget er​​ ved at lave en skriv ​​ til Teknisk forvaltning Hobro​​ ​​ vedrørende​​ lydfyr.

Når den er klar ​​ skal Frode godkende den og sendes via hans mail.

 

Der skal mere fokus på skilteskoven i aalborg.

 

Busstoppestedet på vesterbro udestår (intet nyt)

 

Vi skal have fokus på den kommende ændring af J. F. Kennedys Plads.

 

12B  ​​ ​​ ​​​​ Tilgængelighedsforum​​ Møde 19november​​ ​​ for alle

Tilgængelighedsforum afholder ​​ møde 19 ​​ november kl. 16 på Vesterbro 62, det skal understreges at alle ​​ interesserede er meget velkommen.

​​ Spred gerne budskabet.

 

AD.​​ 13.  ​​ ​​​​ ​​ Varme lokalerne Vesterbro

Finn færdiggør den​​ skrivelse som skal bruges til indhentning af tilbud,​​ han har rundsendt, der skal påpeges at ​​ systemet meget gerne skal være tilgængeligt forblinde og svagtsynede.​​ 

Det kan​​ sættes​​ ud på wwwcolego.dk​​ og​​ www.byggetilbud.dk for at få bud.

Der findes flere lignende tjenester.

 

AD.​​ 14.  ​​ ​​​​ Massage ​​ 

Intet at bemærke.

 

AD.​​ 15  ​​ ​​ ​​​​ Udvidet kredsbestyrelsesmøde 18.01.2019 ​​ 

Finn​​ modtager gerne indspark, Han udsender et forslag til ​​ dagsorden​​ inden næste bestyrelsesmøde.

 

AD.​​ 16.  ​​ ​​​​ Eventuelt og bordet rundt

1Steffen ​​ meddelte at DH Aalborg får ​​ ny kredskonsulent.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 5. november 2018

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn