Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 18 september 2023

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 18. september 2023 kl. 15:00.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Bruno,​​ Carsten,​​ Palle,​​ Jesper, Tina, Bjarne og suppleant Ulla og konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Søren, Stein Erik​​ og Meska.

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Intet at bemærke.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 230821​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 21.​​ august​​ 2023 (bilag)

Referat godkendt som møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Indkøb og opsætning af opvaskemaskine TGF (bilag)

Fischer og Paykel dobbelt skuffe opvaskemaskine købes til 13500,00 kr. Vi opsætter og monterer selv. Torben står for dette. Den gamle vandvarmer som ikke har været koblet til i lang​​ tid fjernes​​ i samme ombæring.

Der kan komme lidt småudgifter​​ ifm.​​ opsætningen. max 400 kr.

 

4.2​​ Indkøb og opsætning af 85. tommer tv TGF JL (bilag)

Det besluttes at der købes et 85" Samsung TV til det store mødelokale. pris 11000,00 kr. dertil kommer evt. møbel eller opsætning samt udgift til sammenkobling med eksisterende lyd- og teleslyngeanlæg. så pris i​​ alt​​ forventes til​​ at ende omkring 13000,00 kr.

I den forbindelse​​ søges om​​ tilskud til online arrangementer som også dækker en del af udgiften af TV'et. så kredsens udgift forventes lavere end ovennævnte.

 

4.3 Frivilligflyer er den ok TGF JEL/SES​​ (bilag)

Den rundsendte Frivillig flyer er godkendt.​​ Rikke får nogle printet.

 

4.4 Møde for nye medlemmer TGF konsulenter (bilag)

Mødedatoer 8. og 15. marts 2024.​​ Konsulenterne kommer​​ med et programforslag​​ ud fra sidste års program, enten på oktober eller november bestyrelsesmødet.​​ 

Der er​​ kommet omkring 65 nye medlemmer​​ siden sidste års møde.

 

4.5​​ Aktivitetsudvalget:​​ Medlemsmøde og julearrangement november 2023 (bilag)

mødet starter kl. 16 (mødetid 15:45) og julearrangementet starter kl. 17:30 og​​ slutter senest​​ 21:30. Der gives en genstand under mødet. pris for deltager i julearrangement 200 kr. pris for julebuffet og dessert 275 kr. der gives en genstand til max 50 kr. der tilbydes en snaps til 30 kr. Forventet max antal deltagere80.

Kredsens andel uden puljetilskud vil være inkl. kørsel 30000,00 kr. ved 80 deltagere.

Palle tager tilmeldinger. Palle og Annette arrangerer kørsel. Vi skal have fundet ud af​​ hvem hjælper​​ på dagen.

Der søges midler til julearrangementet, Torben sørger for dette.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Den hvide stoks dag 15 oktober​​ AKT. UDV.

Der gøres ikke​​ noget særskilt​​ ud over at indsætte ledelinje debatindlæg i Nordjyske underskrevet alle 3 kredsformænd i regionen.

 

5.2 Arvesag hvordan griber vi den an TGF (bilag)

Det undersøges hos advokat om der er noget vi kan ændre, gøre anderledes.

Torben tager sig af dette og vender tilbage når der er nyt.

 

5.3​​ Høstfesten hvordan​​ gik det.

Det var overordnet set en rigtig god dag. Der var lidt​​ for lidt​​ plads, og der var ikke nok serveringspersonale og de var ikke afstemt med vores ønsker. Men trods dette var de venlige og hjælpsomme. næste​​ gang (for der var så vidt vides stemning for en næste gang)​​ skal der​​ være bedre plads og udluftning samt​​ bedre organisering af buffeten.

Der var 135 deltagere 50 fra Aalborg.

 

5.4 Klage over førerhundes opførsel på Vesterbro, hvad gøres TGF (Bilag)

Der​​ udfærdiges et​​ regelsæt og der sættes et stykke i medlemsbladet. Carsten tager sig af dette.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

Pt. 162000,00 kr.​​ på konti. AOF regning på 123000,00 kr.​​ betalt, miniferie betalt, regning for opvaskemaskine 13500,00 kr. og TV på cirka 13000,00 kr. kommer.

Varmeopgørelse giver 4085 kr.​​ retur.​​ 

Danske Bank er begyndt at tage 1 kr. pr postering i netbank. Dette er Bruno i samarbejde med Hovedforeningen ved at​​ forsøge omgjort.

 

6.2 Referat​​ bestyrelsesmøde ISH TGF (bilag)

referat var ikke nået at komme. Torben orienterede om sidste afholdt møde og nu hedder ISHD igen ISH og sagsbehandlingstiden er​​ igen nede​​ på max 3 måneder. Der kigges på Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden i den næste tid. Referat rundsendes til næste møde.

 

6.3 ledelinje​​ og artikel i nordjyske. TGF.

Der har været en del skriverier​​ omkring ledelinjer​​ udeservering og skilte i Aalborg midtby, Hovedforeningen udfærdiger i samarbejde med de 3 kredsformænd et debatindlæg til nordjyske som svar på dette.

 

6.4 status baggang.

Det kommer til at tage lidt længere tid da baggangen er mere skadet en først​​ antaget og​​ der skal en del spartling til. Men projektet skrider frem. Der er ikke dukket noget uventet op. Budgettet ser ud til at kunne holde.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Møde for nye medlemmer, arvesag,​​ 

 

8. Eventuelt.

Intet at bemærke.

 

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 8. oktober 2023

 

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn