Årsmøde i BORN – 11. marts 2022

Indkaldelse til årsmøde i BORN

Der indkaldes hermed til årsmøde i BORN, blindes oplysningsforbund region Nordjylland, fredag 11. marts kl. 13:00 i De Frivilliges Hus Danmarksgade 12, 2 sal, 9900 Frederikshavn.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere’
3. Formandens beretning.
Beretning rundsendes inden årsmødet.
4. Godkendelse af regnskab og budget.
5. Indkomne forslag, skal indsendes mindst 14 dage før årsmødet.
6. Valg af bestyrelse. Der vælges en fra hver kommune
På Valg er:
. Frederikshavn Kommune: Liselotte Væhrens, stedfortræder Lene Knudsen
7. Valg af deltagerrepræsentanter
På valg deltagerrepræsentant Hanne Majlund
8. Valg af revisorer
På valg er: Henning Elholm og Magnus Olsen
9. Eventuelt

Efter årsmødet afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

Af hensyn til traktement bedes tilmelding ske senest den 7. marts. 2022 til Kirsten Nørkjær på telefon 28 74 71 17 eller mail ulstedbo@mail.dk.

Se også: www.blindesoplysning.dk og www.netkreds.dk.
For opfølgende og opdaterede informationer i forbindelse med årsmødet

Med venlig hilsen
Torben Frederiksen
Formand
Mobil 30 49 59 20
Mail tgf@matokiri.dk

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn