Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 1 februar 2021

REFERAT

Kredsbestyrelsesmøde DBS Aalborg

Dato og tid: 1. februar klokken 16.

 

Lokation: Zoom online.

 

Til stede var: Frode, Bruno, Gitte, Jesper, Ulla, Torben, 1 suppleant Carsten, 2 suppleant Palle samt konsulenterne Annette og Tommy.

 

Afbud fra: Tina.

 

Punkt​​ 01. ​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød velkommen, Jesper udlagde​​ hvordan vi​​ skulle afvikle​​ mødet som jo var vores første møde online.

 

Punkt​​ 02. ​​ Godkendelse af dagsorden. ​​​​  ​​ ​​​​ 

Nyt punkt 11​​ Gratis lydavis. Nyt​​ punkt 12:​​ økonomi. Nyt punkt 13:​​ Eventuelt​​ og bordet rundt.

Dagsorden blev herefter godkendt.

 

Punkt​​ 03. ​​ Godkendelse af referatet​​ og​​ medlemsreferatet​​ seneste møde

Godkendt​​ som både møde og medlemsreferat.​​ 

Punkt​​ 04. ​​ Formanden orienterer

A. H/B møde

Frode fortalte at man​​ delte det​​ kommende HB møde op i flere dele da det afholdes online,​​ nærmere kan ses i den mail Frode har sendt til bestyrelsen.

 

B.​​ Lydfyr

Kommunen​​ lover at følge op​​ på lydfyr​​ omkring plusbus​​ vejarbejderne.

 

C. Blindes​​ jul 2020.

344000 kr.​​ i overskud før indkøb at blade​​ til julen 2021 samt endeligt regnskab er​​ opgjort.

Punkt​​ 05 ​​ ​​​​ ​​ Blindes jul beslutninger.

Det​​ besluttedes at​​ bestille 20500 blade til salget julen 2021

Det besluttedes at foretage​​ Bankkontoskifte fra sparnord til Danske Bank​​ Bruno og Frode tager sig af dette.

 

Punkt​​ 06 ​​​​ ​​ ​​ Kredsgeneralforsamlingen.2021.

Skal dato flyttes fra 24 april​​ pga.​​ Hb​​ møde Frode afklare​​ og vender tilbage.
det fastholdes at afholde kredsgeneralforsamlingen i Brovsthallen såfremt der til den tid ikke er så skrappe Corona​​ restriktioner​​ at der ikke kan afvikles fysisk KGF.

 

Punkt​​ 07. ​​ ​​​​ ​​ Aktivitetsudvalget.

Portvinssmagning gik rigtigt godt.​​ Kredsen​​ har ingen eller små udgifter​​ ved sådanne arrangementer så det er bare at klø på med opfindsomheden.
Alle online muligheder er meget velkommen så​​ ​​ blot tip aktivitetsudvalget.

Punkt​​ 08.​​ ​​ ​​ Sagfører Per Nielsen.

  • Ulla og Helges​​ Skou​​ Legat

Det besluttes at Bruno Hjorth overtager Henning Elholms plads i bestyrelsen.
der ønskes først midler fra legatet i 2022.

 

Vesterbro 62-a.

Det besluttedes at vi stadig gerne vil deltage så længe det ikke koster penge for foreningen og det ikke har indvirkninger på drift og lokaler.

 

Punkt​​ 09.​​ ​​  ​​​​ Undervisning.

Gitte undersøger​​ mulighed for online undervisning.
Der skal findes en form for føring af statistik for de enkelte hold så vi bedre​​ kan vurdere​​ om de enkelte hold opfylder relevans og har sin berettigelse. Undervisningsleder tager sig af dette.

Der skal også tages beslutning omkring opkrævning for undervisningen i​​ forårssæsonen og hvor lang tid skal den løbe alt efter hvornår vi kan komme i gang.

 

Punkt​​ 10.  ​​ ​​​​ Kredsbladet tilbagemelding.

Redaktionen ønsker​​ at der​​ strammes​​ op omkring gennemlæsning af det kredsstof som sendes til gennemsyn. Dette blev snakket igennem, alle får stadig det tilsendt og de som her på mødet tilkendegav at de​​ godt ville​​ tippe redaktionen i tilfælde af fejl​​ eller​​ andet lovede at stramme op.

Deadlines kan altid ses på årskalenderen på hjemmesiden eller i vores​​ iPhone, derudover lægges de også i vores nye​​ Gmail​​ kalender for bestyrelsen.


Punkt​​ 11. Gratis​​ lydavis.

Annette nævnte at​​ hun har​​ hørt at der er noget i gang oppe i kreds​​ Vendsyssel​​ med indlæsning af lydaviser med digital stemme, Vi undersøger dette. Tommy er tovholder og vender tilbage.

 

Punkt 12. Økonomi ved kredskassereren.

Status på​​ bankkonti danske bank​​ 355291,08​​ kr. Blindes jul​​ konto hos Spar Nord​​ 332267,00​​ kr.​​ kontantbeholdning.​​ ​​ 1927,5.

Det besluttedes at Annette​​ undersøger om​​ vi kan​​ sende en​​ lille gave​​ ifm.​​ påsken,​​ hun undersøger​​ hos kreds Vendsyssel hvad de gav og hvad det kostede mv. Hun vender tilbage snarest, så kan vi lige tage den​​ online en​​ dag eller​​ blot beslutte pr​​ mail.

 

Punkt​​ 13.​​ Eventuelt og Bordet​​ rundt.

Gitte.​​ Lidt fra Task force​​ Corona.​​ De har et ønske om at vi i kredsene laver online​​ hyggemøder​​ hvor man blot mødes og sludre lidt, det kan være i regi af de enkelte klubber osv., Tommy og​​ Annette tager​​ fat i de enkelte​​ klubber og​​ høre ad. Vi skal have lagt en plan hurtigt for hvordan vi lige hjælper medlemmerne i​​ gang.​​ 

Derudover er​​ der gang​​ i et projekt hvor Røde Kors overtager de tiltag som​​ Dansk​​ Folkehjælp ikke kunne fortsætte.

Torben. Konsulenter må meget gerne udbrede vores mulighed for​​ nyheder med​​ videre via vores​​ SMS-tjeneste.

Annette, konsulenterne har ringet​​ rund og​​ foretaget spørgeundersøgelse omkring vores medlemmers situation her igennem​​ Corona​​ pandemien, det​​ var​​ overvejende positivt​​ vores medlemmer giver udtryk for at det går ok, dog savner mange de fysiske møder i klubber og aktiviteter.

Næste møde er online på Zoom den​​ 22.​​ februar 2021​​ KL​​ 16 samme link som sidst, udsendes sammen med dagsordenen. Kan også findes i fuld længde herunder og selvfølgelig på vores Gmail bestyrelses kalender​​ 

Fremover er møderne den 3. mandag i måneden.​​ Torben udsender​​ mødeplan til godkend på næste møde.​​ 

 

Referat​​ skrevet af​​ Torben Frederiksen den​​ 3.​​ februar 2021.

 

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn