Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 20. juni 2022

Referat kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 20. juni 2022 kl 16.
Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

Til stede var: Torben, Bruno, Palle,, Carsten, Bjarne, suppleant Finn samt konsulent Annette.

Afbud fra: Søren, Tina Stein Erik, Jesper og Meska.

Referent: Bjarne.
Ordstyrer: Torben

1. Mødet åbnes

1.1 Har nogen noget inden vi går videre/bordet rundt.

intet at bemærke.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 5.2 ændres fra Besøgstjeneste til patientforeningernes møde med Aalborg kommune.
,Dagsorden blev godkendt med ovenstående ændring.

3. Godkendelse af referater

3.1 220516 referat møde 16. maj (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

4. Sager til beslutning.

4.1 Indkøb af nye stole til Vesterbro. TGF (bilag)

Det besluttedes at købe 30 nye stole ud fra tilbuddet fra Daarbach (1718,00 kr pr stk inkl moms). torben arbejder videre med det, forventet levering om 6 uger.
De gamle stole gives til Kirkens korshær i svenstrup.

4.2 Undervisningsprogram efterårssæson Team U. (bilag)

Det udsendte program er ok. Slægtsforskning startes ikke op før der er nye kursister.
Ældre motionstræning i samarbejde med Aalborg kommune sættes i søen 1/9.Anette,Jesper og bjarne lukker aftalen med kommunen.
Der ydes Stadig gratis kaffe på Vesterbro 62
Syhold kan fortsætte med 2 på holdet, på sigt skal vi se om det kan laves om til et kreativ hold hvor syning kan indgå.

4.3 Dato for KGF 2023 og afholdelsessted. TGF/AKT udvalg

Kreds generalforsamling afholdes 1/4 -23, Annette kontakter Orkideen

4.4 Opvaskemaskine tgf (3 bilag)

Det besluttedes ikke at gå efter en industriopvasker pga prisen. der kan købes en hurtig almindelig opvasker til max 12.000,00 kr.
Torben arbejder videre med det.

4.5 Medlemsmøde november 2022 Akt udvalg (bilag)

Det besluttes næste gang tilbud fra Hotel Amerika og Hos Hammer indhentes afholdelse Bliver i Hobro kl cirka 16 – 20.

4.6 Dato besøg fra medlemsservice 17 oktober. TGF

Dato for besøg fra medlemsservice bliver 17 oktober kl. 15:30. Medlemsservice sender oplæg.

4.7 Miniferie nyt budget RTGF BH (Bilag)

26 tilmeldte til miniferie. Budget overskridelse 6000 godkendt

5. Sager til drøftelse.

,5.1 Dagsordenen HB møde juni 2022 er der nedslagspunkter TGF (bilag)

Den rundsendte dagsorden gav ikke anledning til særlige opmærksomhedspunkter.

5.2 Patientforeningernes møde med Aalborgkommune TGF (bilag)

Torben og Palle deltager.

6. Sager til orientering

6.1 Økonomi orientering BH

5 restancer vedr undervisning
AOF tilskud (lokaleleje 1 halvår)104000
Likviditet 400000

6.2. Fisketuren, gik det godt osv.

Turen gik godt trods lidt ustadig vejr, der mangler opbakning, og deltager man er det for at fiske. spørgsmålet er om vi gentager det da der ikke er nogen stor interesse for det, aktivitetsudvalget vurderer dette til den tid

6.3 Klubben i Hobro Søren

Udsat til næste møde.

6.3 Regions Samarbejde aktivitetsudvalg (bilag)

Der var ikke bemærkninger til det rundsendte.

6.4 Bestyrelsesmøde ISHD 9. juni TGF (bilag)

TGF gjorde opmærksom på at bestyrelsen har øje på de lange ventetider for tid hos konsulenterne på ISHD, det er nu et fast punkt og det forventes at der nu for alvor kommer styr på ventetiderne.

6.5 Referat HB møde april 2022 (bilag)

Der var ingen bemærkninger til det rundsendte.

7. Punkter til næste møde

Medlemsmøde og betaling arrangementer.

8. Eventuelt

Palle kan ikke være vært på forsamlingshuset den 1 november, Annettte tager over.

Referat skrevet af Bjarne Kurinow den 12. juli 2022.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn