Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde februar 2017

Referat​​ kredsbestyrelsesmøde:

Torsdag den 23.​​ februar​​ 2017, klokken 11:00 på Vesterbro 62A

 

Ordstyrer. ​​ Henning.

Værter. Maj-Lis og​​ Karen.

Til stede var: Frode, Henning, Steffen, Karen, Else, Esben, torben samt konsulent​​ Annette og første suppleant maj-lis.

Afbud fra:​​ ​​ Konsulent Tommy

 

AD.​​ 01.  ​​ ​​​​ Velkomst og mødet åbnes.

Frode bød​​ velkommen og åbnede mødet.

 

AD.​​ 02.  ​​ ​​​​ Godkendelse af dagsorden.​​ PS Husk 3 dage før mødet

Henning gennemgik den udsendte dagsorden, og der var følgende tillæg.​​ NYT PUNKT​​ 4F​​ Ledsager ved valg.​​ og nyt punkt 4G​​ Ny forening.​​ 

.

 

AD.​​ 03.  ​​ ​​​​ Godkendelse af referatet samt medlemsreferatet.

Referater​​ fra januar mødet​​ blev godkendt uden indsigelser.

 

AD.​​ 04. Formanden orienterer​​ 

 

AD.​​ 04A.  ​​​​ Handicap kørsel​​ 

Der forhandles stadig om hvordan det skal administreres, derfor stadig ingen afklaring.

 

AD.​​ 04B.  ​​​​ EDB møde Fredericia

Frode spurgte om der var ​​ mulighed for at der kunne komme nye interesserede med på EDB lærernes møde i Fredericia, det skulle være ​​ eventuelle kommende undervisere.

Der kom ikke noget ud af denne diskussion.

 

AD.​​ 04C. ​​ ​​ Klubberne økonomi

De relevante klubber er orienteret om muligheden for at få tilskud fra kredsen.

 

AD.​​ 04.D  ​​​​ Trin fra gaden

Farcen er nok slut for kravet om at der skal være​​ en​​ sliske ved indgangen er trukket tilbage.

 

AD.​​ 04.E.  ​​​​ INSTITUT FOR SYN OG HØRELSE

Frode har fået fordelt nogle af vores nye pjecer til konsulenterne fra instituttet.

 

AD. 04F Ledsager i​​ forbindelse​​ med​​ valg.

Det er nu ​​ besluttet i folketinget at det fremover er valgfrit om man vil have egen​​ ledsager​​ eller​​ 2 udpegede​​ valgtilforordnet med ind i stemmeboksen ved kommunevalg og folketingsvalg.

 

AD. 04G Ny forening.

Nedsat syn, Frode orienterede om at den nye forening er særdeles aggressiv i deres høst ​​ på at få nye medlemmer og opfordre alle til at tage stærkt afstand til ​​ den nye forening, han tager selv stor afstand til den.

 

AD.​​ 05.​​  ​​ ​​​​ Nye​​ borde​​ 

Frode har haft kontakt til​​ Scanoffice og de kan muligvis godt levere borde med hjul,​​ men er endnu ikke vendt tilbage med svar.​​ punktet skal med på senere møde.

 

AD.​​ 06.  ​​ ​​​​ Aktivitets udvalg​​ eventuel​​ mad mm generalforsamlingen

Vejgårdhallen er klar ​​ ​​ pris for 2 stk​​ 7 timer 3850 kroner ​​ eksklusiv​​ ​​ moms for personale, de hjælper med det hele. Endelig​​ antal​​ deltager​​ er 4 dage før helst 7 dage. Deadline for tilmelding er 15 april.

Annoncering er med i næste blad.

 

AD.​​ 07.​​  ​​​​ Legater

De rundsendte legatansøgningsregler gav ikke anledning til spørgsmål eller utilfredshed, og reglerne virker godt gennemarbejdet.

Frode kunne dog godt tænke sig at ​​ der også kom tilbagemelding på hvem der havde​​ ansøgt og fået afslag.

 

AD.​​ 08.​​  ​​​​ Blindes juls Legat​​ 

Frode foreslog at lave​​ et​​ legat ​​ som kredsens formand og kasser kan uddele, i stil med de gamle regler for DBS.

Det besluttedes at afvente hvordan de nye regler administreres og om der er et eventuelt behov for et sådan legat.

Henning undersøger omkring krav til et sådan legat hos Tine Fisker DBS.

 

AD.​​ 09.​​ ​​ Økonomi ved Henning..  ​​​​ 

Kredsen har pt 812000 kroner​​ på bogen, dertil kommer kørselstilskud​​ ​​ fra hovedkontoret​​ på cirka​​ 100000 kroner.​​ 

Så der er ​​ rimelig glad smiley fra kredskasseren.

Opkrævninger for undervisning, der er et par stykker som mangler at betale.

Kredsmedlemsskab, opkrævninger er udsendt​​ 

 

AD.​​ 10. ​​  ​​​​ Årsmøde BORN​​ i Frederikshavn

Børge og Frode ​​ samt Sussanne deltager i BORNs møde, for at danne et grundlag for at overveje genoptagelsen af samarbejde omkring undervisning..

 

AD.​​ 11. ​​ ​​​​ ​​ Mini ferien, 2016 og 2017 bladet

Der er endeligt modtaget kreditnota fra fuglsangcentret for det for meget betalte beløb ​​ i forbindelsen med miniferien 2016.

Den endelige tilmelding og annoncering for miniferien 2017 er med i næste blad.

Henning rykker Blindekredsen for svar på støtteansøgningen for miniferien 2016.

 

AD.12.​​  ​​ ​​​​ Stoppestedsannoncering. Udvendig højtaler​​ Steffen ​​ ​​​​ 

Der afholdes møde ​​ i marts, der foreslås en af de 2 tirsdage som er foreslået(21 eller 28 marts)​​ . ​​ Steffen, Esben, Frode og ​​ måske tommy​​ deltager.

 

AD.​​ 13. ​​ ​​​​ ​​ Forsamlingshuset

Sidste år kostede det kredsen 6800 kroner ​​​​ ​​ at drive forsamlingshuset, så bestyrelsen har besluttet at ​​ der gives en ramme ​​ på 10000 kroner årligt. Der skal aflægges bilag regninger​​ med videre​​ for afholdte udgifter til kredskasseren.

 

AD.​​ 14.​​  ​​ ​​​​ Lions Aars,

Punktet er udsat til næste møde.

 

AD.​​ 15.  ​​ ​​​​ Opdatering af PCer og Stofa mm på Vesterbro

Telefonfarcen​​ for 98164262​​ ​​ er forhåbentligt​​ ​​ snart ​​ slut,​​ Henning sørger for ny porteringsanmodning​​ til TDC så Stofa endeligt kan få ​​ nummeret.

 

Det trådløse signal er slukket på Stofas router og den gamle DBS-aalb er igen aktiv med den gamle kode.

Zoomtext licenser er købt og modtaget, og installeret, Henning sender zoomtext regning videre til BORN.

De 5 svagssynstastature er købt​​ ,​​ modtaget og sat op..

Det besluttedes at beholde domænet​​ DBSundervisning.dk,​​ ​​ ​​ grundet ønske om​​ mulighed for​​ at lave hjemmesider i​​ forbindelse​​ med​​  ​​​​ edb​​ undervisning.

Det besluttedes at beholde Netsite som webhotel trods den ​​ meget højere pris end andre webhoteludbydere.

Der er oprettet ​​ info@dbsaalborg.dk​​  ​​​​ og​​ admin@dbsaalborg.dk​​ til brug for Kredsens arbejde.​​ 

Der er oprettet​​ undervisning@dbsaalborg.dk​​ hvis der ønskes en mere retvisende mailadresse til brug for ​​ tilmelding og henvendelser til undervisningsleder, (ikke aktiv endnu).

 

AD. 16.  ​​ ​​​​ Undervisning ​​ ​​ ​​​​ 

Der har været en del sygdom fra​​ en​​ læres side ​​ ​​ nogle hold, ​​ og det bevirker at ​​ der eftergives undervisningsgebyr for 2 halvår i ​​ tilfælde at de manglende timer ikke gives på et senere tidspunkt.

Pågældende lære er raskmeldt fra 1 marts.

For at undgå misforståelser omkring sygdom så ​​ udsender Undervisningsleder et brev til lærerne om at de  ​​ ​​​​ i tilfælde ​​ af sygdom​​ skal huske at melde​​ det​​ til undervisningsleder, for de er ikke berettiget til løn i tilfælde af sygdom/fravær, hvis ikke timer gives senere.

 

AD.​​ 17.  ​​ ​​​​ Ny foldedør

Der arbejdes fortsat på sagen, for at få priser, leverandør​​ med​​ videre.​​ 

punkt ​​ skal med på et senere møde.

 

AD.18.  ​​ ​​​​ HB og Landsmøde

Pt.​​ er der​​ 7​​ ​​ tilmeldte fra Kredsen. Det kommer i Bladet​​ Steffen og Else fra bestyrelsen​​ ​​ og første suppleant Maj-Lis​​ deltager​​ i landsmødet.

Steffen deltager ​​ i hovedbestyrelsesmødet i stedet for Frode.

 

AD.​​ 19. ​​ ​​ ​​ Kurser for lærer og bestyrelser mm

Punktet udsættes til næste møde.

 

AD.​​ 20.  ​​​​ Førstehjælp  ​​​​ 

Beredskabscenter Aalborg er kontaktet, ​​​​ svar afventes.

Punktet tages op på næste møde.

 

AD.​​ 21.  ​​ ​​​​ DH

Der skal indstilles til DH​​ aalborgs forretningsudvalg, og Steffen ønsker at genopstille.Bestyrelsen besluttede at indstille Steffen.

Der mangler​​ repræsentant​​ i DH Vesthimmerland.

Der skal ​​ udpeges ny personlig stedfortræder til Steffens plads i​​ Aalborg kommunes​​ Handicapråd til november.

Frode opfordrede igen til at finde nogle som eventuelt er interesseret i ​​ Dansk handicapforbunds arbejde og han mener at der her til efteråret kommer temakurser som ​​ kan klæde en på til at gå ind i DH eller handicaprådets arbejde. ​​ Er der nogen som gerne vil være med og stille op som suppleanter med videre så henvendelse til Frode.

 

AD.​​ 22.  ​​​​ Eventuel og boret rundt

Esben nævnte at​​ indkøb af​​ mikroovn​​ kunne være en god ide, alle syntes det var en god ide og at det skulle der arbejdes videre med.

 

Huskeliste.

Punkt 20 fra november mødet: Rengøring på Vesterbro.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 28​​ februar 2017.

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn