Ny bestyrelse efter kredsgeneralforsamling 9. april 2022.

Kære medlemmer.
Der blev afholdt ordinær kredsgeneralforsamling for DBS kreds Aalborg på hotel Søparken i Aabybro i går den 9. april hvor 43 stemmeberettigede var mødt op.
Der var stor interesse for at komme ind i bestyrelsen så det tegner godt for det kommende kredsarbejde til gavn for jer medlemmer.
Den ny bestyrelse som snarest vil konstituere sig består nu af:
Kredsformand Torben Frederiksen valgt 2021
Kredskasserer Bruno hjorth valgt 2022
Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen valgt 2021
Bestyrelsesmedlem Tina Lennø Andersen valt 2021
Bestyrelsesmedlem Palle Thygesen valgt 2022
Bestyrelsesmedlem Jesper Lauersen valgt 2022
Bestyrelsesmedlem Bjarne Kurinow valgt 2022

Derudover var vi så heldige at få alle 3 suppleantposter besat hvor følgende blev valgt

1. suppleant Stein Erik Skotkjerra
2. Suppleant Meska Memedo
3. suppleant Finn hviid Bredahl

Tillykke til de nyvalgte og tak til alle jer som var mødt op og gjorde jeres stemme gældende.

På bestyrelsens vegne
Torben Frederiksen

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn