Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 22. marts 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 22.​​ marts 2021​​ klokken 16.

 

Lokation: Zoom online.

 

Til stede var: Frode, Bruno, Gitte, Jesper, Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Tina og Ulla.

 

  • Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen og gav ordet til Jesper.

 

  • Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

 

  • Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde.

Referat blev godkendt som både møde og ​​ medlemsreferat.

 

04. ​​ Formanden orienterer

 ​​​​ ​​ A.​​ ​​ Landsmøde mm.​​ 

Frode gav en kort orientering fra det nyligt afholdte landsmøde.

 

 ​​ ​​​​ B. ​​ Blindes jul 2021kopi​​ kommer

Frode bad ​​ bestyrelsen om at gennemse den udsendte liste med ledige distrikter ​​ for​​ at se om nogle af deres bekendte mv kan tænke sig at tage et af distrikterne.

​​ 

 ​​​​ ​​ C. ​​ HB​​ Mødet​​ 

Frode orienterede om valget til ny landsformand som blev Ask​​ Abildgaard.

 

 ​​ ​​​​ D. ​​ Øl brygning  ​​​​  ​​​​ ​​ ​​ 

Frode fortalte at han nu havde smagt​​ det øl som han havde brygget ​​ på kurset. Det var godt.

 

05 ​​ ​​​​ ​​ .:Zoomtext opgradering.​​ Kopi Torben​​ 

Ønske:​​ 

opgradering for 2 licenser fra version 2020 til 2021/2022.

Pris​​ 

1 trin for 2 licenser 4375 inklusiv moms

2 trin  ​​​​ for 2 licenser ​​ 7875​​ inklusiv moms

Besparelse ved 2 trin er 437 kr. inklusiv moms

Priser er fra Instrulog.dk.

 

Begrundelse:

Den nuværende Zoomtext som bruges både i AOF og ​​ BORN regi kan ikke længere opdateres og vil ​​ på sigt ikke afspejle det som brugerne selv har på egne maskiner. Samtidig vil der ​​ kunne opstå uhensigtsmæssigheder ​​ i forhold til funktionalitet når Windows og Office programmerne løbende ​​ opdateres.

Skal vi fortsat ​​ tilbyde det nyeste ​​ i forhold til undervisningen skal vi til lommerne. Som det kan ses er der en lille besparelse ved at opgradere 2 trin, det vil sige vi kan så når version 2022 kommer ​​ frit ​​ opgradere til denne version.

Jeg anbefaler vi vælger 2 trinsopgraderingen..
Hvad hvis vi ikke opgraderer:

Hvis ​​ vi venter ​​ med at opgraderer til om fx 1 år vil vil blot skulle betale for ​​ den mellemliggende ​​ periode alligevel så ingen ​​ opgradering nu i 2021 vil ikke give nogen ​​ besparelse. Vi skal så i 2022 så blot betale for både 2021 og 2022.

Samtidig vil der sandsynligvis være småfejl ​​ i brugen ​​ af Zoomtext sidst på året.

 

Konklusion:

Det blev besluttet at ​​ opgraderer ​​ 2 trin. Torben ​​ er tovholder. Bruno modtager faktura.

 

06 ​​ ​​ ​​​​ Lydaviser

Intet at bemærke, punkt skal ​​ ikke med fremover.

 

07​​ ​​  ​​​​ Kredsgeneralforsamlingen​​ 2021.

Flyttet til​​ 12 ​​ juni kl 10.  ​​​​ 

Brovsthallen fastholdes.

 

08 ​​​​ ​​ ​​ Aktivitetsudvalget​​ Banko.

Støtte er bevilget i alt 3861,-​​ kr. Gevinster pakkes og sendes af firma ud fra ​​ liste som fremsendes efter banko.

Der er ingen ​​ deltagerbegrænsning eller betaling.

 

09.  ​​​​ Undervisning.

Spinninginstruktør er fundet​​ så hold kan oprettes.vedrørende ny sæson,​​ De hold som ønsker at starte i uge 32​​ må gerne dette.

Der arbejdes på at få mere opdateret informationer og reklame for de enkelte hold/klubber/aktiviteter med i det ​​ kommende undervisningsprogram​​ og aktivitetstilbud.

 

10.  ​​​​ økonomi.

2020 regnskab skal godkendes inden 1 april eller skal der ny revisorkontakt til ​​ da ​​ nuværende går på barsel, Bruno vil gerne have de sidste forhåndsgodkendelser fra bestyrelsen ​​ meget snart, så godkendelsesprocessen kan iværksættes.

Blindes jul ​​ konto ​​ hos Spar Nord er nu nedlagt ​​ og ny oprettet i Danske Bank.

 

11  ​​​​ .Eventuelt​​ og Bordet​​ rundt​​ .

Frode opfordre til at vi ​​ overvejer at ​​ fremsætte forslag om ​​ uddeling af julegave på kommende kredsgeneralforsamling.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 23 marts 2021.​​ 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn