Husk – tilmeld dig kredsgeneralforsamlingen

Kredsgeneralforsamling 2020

OBS: Grundet Coronasituationen har bestyrelsen valgt at følge hovedforeningens opfordring og reducerer programmet til kredsgeneralforsamlingen den 31 oktober i AKKC Europaplads 4 9000 Aalborg.
Er du syg eller har du mistanke om smitte så skal du ikke møde op.
AKKC sørger for at alle retningslinjer overholdes og vi har fået større lokale for at kunne spredes ekstra.

Program.
09:30 Ankomst. Find straks en plads i Radiosalen.
10:00 Kredsgeneralforsamling 1 del.
11:15 Pause med kaffe eller te.
11:35 kredsgeneralforsamling 2 del.
13:00 Spisning – bestilles ved tilmelding (dansk bøf m/tilbehør hertil en øl eller vand)
14:00 Hjemkørsel.

Vi forventer stadig det bliver Thorkild Olesen som repræsenterer hovedforeningen.
Tilmelding til Gitte på 22 35 52 56 eller på tilmelding@dbsaalborg.dk senest 25 oktober.
kørsel og eventuel diabetikerkost skal bestilles ved tilmelding.

Dagsorden:
1. Mødet åbnes
2. Valg af stemmetællere og dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kredsformandens beretning
5. Kredskassererens beretning.
Regnskab kan fås ved henvendelse til Henning Elholm på mail hee@blind.dk.
6. Forslag:
6A. Lokale forslag
(forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 8 dage før).
6B. Forslag fra landsforeningen
7. Valg:
7A. Valg af kredskasserer.
(Henning Elholm ønsker ikke genvalg).
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 medlemmer for 2 år. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. (Afgående er Finn Bjørn som ikke ønsker genvalg. Derudover Gitte Micheelsen og Ulla Sørensen, som begge modtager genvalg)
7C.Valg af 3 suppleanter.
8. Eventuelt.

Mvh. Bestyrelsen

#dbsaalborg #blind

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn