Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 22. februar 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid:​​ 22. februar klokken 16.

 

Lokation: Zoom online.

 

Til stede var: Frode, Bruno, Gitte, Jesper, Ulla, Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Tina.

Punkt​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode Bød velkommen og​​ Jesper​​ konstaterede at alle var logget på og klar.

 

02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt​​ 11​​ Afghansk ​​ ​​ flygtningefamilie, nyt​​ punkt​​ 12​​ Eventuelt og bordet rundt nyt punkt 4E Hennings mailadresse.

Den ændrede dagsorden blev herefter godkendt.

 

Punkt​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

Punkt​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A.​​ ​​ Brev til​​ Kommunerne se​​ kopi

Frode har udsendt​​ hovedkontorets​​ brev med​​ opfordring om at være opmærksomme på synshandicappedes situation i forhold til vaccination​​ til alle kommuner og fået en del svar ​​ 

 

B. ​​ Blindes jul 2020

Der var en lille korrektion til regnskabet​​ for 2020 men nu skulle det være klart.

 

C. ​​ HB​​ Mødet​​ 

Frode​​ orienterede omkring opstillingsmødet på zoom som har været før​​ der stemmes​​ på landsformand og FU medlemmer mv.

 

D. ​​ Ølbrygning ​​ ​​​​  ​​​​ ​​ ​​ 

Frode har​​ deltaget i kredsens ølbryggerkursus og syntes at det var et​​ Godt​​ arrangement.​​ 

 

E. Hennings mail.

Henning Elholms mailadresse er ikke​​ blevet afmeldt​​ og viderestillet til den nye kredskasserer så der ligger en del mails og regninger som skal afklares. Men det får Frode og Bruno i samarbejde med​​ It-support​​ styr på.

 

Punkt​​ 05 ​​ ​​​​ ​​ Påskegave

Ideen droppes.

 

Punkt​​ 06 ​​ ​​ ​​​​ Lyd aviser

Nota og DBS arbejder med det.​​ Der gøres ikke mere fra kredsens side pt. Men vi følger sagens udvikling.

 

Punkt​​ 07​​ ​​  ​​​​ Kredsgeneralforsamlingen .2021 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ 

Ingen afklaring. ​​​​ Plan fastholdes.

 

Punkt​​ 08 ​​​​ ​​ ​​ Aktivitetsudvalget

Online Boblesmagning er sat i søen til 26 marts fælles med kreds Vendsyssel og Thy-Mors, Vendsyssel er tovholder.

Online påskebanko​​ Udvalg Gitte Torben Ulla og Annette, dato for arrangement 1april, fælles med Vendsyssel og Thy-mors, vi er tovholder.


Punkt​​ 09. ​​  ​​​​ Undervisning.

1.​​ Undervisningsleder foreslår​​ at kursusgebyret fremadrettet tilpasses det antal lektioner og gange man får undervisning.

Begrundelse: Det er ikke retfærdigt at hold med to lektioner giver samme pris som hold der får undervisning i fire lektioner.

Konklusion: forslag vedtaget og iværksættes efter denne sæson.

 

2.​​ Undervisningsleder​​ foreslår at 1. halvår (januar til slut juni – juli er undervisningsfri) laves som et hold og ikke deles op i sommerhold og ordinært hold. Og at underviser er den der beslutter hvor mange gange​​ et sommerhold skal køre.​​ 

Begrundelse: Der laves alligevel sommerhold på rigtig mange af holdene. Ved at køre det på fra start af perioden undgår man udsendelse af flere girokort, og flere forskellige beløb der skal udregnes.

Undervisere og AOF og​​ Undervisningsleder​​ får større overblik over holdene.​​ 

Konklusion: forslag vedtaget og iværksættes efter denne sæson.

 

3. I den aktuelle situation foreslår​​ Undervisningsleder​​ at kursister ikke opkræves kursusgebyr for det antal gange vi eventuelt kan nå at have undervisning frem til 30. juni 2021.​​ 

Begrundelse: Da vi jo ikke helt ved hvornår vi kan gå i gang – men hvis vi som udgangspunkt siger at det nok ikke er før efter påske /til maj – så er der flere hold der knap når at gå i gang.​​ 

I perioden har vi også sparet på kørsel og det vil give et stort arbejde at udregne kursusgebyr for så kort en periode, da kursister jo ikke skal betale for den tid de ikke har haft undervisning.​​ 

Konklusion: forslag vedtaget og er gældende straks.

 

Punkt​​ 10.  ​​​​ Økonomi

Bruno gav kort orientering omkring​​ de 3 konti vi har i Danske Bank, Blindes Jul konto i Spar​​ nord er​​ nu nedlagt. Den ene af de 3 konti i Danske Bank benyttes fremover alene til Blindes jul.

Vores Mobilepay aftale kører videre uændret indtil videre kredsens nummer som der kan indbetales på er 490601.

Bruno gjorde opmærksom på at alle​​ medlemmers kontooplysninger ifm.​​ tilbagebetaling af kørsel er slettet og skal oprettes​​ på ny, han vil gerne have konsulenternes hjælp til dette​​ samt at undervisningsteamet​​ gør​​ medlemmerne opmærksomme på det ved nye tilmeldinger.
derudover skal alle køresedler​​ fremover​​ være indleveret inden 31 december så de​​ kan nå​​ at blive afregnet i samme budgetår.

BORNs husleje skal undersøges om den kan betales inden den 1.​​ januar. Bruno kontakter Lars​​ Peter​​ om dette​​ lpp@98282828.dk​​ tlf.​​ 98 28 28 28.

Det præciseres at al indbetaling og udbetaling ifm arrangementer skal foregå gennem kredskasseren og kredsens konti eller Mobilepay.

Der opstilles budget og afleveres regnskab for hvert coronaarrangement til kredskasseren som kan bruges som dokumentation overfor hovedkontoret ifm søgte midler.

.

 

Punkt​​ 11. ​​ ​​​​ Støtte til Afghansk familie.

Der ønskes støtte på 2000​​ kr.​​ til rensning af tæpper​​ ifm.​​ flytning fra skimmelsvampramt bolig.

Begrundelse:​​ Stærkt​​ økonomisk trængt familie.

Konklusion:​​ Støtten​​ blev bevilget​​ Konsulent foretager det praktiske og fremsender regning for rens til kredskasseren.

 

Punkt 12.​​ Eventuelt​​ og Bordet​​ rundt.

Intet at bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen den​​ 23.​​ februar 2021.​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn