Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 28 september 2017

Referat kredsbestyrelsesmøde
Dato og tid: Torsdag den 28. september 2017, klokken 11:00
Lokation: Vesterbro 62A

Ordstyrer. Henning.
Til stede var: Frode, Henning, Steffen, Else, Esben, Karen, torben og konsulenterne Annette og Tommy.

Afbud fra: Maj-Lis

AD 1Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.

AD. 02 Godkendelse af dagsorden. PS Husk nye punkter senest 3 dage før mødet
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

AD. 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Det udsendte referat blev godkendt som værende både møde- og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer
04A. Institut for Syn og Hørelse
Frode skal med ISH til De Handicappedes hus
Åbent hus den 9 september var godt besøgt.

04 B. Møde 14.11.2017 kl. 11.00 Erna og Villys Legat
Frode Foreslår at konsulenterne samt formand og eller , kassererren deltager, aftaler indbyrdes.

04 C. Studerende
Rundsend til bestyrelsen når der er henvendelser, Annette og Else hjælper gerne.
Det er vigtigt at bakke op når der er interesse fra udefrakommende.

04 D. Sy og Læder i Fjellerad
Frode syntes at der skal oprettes en omsorgsklub i Støvring fremfor sy og læder da det umiddelbart bedre dækker området.
Der arbejdes stadig på at få egnede lokaler.

04 E. Blindes jul
Det går godt der er udsigt til flere sælger og solgte blade end sidste år.

04.F EDB Klubmøde Boulevarden
Bestyrelsen er inviteret til arrangementet i oktober.

AD 05. Rejser
Else meldte tilbage at der var størst interesse for en tur til Tyskland i stil med turen til sauerland Berleburg.
Det besluttedes at arbejde videre med tilbuddet fra Fjerritslev rejser.
I det omfang der er pladser kan de omkringliggende kredse også få tilbuddet.
Der sættes en fornotits i næste blad.
Else er tovholder, tager imod forhåndstilmeldinger.

AD. 06. Diverse kurser i Fredericia. se kopier
21 22 oktober Gitte Else Esben og Maj-lis. vil gerne med på fokus kursus med rådsarbejde omkring kommunalvalget .
23 27 oktober grundkursus for tillidsfolk, Gitte
17 19 november kursus i ledelse i frivilige klubber, Esben deltager.
Troels Jensen spørges om han vil med på dh rådskursus.

AD 07 DH Rebild—Jammerbugt—Aalborg
Deadline 8 oktober for indstilling til handicaprådet.
Rebild, Maj Lis foreslås til DH og samtidig til handicaprådet besluttes inden 10 oktober.
Else stiller op til DH og handicaprådet i Jammerbugt. Beslutning snarest.
Aalborg, Steffen sidder i DH og bestyrelsen indstiller ham til handicaprådet.
Torben Handicaprådet stedfortræder for Steffen.
Til Orientering, Gitte sidder i DH Vesthimmerland og bestyrelsen vil også gerne indstille hende til handicaprådet. Frode kontakter Gitte.

AD 08 Kursus i yoga
max 7 deltagere pt er der 6 tilmeldte.
Borde skal findes en løsning på.

AD. 09. Økonomi ved Henning
Glad smiley fra Kassereren
Der skal snart kigges på budget 2018. pgf. 18 er søgt deadline er 15 oktober.
Henning har glemt deadline for ansøgning til hjertestarter, så den udestår til næste år.
Der afventes stadig indtægter for salg blindes jul 2017, AOF og BORN, der kommer regning fra AOF på undervisning, men alt i alt er der et godt overskud.
Henning skal på Kassererseminar 4 – 6 oktober

AD. 10. Frivillige møde
Det forberedende møde var spild af tid, Mødet i Europahallen var godt, der er kommet et katalog ud (rundsendt til bestyrelsen) hvor man kan se hvad de forskellige foreninger mv kan tilbyde.

AD. 11. Mini ferien 2018
Der er forhåndsreserveret på fuglsangcentret.
Else meddelte at der så småt er gang i planlægningen.

AD. 12. Pjecen
Der er stadig lidt af de oprindelige pjecer tilbage, der skal rettes lidt i den og så skal der genoptrykkes nye med sort baggrund og hvid skrift.
Udvalget holder møde onsdag 4 oktober kl 14:30.

AD. 13. Tur Hanstholm se kopi
Det besluttedes at arbejde videre på muligheden for at lave en tur.
Karen er tovholder. Tidshorisont inden 10 september 2018 (da tog ellers ikke køre).

AD. 14. Bestyrelsesmøde Fredericia efteråret stof
Punkter til seminar: Klubber, Kurser i andre kredse.
2 og 3 suppleanternes deltagelse i novembermødet forsøges flyttet så de kan deltage i seminariet i Fredericia 2 og 3 november.
Torben samler op på punkter til tænketank/seminariedelen.
Henning bestiller billetter til tog.

AD. 15. Forsamlingshuset
Esben fortalte at det første forsamlingshus gik godt, der er så småt styr på næste forsamlingshus.
Esben og Michelle vil gerne fortsætte som værter.

16. Medlemsmøde til efteråret 31.10.2017 i Vejgårdhallen
24 oktober er deadline for tilmelding.
Karen står for tilmelding.
Frode følger op på lydanlæg og teleslynge i Vejgårdhallen.
Husk at vælge mad, Stjerneskud eller pariserbøf.

AD. 17. Førerhundekurser
Der er pt 3 deltager og kurset er ikke for føringsmæssige ting men ren sjov med din førerhund.
Der er stadig plads på holdet.

AD. 18. Status Teleslynge Vesterbro
Steffen og Esben kontakter Jes Aalborg radio og høreteknik, og følger op på sagen, snarest.

19. Møde ang. koncerter m.m. Michael (Kulturklub)
Kulturklubben forsøges videreført som forum hvor alle kan spørge og inviter andre med til arrangementer som de selv ønsker at deltage i.
Så må tiden vise om nogen ønsker at benytte denne mulighed for at mødes og være fælles om diverse kulturelle oplevelser

AD. 20. Fokus kurser Se kopier
Samme som tidligere punkt, intet at bemærke

AD. 21. Patientforeninger. se mail fra Steffen d. 2.10
Frode og Steffen deltager, har bedt om at få handicapkørsel op på mødet.

AD. 22. EDB maskinerne
Fremover aftales det med Lars Peter hvis der skal opgraderes med videre af nye softwareversioner eller nye programmer. Det skal også overvejes om der skal lægges administrationsrettigheder ind på maskinerne.
Torben kan fortsat kontaktes hvis der er problemer med maskinerne.

AD. 23. Flygtning Iraner Annette
Annette spurgte om det er ok med kørsel til besøg i skydeklubben for de syriske flygtninge. Samtidig anmodede hun om3 talende persontermometre til 460 kr stykket.

Bestyrelsen besluttede at hjælpe.

AD. 24. Handicap kørsel
Intet at bemærke.

AD. 25. Generalforsamlingen 2018. 25,05,
Generalforsamlingen fastsættes til 26 maj 2018

AD. 26. Mødet i Aalborg 02.10.2018n
Udgår.

AD. 27. Kurser i Jaws lærer
Der er dukket en underviser op som kan bruges Susanne Nolsøe. Nicolaj Svendsen. Kan også undervise.
Tommy kontakter Nolsøe og undersøger om hun vil have et føl.
Der startes hold når underviser er på plads.

AD. 28. Eventuelt og bordet rundt
Frode kunne fortælle at et af vores medlemmer Jørgen lykke Poulsen stiller op til Ældrerådet
Annette foreslog at man kunne booke Dennis Lydum og hans Johnny Cash musikforedrag til et senere medlemsmøde.
Johnny sort kunne også være et emne.

Referat skrevet af Torben Frederiksen den 04 Oktober 2017

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn