Har du husket at tilmelde dig landsmødet 2022?

Vi håber at se så mange som muligt til vores landsmøde på Fuglsangscentret den 12 og 13 marts.
På landsmødet skal vi have en temadebat om synshandicappedes adgang til kulturlivet, og der arbejdes på at få inspiration til debatten udefra. Vi skal bl.a. debattere hvilke rettigheder og muligheder blinde og svagsynede skal have for at komme fx på museum, i biografen eller i teatret og få en oplevelse, der er sammenlignelig med seendes? Hvilken rolle spiller muligheden for at dele kulturoplevelser med seende og hvordan ser DBS’ ønsker til adgang til kulturlivet ud?
Som det fremgik af Medlemsbladet nr. 16/2021 er det muligt at deltage digitalt i landsmødet via Zoom. Det er gratis at deltage i landsmødet via Zoom, mens deltagerbetalingen er på 500 kr. for de landsmødedeltagere, der deltager fra Fuglsangcentret. Beløbet dækker opholdsudgifter på Fuglsangcentret fra lørdag formiddag til og med søndag frokost samt rejseomkostninger med billigste transport.
Hvis du deltager fysisk i landsmødet, er der tre måder at betale for din deltagelse på:
•       Du kan overføre via MobilePay til tlf. 99 66 27
•       Du kan foretage en bankoverførelse til Danske Bank, reg.nr. 4180, konto 3002217
•       Du kan få tilsendt et girokort (oplys dette ved tilmeldingen)
Din tilmelding skal være hovedkontoret i hænde senest den 13. februar. Tilmelding kan ske til ved at lægge en besked på tlf. 33 26 87 80 eller sende en e-mail til landsmoede@blind.dk. Du kan naturligvis også sende et brev til Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup og mærke kuverten ”Landsmøde 2022”.
Du skal ved tilmeldingen oplyse, hvorvidt du deltager fysisk eller digitalt i landsmødet. Hvis du deltager fysisk i landsmødet, bedes du – uanset tilmeldingsform – oplyse medlems nr. eller cpr-nr., navn, adresse samt om du medbringer førerhund eller har andre særlige behov. Du bedes ligeledes oplyse, hvem du evt. ønsker at dele værelse med. Hvis du deltager digitalt i landsmødet, bedes du – uanset tilmeldingsform – oplyse medlems nr. eller cpr-nr. samt navn og adresse. Du bedes desuden oplyse, hvorvidt du har behov for hjælp til at komme på Zoom.

Mød de politiske udvalg forud for landsmødet
På landsmødet den 12. og 13. marts skal der blandt meget andet vælges næstformænd og tre ordinære medlemmer til de fem politiske udvalg; Social- og Sundhedspolitisk Udvalg, Fritids- og Kulturpolitisk Udvalg, Uddannelses- og Beskæftigelsespolitisk Udvalg, Organisationspolitisk Udvalg og Tilgængeligheds- og Hjælpemiddelpolitisk Udvalg.
Overvejer du at stille op? Eller er du nysgerrig efter at høre mere om arbejdet i udvalgene, så hop på Zoom torsdag den 3. marts kl. 19-21. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udvalgenes arbejdsområder og arbejdsform. Zoom-link offentliggøres på www.blind.dk. Du er også velkommen til at sende en mail til mli@blind.dk og få et direkte link tilsendt. Ønsker du at blive ringet op, kan du kontakte Mariann Lillemose på ovennævnte mailadresse eller på tlf. 21 71 67 98.
Vær opmærksom på, at der stadig er åbent for opstilling til samtlige pladser i alle udvalg frem til den 12. februar. I skrivende stund må det forventes, at der også er mulighed for at stille op til alle udvalg efter den 12. februar. Du kan anmelde dit kandidatur til et af udvalgene ved at sende en mail til opstilling@blind.dk eller et brev til Dansk Blindesamfund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

OBS for DBS Aalborg medlemmer:
Som hidtil dækker kredsen deltagergebyret for de medlemmer som er aktive i kredsregi, dvs. sidder du i bestyrelsen, laver klubarbejde osv. kan du indsende din kvittering til vores Kredskasserer Bruno Hjorth mailadresse brh@blind.dk som vil refunderer de 500 kr.

Med venlig hilsen – kredsbestyrelsen

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn