Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 18 december 2017

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid:
18 december kl 16:00

Lokation:
Vesterbro 62A, 9000 Aalborg

Til stede var:
Frode, Else, Esben, Karen, Henning, torben, Steffen samt 1 suppleant maj-Lis og konsulenterne Tommy og Annette

Afbud fra: Ingen.

AD 01: Velkomst og mødet åbnes
Frode bød velkommen og startede mødet.

AD 02: Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

AD 03: Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04: Formanden orienterer
04A: Sidste HB møde
Der kommer tilføjelse til hvem der kan blive medlem af foreningen.

04B: Min pc.
Frode meddelte at hans pc problemer nu langt om længe er væk, hans nye pc fungerer fint.

04C: Blindes jul.
Det går indtil videre godt, pengene er begyndt at komme ind, Der forventes stadig et større salg end sidste år.

AD 05: Hjertestarter.
Det indkommende tilbud om hjertestarter fravælges. Vi afventer og søger Trygfonden, og i tilfælde af afslag undersøger vi pris og vedligehold for en hjertestarter købt til DBS Aalborgs ejendom.

AD 06: Møde med ISH
Der er afsendt invitation til Institut for syn og hørelse (ISH).

AD 07: Møde for nye medlemmer.
Intet at bemærke, Frode og Henning arbejder videre.
AD 08: Rengøring på Vesterbro 62A.
Nuværende Rengøring er opsagt, City rent starter fra 1 februar.

AD 09: Økonomi.
Der er fortsat et par medlemmer der ikke har betalt for undervisning.
De der endnu ikke har betalt for undervisning får at vide at de ikke kan fortsætte før de har betalt.

AD 10: Klub i Rebild og Mariager.
Maj-Lis har fundet mulige lokaler.
Henning kontakter Camilla i Rebild kommune chfr@rebild.dk, for at afklare lån af lokaler.
De medlemmer som bor i området kontaktes for at høre om det er noget de kan være interesseret i. Henning gør dette, Tommy kan støtte.
Oprettelse af Klub i Mariager, udsættes til efter klub Rebild er startet.

AD 11: Bowling.
Kommer i blad 16. 100 kroner for deltagelse, tilmelding til Karen.

AD 12: Pjecen.
Er i Trykken.
Henning tager sig af betalingen.

AD 13: Tur til Hanstholm.
Karen har kontaktet Davidsen bus, 5900 kr. for bus, de vil gerne tage sandwich med til 45 kr.
Gerne med afstikker til Thy naturpark med guide. Karen kontakter Skovsgård hotel for aftensmad, 2 retter.
Karen arbejder videre og vender tilbage når der er nyt.

AD 14: Spis en middag i mørke.
17 tilmeldte pt.
Steffen sætter reminder i blad 1.

AD 15: 3 dagstur i Danmark.
Tekst i blad 1, forslag til sted Sydfynske øhav.
Steffen gør dette.

AD 16: Teleslyngeanlæg på Vesterbro 62A.
Den ene mikrofon er ikke længere godkendt da den bruger mobildatafrekvens, ellers fejler anlæg ikke noget.
En ny knapshuls mikrofon koster 3100 kr, og det anbefales at få 2 fordelerbokse til bedre dækning for teleslyngen.
Esben får tilbud på dette, inklusiv opsætning.

AD 17: Flexhandicapkørsel.
Intet at bemærke.

AD 18: Undervisning.
Kommende Iphone udvidet kursus opdeles i moduler af 6 lektioner.
der betales så 150 kroner.
Jaws kursus, husk at kontakte Nikolaj Svendsen så han kan være hjælpelærer, pris for kursus er 200 kroner.
Undervisningsleder og Frode kontakter Tove Lund om hun vil deltage i den undervisning hun er tilmeldt.

AD 19: Førstehjælp.
Røde kors hold skal være på , minimum 8. max 16. . Weekendkursus er at foretrække.
Esben undersøger om de eventuelt vil lave mindre hold, da de skal kunne undervise helt blinde, hvad med eventuelt undervisningsmateriel? Har de prøvet at undervise synshandicappede før?
Teaser skal i Blad 2, Esben skriver og sender til Steffen.

AD 20: Eventuelt og bordet rundt.
Henning kunne fortælle at skovs legat giver kredsen 15.000 kroner
og at Lions Club Hobro/Hadsund giver 1000 kroner til Blindes jul.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 21 december 2017
Godkendt som medlemsreferat på kredsbestyrelsesmødet 26 januar 2018

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn