Medlemsreferat, kredsbestyrelsesmødet 17 august 2017

REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde

Dato og tid: Torsdag den 17. august 2017, klokken 11:00
Lokation: Vesterbro 62A
Ordstyrer. Frode

Til stede var. Frode, Else, Steffen, Esben, Torben, Karen samt 1. suppleant Maj-lis og Konsulenterne Annette og Tommy.

Afbud fra: Henning

AD.01. Velkomst og mødet åbnes.
Frode bød velkommen og åbnede mødet.
Frode overtog ordstyre værget i Hennings fravær.

AD. 02. Godkendelse af dagsorden.
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

AD. 03. Godkendelse af referatet og medlemsreferatet seneste møde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt som værende møde og medlemsreferat.

AD. 04. Formanden orienterer
04A. Ejerforeningen
Intet at bemærke.
Udover at der er sket en fejl under aflæsning af varme, men det bliver rettet.

04 B.. møde 14.11.2017 kl. 11.00 Erna og Villys Legat
Frode, Henning og Steffen deltager i mødet 14 november kl 11.
Framelding aftales indbyrdes.

04 C Mail kørelærerens
Der er ikke sket så meget i den sag.
Esben har måske et bud på en som kunne være interesseret.

04 D. Sy og Læder Fjellerad
Sagen om at flytte lokaler til Støvring er ikke afklaret endnu, Frode arbejder videre.

04.E. Legater DBS se kopi
De nye legatregler er trådt i kraft pr 1 januar 2017.

AD. 05. Rejser se kopier
Alle var enig om at det var gode rejser som Frode havde fundet frem til.
Else undersøger om hvilken en af dem der er mest interesse for på klubben i Jammerbugts møde 5 september.
Foreløbig annoncering den valgte tur skal i blad 12, de omkringliggende kredse få også tilbud.
Frode indhenter også tilbud på tulipantur til holland, inden 5 september.

AD. 06. Diverse kurser i Fredericia. se kopier
Frode opfordrer alle til at finde emner til det grundlæggende tillidsmandskursus på FC.
Esben ønsker at komme på fokus kursus 20 – 22 oktober.

AD. 07. Udsendelse af CD til alle
Cd udsendt.
Den skal også udsendes næste år.

AD. 08. Kursus i yoga
5 interesserede indtil videre.
Hver især skal henvende sig til Sussanne omkring deltagelse og hvornår det passer bedst.
Torben indkøber måtter.

AD. 09. Økonomi ved Henning
Intet at bemærke udover at Frode kunne fortælle at Kredsen har modtaget 40000 kr. yderligere fra Ulla og Helge Skovs fond

AD. 10. Frivillige hjælpere
Esben og Frode deltager i det forberedende møde 21 august.i den
Frivilligbørs, 14 september . Frode og Esben deltager.

AD. 11. Mini ferien 2017
29 deltog, det var en rigtig god tur. Nogle af deltagerne gav udtryk for at der gerne må være en ekstra dag, Hvor der ingen aktiviteter er for at slappe af.
Else kontakter FC og booker en ekstra dag til miniferie 2018 i tilfælde at det bliver nødvendigt med den ekstra dag.

AD. 12. Pjecen
Punkt udsat til næste gang.

AD. 13. Førstehjælpskursus.
Esben prøver igennem Røde Kors og vender tilbage.

AD.14. Bestyrelsesmøde Fredericia efteråret stof
Henning bestiller togbilletter som sidst.
Annette syntes at der skal et emne omkring lands og lokalpolitisk arbejde så det kan komme i tråd med landsforeningen.

AD. 15. Forsamlingshuset
Esben og Michelle overtager forsamlingshuset.
Der opkræves fortsat 20 kr. pr gang, Esben opkræver og videregiver pengene til Henning.
Der bestilles 40 snitter hos Slagter Ole til den første gang i september. Tlf. 98172837

AD. 16. Medlemsmøde til efteråret 31.10.2017
Medlemsmødet afholdes i Vejgård Hallen.
Frode
Kaffe og æblekage kl 16, den skallede pædagog kl 17 til ca 18:30
Spisning kl 18:30 til 20:30.
Frode undersøger om der fås 2 valgmuligheder, Stjerneskud og Pariserbøf (aftenmenustørrelse), Kredsen er vært vært ved 1 genstand til maden , resten er for egen regning.
Mikrofoner, Frode undersøger.

AD. 17. Førerhundekurser Børge
Frode udreder tråden med Sussanne, kurset udsat Indtil det har været i bladet, så alle har mulighed for at tilmelde sig fra start, der er 6 pladser og køre om onsdagen kl 17.

AD. 18. Bladet
Medlemsmødet. Skal i næste blad 11.
Forslag til udlandsrejse skal i blad 12 når beslutning er taget.
Sjov med din hund skal i blad 11.
Kulturklubben skal med i blad 11.
Til orientering: Nr. 12: Deadline den 12. september kl. 10, udgivelse den 26. september
Steffen skal have stof et par dage før deadline.

AD. 19. Møde ang. koncert mm
Frode, Esben og Torben afholdte møde med Michael Ashtar og vi blev enig om at sætte noget i gang, så må vi se om det bliver en Succes.
Michael Ashtar og Esben Andersen r tovholder for vores nye tiltag Kulturklubben DBS Aalborg, alle medlemmer kan foreslå arrangementer med videre og aftaler selv hvis man ønsker at samles om et arrangement. Opslag omkring klubben er lagt på hjemmesiden og facebooksiden. Det kommer også i bladet.
Der er oprettet en facebookgruppe for dem som vil bruge den indgangsvinkel, men kan også henvende sig til Michael Ashtar eller Esben.
Forslag fra Annette: Nota i samarbejde med Aalborg bibliotekerne, foredrag5 oktober Brinkmand.
Torben finder tekst omkring foredraget.
Kommende arrangementer skal med i blad 11.

AD. 20. Temamøde 2. september Fredericia se kopi
2 september, Frode, Else deltager, Torben deltager måske.

AD. 21. Eventuelt og bordet rundt
Valgmøde 6 november i VUK Voksen uddannelse og kommunikation på Studievej 6 i Nørresundby, sæt kryds i kalender..
Til generel info: i tilfælde af pressehenvendelser er det vigtigt at formand og konsulenter inddrages inden man udtaler sig på foreningens vegne.
Esben orienterede omkring problematikken med lydfyrsproblemer, som efter det som Esben har fundet ud af er meget nedprioriteret, der bør findes mere data og afholde et møde med kommunen, for at få fastslået forventninger og fakta, punkt for dette skal med på næste møde.

Referat skrevet af Torben Frederiksen 21 august 2017

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn