Referat fra kredsgeneralforsamling 2019

REFERAT

Kredsgeneralforsamling DBS Aalborg

Dato og tid: lørdag den​​ 4. maj, klokken 10:00 til 15:30.

 

Lokation:​​ Vejgaard hallen,​​ 9000​​ Aalborg

 

Tilstede fra​​ bestyrelsen​​ var: Frode Fich,​​ Else Aaved, Henning Elholm,​​ Finn Bjørn,​​ Gitte Micheelsen​​ og Torben Frederiksen.

 

Afbud fra:​​ ingen.

 

Repræsentant fra hovedforeningen: Næstformand John Heilbrunn.

 

Antal​​ ​​ stemmeberettigede: 34.

AD.​​ 1. Mødet åbnes

Frode bød velkommen og der​​ blev foretaget​​ navneopråb i​​ alt 34​​ stemmeberettigede, derefter oplæste Henning Elholm navne på de som var døde i det forgangne år som desværre var i alt 48.

 

AD.​​ 2. Valg af stemmetællere og dirigent

Der blev foretaget valg af stemmetællere, Tommy, Anni​​ og Anders blev valgt. John Heilbrunn blev valgt som dirigent.

 

AD.​​ 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev​​ oplæst og​​ godkendt​​ uden ændringer.

 

AD.​​ 4. Kredsformandens beretning

Frode startede med at konstatere at vi nu er nede på​​ cirka​​ 460 medlemmer.​​ 

Derefter kom​​ Frode​​ ind på​​ Kredsnyt cd som han meget gerne vil have medlemmernes mening omkring. Skal vi fortsat lave den eller er den blevet overflødig da man kan få samme information via mail og hjemmeside,​​ samtidig opfordrede​​ han​​ igen medlemmerne​​ til​​ at huske​​ at læse kredsstoffet i medlemsbladet for​​ at få​​ information om hvad der sker i kredsen.

Han gjorde​​ derefter opmærksom​​ på synslinjen, som er for alle, også medlemmer og pårørende.

Tilgængelighedsudvalget har​​ haft møder med NT​​ og Aalborg​​ Kommune​​ omkring projektet​​ med den nye plus​​ bus linje og det ser heldigvis ud til at der​​ er​​ tænkt god tilgængelighed ind i projektet.

Han opfordrede også medlemmerne til at komme​​ med ønsker​​ og forslag til aktivitetsudvalget som meget gerne vil have input, herefter gav​​ han kort​​ ordet til​​ Gitte​​ Micheelsen og​​ Else Aaved som fortalte lidt​​ omkring kommende ture​​ og arrangementer.

Frode roste​​ også Gitte og Annette for deres arbejde med forsamlingshuset som har været en succes i denne sæson og opfordrede flere til at tilmelde sig.

Han kom​​ også med en​​ opfordring på​​ tandemklubbens vegne som stadig mangler piloter og​​ alle måtte​​ meget gerne være med til​​ at finde​​ nogen som kunne tænke sig at få noget god motion og samtidig hjælpe andre.

Frode fortalte​​ at han har valgt at træde tilbage som formand for ejerforeningen men stadig sidder i bestyrelsen og han har et godt samarbejde med den nye formand, og det ser nu​​ ud​​ til at vores smertens barn elevatoren endelig bliver hovedrenoveret. Dette sker ultimo september.

Med hensyn til DH arbejdet ser det endelig ud til at vi nu er repræsenteret i alle kredsens DH afdelinger, så nu er alle kommuner dækket ind. Bestyrelsen har i forbindelse​​ med DH arbejdet​​ haft 2 med på tilgængelighedskursus i Vrå omkring det nye​​ byggereglement kaldet​​ BR18.​​ 

Frode beklagede det​​ sidste medlemsmøde i​​ kælderen hos​​ 3F(hvor der var lidt trange forhold samt at der var lidt problemer med adgangsforholdene og en elevator som ikke virkede).​​ Dette​​ vil ikke gentage sig.​​ ** kan der ikke stå, hvad problemet var? **​​ 

Der har​​ også været​​ arbejdet på at få en klub i Rebild kommune op at stå, dette ​​ ​​​​ ser nu endeligt ud til at lykkes og​​ den vil​​ få tilholdssted i Stukhuset i Støvring, nærmere information kommer i medlemsblad og på hjemmesiden.

Kredsen har igen i år været så heldig at modtage paragraf 18 midler fra Aalborg kommune og vi fik​​ 80000 kroner​​ og kredsen har også modtaget​​ 60000 fra​​ Ulla​​ og Helge Skovs legat.

Der var i år en del som deltog i DBS landsmødet og​​ det syntes​​ Frode var godt​​ og selve​​ landsmødet​​ med foredrag om øjensygdomme og genmanipulation​​ samt arrangementet​​ inden​​ om​​ hjælpemiddel​​ præsentationer havde​​ været meget interessant, og alle som er aktive i kredsen i form af klubarbejde bestyrelse mm, kan deltage og vil få dækket deltagergebyret, alle andre kan også deltage og vil få betalt halvdelen.

Med hensyn til undervisning som Else Aaved overtog efter Sussanne så er der en del hold som fortsætter sommeren over.​​ ​​ har man​​ ikke de store planer for​​ sommeren har​​ man mulighed for at​​ deltage på​​ et af de hold.

Frode opfordrede til at man​​ i tilfælde af der er problemer​​ eller​​ mangler på​​ Vesterbro 62A​​ så skal man ikke​​ tage fat i​​ konsulenter eller​​ undervisere.​​ Men kontakte​​ Frode som så vil tage sig af det.

Er der nogen af kredsens medlemmer som har vanskeligheder med at  ​​​​ få ansøgt hovedforeningen om legater så er konsulenter og​​ bestyrelse gerne​​ behjælpelig og både konsulenter og bestyrelse​​ har tavshedspligt.

Derefter kom han kort ind​​ på den​​ artikel som har været i Nordjyske​​ Stiftstidende om​​ en ensom blind mand som savner kontakt til andre. Både Frode og Tommy som er hans konsulent har kontakt til ham og tager sig af sagen.

Frode​​ fortalte også​​ kort omkring CVR nummer problematikken,​​ hvor​​ (hovedforeningen) slettes​​ ** hovedbestyrelsen har besluttet, at der skulle iværksættes **​​ har sat et udvalg i gang med​​ at undersøge hvordan vi​​ kan lave en​​ struktur med​​ kun et CVR​​ nummer som​​ vil bevirke at alle kredsens midler vil tilfalde hovedkontoret som derefter​​ skal udstikke​​ en fuldmagt til kredsbestyrelsen så den kan råde over​​ midlerne og​​ håber at John kommer nærmere ind på det i sin beretning.

Til​​ sidst takkede​​ Frode den siddende​​ bestyrelse for​​ et godt​​ og eksemplarisk samarbejde.​​ 

John​​ Heilbrunn​​ satte derefter beretningen til kommentering.

Bent Petersen​​ spørger:​​  ​​​​ Kan man få en pjece omkring synslinjen​​ som man kan dele ud af.

Gitte​​ Micheelsen svarede:​​ synslinjen er for både nyblinde og medlemmer af DBS, Frode har nogle pjecer​​ som man kan få.

Jytte P​​ spørger: ​​​​ mener ikke at man overfalder Annette​​ når hun påpeger​​ der mangler​​ et eller andet på Vesterbro.

Bestyrelsen​​ svarede der​​ følges op​​ på det.

Ib Andersen​​ spørger: ​​ Er det kun​​ busser​​ og​​ lydfyr​​ som tilgængelighedsudvalget beskæftiger sig med.

Finn Bjørn​​ svarede:​​ Nej det er ikke kun busser og lydfyr, alt vedrørende tilgængelighed kan bringes i spil.

Jytte​​ N​​ bemærkede:​​ jeg​​ har​​ kontaktet teknisk​​ forvaltning​​ omkring byens mange dårlig​​ fortove​​ og kantstene​​ uden det​​ ser ud til at have hjulpet. Samtidig​​ har hun​​ påpeget at der er dårlig snerydning ved busstoppestederne.

Gitte Micheelsen​​ svarede: At man meget​​ gerne må​​ deltage i kredsens tilgængelighedsforum som netop er lavet for​​ at man​​ kan komme​​ og fortælle om eventuelle tilgængelighedsproblemer i ens lokale område, næste møde er den 24 juni på Vesterbro.

Jytte P​​ spørger: hvor mange skal​​ der​​ være på hold til undervisning.

Frode​​ svarede:​​ kom og deltag i​​ (tilgængelighedsforum)​​ TGF.​​ ** ved alle hvad TGF er? **​​ ​​ Og​​ Med hensyn til​​ undervisningshold​​ så er det mindst 3 helst​​ ​​ 4​​ på hvert​​ hold.

John Heilbrunn bemærkede: ​​ foredrag omkring genmanipulation var på selve mødet​​ og samtidig​​ foreslog John at CVR problematikken gemmes​​ til punktet beretning​​ fra landsforeningen​​ og at man gemte sine eventuelle spørgsmål dertil.

 

Der var ikke flere spørgsmål​​ og beretningen​​ blev sat til godkendelse og der var enstemmig godkendelse.

 

AD.​​ ​​ 5. Kredskassererens beretning.​​ 

Henning gennemgik årsberetningen, den kan findes på vores hjemmeside hvis nogen skulle have lyst til at læse den.

Kredsen har aktiver for i alt 6118000,00 kr.

 

Der var følgende spørgsmål til kredskasserens regnskabsaflæggelse:

 

Jytte P spørger: hvad dækker​​ posterne fester​​ og julefest over da der ikke har været sådanne.

 

Kredskasseren svarede: Det er fordi kontoplanen lyder sådan og i dette​​ tilfælde drejer​​ det sig blandt andet om arrangementerne:​​ Spis i mørke,​​ miniferie, foredrag med Søren Holmgren og filmen om Arne Christensen i Biffen.

 

Der var ikke flere spørgsmål og regnskabet blev​​ derefter godkendt​​ enstemmigt.

 

AD.​​ 6. Forslag:

6A. Lokale forslag​​ 

Ingen​​ forslag.

 

6B. Forslag fra landsforeningen

Ingen forslag.

 

AD.​​ 7. Valg.

7A. Valg af kredsformand. ​​ (Frode Fich ønsker genvalg).

Frode blev genvalgt​​ enstemmigt​​ uden modkandidat.

 

7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer​​ 

For 1 år,​​ 1 medlem​​ da Steffen Winther har trukket sig fra bestyrelsen.

For 2 år.​​ 2​​ medlemmer, afgående​​ er Else Klarborg Aaved og Torben Gjering Frederiksen (begge ønsker genvalg).​​ 

 

Opstillet var Else Aaved, Torben Frederiksen og Erik B Hansen.

Der stemmes på 2​​ kandidater.

Valg endte således:

For​​ 1 år​​ 7 stemmer​​ Erik B​​ Hansen.

For​​ 2 år:​​ 25​​ stemmer​​ Else​​ Aaved og​​ 21​​ stemmer til​​ Torben​​ Frederiksen

 

7C​​ Valg​​ af 3​​ suppleanter.

Der var kun​​ Ulla Sørensen​​ opstillet og hun blev derfor valgt til 1.​​ suppleant.

 

AD.​​ 8. Beretning fra landsforeningen​​ ved​​ næstformand​​ John​​ Heilbrunn.

John startede med at berette om den nu vedtagne flexhandicapkørsel. Generelt set er det en stor succes på trods af at enkelte kommuner har været sløje​​ til at​​ få det implementeret.​​ Der holdes øje med ordningen​​ og den​​ forbedres​​ løbende​​ i forhold til kortbetaling​​ bestilling via​​ app og hjemmeside osv.

Der er​​ besluttet at​​ indføre 4 årig forsøgsordning i forhold​​ til ledsagerordning​​ efter man er fyldt 67 år og får et synshandicap. Den er ikke klar endnu​​ men der arbejdes på sagen.

Med hensyn til medieforliget,​​ så er den oprindelige 4 årige​​ forsøgsperiode med 10​​ millioner målrettet tilgængelighed​​ for​​ blinde ændret til en​​ permanent​​ ordning​​ Dette fordi vi ikke længere skal betale licens​​ særskilt​​ men i​​ stedet​​ over skatten. Blinde har derfor ingen licensnedsættelse længere.

Nota​​ bliver den som​​ skal udmønte​​ ordningen da Nota​​ ligger under kulturministeriet.​​ ​​ I​​ øjeblikket ligger de ønsker man er kommet frem til.​​ Til​​ godkendelse i kulturministeriet.

Men hvad skal de penge så bruges til. Det skal være​​ (et apparat​​ slettes)​​ **en platform, som alle synshandicappede kan tilgå uanset, hvilket apparat de måtte have, fx computer, daisy-afspiller, mobiltelefon).Som udgangspunkt skal platformen vær det sted, hvor alle lokale lydaviser ligger og kan flyttes automatisk ned i brugernes apparatur til at blive afspillet. Ikke bare de lokale lydaviser, men også på sigt landsdækkende aviser skulle kunne findes på denne platform. ​​ **​​ og​​ som skal være brugbart​​ for​​ ​​ alle.​​ (Håbet er at det​​ også kan​​ bruges til at få lagt sine​​ lydbøger ind​​ på efter​​ man har​​ bestilt dem hos nota da der på​​ sigt ikke​​ længere vil​​ være produktion​​ af cd’er ​​ hele slettes).

Samtidig arbejdes der på en forbedret dansk talesyntese. Podcasts kunne også være​​ en mulighed​​ for​​ at formidle information til synshandicappede.

Til sidst​​ skal Notas​​ app forbedres.

Synstolkning af biograffilm er​​ også med inde​​ i billedet. Der er nu bevilget flere penge til at få flere film synstolket.

Det ser nu også endeligt ud til at der sker noget i forhold til TV2 og synstolkning​​ samt oplæsning​​ af undertekster.

 

Her blev der en kort pause og mulighed for at stille spørgsmål​​ til det​​ fremlagte.

Torben​​ spørger: ​​ hvad med synstolkning af udenlandske film, og hvor langt er man med​​ synstolkning og​​ tilgængeligheden på​​ tv2 play app

John H svarede: ​​ der kommer ikke dansk synstolkning for indeværende, men han vil undersøge omkring om muligheden for​​ flere synstolkede​​ udenlandske film​​ som​​ så vil kræve man er god til det sprog som filmen nu engang er lavet på. Med hensyn til TV2 play så er der nu mulighed for døve at følge med og der arbejdes på at  ​​​​ få synstolkningen med også. John vil​​ tage med​​ videre,​​ at app’en​​ ikke er særligt tilgængelig for blinde som bruger Voice Over.

Bent​​ Petersen​​ spørger:​​ hvad​​ med talesyntese​​ i forhold til ​​ e-bøger, de er tit ret ringe til at udtale ord korrekt.

John H svarede: Håbet er at arbejdet med den nye talesyntese vil kunne​​ løse disse​​ uheldige og​​ irriterende​​ fejl.

Tommy Simonsen​​ spørger: ​​ ​​ hvorfor skal man​​ betale​​ halv pris for ledsager og​​ at det ikke​​ længere er​​ gratis at have en ledsager med.

Bent Petersen​​ svarede: Gratis ledsager er kun i tilfælde af man har brug for​​ assistance under​​ selve kørslen.

John H​​ bemærkede: jeg vil også tage​​ det med​​ så det bliver ensrettet​​ regler for alle trafikselskaber.

Ib​​ Andersen​​ bemærkede:​​ jeg​​ betaler ikke for ledsager.

Tinna Andersen​​ spørger: en fra skindsyningsholdet kan få sin ledsager betalt, så der må være flere ordninger.

Henning Elholm Svare: det må bero på misforståelse, det er kun medlemmer som kan​​ få betalt​​ kørslen minus 20 kroner. Og der betales ikke for ledsager.

John H bemærker: det kan i lige afklare indbyrdes.

Erik Dam​​ bemærker:​​ Ved bestilling​​ Almindelig Taxa husk at fortælle man er medlem af DBS så for man10 procent.

Bent Petersen​​ spørger:​​ Det er ikke muligt for blinde at bruge NTs plustur da den kun kan​​ bestilles via​​ rejseplanen.

Torben​​ Svarede: nT er ved​​ at evaluere​​ ordningen​​ og vores​​ spørgsmål til dem om netop dette har gjort dem opmærksom på​​ at synshandicappede​​ kunne få gavn af den, vi vil følge op på vores henvendelse.

Irma spørger: hvorfor kan nogen få penge​​ tilbage når​​ de aflevere​​ taxakvitteringen til​​ Dansk Blindesamfund.

Frode svarede: Det er altså​​ kun til​​ arrangementer og​​ undervisning man​​ kan få kredstilskud i form af refundering af beløbet udover 20 kr.

Torben Spørger: hvem bestemmer kilometertaksten​​ for handicapkørslen​​ da der er stor forskel på landsplan fra 2,7  ​​​​ og op til NTs 4 kr.​​ pr kilometer.

John​​ svarede:​​ jeg undersøger​​ det.

 

Der var​​ ikke yderligere spørgsmål​​ til det​​ netop fremlagte.

John kom derefter ind på CVR nummerproblematikken i forhold til at der​​ nu er​​ sat en arbejdsgruppe i gang med at​​ undersøge om​​ der​​ skal skiftes​​ til et​​ centralt CVR nummer og alle​​ (21​​ rettes til 20)​​ ​​ ** 20 **​​ kredse så​​ ikke længere skal have eget cvr​​ nummer men​​ derimod p​​ nummer så​​ foreningen bliver​​ en samlet juridisk enhed.

Der​​ er kun foretaget​​ en principiel tilslutning​​ til den​​ konkrete advokatundersøgelse​​ og der vil​​ ikke blive tale om at hovedkontoret​​ vil overtage de enkeltes økonomi og umyndiggøre kredsbestyrelsen.

Arbejdsgruppen​​ skal komme​​ med sin indstilling​​ på HB mødet i juni.

John bemærkede​​ at hvis​​ man kunne huske da​​ hovedforeningen havde økonomiske problemer blev​​ der heller​​ ikke afkrævet penge fra de enkelte kredse.

John kan​​ ikke forstå​​ den mistillid​​ som er kommet frem​​ og det​​ vil jo ingen mening give ​​ hvis hovedforeningen​​ beslaglagde midler fra de enkelte kredse og det er absolut ikke hovedforeningens​​ tanke at umyndiggøre kredsene.

 

Følgende spørgsmål var til ovenstående.

Henning​​ Elholm​​ spørger:  ​​​​ ​​ Er det ikke korrekt at det så vil være hovedforeningen som har ejerskabet over fx kreds Aalborgs midler og til enhver tid kan tilbagekalde en fuldmagt.

Frode​​ bemærker​​ beklagede at han​​ havde​​ misforstået det med indstillingen og en fuldmagt til egne midler kan tilbagetrækkes, og han lovede at kommer det til afstemning i HB vil han absolut stemme imod.

John​​ H​​ svarede: ​​ man kunne jo​​ Overveje at lave en slags sikkerhedsventil for at sikre fuldmagtshaver​​ og at​​ hovedforeningen ikke​​ uden fx kredsbestyrelsens godkendelse​​ kan fratage den​​ fuldmagt​​ som er givet. Dette​​ vil kunne løse​​ problemet med frygten for​​ at man​​ føler at der er fare for at man får​​ frataget sine​​ midler. Han​​ understregede igen at han ikke forstår​​ den mistillid​​ som er kommet frem.

Erik B​​ Hansen. ​​ Spørger: ​​ hvorfor skal der ændres, er det eget ønske fra foreningen eller er det et lovkrav.

John​​ H svarede:​​ undersøgelsen​​ er​​ iværksat​​ fordi​​ vores​​ revisorer sagde der var et behov for at få​​ kigget det​​ efter og ja det er DBS som har bestilt undersøgelsen​​ pga.​​ blandt​​ andet hvidvaskningsregler​​ med videre. Som John opfatter det er det ikke et​​ egentligt lovkrav.

Tinna​​ Andersen:​​ ​​ hvad med Blindes jul​​ hvad sker der​​ med de penge​​ som hidtil​​ er gået​​ direkte til kredsen.

John H svarede:​​ Disse​​ penge fra​​ salg af​​ blindes jul​​ vil altid tilgå de enkelte kredse.

Gitte​​ N​​ spørger: ​​ er det sådan at pengene fra alle kredse skal fordeles ligeligt.

John H svarede:​​ Det bliver et formelt ejerskab, men tanken er​​ at kredsene​​ skal forvalte og administrere egne midler som hidtil.

Jytte P: hvorfor skal der flyttes penge til​​ København​​ og​​ at​​ vi skal søge om vores egne penge.

John svarede: det skal i heller ikke.

Bent Petersen spørger: der​​ er​​ ikke vedtaget​​ noget endnu er​​ det korrekt​​ og skal ​​​​ hovedbestyrelsen​​ beslutte​​ i den sidste ende.

John svarede: Det bliver HB som beslutter det i den sidste ende. Og de penge som man sparer på fx kredsens revisor går heller​​ ikke​​ til hovedforeningen​​ det​​ bliver blot​​ ekstra​​ penge til​​ gavn for medlemmerne​​ i kredsen.

Finn Bjørn​​ spørger: ​​ hvorfor​​ er det​​ ikke​​ udlagt​​ i medlemsbladet, bliver det ene og alene​​ hovedbestyrelsen​​ der beslutter, eller​​ kan det​​ blive til afstemning. ​​ Har man bestilt og fået ønsket undersøgelse​​ med det resultat som man ville have​​ på forhånd.​​ Han mener også at det skal​​ ud​​ på kredsenes​​ generalforsamlinger og at kredsenes medlemmer vil være  ​​​​ de rette til at bestemme hvad der skal ske.

 

John​​ H​​ svarede. Det er fordi udvalget ikke er færdigt.​​ Det er HB som er foreningens øverste myndighed og​​ derfor den​​ mest kompetente til det fremfor foreningens medlemmer som jo har valgt formand hovedbestyrelse​​ osv.​​ til netop et sådan arbejde.

Erik​​ Hansen bemærkede: ​​ Mener ikke han​​ fik​​ svar ​​​​ 

Ib Andersen​​ spørger: ​​ sidder du i både​​ hovedbestyrelsen og​​ forretningsudvalget.

John. Nej Fu medlemmer må ikke sidde i HB.

Gitte​​ Micheelsen​​ spørger: hvad​​ nu hvis nu​​ hovedbestyrelsen​​ ikke bestemmer sig for at​​ vedtage CVR​​ nummer ændringen hvad så?

John​​ H: ​​ Kan ikke pt svare på det.

Frode bemærkede: Det kan vel ikke være meningen​​ at vi​​ ikke​​ kan afholde​​ et medlemsmøde og spørge vores medlemmer om deres mening​​ samt at​​ er der en grund til at referaterne fra udvalgene er holdt hemmelige.

John​​ H​​ svarede: Nej det er bestemt ikke hans mening at afholde nogen fra at​​ afholde medlemsmøder​​ omkring emnet, han​​ mente blot​​ at det ikke​​ skulle til​​ afstemning på landsplan.​​ Med hensyn til referater så kan man altid henvende sig til hovedkontoret for at​​ få referater.

 

Det besluttedes herefter​​ at emnet​​ var uddebatteret.

John gik derefter over til rehabilitetsindsatsen som  ​​​​ forsøges at​​ gøre til​​ en automatisk igangsættelse når man får et synshandicap så der kommer en decideret plan for den enkelte.​​ ​​ Såsom​​ Flere ​​ nyblindekurser, familiekurser, jobkurser, flyt hjemmefrakurser og også lokale kurser.

Der bliver blandt​​ andet også​​ lavet nye motionsfaciliteter på FSC samt ​​ en​​ mobilitybane​​ så nyblinde kan træne​​ i at færdes ude​​ et sikkert sted.

Derudover bliver​​ FSC​​ 30 år i år, i august bliver der markering,​​ med første spadestik til​​ renovering af svømmefaciliteterne. ​​​​ Der vil også​​ blive lavet​​ svævebaner til de legesyge og andre motionstiltag.

Hovedforeningen​​ kom ​​ ud med et overskud i 2018 i omegnen af 9 – 10 millioner.

Der er​​ oprettet synsalliancen som​​ er en samling​​ af diagnoseforeninger​​ som er rundt om i landet. De bliver​​ samlet et​​ par gange om året for at udveksle synspunkter og forsøge at finde ud​​ af hvilke​​ øjensygdomme​​ osv.​​ der​​ skal forskes​​ i.​​ samt at knytte dem tættere til vores forening.

Direktør​​ **Rasmus Grue Christensen *(Groove​​ slettes)​​ skal til​​ ** Dignity, tidligere **​​ center for torturofre og der skal derfor til august ansættes ny direktør.

HB har også​​ behandlet en​​ kommende​​ Strategi i forhold​​ til udenlandske​​ organisationer. Vil​​ gerne øge​​ den​​ humanitære indsats i forhold til synshandicappede flygtninge i deres område. Samt​​ styrke andre​​ blindeorganisationer​​ i deres​​ arbejde i forhold til deres lands myndigheder.

 

**John nævnte endelig Synslinjen, som nu er blevet gjort landsdækkende og netop er begyndt sit arbejde bl.a. på Øjenafdelingen i aalborg. Den kørte først i en prøveperiode i Aarhus og mange personer, som netop har fået konstateret alvorlig synsnedsættelse og pårørende har haft stor glæde af at tale med de trænede samtalepartnere, som alle selv er synshandicappede. **

 

Der var ikke spørgsmål​​ til det​​ sidst fremlagte, John afsluttede​​ derfor sin​​ beretning og gik videre til​​ eventuelt.

 

AD.​​ 9. Eventuelt.

Bent P spørger: Hvorfor må DH ikke søge paragraf​​ 18​​ midler ind til DBS kredsen.

John​​ H​​ svarede: Jeg mener at det er DBS kredsen som​​ søger hjem​​ til alle kredsens kommuner. ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

John​​ H​​ svarede: Det må vi undersøge.

Erik Dam​​ bemærkede:​​ det​​ er ret​​ træls at der tit ikke er stoppestedannoncering i bussen

John​​ H​​ svarede: Det​​ må kredsen​​ tage hånd om.

Tinna Andersen​​ spørger: ​​ Der er meget mangelfuld​​ brandslukningsudstyr på​​ Vesterbro 62A, hvad vil man gøre ved det.

Frode svarede: der er indhentet tilbud på brandslukningsmateriel, så tager vi den derfra, han var ikke klar over at det stod så trist til.

 

Der​​ var ikke​​ mere til eventuelt.

 

Frode sluttede af med at takke John for hans deltagelse.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen​​ 13. maj 2019

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn

1 kommentar

Der er lukket for kommentarer.