Opsamlingsplan – Bustur 28 maj til mariager og Hvidsten

Bustur til Mariager Saltcenter og Hvidsten kro.

Kære Medlemmer
Som nævnt i forrige Medlemsblad arrangerer kredsen bustur til Mariager saltcenter, samt Hvidsten kro den, 28. maj. Desværre er det ikke muligt at sejle fra Hobro til Mariager, da det er for tidligt på sæsonen. I stedet kører vi til Rosenhaven, hvor vi spiser sandwich, derefter kører vi til Saltcentret, hvor der vil være guidet rundvisning. Vi fortsætter til Hvidsten Kro, hvor vi får fortalt kroens historie. Efter foredraget får vi serveret Kroens berømte æggekage.
Turen koster 250 kr. Drikkevarer er for egen regning.

Opsamlingssteder
Brovst kl. 9
Aabybro KL. 9:30 på Busterminalen
Aalborg kl: 10:15 på busterminalen perron 11
Haverslev Kl. 11:15

Vi kører hjem igen ca. 16:45
Tilmelding skal ske senest den 14. maj til Else Aaved Tlf. 21 75 54 82
Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget.

Der er installeret nye elektroniske smart termostater på Vesterbro 62A

Kære medlemmer og andre som har sin gang på Vesterbo 62A.

Bestyrelsen har for at spare på varmeregningen til gavn for os alle og for bedre at kunne styre temperaturen i vores lokaler valgt at få installeret såkaldte smart termostater på de fleste radiatore på Vesterbro.
disse TADO termostater er indstillet til at sænke temperaturen når der ikke er nogen i vores lokaler.
Bestyrelsen skal derfor henstille til at man ikke regulerer på termostaterne, oplever man at der enten er for varmt eller koldt så ring eller skriv til Torben Frederiksen på 30 49 59 20 admin@dbsaalborg.dk og forklar hvad der ønskes reguleret.
Man kan selvfølgelig godt betjene termostaterne som før, der er dog ingen mulighed for som blind at vide hvor meget man skruer op eller ned på termostaten, så det er derfor vi henstiller til at der ikke skrues på dem.
Regulerer man på en af gtermostaterne vil den automatisk gå tilbage til den autoindstillede temperatur som er sat til 20 grader inden for 1 minut så man får ikke megen effekt ud af at skrue på dem. Det er bedre at henvende sig til undertegnede hvis der er et generelt behov for ændring.
Åbner man et vindue vil termostaterne lukke for varmen indtil vinduet er lukket igen. Så her er der heller ingen grund til at regulere på termostaterne.

Det er kun i EDB lokalet og Væverummet der ikke er installeret de nye termostater.

På bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen

.

Kredsgeneralforsamling 4 maj 2019 kl 10 i Vejgaard Hallen

Indkaldelse til Kredsgeneralforsamling for DBS Aalborg.

Der indkaldes herved til kredsgeneralforsamling lørdag 4 maj kl. 10. i Vejgaard Hallen Vejgaard Torv 9000 Aalborg.
Ad hensyn til forplejning bedes i tilmelde jer senest 29. april til Gitte på 22 3552 56 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk,husk at meddele om i ønsker kørsel samt om i har brug for diabetikerkost.

Dagsorden
1. Mødet åbnes

2. Valg af stemmetællere og dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Kredsformandens beretning

5. Kredskassererens beretning. Regnskab kan fås ved henvendelse til kredskasserer Henning Elholm på mail hee@blind.dk.

6. Forslag:
6A. Lokale forslag (forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).

6B. Forslag fra landsforeningen

7. Valg:

7A. Valg af kredsformand. (Frode Fich ønsker genvalg).

7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
1 medlem For 1 år, da Steffen Winther har trukket sig fra bestyrelsen. og 1 suppleant Maj-Lis christiansen ikke ønsker at genopstille.

2 medlemmer For 2 år. Afgående er Else Klarborg Aaved og Torben Gjering Frederiksen (begge ønsker genvalg).

7C.Valg af 3 suppleanter.

8. Beretning fra landsforeningen. I år ved landsformand Thorkild Olesen.

9. Eventuelt.

Kredsen er vært ved kaffe og kage, og ca. kl. 12 serveres der forloren hare, dertil en øl/vand eller et glas vin.
Kredsgeneralforsamlingen fortsættes efter frokost.

hjemkørsel ca. kl 16.

Gør din stemme gældende og mød op!!
Med venlig hilsen
kredsbestyrelsen.

Kredsens miniferie 2019

MINIFERIEN 2019

Kredsens medlemmer og eventuelle ledsagere inviteres hermed til at deltage i Miniferie på Fuglsangcentret i Fredericia fra mandag den 5. august-torsdag. den 8. august.
Tirsdag er der arrangeret udflugt til ”Mariehaven” i Ansager. Frokost spises på Musikhotellet. Vi går til Mariehaven, hvor der vil være underholdning og eftermiddagskaffe. Der bliver også tid til at se haven.
Onsdag går udflugten til De japanske haver på Fyn. Ved ankomst spises den medbragte frokost i madpakke området. Her får vi foredrag inden vi på egen hånd skal opleve haverne.
Eftermiddagskaffen drikkes i cafeen. God tilgængelighed.
Sidste aften er der festmiddag og musik til en lille svingom.
Prisen for turen er 2500 kr. pr. deltager. (drikkevarer dog for egen regning)
Tilmelding og betaling skal ske senest 19. maj til Else tlf. 21 75 54 82 eller Anna Lise tlf. 24 47 23 84.
Beløbet indsættes på reg.nr. 3409 konto nr. 3201542979. Husk at påføre navn.
Igen i år er Anni og Kurt med som vores hjælpere.
Vi kører i bus til Fuglsangcentret og alle bliver kontaktet angående opsamlingssted og tidspunkt
Program kan fås på e-mail og udsendes ca. 14 dage før afrejse.
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen Else og Anna Lise