Kredsgeneralforsamling 9. april 2022 kl. 12:00

jeg vil gerne minde om at vi som udmeldt i medlemsbladet afholder den årlige ordinære kredsgeneralforsamling den 9. april 2022 og vil i den forbindelse opfordre alle jer medlemmer til at deltage og gøre jeres stemme og synspunkter gældende. Der er som dagsordenen foreskriver valg til bestyrelsen hvor vi desværre er så uheldige at ikke alle som er på valg genopstiller. så har du et bestyrelsesmedlem gemt i maven og har du lyst til blandt andet at være med til at lave aktiviteter for medlemmerne, tage del i tilgængelighedsarbejde, være en del af undervisningsteamet så stil meget gerne op og er du forhindret i at være til stede på dagen, så send en skriftlig tilkendegivelse om du gerne vil stille op samt lidt om dig selv til undertegnede på tgf@blind.dk.
med hensyn til beretningen så vil jeg bestræbe mig på at gøre min beretning færdig et par dage før KGF og offentliggøre den her på siden. Vil du gerne have den på mail må du lige skrive til mig.
jeg håber at se så mange af jer som mulig lørdag den 9. april.

nedenfor kan i se indkaldelse, program og dagsorden.

Mange hilsner
Torben Frederiksen
Kredsformand
mobil 30 49 59 20

Kredsgeneralforsamling 2022
Vi afholder ordinær kredsgeneralforsamling den 9. april kl 12:00 på Søparken i Aabybro. Diana Stentoft repræsenter landsforeningen denne gang.
Program:
12:00 Ankomst
12:30 Spisning
13:30 Kredsgeneralforsamlingen starter
15:30 Kaffe og kage
17:00 Afslutning og hjemkørsel
Tilmelding til Ulla Sørensen på 22 81 00 99 eller tilmelding@dbsaalborg.dk senest den 3. april. Kørsel er gratis og tilrettelægges efter tilmeldingsfristen. Husk at oplyse evt. ønsker mht. diabeteskost mv.

Dagsorden:

1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning.
Regnskab kan fås ved henvendelse på mail brh@blind.dk.
6. Forslag:
6A. Lokale forslag
(forslag, der ønskes behandlet, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).
6B. Forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredskasserer (Bruno Hjorth modtager genvalg)
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 medlemmer for 2 år og 1 for 1 år. (Afgående er Jesper Dam og Ulla Sørensen), begge ønsker ikke genvalg og Palle Thygesen som modtager genvalg.
7C.Valg af 3 suppleanter.
8. Beretning fra landsforeningen ved Næstformand Diana Stentoft.
9. Eventuelt.
Mvh. Kredsbestyrelsen

Med venlig Hilsen
Torben Gjering Frederiksen
Kredsformand
Dansk Blindesamfund kreds Aalborg
mobil 30495920

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn