Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 3 november 2017

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg
Lokation, dato og tid: Fredericia 2 og 3 november 2017 Kl. 14

Til Stede var: Frode, Henning, Else, Karen, Esben, torben og 1. suppleant maj-Lis, 2 suppleant Michelle samt Konsulenterne Annette og Tommy.
Afbud fra: Steffen og 3 suppleant Gitte

AD. 01 (Velkomst og åbning af møde)
Frode åbnede mødet og bød velkommen.

AD 02 (Godkendelse og evt. ændringer af dagsorden)
Nyt punkt 22 spis i mørke, og nyt punkt 23 Eventuelt og bordet rundt.
Dagsorden blev derefter godkendt med disse 2 ændringer

AD. 03 (Godkendelse af Møde- og medlemsreferat)
Referatet fra sidste møde blev Godkendt som både møde og medlemsreferat.

AD 04. Formanden orienterer)

04a(er der noget fra i går)
Intet at bemærke.

04b (Rejse sager uden om bestyrelsen).
Frode vil igen gerne gøre opmærksom på at han meget gerne vil have enhver henvendelse med ting som man er utilfreds med. Man bør kontakte bestyrelsen, inden man går videre.

04C (studerende)
I øjeblikket er der 2 hold studerende som ønsker at få hjælp af os, begge hold er der styr på.

04D. (Sy og Læder Fjellerad)
Intet at bemærke.

04E: (Blindes jul)
22500 blade er bestilt og der forventes at vi får endnu større overskud end sidste år.

AD 05: (Rejser)
Det prøves at lave en indlandstur i stedet for udlandsturen, en tur på cirka 3 dage.
Else udtænker en plan.

AD 06. (gammel mail fra Børge)
Lydfyret boulevarden algade bør forlænges til kl 23. lydfyr der ikke kan høres når der er megen trafik ved det pågældende kryds skal reguleres.
Kryds som vi meget gerne vil have lydfyr på er krydset Sohngaardsholmsvej og Th. Sauers Vej samt krydset Vesterbro og Borgergade.

Med hensyn til ledetråde, så bør der gås en tur i byen og finde ud af hvor vi gerne vil have ledetråde.
Med hensyn til lydfyr/krydset ved Kennedy så kunne en mulig løsning være Der laves et par fodgængerstriber på cykelstien for at klarlægge hvem holder for hvem.
Det bør overvejes at der i stil med NT udvalgets møde med NT og Kommune laves et lignende møde med Aalborg kommune omkring tilgængeligheden.
Der skal arbejdes i bestyrelsen inden vi tager kontakt til kommunen, så vi kan fremlægge relevante ønsker og forslag

AD 07: (DH Rebild-Jammerbugt-Aalborg-Mariager)
Eneste kommune der ikke er indstillet nogen i fra DBS, er Mariager-Fjord.

AD08: (Møde for Syn og Hørelse på Vesterbro)
Tænkeboks til næste møde, hvad hvornår og hvem?

AD 09: (Økonomi).
Henning bad om hjælp og forslag til hvordan hans rapporteringer kan gøres mere læsbare for alle.
Der er lige for tiden et mindre underskud. Lars Peter var på besøg på foreningens kredskassererseminar hvor han forklarede hvordan økonomien hænger sammen, og fremover vil den konto som pengene indsættes på overgå til DBS Aalborg CVR og indgår herefter direkte i regnskabet for kredsen.
Kredsen vil skifte forsikringsselskab så der spares cirka 3000 kr pr år.
Næsten alle har betalt for undervisninger og kurser.

AD. 10 (Klub i Mariager-Fjord og Rebild).
Tommy og Maj-Lis skal prøve at se om der er basis for at starte en omsorgsklub i Rebild, og maj-lis vender tilbage om det er noget hun vil være tovholder for.
Det vil også være en god ide med en seende til at hjælpe.
Med hensyn til en klub i Mariager-Fjord kommune, så er der ikke udsigt til at det kan lade sig gøre at starte en der.

AD 11: (Fokuskursus 18 – 19 november Tilgængelighed).
Frode, Maj-Lis, Esben, Gitte og Torben deltager i fokuskurset.

AD 12: (Pjecen).
Den nye pjece er på vej i trykken, (1000 stk)

AD. 13: (Tur til Hanstholm).
Karen undersøger om det er muligt at lave turen den 5 september.

AD 14: (Forsamlingshuset)
HFH laver åbent hus hos dem i stedet for at det bliver til et indslag hos forsamlingshuset.
Dette skal foregå til foråret.
Det går stille og roligt fremad med hensyn til deltagerantal.
Esben og Michelle vil prøve at lave pakkespil i stedet for banko.

Ad. 15. (evaluering af medlemsmødet)
Udmærket medlemsmøde og god underholding, tidsrummet på 4,5 timer er nok lidt for langt ellers skal der startes lidt tidligere.
3F lokaler er stadig at foretrække hvis muligt.

AD. 16: (status teleslyngen på Vesterbro)
Det vil koste cirka 6000 for et nyt anlæg/headset.
Esben kontakter høreteknik for at få helt præcist at vide hvad der kan gøres ved det nuværende eller om det bedst kan betale sig at få et helt nyt.
Pris skal være inklusiv opsætning og instruks.
Punkt med på næste møde.

AD. 17: (JAWS lærer)
Susanne Noelsø vil gerne undervise og Nikolaj må gerne være med som føl og det vil han gerne. Det skal hurtigst muligt sættes i værk idet hun har et andet hold fra 1 marts.
Undervisningsleder sætter det i værk, kursister har selv bærbar med installeret JAWS. Holdet er indtil videre på 3 forløbet er 8 – 12 timer.
JAWS kursus skal med på undervisningsplanen 2018-2019.

AD. 18: (Møde for nye medlemmer)
Henning laver liste så der kan laves en indbydelse , mødet skal finde sted i starten af året.
Mødet skal være for reelle nye medlemmer, ikke for medlemmer som har været medlem før.
Punkt med på næste møde.

AD. 19: (handicapkørsel)
Aalborg kommune har nu anerkendt blinde og svagtsynede som værende berettigede til flekshandicapkørsel.
der udregnes til næste møde, Så vi kan udfærdige en kørselspolitik i forhold til Flexkørsel og flexhandicapkørsel.

AD. 20: (DH valgmøde 6 november)
Esben og Torben deltager

AD. 21: (Rengøring Vesterbro)
Annette prøver at få tilbud fra 2 nye rengøringsfirmaer.
Punktet med på næste møde.

Ad. 22 (spis i mørke )
Det besluttedes at kontakte Duus Vinkælder omkring en aften i februar og kredsen giver et tilskud på 125 kroner så deltagerpris bliver 300 kroner. Denne pris gælder for 1 medlem + ledsager. Ønsker man flere med er det til den fulde pris på 425 kroner.
Der er plads til maksimum 50
Hvis muligt skal det med i næste blad.
Tommy er tovholder og kontakter Duus.

AD 23: (eventuelt og bordet rundt)
Ingen havde noget til dette punkt.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 08 november 2017

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn