Der er installeret nye elektroniske smart termostater på Vesterbro 62A

Kære medlemmer og andre som har sin gang på Vesterbo 62A.

Bestyrelsen har for at spare på varmeregningen til gavn for os alle og for bedre at kunne styre temperaturen i vores lokaler valgt at få installeret såkaldte smart termostater på de fleste radiatore på Vesterbro.
disse TADO termostater er indstillet til at sænke temperaturen når der ikke er nogen i vores lokaler.
Bestyrelsen skal derfor henstille til at man ikke regulerer på termostaterne, oplever man at der enten er for varmt eller koldt så ring eller skriv til Torben Frederiksen på 30 49 59 20 admin@dbsaalborg.dk og forklar hvad der ønskes reguleret.
Man kan selvfølgelig godt betjene termostaterne som før, der er dog ingen mulighed for som blind at vide hvor meget man skruer op eller ned på termostaten, så det er derfor vi henstiller til at der ikke skrues på dem.
Regulerer man på en af gtermostaterne vil den automatisk gå tilbage til den autoindstillede temperatur som er sat til 20 grader inden for 1 minut så man får ikke megen effekt ud af at skrue på dem. Det er bedre at henvende sig til undertegnede hvis der er et generelt behov for ændring.
Åbner man et vindue vil termostaterne lukke for varmen indtil vinduet er lukket igen. Så her er der heller ingen grund til at regulere på termostaterne.

Det er kun i EDB lokalet og Væverummet der ikke er installeret de nye termostater.

På bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen

.

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn