Medlemsreferat kredsbestyrelsesmøde 19. februar 2024

Referat Kredsbestyrelsesmøde​​ DBS​​ Aalborg

Dato og tid:​​ 19.​​ februar​​ 2024 kl. 15.​​ 

 

Lokation: Vesterbro 62A 9000 Aalborg

 

Til stede​​ var:​​ Torben,​​ Carsten, Palle, Jesper, Bjarne og suppleant Ulla samt konsulent Annette.

​​ 

Afbud fra:​​ Bruno, Tina, Stein Erik og Søren

 

1.​​ Mødet starter og bordet rundt.​​ 

Vi talte kort​​ om​​ den rundsendte​​ dagsorden til​​ det​​ kommende​​ HB-møde​​ og at der pga. det korte tidsrum​​ ikke​​ gav mening af sætte den på dagsordenen,​​ alle skulle komme med​​ eventuelle kommentarer​​ til formanden​​ inden HB​​ mødets afholdelse i fald der var​​ noget​​ som var​​ af særlig interesse.

​​ det samme gjaldt det foreløbige​​ DBS Aalborg​​ regnskab for​​ 2023, konklusion på regnskab kunne dog  ​​​​ hurtig​​ udledes til​​ et samlet overskud,​​ på knapt 250000,00 kr.​​ Regnskab underskrives digitalt i særskilt proces​​ og godkendes​​ på næste KB - møde.

 

1.1​​ Besøg af lokalpolitisk konsulent Ditte Rasmussen/

Ditte præsenterede​​ sig og​​ fortalte lidt​​ om​​ hvilke​​ arbejdsopgaver​​ hun indtil nu har haft og hvilke​​ ting som​​ ligger lidt længere ude i fremtiden. Der var også en snak​​ om​​ hvilke ting som vi som kreds kunne have brug for støtte til osv. Ditte ville lave​​ en opsummering​​ af de ting vi​​ snakkede om og sende det samt en liste over de ting som hun pt har arbejdet med til os.

 

2.​​ Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt uden ændringer.

 

3. Godkendelse af​​ referater

3.1​​ 240115​​ referat​​ bestyrelsesmøde​​ 15.​​ januar​​ 2024​​ (bilag)

Godkendt som værende møde og medlemsreferat.

 

4.​​ Sager til beslutning.​​ 

4.1​​ Hvilke projekter/aktiviteter ønsker vi igangsat og​​ hvordan? TGF/BRH​​ (bilag)

Stort mødelokale​​ istandsættes (lyddæmpning mv), Lions Svenstrup​​ søges, Materialer til​​ EDB-lokale​​ (hæve sænkeborde mv),​​ ønske​​ om før​​ omtalte motionshold på Vesterbro, Bruno har liste over mulige søgemuligheder. Norlys fond, er det en mulighed?

​​ DBSU gruppe​​ (som​​ laver aktiviteter​​ for unge og har midlerne til det,​​ fx klatring, køretekniskanlæg​​ osv.)).​​ 

Torben, Bruno og Inger Lise er tovholder​​ ​​ 

 

4.2​​ Reviderede kørselsregler TGF (bilag)

Det rundsendte regelsæt blev godkendt uden tilføjelser eller ændringer. Kørselsregler lægges​​ derefter​​ på hjemmeside.​​ Torben er​​ tovholder.

 

4.3 Undervisning holdoprettelse og materialeansøgning Team U (bilag)

Det opstartede Dans og motionshold godkendes udgift​​ bliver kun​​ til lidt kørsel og lokaleleje. Aktivitetspulje og deltagere afholder øvrige udgifter.

 

Vævehold ansøger​​ om 1600​​ kr.​​ til ny spoleapparat og redekam ifm.​​ vævning.​​ 

Beslutning:​​ Dette bevilges.

 

4.4 Miniferie 2024 budget mv. TGF (bilag)

Det rundsendte budget blev godkendt. Deltagerpris holdes på 2500 under forudsætning vi får støtte til​​ dele af miniferien, ellers sættes deltagerpris til 2800 kr. Der​​ afhentes​​ svar fra aktivitetspuljen inden endeligt program kan sættes i værk.

Torben​​ og Bruno er tovholder sammen​​ med Else​​ Aaved.

 ​​​​ 

4.5 Klubledermøde gør vi det igen i år? TGF​​ 

Det var bred enighed om at det gør vi. enten mødedato sidst Maj​​ eller​​ først juni, alternativt start september.

Torben er tovholder og finder dato, Der tages udgangspunkt i program og form fra sidste møde.

 

5.​​ Sager til​​ drøftelse.

5.1​​ Møde for nye medlemmer status mv. ​​ TGF​​ (bilag)

Alle invitationer er sendt pr brev og mail ud fra medlems ønske. Konsulenter følger op på invitationerne.pt. fra Annette og Jesper 7 tilmeldte.

Torben, Palle,​​ Jesper,​​ Annette​​ og Søren deltager​​ på dagen. Ulla hjælper med servering af frokost (hvis hun kan, hun giver Palle besked) Der indkøbes vand og sodavand til dagen. Frokost bliver smørrebrød fra Slagter Carlsen​​ (Annette bestiller) Annette sørger​​ for morgenbrød​​ og eftermiddagskage til dagen.

Der er​​ ansøgt midler​​ til begge​​ dage og der afventes svar på ansøgningen.

 

5.2 Besøg fra DBS Østsjælland i september TGF (bilag)

Der var bred opbakning til at det kunne være hyggeligt at lave en fælles dag med deres​​ kreds hvis​​ de kommer til Aalborg. Vi har Høstfest den​​ 21.​​ september så der er vi optaget, men der​​ var enighed​​ om at​​ hvis de​​ kom denne weekend kunne de​​ blive inviteret​​ med på​​ samme vilkår som de øvrige medlemmer. Dette vendes med resten af regionsgruppen og selvfølge kreds Østsjælland.

Torben er Tovholder.

 

5.3 DBS Aalborg nu med radiostation??? JL​​ 

Det blev drøftet en mulighed for at vi kunne få vores budskaber ud til medlemmerne​​ via radio. Men det ser pt. ud til at det ikke vil dreje sig om en​​ FM-station​​ så det vil ikke kunne​​ ramme de​​ medlemmer som har størst behov. Initiativet droppes for nuværende.

 

5.4​​ Regionsarrangementer:​​ Høstfest 2024 og​​ Fisketur 4.​​ maj(bilag)

Regionsgruppen​​ har Høstfest​​ den 21.​​ september i​​ støbeskeen, koncept og sted​​ bliver som​​ sidste år med få​​ justeringer.​​ Der var bred​​ enighed om​​ det skulle der arbejdes videre med.

Der var også et forslag om at​​ genoptage vores​​ Put and take fisketur i​​ Vesthimmerland fiske​​ sø. der er forslået 4. maj. (dato​​ kolliderer​​ med interessegruppens​​ møde på FSC) så måske skal dato flyttes. ​​ udover vores kredse i​​ Nordjylland tænkes​​ der på at inviterer kredsene omkring​​ området syd​​ for fjorden.

der var​​ enighed om​​ at der​​ skulle​​ arbejdes videre med projektet og der skulle søges aktiv. puljemidler til det.

Regionsgruppen er tovholder.

 

5.5 Gaming for synshandicappede del 2 TGF JL (bilag)

Sidst gang vi afhold det var det en virkelig god dag og der​​ kom rigtigt​​ mange som ikke ellers deltager i vores arrangementer. så det​​ blev​​ besluttet at vi​​ skal prøve​​ det igen enten start juni eller sidst i september. Søren Jensen har sagt ja til også denne gang at deltage.

Torben og​​ Jesper​​ er tovholder.

 

5.6 Aalborg kommune ledsagerordning status mv. JL​​ 

Der er kommet et​​ nyt tiltag​​ som skulle formindske administration af timer​​ bookning af timer med videre hos Aalborg kommune, så det fremover​​ skulle blive​​ lettere at være bruger af ledsagerordningen. Det skal​​ vi fortsat​​ holde øje med, så vores projekt er ikke stoppet. Der er fortsat brug​​ for konkrete​​ brugererfaringer.

Torben​​ og >Jesper er tovholder.

​​ 

5.7 Fælles udflugt for Klubberne 2024 PT (bilag)

Palle​​ har foreslået​​ at en​​ eventuel fælles​​ tur for egne klubber i​​ år kunne​​ være en tur til Stenaldercenter Ærtebølle med rundvisning og​​ derefter frokost​​ på Trend Kro og på hjemturen et​​ besøg i​​ urte-​​ og medicinhaven på Vitskøl kloster.​​ Der var enighed om at vi selvfølgelig skulle have en fælles sommerudflugt hvis der​​ var stemning​​ for det og at ovennævnte var et godt bud, og at der​​ selvfølgelig skulle​​ spørges hos klubberne og de​​ skulle​​ have mulighed for at komme​​ med deres bud på en​​ udflugt.

Der arrangeres et online zoom møde for klublederne​​ hvor​​ vi går i gang med planlægning osv.

Torben​​ og Palle er Tovholder.

 

6.​​ Sager til orientering

6.1​​ Økonomi orientering BH.

pt350000,00 kr.​​ på konti. vi mangler stadig P18 midler og kørselspenge fra hovedkontoret. alle​​ AOF-kurser​​ er betalt og der mangler lejelindtægt som​​ kommer senere.

foreløbigt regnskab er rundsendt til kommentering mv.

 

6.2 Blindes jul 2023 resultat TGF (bilag)

Der var ikke så meget at​​ sige til​​ regnskabet end op på hesten igen, resultatet blev dog lidt bedre​​ end​​ frygtet vi endte omkring 246000,00 kr. i overskud. et stykke​​ fra sidste​​ års 287000,00 kr.

 

6.3 Dansk Blindesamfunds nye hjemmeside TGF.

Foreningen har fået ny hjemmeside på www.blind.dk og alle som har forslag eller kommentarer til siden kan sende det til webmaster@blind.dk​​ Umiddelbart er siden en god​​ forbedring fremfor​​ den gamle.

 

7.​​ Punkter til næste møde

Online øjenforedrag 1. maj.​​ KGF-planlægning​​ budget​​ mv.

​​ 

 

8. Eventuelt

Intet af bemærke.

 

Referat skrevet af Torben Frederiksen 21. februar 2024.

 

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder

Skrevet af Torben Gjering frederiksen

Webmaster for Dansk Blindesamfund Aalborg samt bestyrelsesmedlem Jeg bor i Aalborg, er gift og har 2 børn

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.